အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၁၆ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၁၆ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

စဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် အကြောင်းအရာ Post date
1 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၆/၂၀၁၆ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများမှ ဖြေလျှော့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 21/12/2016
2 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၅/၂၀၁၆ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် ဆေးရုံသုံး ကိရိယာများ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား H.S Code လိုင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း 21/12/2016
3 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၂/၂၀၁၆ တင်ပို့ခြင်း/တင်သွင်းခြင်း မပြုမီ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း ပြု၍ အရည်အချင်း ပြည့်မီကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ် ကွပ်ကွဲမှုဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွှဲအပ်ခြင်း 21/12/2016
4 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၅/၂၀၁၆ နိုင်ငံခြားသား ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့် ပြုရာတွင် နိုင်ငံခြားမှ တရားဝင် ယူဆောင်လာသည့် ငွေပမာဏ အတိုင်းသာ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုမည် ဟူသော သတ်မှတ်ချက် အား ပယ်ဖျက်ခြင်း 25/11/2016
5 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၄/၂၀၁၆ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 23/11/2016
6 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၁၆ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် မပြုသော ပစ္စည်းများမှ ဖြေလျှော့ တင်ပို့ခွင့် ပြုမည့် ကုန်စည် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း 17/08/2016
7 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၀/၂၀၁၆ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများမှ ဖြေလျှော့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 11/08/2016
8 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၆/၂၀၁၆ နိုင်ငံခြားသား ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း 08/07/2016
9 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၃/၂၀၁၆ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 05/04/2016
10 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၂/၂၀၁၆ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 05/04/2016
11 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁/၂၀၁၆) ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံသုံး ကိရိယာများစည့် ကုန်ပစ္စည်း (၄) မျိုးကို နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း 22/02/2016
12 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၆) ပြုပြင်ထားခြင်း မရှိသော စက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို ဆက်လက် တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း 22/02/2016
13 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၁၆) ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့် စနစ် (Self-Certification System) ကို ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ 21/02/2016

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၆/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများမှ ဖြေလျှော့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၅/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် ဆေးရုံသုံးကိရိယာများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား H.S Code လိုင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ

မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ပို့သော သဘာဝရော်ဘာများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အရည်အသွေး ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရယူခြင်းများကို "မြန်မာ့သဘာဝ ရော်ဘာအရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း (Myanmar Natural Rubber Quality Testing Laboratory - MNRQTL)" မှ ဆောင်ရွက်သွားရန် တာဝန်ပ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၅/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရာတွင် နိုင်ငံခြားမှ တရားဝင် ယူဆောင်လာသည့် ငွေပမာဏအတိုင်းသာ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုမည်ဟူသော သတ်မှတ်ချက် အား ပယ်ဖျက်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၄/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများမှ ဖြေလျှော့တင်ပို့ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၉/၂၀၁၅) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကုန်စည် (၄၄၀၅)လိုင်းအနက်မှ ပူးတွဲပါကုန်စည်လိုင်း (၂၆၇) လိုင်းအား သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် မလိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ဖြေလျှော့ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ စည်းမျဉ်းများအရ လည်းကောင်း၊ လက်ရှိပြောင်းလဲလာသော စီးပွားရေး အခြေအနေများအရ နိုင်ငံခြားမှ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၃/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Pages

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ