အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ကုန်စည်ကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၃/၂၀၂၂)

အစပျိုးစမ်းသပ်ကာလ (Pilot Project)အတွင်း ပြည်ပမှ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များအား သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ပသို့ တင်ပို့သည့် သို့မဟုတ် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် မြေပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ နေကြာဆီနှင့် ပဲပုပ်ဆီတို့၏ အရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့် အမိန့်အ

PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော လျှောက်လွှာပုံစံများသတ်မှတ်ခြင်း, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း - TM- 1, PDF icon ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာ - TM-2, PDF icon သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများ ပျက်ကွက်ခဲ့မှုကြောင့်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားပြန်လည်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါရန်တောင်းဆိုခြင်း-TM3, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားချက်တွင် စာအရေးအသားအမှားနှင့် အခြားမှားယွင်းမှုများအား ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM4, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအား ရုပ်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM5, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားချက်ပါ ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားစာရင်းအား ကန့်သတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM6, PDF icon အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအား ခွဲခြားပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM7, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ကန့်ကွက်ခြင်-TM8, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM9, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM10, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM11, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်အခွင့်အရေးများ လွှဲပြောင်းခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM12, PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်ကို ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ် ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -13, PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်ကိုခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ် ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -14, PDF icon မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်အား တရားမဝင်ကြောင်းကြေညာပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -15, PDF icon မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်အား ပယ်ဖျက်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်း -16, PDF icon ကိုယ်စားလှယ်အမည်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM17, PDF icon သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းကာလအား တိုးမြှင့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM18, PDF icon အယူခံလျှောက်ထားခြင်း -TM19

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်  ဖရဲသီး၊ သခွားမွှေးသီး၊ သရက်သီးနှင့် ကြက်သွန်နီတို့၏ အရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့် အမိန့်အမှတ်(၄/၂၀၂၂)ကို အောက်ပါ PDF ဖ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်  စားအုန်းဆီအရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့် အမိန့်အမှတ်(၃/၂၀၂၂)ကို အောက်ပါ PDF ဖိုင်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရေးကြီးကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ၏ ၈-၄-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၂၉/၂၀၂၂ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ကုန်စည်လိုင်းများကို သွင်းကုန်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရာတွင် ယခင်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၂၀ ပါ ကုန်စည်လိုင်း (၃၉၃၁)လိုင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁) ၊ (၁/၂၀၂၂)၊ (၂/၂၀၂၂) ၊ (၅/၂၀၂၂) တို့ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကုန်စည်လိုင်းများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ