အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၂၃

စာပေနှင့် အနုပညာ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (၉၆၁/၉၆၂/၉၆၃/၉၆၄/ ၉၆၅/၉၇၃)၂၀၂၃

စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံး များ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (၉၅၅/၉၅၆/၉၅၇/ ၉၅၈/၉၅၉/၉၆၀)/၂၀၂၃

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄/၂၀၂၃ ကို အောက်ပါ .pdf file တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် -

Pages

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ