အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၂၃

Wed, 12/27/2023 - 09:41 -- eiprdep

၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၀/၂၀၂၃

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ