ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား

  • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန                 ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕            ၂၁.၆.၂၀၁၄

(Myanmar Trade Center)

  • မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ ရတနာပုံကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန            ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕            ၃၁.၁၂.၂၀၁၄
  • ျမစ္ၾကီးနာၿမိဳ႕၊ မေနာေျမကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန          ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕            ၇.၁.၂၀၁၅
  • မုံရြာျမိဳ႕၊ ေဇယ်ာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန                   ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕             ၁၂.၂.၂၀၁၅
  • ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဧရာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန                     ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕             ၂၀.၃.၂၀၁၅

၁။    ျပည္တြင္းကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ေရးအတြက္ ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျပပြဲတြင္ ျပသမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ယာယီတင္သြင္း/တင္ပို့ခြင့္ျပဳျခင္းနွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမ်ားနွင့္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၂။    ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို့ ျမန္မာနိုင္ငံမွ သြားေရာက္ျပသနိုင္ေရးအတြက္ ျပပြဲတြင္ျပသမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ယာယီ္တင္ပို့/တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း။

၃။    တရုတ္နိုင္ငံ၊ ကြန္ရွီးျပည္နယ္၊ နန္နင္းျမိဳ့ရိွ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ရံုးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။    ပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ၾကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။    AJC, AKC အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္း၍ကုန္စည္ျပပြဲနွင့္ ကုန္သြယ္မွု ျမွင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာစီးပြားေရးသံမွဴးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္က်င္းပေသာ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ျခင္း။

၆။    တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားရိွသတင္းဗဟိုဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ သတင္းမ်ားျဖန္႕ေ၀ေရးနွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၇။       ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပတြင္ အၿမဲတမ္းပို႕ကုန္ျပခန္းမ်ား ထားရွိႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

       ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ျပပြဲၾကီးမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ကူမင္းျမိဳ႕၌ ဇြန္လတြင္ က်င္းပ သည့္ ကူမင္း ပုိ႕ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပသည့္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မူဆယ္ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္အလွည့္က် က်င္းပသည့္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲမ်ား၊ (၅) ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ အလွည့္က် ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲၾကီး မ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟုိင္း ကုန္စည္ျပပြဲ၊ အီတလီႏုိင္ငံ၊ မီလန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႕မွ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ (၆) လၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ Expo Milano 2015 ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သြားေရာက္ျပသႏိုင္ေရး အတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါ သည္။ အဆုိပါျပပြဲၾကီးမ်ားသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား ဖြင့္လွစ္ခ်ီးျမွင့္အားေပးခဲ့ပါသည္။

ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပီးစီးခဲ့မႈအေျခအေန

   ထုိင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီး ခ်က္ခ်ဳိင္းဆရီကူလ်ာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္တုိ႔  ႀကီးမွဴးၿပီး တာခ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲ ၂၀၁၅ ကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထုိ ထုိင္းတာခ္ခ႐ိုင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲကုိ မဲေဆာက္ Central Stadium မွာ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
   တာခ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္ စည္ျပပြဲ ၂၀၁၅ က ထုိင္းကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုိင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ရဲ႕ ပဏာမ ေျခလွမ္းျဖစ္ ပါတယ္။
   တာခ္ခ႐ုိင္-မဲေဆာက္ဟာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ထူေထာင္ရန္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ (EWEC) ေပၚမွာ တာခ္ ခ႐ုိင္တည္ရွိ ေနတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ အေနာက္စႀကႍတြင္ တာခ္ခ႐ုိင္သည္ ေဒသတြင္းမွာ အဓိကက်တဲ့စီးပြားေရး ၀င္ထြက္ဂိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
   ထုိင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ အျခား ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားမွာလည္း ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပသြားရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ယခု ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ထုိင္းဘတ္ေငြသန္း ၃၀ ေက်ာ္ အကုန္က်ခံ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ကုန္စည္ျပပြဲမွာ ထုိင္းနဲ႔ ျမန္မာ ထုတ္ကုန္အမယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပါ၀င္ခင္းက်င္းျပသ ထားၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ကေတာ့ ေက်းရြာတစ္ခုထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိးစနစ္ (OTOP- One Tambon One Village ) အရ ခင္းက်င္းျပသထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ခ်မ္းေျမ့ေမာင္

Pages

Subscribe to ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE