မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Tue, 04/05/2016 - 06:02 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၃/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ