အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၁၆ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၁၆ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

စဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် အကြောင်းအရာ Post date
1 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၆/၂၀၁၆ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများမှ ဖြေလျှော့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 21/12/2016
2 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၅/၂၀၁၆ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် ဆေးရုံသုံး ကိရိယာများ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား H.S Code လိုင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း 21/12/2016
3 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၂/၂၀၁၆ တင်ပို့ခြင်း/တင်သွင်းခြင်း မပြုမီ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း ပြု၍ အရည်အချင်း ပြည့်မီကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ် ကွပ်ကွဲမှုဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွှဲအပ်ခြင်း 21/12/2016
4 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၅/၂၀၁၆ နိုင်ငံခြားသား ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့် ပြုရာတွင် နိုင်ငံခြားမှ တရားဝင် ယူဆောင်လာသည့် ငွေပမာဏ အတိုင်းသာ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုမည် ဟူသော သတ်မှတ်ချက် အား ပယ်ဖျက်ခြင်း 25/11/2016
5 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၄/၂၀၁၆ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 23/11/2016
6 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၁၆ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် မပြုသော ပစ္စည်းများမှ ဖြေလျှော့ တင်ပို့ခွင့် ပြုမည့် ကုန်စည် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း 17/08/2016
7 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၀/၂၀၁၆ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများမှ ဖြေလျှော့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 11/08/2016
8 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၆/၂၀၁၆ နိုင်ငံခြားသား ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း 08/07/2016
9 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၃/၂၀၁၆ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 05/04/2016
10 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၂/၂၀၁၆ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 05/04/2016
11 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁/၂၀၁၆) ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံသုံး ကိရိယာများစည့် ကုန်ပစ္စည်း (၄) မျိုးကို နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း 22/02/2016
12 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၆) ပြုပြင်ထားခြင်း မရှိသော စက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို ဆက်လက် တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း 22/02/2016
13 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၁၆) ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့် စနစ် (Self-Certification System) ကို ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ 21/02/2016

နိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် အဓိကအရေးကြီးပြီး ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်ရှိသည့် ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံသုံး ကိရိယာများစည့် ကုန်ပစ္စည်း (၄) မျိုးကို နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများ အား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း

အသေးစားအလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြုပြင်ထားခြင်း မရှိသော စက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ

ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်စနစ် (Self-Certification System) ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Pages

သတင်းအချက်အလက်များ