မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Tue, 04/05/2016 - 05:59 -- eiprdep

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ