တင်ပို့ခြင်း/တင်သွင်းခြင်း မပြုမီ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း ပြု၍ အရည်အချင်း ပြည့်မီကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ် ကွပ်ကွဲမှုဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွှဲအပ်ခြင်း

Wed, 12/21/2016 - 07:33 -- dotadmin

မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ပို့သော သဘာဝရော်ဘာများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အရည်အသွေး ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရယူခြင်းများကို "မြန်မာ့သဘာဝ ရော်ဘာအရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း (Myanmar Natural Rubber Quality Testing Laboratory - MNRQTL)" မှ ဆောင်ရွက်သွားရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းလိုက်သည်။

 

နိုင်ငံတော်၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်မူဝါဒများ၊ တည်ဆဲပို့ကုန်/သွင်းကုန် ဥပဒေနှင့်အညီ တင်ပို့ခြင်း/တင်သွင်းခြင်း မပြုမီ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းပြု၍ အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကွဲမှုဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွှဲအပ်ခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ