ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Pacific Construction Limited မွ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mr. Yan Jie He ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Japan International Cooperation Agency ၏ Chief Representative ျဖစ္သူ Mr. Masayuki KARASAWA ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ေတရသမအၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေ...

Client:Department of Trade, Ministry of Commerce (MoC)

Country: Republic of the Union of Myanmar

Project: Myanmar Services...

Client:Department of Trade, Ministry of Commerce (MoC)

 

Country: Republic of the Union of Myanmar

Project: Myanmar...

Pages