ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို  ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း (၇) မ်ိဳးအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ထုပ္လုပ္သူမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္၀ယ္ယူ၍ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပင္လယ္ေရးေၾကာင္းမွ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂ္ဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊   စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာ...

၁။စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊စက္ဆန္းရပ္ကြက္၊အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊မဂၤႅာေတာင္ညြန့္
ၿမို့နယ္၊ဆန္စက္အပိုပစၥည္းစက္ရံုဝင္းရွိအေအးခန္းစက္ရံုအပါအဝင္အေဆာက္အဦ(၃)လံု၊ေရဆင္းတံတား(၁)စင္း၊စက္ပစၥည္း(၆)မ်ိုးနွင့္ဆက္စပ္ေျမဧရိယ...

၁။    စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊စက္ဆန္းရပ္ကြက္၊အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊မဂၤႅာေတာင္ညြန့္ျမို့နယ္၊
ဆန္စက္အပိုပစၥည္းစက္ရံုဝင္းရွိရာဘာျကိတ္လံုးစက္ရံုအပါအဝင္ အေဆာက္အဦ(၃)လံုးနွင့္စက္ယူနစ္(၂၂)မ်ိုးတို့အားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါ...

၁။  စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊သာေကတျမို့နယ္ရွိMRECစက္ရံုဝင္းရွိအေဆာက္အဦေဟာင္း(အလ်ား-၂၁၆'၊အနံ-၁၅၀'၊အျမင့္-၁၇')အားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
     (က)   တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္-(၅.၆....

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ Eurocham Myanmar ၏ Acting Executive Director ျဖစ္သူ Mr. Marc de la Fouchdiere ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံရံုး၏ Counsellor/ Head of Economic and Development Assistance Section ျဖစ္သူ Mr. Kazuyuki TAKIMI ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အျမဲ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ မူပုိင္ခြင့္ဦးစီးဌာနအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းဖြဲ႔စည္းမည့္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရ...

၂၀၁၂ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒနွင့္၂၀၁၅ခုနွစ္၊နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအခန္း(၁၁)၊ပုဒ္မ၃၈-ခတြင္မည္သူမွ်ပို့ကုန္ရေငြ
အားလံုးကိုသတ္မွတ္ကာလအတြင္းနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိယင္း၏ဘဏ္ေငြစာရင္းသို့နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ထည့္သြင္းရန္ပ်က္ကြက...

Pages