ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၆ခုနွစ္၊ဒီဇင္ဘာလအတြင္းပို့ကုန္တင္ပို့ခဲ့ျပီးပို့ကုန္ရေငြဝင္ေရာက္ရန္က်န္ရွိေသာကုမၸဏီ(၉၃)ခုကိုWebsiteတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ယခုအခါ
ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ၄.၆.၂၀၁၉ရက္ေန့နွင့္၅.၆.၂၀၁၉ရက္စြဲပါစာျဖင့္ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ(၄၀)ခုတို့မွပို့ကုန္ရေငြမ်ားအျပည့္အဝျပန္လည္ဝင္ေရာက္
လာျပီၿဖစ္ေျကာင...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Pernod Ricard Asia မွ Corporate Affairs, Sustainability ၏ Vice President ျဖစ္သူ Mr. Cyril SAYAG ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ(၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Hong Kong Economic and Trade Office ၏ Director ျဖစ္သူ Mr. Sheung yuen Lee ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ(၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္(ယမကာ) ထုတ္လုုပ္၊ တင္ သြင္း၊ ေရာင္းခ်မွဳဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္(ယမကာ) ထုတ္လုု...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွဳ လက္မွဳလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္း...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မွဳဇုန္ တည္ေထာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာဗဟုိေကာ္မတီ ဒုတိယအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး သို႔ ျမန္မာ-တရုတ...

၁။ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန ၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ဍာနွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း(မူလ) ခြင့္ျပုရန္ပံုေငြပါ Online Registration System အပါအဝင္ Software (၂)မ်ိုးအား ဝန္ျကီးဌာန၊ တင္ဒါေကာ္မတီျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္စ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Worldtrade Management Services (WMS) ၏ Partner ျဖစ္ သူ Pricewaterhouse Coopers (PwC) မွ Mr. Paul Sumner ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ လက္...

Pages