ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ PAN PACIFIC YANGON မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. William Lau ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H. E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္...

၂၀၁၂ခုနွစ္၊ နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒနွင့္ ၂၀၁၅ခုနွစ္၊ နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ အခန္း (၁၁)၊ ပုဒ္မ (၃၈) ခုတြင္ မည္သူမွ် ပို့ကုန္ရေငြအားလံုးကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း နိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ယင္း၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းသို့ နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ ထည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိျခင္း၊ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ား ဆံုးရ...

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚဟန္နီက “Knowledge Sharing on Regional Trade Policy Course for...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး H. E. Mr. Chen Hai ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ILO Liaison Office in Myanmar မွ Liaison Officer ျဖစ္သူ Mr. Rory Mungoven ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံရံုး၏ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake View Resort Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Tier 2 Project Orientation Workshop သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Pages