သွင်းကုန်/တာဝန်ဝတ္တရားများ

သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရေးဌာနခွဲ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Fri, 01/23/2015 - 12:58 -- dccaadmin
Myanmar

 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုဌာနစု

            ၁။   ဆေးပစ္စည်းများ၊ ဆေးများ၊ တိရိစ္ဆာန်ဆေး၊ ပရဆေး၊ ဆေးဝါးကုန်ကြမ်း၊ ပိုးသတ်ဆေး၊

                  ဓါတ်မြေသြဇာ၊ မွေးမြူရေးအစားအစာပစ္စည်း၊ မျိုးစေ့ ဖော်ပြပါပစ္စည်းများ စိစစ်ထုတ်

                  ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်အချော ထုတ်ပေးခြင်း။

           ၂။     လူသုံးကုန်၊ အားကစားပစ္စည်း၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း၊ အလှကုန်၊ စာရေးကိရိယာ၊ စားသောက်ကုန်

                   အဆီ၊ ရုပ်ရှင်၊တာယာ၊ စားအုန်းဆီ စသည့်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား စိစစ်ပေးခြင်း၊

                    လိုင်စင် အချောထုတ်ပေးခြင်း။

           ၃။     ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ ဘိလပ်မြေ၊ ကတ္တရာ၊ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ စသည့်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား

                   စိစစ်ပေးခြင်း၊လိုင်စင်အချောထုတ်ပေးခြင်း။

           ၄။     နို့ဆီ၊ နို့စိမ်း၊ နို့မှုန့်၊ စားသောက်ကုန်၊ စားသောက်ကုန်ကြမ်း၊ Plastic Resin ၊Transit Trade ၊

                   ဂျုံစေ့ စသည့်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား စိစစ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်အချောထုတ် ပေးခြင်း။

           ၅။     မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ ရေယာဉ်၊ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်/ယန္တရား၊ ယာဉ်/ယန္တရားအပိုပစ္စည်း၊ လေယာဉ်

                   အပိုပစ္စည်း စီးပွားရေးဦးပိုင်၊ စက်ဘီး၊ စက်ဘီးအပိုပစ္စည်း စသည့်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား စိစစ်ပေးခြင်း၊

                   လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း။

           ၆။     စက်မှုကုန်ကြမ်း၊ ဆပ်ပြာကုန်ကြမ်း၊ စက်သုံးဆီ၊ စက်ဆီ၊ ချောဆီ၊ ဟိုတယ်/ခရီး စသည်ဖော်ပြပါ

                    ပစ္စည်းများအား စိစစ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း။

           ၇။     Machine Spareparts၊ အအေးခန်းသုံးပစ္စည်း၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ဘထ္ထရီ၊ Electric Spreparts၊

                   Electrical Spareparts၊ Electric Goods၊ Electrical Good စသည် ဖော်ပြပါ

                   ပစ္စည်းများအား စိစစ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း။

           ၈။     MIC/FCEC၊ ထောက်ခံချက်နှင့် လျှောက်ထားသည့်ပစ္စည်းများ CMP စသည်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း များအား

                   စိစစ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း။

           ၉။     အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကပါမစ်များ၊ အစိုးရပါမစ်များ၊ သမဝါယမ-(အစိုးရ) စသည်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား

                   စိစစ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း။  

           ၁၀။   သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအပေါ် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ် ခြင်း၊ 

                   မှတ်ပုံတင်ရေးသွင်းခြင်း။

   ရေကြောင်းဌာနစု

           ၁။     လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်၊ စက်နှင့်စက်အပိုပစ္စည်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်၊ ကားအပို ယာဉ်ယန္တရား၊

                   ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်း Office Machine၊ Electronic Goods၊ Electrical Goods ၊ ဆိုင်ကယ်၊

                    ဆိုင်ကယ်ပို၊ စက်ဘီး၊ စက်ဘီးပို၊ MOCTCM စာရင်း များပြုစုခြင်း။

           ၂။     စက်မှုကုန်ကြမ်း (MOCTCM) ဓါတ်ငွေ့မျိုးစုံ၊ တာယာ၊ ဘထ္ထရီ၊ ဖယောင်း၊ စားသောက်ကုန်ကြမ်း၊

                   ချည်၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ စက္ကူမျိုးစုံ၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဘယဆေးကုန်ကြမ်း၊ စက်မှုကုန်ကြမ်း

                   (ကော်စေ့၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဆပ်ပြာ ကုန်ကြမ်း၊ ECC စာရင်းများပြုစုခြင်း။

           ၃။     အိမ်သုံးဆေး၊ တိရိစ္ဆာန်ဆေး၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း၊ အိမ်သုံး၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ အစိုး ရလိုင်စင်၊ CMP၊

                   ဘိနပ်အမျိုးမျိုး၊အသီးအမျိုးမျိုး၊ အလှကုန်၊ မီးဖိုချောင်သုံး အရုပ် အမျိုးမျိုး၊ အခြားပစ္စည်း၊

                   စာရေးကိရိယာ၊အသင့်ချုပ်အဝတ်အထည်၊ MOCTCM စာရင်း များပြုစုခြင်း။    

           ၄။     ပင်လယ်ရေကြောင်းတင်သွင်းမည့်ပစ္စည်းများနှင့် CMPပစ္စည်းများအတွက် သွင်းကုန် လိုင်စင်

                   လျှောက်လွှာများလက်ခံခြင်း။

           ၅။     ပင်လယ်ရေကြောင်း တင်သွင်းမည့် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် CMPပစ္စည်းများအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်

                   လျှောက်လွှာများတွင်စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိကို စိစစ်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ရေးသွင်းခြင်း။

           ၆။     သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာပါ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် အချက်အလက်များ၊ ကုန်အမှာလွှာပါ ဈေးနှုန်းများ၊

  ပြည့်စုံဆီလျော်မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း။ ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ စာရင်းအင်းမှတ်တမ်းနှင့်ဈေးကွက်သတင်းဌာနစိတ်

           ၁။     အထက်ဌာနများသို့ တင်ပြရန် EICC, MOCTCM အမှာစာများပြုစု ရေးဆွဲတင် ပြခြင်း။

           ၂။     လိုင်စင်အရ စာရင်းဇယားများ ရေးဆွဲခြင်း။

           ၃။     လိုင်စင်များ စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ပုံစံများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်မိတ္တူ များအား

                   သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ပေးပို့ခြင်း။

           ၄။     လိုင်စင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အပ်နှံခြင်းများ စိစစ်လက်ခံဆောင်ရွက် ခြင်း။

           ၅။     နယ်စခန်းများမှ ကြေးနန်းဖြင့် တင်ပြသည့်သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား စိစစ်ခြင်း၊အထက်ဌာနသို့

                    ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံခြင်း၊ ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်း ခြင်း။

           ၆။     သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက် ခွဲခြားစာရင်းပြုစုရေးသွင်းခြင်း။

           ၇။     စာရင်းအင်းဌာနသို့ နေ့စဉ် သွင်းကုန်လိုင်စင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေစာရင်းများ ပေး ပို့ခြင်း။

           ၈။     နယ်စခန်းများ၊ ကြေးနန်းတင်/ခွင့်ပြု၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး၊ ပြင်ဆင်၊ အပ်နှံကိစ္စရပ်များ၊

                   လိုင်စင်ဆောင်ရွက်မှုစောင်ရေ၊တန်ဖိုးစာရင်း၊ Turn Down စာရင်း၊ EICC စာရင်းဇယားများ

                   ပြုစုရာတွင် ကြီးကြပ်မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း။

           ၉။     Price Database တွင် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်း၊ ဈေးနှုန်းများအား

                    မှန်ကန် မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ Internet ဈေးနှုန်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်၍ လိုင်စင်ဈေး နှုန်းစိစစ်ခြင်း။

           ၁၀။   လိုင်စင်စာရင်းတန်ဘိုး နှင်ကုန်ပစ္စည်းအမယ်လိုက်စာရင်းပြုစုခြင်း။

           ၁၁။   နေ့စဉ်၊ လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ပြုစုခြင်း။ DEMS တင်ပြခြင်း။         

           ၁၂။   သွင်းကုန်ဌာနခွဲ၏ ဝန်ထမ်းစီမံရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် အထွေထွေစီမံရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက် ခြင်း။

           ၁၃။   သွင်းကုန်ဌာန၏ စာအဝင်/အထွက် ၊ ကြေးနန်းအဝင်/အထွက်များ လက်ခံပြန်ကြားခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်

                   ရေးသွင်းခြင်း၊ အထက်ဌာနသို့ တင်ပြခြင်း။

           ၁၄။   အထက်ဌာနမှ ညွှန်ကြားချက်များအား နယ်စခန်းများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း။

           ၁၅။   ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းများ ကြပ်မတ်ခြင်း၊ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းဇယားများနှင့် ပရိဘောဂများ ၊

                   ဖိုင်များစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း။

           ၁၆။   အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

Subscribe to RSS - သွင်းကုန်/တာဝန်ဝတ္တရားများ