နယ်စပ်စခန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်များ

(၁) မြန်မာ - တရုတ်           ( ၁၃- ၈- ၁၉၉၄ )

(၂)  မြန်မာ - ထိုင်း             ( ၁၇- ၃- ၁၉၉၆ )

(၃) မြန်မာ - အိန္ဒိယ           ( ၂၁- ၁- ၁၉၉၄ )

(၄) မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်  ( ၁၈- ၅- ၁၉၉၄ )

(၅) မြန်မာ - လာအို          ( ၆- ၁၂- ၂၀၀၀ )

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ နှစ်အလိုက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ

မြန်မာ - တရုတ် နယ်စပ်စခန်းများ

(၁) မူဆယ်(၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်       ( ၁၂- ၁- ၁၉၉၈ )

(၂) လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း    ( ၂၃- ၈- ၁၉၉၈ )

(၃) ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁၉- ၁၀- ၂၀၀၃)

(၄) ကန်ပိုက်တီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း  ( ၁- ၈- ၂၀၀၉ )

(၅) မိုင်းလားနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း  ( လျာထား )

မြန်မာ - ထိုင်း နယ်စပ်စခန်းများ

(၁) မြဝတီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း         ( ၁၆- ၉- ၁၉၉၈ )

(၂) တာချီလိတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း   ( ၁၆- ၃- ၁၉၉၆ )

(၃) ကော့သောင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ၁- ၆- ၁၉၉၆ )

(၄) မြိတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း (FOB)   ( ၁- ၇- ၁၉၉၉ )

(၅) ထီးခီး/နဘုလယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း      ( ၁၁- ၅- ၂၀၁၃ )

(၆) မောတောင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း      ( ၈- ၅- ၂၀၁၃ )

(၇) မယ်စဲနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း      ( လျာထား )

(၈) ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း      ( လျာထား )

(၉) ပုံပါကျင်ဆူနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း      ( လျာထား )

မြန်မာ - အန္ဒိယနယ်စပ်စခန်းများ

(၁) တမူးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း     ( ၁၂- ၄- ၂၀၀၅ )

(၂) ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း       ( ၁၀- ၁၂- ၂၀၀၃)

(၃) ထန်တလန်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း       ( လျာထား )

မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်စခန်းများ

(၁) စစ်တွေနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း         ( ၁၁- ၁၂- ၁၉၉၈ )

(၂) မောင်တောနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း    ( ၅- ၉- ၁၉၉၅ )