တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ တရုတ်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့ထိ) ပို့ကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၂.၆၅၇) သန်း၊ သွင်းကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၁.၅၉၁) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ(၄.၂၄၈)သန်း ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ (၈-၄-၂၀၂၄) ရက်တွင် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပြောင်း (၂,၃၈၁.၈၀၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၃၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၄၈.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၁) ဒေါ်လာသန်း၊ လက်ဖက်ခြောက် (၅၀.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၇) ဒေါ်လာသန်း၊ လိမေ္မာ်သီး  (၁၃.၂၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်း နှင့် စက္ကူဖြတ်စ (၅၆.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၀.၆၀၀) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသုံးဘတ်ငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့် (၈-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် ကျပ်(၁)သိန်းလျှင် (၉၅၉.၉၇၀) ဘတ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ စက်သုံးဆီ၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ အဓိက တင်သွင်းလျက်ရှိပြီး (၈-၄-၂၀၂၄) ရက်တွင် ဒီဇယ် (၀.၁၁၃)ဒေါ်လာသန်း၊ ဘိလပ်မြေ (၀.၀၃၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ပလပ်စတစ်ခွက် ​(၀.၀၁၁) ဒေါ်လာသန်း၊ MIXED LPG GAS (၀.၀၀၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း (၀.၀၅၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ACTIVATED CARBON (၀.၀၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ယာဉ်နှင့် ယာဉ်ယန္တရား (၀.၂၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ အခြားပစ္စည်း  (၀.၀၁၄) ဒေါ်လာသန်း အပါအဝင် (၀.၄၉၀) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်း ခဲ့ပါ သည်။

          မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၇)ရက်နေ့မှ (၈)ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန် ငါးကြိတ်သား (၁) တန်လျှင် (၁၈၃၄) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၈) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၃) ဒေါ်လာသန်းအား အကောက်ခွန် သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာပင်ရင်း နိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် Form D အကျိုးခံစားခွင့်များ လျှောက်ထားရယူ၍ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံပရာကျွတ်ကရီခမ်ခရိုင်သို့ ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအထိ ကုန် (၁)တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၇)ရက်နေ့မှ (၈)ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း (၉၈.၅၅) တန်၊  (၈၀၀)U တန်ဖိုး (၀.၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း (၃၂၀) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၉၂) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းနိုင်ငံခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး (၀.၁၃၂) ဒေါ်လာသန်းအား တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ဒေသတွင် ဓာတ်ဆီ(၁) လီတာ (၃၁၀၀) ကျပ်နှင့် ဒီဇယ်ဆီ (၁) လီတာ (၃၁၅၀) ကျပ်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း၊  ကျပ်/ဘတ် ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) ဘတ်လျှင် ( ၁၀၄ ) ကျပ်ဖြင့်  အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၇) ရက်နေ့မှ (၉)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၃၅၉) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (-) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၃၅၉) သန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ ပါသည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဧပြီလ(၇) ရက်နေ့ မှ (၉) ရက်နေ့ အထိ လယ်ယာ ထွက်ကုန် ပစ္စည်းအနေဖြင့် ကြက်သွန်နီ (၉၈.၄) တန်၊ (၀.၀၄၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး (၁၄၃.၀၂၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၈၇၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက် ပစ္စည်းများ (၂၈.၀၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၄၇) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချော ပစ္စည်းအနေဖြင့် တံမြက်စည်း (၁၈၀၀၀) ချောင်း၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၅) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်   ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေးနှုန်း များမှာ ငါးမျိုးစုံ (၉၂၀.၁၀၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၂၁၀၃၀.၆၁၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၅၃၀.၉၈၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၇၅၀.၈၆၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၄၀၈.၅၃၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်သီး (၆၁၁.၇၆၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊  တံမြက်စည်း (၀.၂) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

                   မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

          မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ်စနစ်အသုံး ပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၉-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၉၆၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၁၀၄.၁၇) ကျပ်ခန့်ရှိပါကြောင်းနှင့် ယခင် အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေး အနည်းငယ်တက်ခဲ့ ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသောပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကဖြစ်သည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၇ရက်နေ့မှ ၈ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၃၄၀၄.၉၄၂)တန်၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂.၉၂၄)သန်းနှင့်သွင်းကုန် (၆၈၁.၃၆၃)တန်၊ (၁၃၉၇)U၊ (၁၄၃၃၃၆. ၁၆၀)M2၊ (၉၄၈၀၀) 2U၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၅၉၀)သန်းဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ (၃.၅၁၄)သန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

                 ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၇ရက်နေ့မှ ၈ရက်နေ့အထိ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၁၄၀၆.၇၉၃)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၀၇၃)သန်း၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၈၇၄.၂၄၉)တန်၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၂၆၁)သန်းနှင့် အခြားပစ္စည်းအုပ်စုတွင်(၁၁၂၃.၉၀၀)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၅၉၀)သန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေးအဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာပြောင်းသီးနှံအားတစ်ဘက်ထိုင်းနိုင်ငံမှ Quotaကာလအနေဖြင့် နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်မှ ဩဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့အထိခွင့်ပြုထားသဖြင့် မိမိနိုင်ငံထွက်ပြောင်းများကိုပင်လယ်ရေကြောင်းရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှတစ်ဆင့် ရနောင်းဆိပ်ကမ်းသို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့လျက်ရှိသကဲ့သို့ နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကော့သောင်းမှတစ်ဆင့် တင်ပို့မှုများလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၈) ရက်နေ့အထိနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအနေဖြင့် ကော့သောင်းမှရနောင်းသို့ ပြောင်းတန်ချိန်(၁၄၇၁၅.၆၆၉) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၃.၃၅၇)သန်းအားတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ယခုတစ်ပတ်အတွင်းငါးဈေးနှုန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

          စဉ်      အမည် အရေအတွက်  ဈေးနှုန်း

          (၁)     စစ်ကလပ်(200-300 gm)      ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၀၀၀ဒေါ်လာ

          (၂)    ကြိမ်မွှေ့ဒေါင်း ၁ ကီလိုဂရမ်   ၀.၈၁၀ ဒေါ်လာ

                 (800 gm down)

          (၃)     ငါးနီငယ်        ၁ ကီလိုဂရမ်   ၀.၈၈၂ဒေါ်လာ

          (၄)     ဘီးဇင်း          ၁ ကီလိုဂရမ်   ၃.၅၂၀ဒေါ်လာ

          (၅)     ဇလုံး(500-1000 gm) ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၁၀၀ဒေါ်လာ

          (၆)     တာဝမ်(100-200 gm) ၁ ကီလိုဂရမ်   ၀.၇၉၀ဒေါ်လာ

          (၇)     ကဗျက်(150-200 gm)          ၁ ကီလိုဂရမ်   ၀.၉၆၂ဒေါ်လာ

          (၈)     ပလာလန်း     ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၁၀၀ဒေါ်လာ

          (၉)     ငါးပုလွေ(100-200gm)         ၁ ကီလိုဂရမ်    ၁.၀၁၀ဒေါ်လာ

          (၁၀)     စလွယ်(600-800 gm)    ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၁၃၀ဒေါ်လာ

သွင်းကုန်ပိုင်းအနေဖြင့်၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ဧပြီလ၇ရက်နေ့မှ ၈ရက်နေ့အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၄၇၁.၂၂၃)တန်၊ (၅၃၅)U၊ (၁၄၃၃၃၆.၁၆၀)M2၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၂၃) သန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၁၅၂.၉၆၀) တန်၊ (၈၆၂)U၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၁၆) သန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၅၇.၁၈၀)တန်၊ (၉၄၈၀၀)2U ၊ တန်ဖိုးအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၅၁)သန်းတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

          ကော့သောင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာနှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုကိစ္စရပ်များကိုသက်ဆိုင်ရာ AD Bank များဖြစ်သည့် A Bank ၊ MEB ၊ KBZ၊ AYA တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။(၈-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာမြန်မာငွေကျပ် (၁)သိန်းလျှင် (၉၆၁.၅၀) ဘတ်၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ(၁၀၄)ကျပ်ခန့် (၇-၃-၂၀၂၄)ရက်နေ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင်တည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် (၁၄၁၇၅) ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁ ဂါလံလျှင် (၁၄၄၀၀) ကျပ်ဖြင့် တည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (27.420) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂.15၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (29.570) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် ၊ ဧပြီလ(၈) ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၁၁.၆၈၅) ဒေါ်လာ သန်း၊ သွင်းကုန်(၁.၇၃၉)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၁၃.၄၂၄)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက် အပေါ် (၄၅.၃၉၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဧပြီလ(၈)ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ ပဲယင်း၊ ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ မတ်ပဲ၊ ဖရဲသီး၊ ရွှေဖရုံသီး၊ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ ကြက်သွန်နီ၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ စကျင်ကျောက်ဆင်းတုနှင့် လောင်စာတောင့်ိိတို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး၊ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများနှင့် CMP ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၇)ရက်မှ ဧပြီလ(၈) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၄၃၅၃) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၅၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပဲနီကြား တန်ချိန် (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သစ်သီးဝလံ တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ရွှေဖရုံသီး တန်ချိန် (၇၅) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ဖရဲသီး တန်ချိန် (၁၀၃၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး တန်ချိန် (၁၀၂) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၄၄)ဒေါ်လာသန်း၊ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၁၆၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၃၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ  တန်ချိန် (၃၀၃.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၃၅) ဒေါ်လာသန်းနှင့် မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)  တန်ချိန် (၃၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင် ခဲ့ပါသည်။

အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊လိမ္မော်သီး နှင့် လူသုံး အဝတ်အထည်များဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း တန်ချိန် (၄၁.၂၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၉)ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (၇၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၉၄) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၁၄၆.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၂၂) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၌ အတက်အဆင်းကုန်များအတွက် အငှားယာဉ်ဖြင့် တင်ဆောင် ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ငှက်ပျောတင်ယာဉ်နှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင်ယာဉ်များသည် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပိုင် ယာဉ်များဖြင့်သာ တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ ခြင်းများမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

Pages