မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃)ရက်နေ့ မှ (၆) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၈၆၇၅)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈၁၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၃၉၅၅)သန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

            မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်နေ့ မှ (၆) ရက်နေ့အထိ လယ်ယာ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့်  ငရုတ်သီး (၁၅၂.၁၀၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၉၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၄၃၉.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၇၆၄) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေပဲဆံ (၄၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၂၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက် ပစ္စည်းများ (၃၈၂.၉၃၈၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၀၈၉) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီး (၈၇.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၉၀) ဒေါ်လာသန်း ၊ ကျောက်မှုန့် (၁၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၁) ဒေါ်လာသန်း ၊ ကြွေပြား (၄၃၆၈) M2 ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကာဗွန်မှုန့် (၉) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၈၈.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊  A4 Paper (၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

            မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁)တန် ဈေးနှုန်း များမှာ ငါးမျိုးစုံ (၈၆၄.၀၁၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၁၃၀၀၆.၀၆၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၂၅၄.၀၉၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန်(၁၅၉၂.၁၄၉)ဒေါ်လာနှုန်း၊  ငရုတ်သီး(၇၂၂.၅)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ(၄၀၂)ဒေါ်လာ နှုန်း၊  မြေပဲဆံ (၁၅၀၆) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

            မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ - သစ်သီး (၃၃၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်မှုန့် (၇၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြွေပြား (၂.၃၄) ဒေါ်လာ နှုန်း၊ ကာဗွန်မှုန့် (၂၃၅၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်ပြား (၁၉၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ A4 PAPER (၆၀၀) ဒေါ်လာ နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

            မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။          မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ်စနစ် အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၇-၇-၂၀၂၄) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာ ငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၈၂၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၁၂၁.၉၅) ကျပ်ခန့်ရှိပါကြောင်းနှင့် ယခင် အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေး အနည်းငယ်တက်ခဲ့ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

         မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ဇူလိုင်(၂)ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်(၆)ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန် ငါးကြိတ်သား (၁) တန်လျှင် (၁၈၂၆) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၇.၂) တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်း အား ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းအထိကုန် (၁) တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ် တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်(၂ )ရက်နေ့မှ ( ၆ )ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဒီဇယ်(၁)တန်လျှင် (၈၇၂)ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်(၅၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၄၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတ်ဆီ (၁) တန် လျှင် (၉၈၉) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၅၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၄၉၅) ဒေါ်လာသန်း၊  ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း (၃၈.၃၅၅) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၂၉၄)ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၃၆.၉၄)တန်၊ (၂၆၀၀) U ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၂) ဒေါ်လာသန်း စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး (၁.၂၆၇) ဒေါ်လာသန်း အား တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ဒေသတွင် ဓာတ်ဆီ(၁) လီတာ (၃၁၀၀) ကျပ်နှင့် ဒီဇယ်ဆီ (၁)လီတာ (၃၂၀၀) ကျပ်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိ ကြောင်း၊  ကျပ်/ဘတ် ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) ဘတ်လျှင် (၁၂၃.၆) ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

            ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ် ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကတင်ပို့နေသော ပစ္စည်းများ မှာ ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန် (စို/ခြောက်) ၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်းတို့ဖြစ်သည်။

            ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး  (၆-၇-၂၀၂၄)ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄.၁၈)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် လျာထားချက်အပေါ်  (၂၀.၉%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၂၇၄၄.၈၀၇)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၃၉၆)သန်းနှင့် သွင်းကုန် (၃၀၃၉.၉၆၅)တန်၊ (၅၃၅၈၀)2U၊ (၃၈၄၉)U၊ (၇၅၀)BBL ၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၃၈)သန်း ဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၇၇၆)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့်၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့မှ ၆ ရက်နေ့အထိ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု တွင် (၆၃၆.၇၄၈)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၇၉၄)သန်း၊ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၂၀၀၇.၉၅၉)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၅၉၃)သန်းနှင့် အခြားပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၁၀၀.၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၀၉)သန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၃၉၆)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေး အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြောင်းသီးနှံအား တစ်ဘက်ထိုင်းနိုင်ငံမှ Quota  ကာလအနေဖြင့် နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်မှ ဩဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့အထိ ခွင့်ပြုထားသဖြင့် မိမိနိုင်ငံထွက် ပြောင်းများကို ပင်လယ်ရေကြောင်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှတစ်ဆင့် ရနောင်းဆိပ်ကမ်းသို့ တိုက်ရိုက်တင်ပို့လျက် ရှိသကဲ့သို့ နယ်စပ်လမ်းကြောင်း ကော့သောင်းမှတစ်ဆင့် တင်ပို့မှုများလည်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၆) ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအနေဖြင့် ကော့သောင်းမှ ရနောင်းသို့ ပြောင်းတန်ချိန် (၆၁၃၁၉.၂၃၄) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၄.၀၉၉)သန်း အား တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ငါးဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

          စဉ်        အမည်        အရေအတွက်  ဈေးနှုန်း

          (၁)     ငါးမုတ်မဲ (100 - 200 gm)     ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၇၆၈ ဒေါ်လာ

          (၂)      ကဗျက် (100 - 200 gm)       ၁ ကီလိုဂရမ်   ၀.၉၀၆ ဒေါ်လာ

          (၃)     ငါးဇင်းပြား/ ငါးဆီလုံး ၁ ကီလိုဂရမ်   ၀.၈၇ ဒေါ်လာ

          (၄)     ငါးထောပတ်/ ငါးဆီလုံး        ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၆၇ ဒေါ်လာ

          (၅)     ပင်လယ်ငါးရံ့ (1 -2 kg)        ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၆၀ ဒေါ်လာ

          (၆)     ပြည်ကြီးခွေးလျှာ       ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၅၆ ဒေါ်လာ

          (၇)     ငါးချဉ်ပေါင်    ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၂၈ ဒေါ်လာ

           (၈)    ကက္ကူရံ (1 kg down) ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၉၄ ဒေါ်လာ

          (၉)     ငါးရွှေကြင်     ၁ ကီလိုဂရမ်            ၁.၅၃ ဒေါ်လာ

          (၁၀) ကုလားငူ (1 kg down) ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၁၃ ဒေါ်လာ

                သွင်းကုန်ပိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မှ ၆ ရက်နေ့အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း အုပ်စုတွင် (၅၄၉.၂၃၂)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၂၆) သန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၁၈၅၈.၇၂၆) တန်၊ (၇၅၀) BBL၊ (၁၄၆၂)U၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၈၄၄)သန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း အုပ်စုတွင် (၆၃၂.၀၀၇)တန်၊ (၁၃၀၇)U၊ (၅၃၅၈၀) 2U၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၄၁)သန်း တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

            ကော့သောင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှု ကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ AD Bank များဖြစ်သည့် A Bank ၊ MEB ၊ KBZ၊ AYA တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ (၆-၇-၂၀၂၄) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁)သိန်းလျှင် (၈၀၃) ဘတ်၊(၁)ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ (၁၂၄.၅)ကျပ်ခန့် (၅-၇-၂၀၂၄)ရက်နေ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် တည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။ စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် (၁၄၈၅၀) ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁ ဂါလံလျှင် (၁၅၃၀၀) ကျပ်ဖြင့် တည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဇူလိုင်လကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန်(၄.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ(၆) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၀.၉၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၂.၀၄၉) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၂.၉၆၂)ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ် (၅၉.၂၄၆%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ဇူလိုင်လ (၆) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ငရုတ်ခြောက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာနှင့် ပဲမျိုးစုံတို့ိိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ် အထည်များ၊ သစ်သီးများ နှင့် စက်သုံးဆီများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်(၂)ရက်မှ(၆) ရက်နေ့အထိပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိက ပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျော တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀)ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာ တို့ဖြင့် တန်ချိန် (၁၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၁၇.၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၂၉၅.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ  တန်ချိန် (၁၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၄) ဒေါ်လာသန်းနှင့် ပဲမျိုးစုံ တန်ချိန် (၅၀၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၉၆) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊ ကြွေပြား၊ကားတာယာ၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လူသုံးအဝတ်အထည်များနှင့် စက်သုံးဆီပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းတန်ချိန် (၄၁.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၁၆)ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (၂၄၆.၂၂၆) တန်၊တန်ဖိုး (၁.၁၆၅) ဒေါ်လာသန်းနှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၁၉၀.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၈၄)ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွင် OSS အဖွဲ့ဝင်ဌာနများ၊ မိတ်ဖက်ဌာနများဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူမြန်ဆန်စေရေးနှင့် ပို့ကုန်တိုးမြှင့်တင်ပို့ နိုင်ရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

          ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်း များမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

            မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၃၀)ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ (၂)ရက်နေ့ အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၆၇) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၇၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၀၃၇)သန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မှ ဇွန်လ(၃၀)ရက်နေ့ မှ ဇူလိုင်လ (၂) ရက်နေ့အထိ လယ်ယာ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့်  ငရုတ်သီး (၁၂၄.၇၉၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၉၅၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၂၄၃.၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၉၁၀) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေပဲဆံ (၆၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၈၅၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက် ပစ္စည်းများ (၆၂.၃၈၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၈၅၆) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သွပ်ပြား (၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၁၁) ဒေါ်လာသန်း ၊ ကျောက်မှုန့် (၂၂၀.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၇၄) ဒေါ်လာသန်း ၊ ကြွေပြား (၂၁၈၇) M2 ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၂၁၆၀၀) ရံ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၃၇.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇၁) ဒေါ်လာသန်း၊   ELECTRIC PAN (၉၅၀) U ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၈) ဒေါ်လာသန်း၊ တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်   ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေးနှုန်း များမှာ ငါးမျိုးစုံ (၉၈၅.၂၅၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၉၈၈၀.၂၁၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၄၁၀.၇၃၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၅၉၅.၂၄၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊  ငရုတ်သီး (၇၆၂)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၃၇၄.၁၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊  မြေပဲဆံ (၁၂၅၀) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိက တင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ - သွပ်ပြား (၆၂၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်မှုန့် (၇၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြွေပြား (၂.၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဖိနပ် (၀.၁၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်ပြား (၁၈၉.၃၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ELECTRIC PAN (၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊   ဖြစ်ပါသည်။

          မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀)ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ်-တနင်္သာရီ-မောတောင် ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

          မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ်စနစ် အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၂-၇-၂၀၂၄) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာ ငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၈၂၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၁၂၁.၉၅) ကျပ်ခန့်ရှိပါကြောင်းနှင့် ယခင် အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေး အနည်းငယ်တက်ခဲ့ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

Pages