ဗုဒၶဟူးေန႔ ၂၄ ဧျပီလ  ၂၀၁၃ 10 :30  AM

ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးနွင့္စား သံုးသူေရး ရာဦးစီးဌာန (တမူး) စခန္းအေနနဲ့ မတ္လ ၂၇ ရက္မွ ဧျပီလ ၂ ရက္ထိ ကာလ အတြင္း ပို့ကုန္ သုည ဒသမ ၂၆၆ ေဒၚလာသန္း၊ သြင္းကုန္ သုည ဒသမ ၂၄၄ ေဒၚလာသန္း၊ ကုန္သြယ္ မႈပမာဏ သုည ဒသမ ၅၁ဝ ေဒၚလာသန္း ေဆာင္ရြက္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပို့ကုန္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ကြမ္းသီး ၁ဝဝ တန္၊ ငါးေလးေျခာက္ ၄ တန္၊ ေမ်ာက္ငိုသီး ၅ တန္၊ စီးကရက္ ၁၁ ဒသမ ၄ တန္နဲ့ နန့္ဖာ လံုကုန္စံု မ်ားျဖစ္ ပါတယ္။ သြင္းကုန္ ပစၥည္း မ်ားမွာ ဂံု်ေစ့ ၄၄ တန္၊ စပ်စ္ သီးေျခာက္ ၅ တန္၊ ခ်ည္ ၃ တန္နဲ့ ဆံပင္၊ ခြ်တ္ေဆးမႈန့္၊ နိုင္လြန္ခ်ည္ တို့ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆင့္ သယ္စနစ္ TT နွင့္ အိနိၵယ နိုင္ငံမွ တရုတ္ နိုင္ငံသို့ Benovate-N (ယားနာ လိမ္းေဆး) ၂၅ ဒသမ ၂ တန္၊ တန္ဖိုး သုည ဒသမ ၂၁ဝ ေဒၚလာ သန္းဖိုး တင္သြင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ITC ကတ္နဲ့ ပို့ကုန္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွ ေသာ္လည္း သြင္းကုန္ အေနနဲ့ ဘတၴရီအိုး၊ ပုဆိုး၊ ဖိနပ္၊ ပိတ္ျဖတ္ စမ်ား သုည ဒသမ ဝ၁၁ ေဒၚလာ သန္းဖိုး တင္သြင္း နိုင္ခဲ့ေျကာင္း တင္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။ တမူး စခန္းရဲ့ မတ္လ တစ္လ လံုးမွာ ပို့ကုန္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ဝ၆ သန္း၊ သြင္းကုန္ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၅၈၃ သန္းနဲဲ့ ကုန္သြယ္ မႈပမာဏ ၁ ဒသမ ၇၈၉ သန္းေဆာင္ ရြက္နိုင္ ခဲ့တယ္လို့ သိရ ပါတယ္။ မတ္လ အတြင္း အမ်ားဆံုး တင္ပို့နိုင္ ခဲ့တဲ့ အမ်ားဆံုး ပို့ကုန္ ပစၥည္း ေတြကေတာ့ ကြမ္းသီး ေျခာက္၊စီး ကရက္၊ ေနျကာေစ့၊ ပလပ္စ တစ္အိတ္နဲ့ ဖေယာင္း တိုင္တို့ျဖစ္ျပီး အမ်ားဆံုး တင္သြင္း နိုင္တဲ့ပစၥည္း မ်ားမွာ ယားနာ လိမ္းေဆး၊ ဂံု်မႈန့္၊ ဂံု်ေစ့၊ ဇာတိဖၸိဳလ္ သီးနဲ့ေမာ္ ေတာ္ဆိုင္ ကယ္တို့ ျဖစ္တယ္ လို့သိ ရပါတယ္။

စံျဖိုးေဝ  (တမူး)

ဗုဒၶဟူးေန႔ ၂၄ ဧျပီလ  ၂၀၁၃ 10 :20  AM

ျမန္မာ- ထိုင္းနယ္စပ္ရိွ ျမဝတီ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဇုန္အ ေနနဲ့ မတ္လတြင္ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၂၇၄ သန္းတန္ ဖိုးရိွ ငရုတ္သီးေျခာက္ ၁၅၇ တန္နီး ပါးတင္ပို့ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အနီးကပ္ ဆံုးကာလ ထက္ ၄တန္ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း တင္ပို့ခဲ့တာ ေတြ့ရပါတယ္။ မိမိနိုင္ငံမွ ငရုတ္သီး ေျခာက္မ်ားကို မဲေဆာက္ မွဘန္ေကာက္ အထိ တင္ပို့ျပီး ဘန္ေကာက္ တြင္တန္ဖိုး ျမင့္ထုတ္ကုန္ အျဖစ္ထုတ္ လုပ္ကာ မေလးရွား သို့ဆက္လက္ တင္ပို့ေျကာင္း သိရိွရပါတယ္။ ယခုအခါ ျပည္တြင္းမွာ ငရုတ္ထြက္ ရိွမႈေလ်ာ့ နည္းလာ တဲ့အတြက္ ကုန္ပစၥည္း ရရိွမႈခက္ခဲ လာသျဖင့္ တင္ပို့မႈ က်ဆင္းလာ ေျကာင္းသိ ရိွရပါတယ္။ ျမဝတီ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဇုန္ရဲ့ ဇန္နဝါ ရီလမွ မတ္လထိ ငရုတ္သီး ေျခာက္တင္ ပို့မႈမွာ ၅၃၈ တန္နီးပါး၊ တန္ဖိုးကန္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၉၃၂ သန္းဖိုး တင္ပို့ နိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ခင္ျမႏြယ္    (MIRT)

ဗုဒၶဟူးေန႔ ၂၄ ဧျပီလ  ၂၀၁၃ 10 :15  AM

ျမန္မာ- ထိုင္းနယ္စပ္ရိွ ျမဝတီ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဇုန္မွ မတ္လတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁၆၃ သန္းတန္ ဖိုးရိွ ေျမပဲဆံ ၁၉၁၇ တန္ေက်ာ္ တင္ပို့နိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ အနီးကပ္ ဆံုးကာလထက္ ၃၈၄ တန္နီး ပါးတင္ပို့မႈ ေလ်ာ့နည္း ခဲ့ပါတယ္။ မိမိဘက္မွ ေျမပဲမ်ားကို တစ္ဖက္နိုင္ငံ တြင္မုန့္လုပ္ ငန္းမ်ားနဲ့ စားသံုးဆီ အျဖစ္အ သံုးျပုေျကာင္း၊ မဲေဆာက္မွ တဆင့္ဘန္ ေကာက္ေဈး ကြက္အထိ တင္ပို့ေျကာင္းနဲ့ ဘန္ေကာက္ မွတဆင့္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံမ်ားသို့ ျပန္လည္ တင္ပို့ေျကာင္း သိရိွရပါတယ္။ ယခုလ အတြင္းျပည္ တြင္းမွာ ေျမပဲေဈး အနည္းငယ္ တက္လာျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း ထြက္ရိွမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ ပစၥည္း ရရိွရန္ ခက္ခဲျခင္း မ်ားေျကာင့္ တင္ပို့ နိုင္မႈက် ဆင္းခဲ့ ပါတယ္။ ျမဝတီ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဇုန္ရဲ့ ဇန္နဝါ ရီလမွ မတ္လ ထိေျမပဲ ဆံတင္ ပို့မႈမွာ ၇၄ဝ၂ တန္ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္းနီးပါး တင္ပို့ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ခင္ျမႏြယ္     (MIRT)

ဗုဒၶဟူးေန႔ ၂၄ ဧျပီလ  ၂၀၁၃ 10 :00  AM

ျမန္မာ- ထိုင္းနယ္ စပ္ရိွ ျမဝတီ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဇုန္မွ မတ္လတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉၉၃ သန္းတန္ဖိုးရိွ ဆန္ကဲြ ၅၈၆၁ တန္တင္ပို့ နိုင္ခဲ့ျပီး အနီးကပ္ ဆံုးကာလ နဲ့နိႈင္းယွဥ္ပါက ၃၃၄၇ တန္နီး ပါးပိုမို တင္ပို့ နိုင္ခဲ့ တာေတြ့ ရပါတယ္။ ဆန္ကဲြကို မုန့္လုပ္ ငန္းမ်ားနဲ့ အရက္ခ်က္ လုပ္ငန္း မ်ားမွာ ပိုမိုအ သံုးျပုျပီး တစ္ဖက္နိုင္ငံ အေနနဲ့ တရားမဝင္ လမ္းေျကာင္းမွ တင္ပို့မႈအ ေပၚတားျမစ္မႈ ေလ်ာ့နည္း လာျခင္း၊ တစ္ဖက္ နိုင္ငံကုန္ သည္မ်ား အေနနဲ့ မိမိတို့ နိုင္ငံမွ တင္ပို့ေနတဲ့ ဆန္မ်ား အရည္အ ေသြးနိမ့္ က်တဲ့အတြက္ ဆန္ထက္ ဆန္ကဲြကို ပိုမိုနွစ္ သက္မွာ ယူလ်က္ ရိွေျကာင္း၊ သျကၤန္ ကာလပိတ္ ရက္မ်ားနီး လာသျဖင့္ ကုန္မွာ ယူမႈမ်ား လာေျကာင္း ကုန္သည္ မ်ားထံမွ သိရပါတယ္။ ဆန္ကဲြ တင္ပို့မႈ အတြက္ Form D ပါရိွပါက သတ္မွတ္ အခြန္ နႈန္းနဲ့ တင္သြင္း ခြင့္ျပုခဲ့ ေသာ္လည္း အခြန္နႈန္း ျမင့္မား၍ တရားမဝင္ လမ္းေျကာင္း မွသာတင္ ပို့လ်က္ ရိွေျကာင္း၊ Form D ကိုမူ မိမိတို့ နိုင္ငံ ထြက္ကုန္ ပစၥည္း ျဖစ္ေျကာင္း အေထာက္ အထားအျဖစ္ ရယူရျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း စံုစမ္းသိရိွ ရပါတယ္။ ျမဝတီ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဇုန္ရဲ့ ဇန္နဝါ ရီလမွ မတ္လထိ ဆန္ကဲြ တင္ပို့ မႈမွာ ၉၂၆၂ တန္နီးပါး၊ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းေက်ာ္ တင္ပို့နိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

ခင္ျမႏြယ္    (MIRT)

တနလၤာေန႔ ၈ ဧျပီလ  ၂၀၁၃ 11 : 23  AM

အမိ နိုင္ငံ ေတာ္ျကီး သည္ ဒီမို ကေရစ နိုင္ငံ ေတာ္သစ္ ဆီသို့ ဦး တည္ခီ် တက္ေန ခိ်န္မွာ အဖက္ ဖက္မွ ဖံြ႕ျဖိုး တိုးတက္ လ်က္ရိွ တာနဲ့အမွ် ေဒသ တြင္းကုန္သြယ္ မႈမွာလည္း ယခင္ ကထက္ အဆ ေပါင္း မ်ားစြာ တိုးတက္ လာခဲ့ ပါ တယ္။ ျမန္မာ နိုင္ငံ ရဲ့အ ေရွ့ဘက္၊ ေတာင္ ဘက္၊ အေနာက္ ဘက္၊ ေျမာက္ ဘက္တို႕ မွာရိွတဲ့ အိမ္နီး ခ်င္းကပ္ လ်က္ နိုင္ငံ ေတြနဲ့ တစ္လ ထက္တစ္ လ၊ တစ္နွစ္ ထက္တစ္ နွစ္အရိွန္ အဟုန္ျပင္း ျပင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္ မႈျပုလုပ္ လ်က္ရိွရာ ျမန္မာ နိုင္ငံရဲ့ အေရွ့ ေျမာက္ ဘက္မွာ ရိွတဲ့ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္း ဟာလည္း အေရး ပါေသာ စခန္း တစ္ခ ုျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္စ ခန္းဟာ ''ဝ'' ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခု်ပ္ ခြင့္ရ တိုင္း၊ ကိုးကန့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခု်ပ္ ခြင့္ရေဒ သတို့ နဲ့ဆက္စပ္ လ်က္ရိွျပီး လားရိႈး၊ သိႏၷီၿမိဳ႕ တို့နဲ့ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ ေရးေကာင္း မြန္လာ ျခင္းတို့ ေျကာင့္ ယခင္ နွစ္မ်ား ထက္ ကုန္ သြယ္မႈ မွာဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာခဲ့ပါတယ္။

.......... (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ေခါင္းစဥ္ကို ႏွိပ္ပါ)

 

တစ္ဖက္ နိုင္ငံ ဘက္ၾကည့္ လွ်င္လည္း တရုတ္ နိုင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူမင္း၊ လင္ခ်န္း ခရိုင္ မိန္းတိမ္ ၿမိဳ႔မွ ျမန္မာ ဘက္ခ်င္း ေရႊေဟာ္၊ ကြမ္းလံု၊ သိႏၷီၷီ၊ လားရိႈး၊ မနၲေလး မွတစ္ ဆင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ ကာ အိနိၵ ယနိုင္ ငံ၊ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံ တို့ဘက္ ကို ဆက္သြယ္ ရန္လမ္း မျကီး အျဖစ္ ရည္မွန္း ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရိွ ေျကာင္း သိရ ပါတယ္။ တရုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ လင္ခ်န္း ခရိုင္ရိွ ေလာက္ ကိုင္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္း နမ္ဆန္ၿမိဳ႕ စက္မႈ ဇုန္အ ေကာင္အ ထည္ေဖာ္ လ်က္ရိွ ျပီး ျမန္မာ နိုင္ငံ ရခိုင္ ျပည္ နယ္ (ေက်ာက္ျဖူ) ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း မွတစ္ ဆင့္ တရုတ္ နိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း နဲ႔ အေရွ႕ ပိုင္းမွ ထြက္ရိွ တဲ့ကုန္ပ စၥည္းမ်ားကို တင္ပို႕ ရန္စီစဥ္ လ်က္ရိွပါတယ္။ ယခုလမ္း ေၾကာင္းဟာ တရုတ္ ကုန္ပစၥည္း အေျမာက္ အျမား ကို အာရွ ေဒသတြင္း နဲ႕ အေနာက္ အုပ္စု နိုင္ငံမ်ား စီသို႕ တရုတ္ ပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္း မွ စကၤာ ပူနိုင္ ငံအ နီးရိွ မလကၠာ ေရလမ္းၾကား မွတစ္ဆင့္ ခရီးေဝး ပတ္၍ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ျဖင့္ တင္ပို႕ တဲ့အခိ်န္ ေလ်ာ့ခ် နိုင္ျပီး အျခား ကုန္က် စရိတ္လည္း မ်ားစြာ သက္သာ နိုင္ေစ မွာျဖစ္ ပါတယ္။ တရုတ္ နိုင္ငံ ရဲ့ထြက္ ကုန္ပစၥည္း မ်ား ကို ၎တို့ရဲ့ အေနာက္ ဘက္ထြက္ ေပါက္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (ေက်ာက္ျဖူ) ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း မွတစ္ဆင့္ ေရေျကာင္း ျဖင့္ အိနိၵယ၊ ပါက စၥတန္၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္၊ သီရိ လကၤာ၊ အေရွ့ အလယ္ ပိုင္းနိုင္ ငံမ်ား၊ အာဖရိက တိုက္ရိွ နိုင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပ နိုင္ငံမ်ား သို့တင္ပို႕ နိုင္မွာျဖစ္ သလို ၎တို႕ ရဲ့လို အပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ သြင္းကုန္ ပစၥည္း မ်ားကို လည္း အထက္ပါ လမ္းေျကာင္းမွ တစ္ဆင့္ အခိ်န္တို အတြင္း သယ္ယူ တင္သြင္း နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို့ျဖစ္၍ ခ်င္းေရႊေဟာ္ - သိႏၷီၷီ -လားရိႈး - မနၲေလး လမ္းဟာ တရုတ္ နိုင္ငံရဲ့ အဓိက ကုန္ သြယ္လမ္း ေၾကာင္း ျဖစ္လာမွာ ဧကန္ မုခ် ျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ ယူနန္ ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူမင္း မွ လင္ခ်န္း ခရိုင္၊ မိန္းတိမ္ -ခ်င္းေရႊ ေဟာ္အ ျမန္လမ္း မျကီးအား လံုးျပီးစီး ပါက ကူမင္း - ေရႊလီ -က်ယ္ေဂါင္ လမ္းမထက္ ခရီး ၂ဝဝ ကီလို မီတာ ပို၍တို ေတာင္းျပီး အခိ်န္နဲ႕ အျခား ကုန္က် စရိတ္မ်ား သက္သာ စြာနဲ့ သြားလာ နိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္ကုန္ သြယ္ေရး စခန္းရဲ့ ကုန္သြယ္ မႈပ မာဏ ကို ေလ့လာ ျကည့္ပါက ယခင္ ကာလ မ်ားထက္ နွစ္စဥ္ တိုးတက္ ေနတာ ဟာလည္း သက္ေသ အျဖစ္ ေဖာ္ျပ ေနပါတယ္။ အခု ဘ႑ာ နွစ္ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ဘ႑ာ နွစ္မွာ စုစု ေပါင္းကုန္ သြယ္မႈ ပမာဏ အေမရိ ကန္ေဒၚ လာ သန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ အထိ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ ကေဖာ္ ျပခဲ့ ေသာ ခ်င္း ေရႊေဟာ္ - ကြမ္းလံု - သိႏၷီၷီ လမ္းအပိုင္း ကို ျမန္မာ နိုင္ငံ Asia World Co.,Ltd. မွ ေပ ၄ဝ အက်ယ္ ရိွေသာ အျမန္လမ္း မႀကီး အျဖစ္ တိုးခဲ့် ေဖာက္လုပ္ လ်က္ ရိွရာ မ်ားမၾကာမီ ကာလ အတြင္း ျပီးစီး ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္း ေတြျပီး စီးပါက ေနာင္တြင္ ျမန္မာ - တရုတ္ ကုန္သြယ္ မႈပိုမို တိုးတက္ လာေတာ့မဲ့ အျပင္ ေက်ာက္ျဖူ ေရနက ဆိပ္ကမ္း မွ တစ္ဆင့္ ျပည္ပ နိုင္ငံမ်ားသို့ တစ္ဆင့္ တင္ပို႕ နိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ရာ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ အဆ မ်ားစြာ တိုးတက္ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္ကုန္ သြယ္ေရး စခန္းမွ တစ္ဆင့္ တရုတ္ နိုင္ငံသို့ ျမန္မာ့ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္း မ်ား၊ ေရထြက္ ပစၥည္း မ်ားကို အဓိက တင္ပို႕ လ်က္ရိွရာ ယခု နွစ္ မွာပို႕ ကုန္ တန္ဖိုး အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္းေက်ာ္ ရရိွ ျပီးလို႕ သိရ ပါတယ္။ မိမိနိုင္ငံ အတြက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္း ေစမဲ့ သြင္းကုန္ ပစၥည္း မ်ားကိုလည္း တစ္ဖက္ နိုင္ငံမွ တင္သြင္း ေပးလ်က္ ရိွတဲ့ စခန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါ တယ္။ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္နယ္ စပ္ရဲ့ သြင္းကုန္ ေတြက ေတာ့ ဘိလပ္ ေျမ၊ ဖေယာင္း၊ ေကာ္ေစ့၊ ဆပ္ျပာမႈန့္၊ ေျမပဲ အခံြခြာ စက္၊ ဆိုလာ သံုးေရ ပူစက္နဲ႕ အခို်မႈန္႕ တို ့ ျဖစ္ၾက ပါတယ္။

ခ်င္းေရႊေဟာ္စခန္း၏ နွစ္အလိုက္ကုန္သြယ္မႈပမာဏကိုျကည့္မယ္ဆိုလွ်င္


စဥ္ ဘ႑ာနွစ္ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ဝ.ဝ၆၆ ဝ.ဝဝ၁ ၀.၀၆၇
၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ၀.၀၂၅ ၀.၀၀၃ ၁.၀၂၈
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၂.၅၁၂ ၀.၃၅၅ ၂.၈၆၇
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၁၄.၇၈၉ ၀.၁၉၂ ၁၄.၉၈၁
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၇.၄၄ ၀.၀၁၁ ၇.၄၅၁
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၈.၁၃၁ ၀.၁၃၄ ၈.၂၆၅
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၃၁.၀၁၅ ၀.၅၀၃ ၃၁.၅၁၈
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၇၂.၄၈၅ ၀.၈၂၅ ၇၃.၃၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၅၈.၄၇၄ ၁၅.၀၃၄ ၂၀၀.၅၀၈

         ၁၅၈.၄၇၄၁၅.ဝ၃၄ ၂ဝဝ.၅ဝ၈ ၂၆ ရက္ေန့့) အထိ

လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ ေရးေကာင္း မြန္လာ တာနဲ႕ အမွ် တိုင္းရင္း သားမ်ား ေနထိုင္ရာ အေရွ႕ ေျမာက္ေဒ သ ဟာ အလ်င္ အျမန္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာမွာ ျဖစ္ျပီး ေဒသ တြင္းရိွ တိုင္းရင္း သားမ်ား အတြက္ လည္း အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ေကာင္းမ်ား ထပ္မံ ရရိွလာ ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးအ တြက္ လက္တဲြ ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ ေဒသ ေနျပည္ သူမ်ား နဲ႕ ကုန္သြယ္ မႈကို ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ နိုင္ငံ ဝန္ထမ္း မ်ားကို ခ်စ္ခင္ ေလးစားျပီး ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူ ပီတိ ျဖစ္ရ ပါေျကာင္း။

   အိုးပါး (ခ်င္းေရႊေဟာ္)

Pages