၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ လျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၁.၅၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၀.၀၄၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၁.၅၄၀) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃မှ၁၇-၉-၂၀၂၃ထိ) အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာပို့ကုန် (၀.၉၅၈)ဒေါ်လာသန်း၊သွင်းကုန်(၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၀.၉၆၀) ဒေါ်လာသန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး လျာထားချက်အပေါ် (၆၂.၃၄%)ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းများကို အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃မှ၁၇-၉-၂၀၂၃ထိ)တင်ပို့ခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများမှာ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းမှာချင်း(အစို) (၁၃၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကွမ်းသီး(၄၁၁)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၁၉၂)ဒေါ်လာသန်း၊ ဒညင်းသီး (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀)ဒေါ်လာသန်း၊ အုန်းသီးခြောက် (၁၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ထန်းလျက် (၅)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၄)ဒေါ်လာသန်း၊နနွင်းတက် (၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ပစ္စည်းမှာ ငါးမြစ်ချင်း (၄၄၄.၉၁၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၆၄)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးနီတူခြောက်(၂.၅) တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၀၈)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးစုံလေးခြောက် (၄၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးခေါင်းပွ (၆၇.၅၀၈)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၉၀)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးကုန်းညိုခြောက် (၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂)ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းများမှာဆီးယိုထုပ်(၁၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ထွန်းရွှေဝါလိမ်းဆေး (၂.၅)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၁)ဒေါ်လာသန်း၊ သနပ်ခါးခဲ(၈)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ မုန့်ဖတ် ခြောက်(၁)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆန်ကြာဆံ (၀.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့ ခဲ့ပါတယ်။ သွင်းကုန်အပိုင်းတွင် စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃ မှ ၁၇-၉-၂၀၂၃)ထိ တင်သွင်းခဲ့သည့်ကုန် ပစ္စည်းများမှာPlastic Pipe (၇၀၀)Kg ၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ Aluminium Water Pot (၃၀၀) Kg ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ အများဆုံးတင်ပို့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းများမှာ ချင်း(အစို) (၁)တန်လျှင်(၂၀၀)ဒေါ်လာ၊ ဒညင်းသီး(၁)တန်လျှင်(၃၀၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးမြစ်ချင်း (၁)တန်လျှင် (၁၂၆၆)ဒေါ်လာ၊ငါးခေါင်းပွ(၁)တန်လျှင်(၁၃၀၆)ဒေါ်လာ၊ ငါးစုံလေးခြောက်(၁)တန်လျှင် (၆၃၀)ဒေါ်လာ၊ ဆီးယိုထုတ်(၁)တန်လျှင်(၃၃၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးနီတူခြောက်(၁)တန်လျှင်(၃၁၅၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးကုန်းညိုခြောက် (၁)တန်လျှင်(၁၈၃၀)ဒေါ်လာ၊ ကွမ်းသီး(၁)တန်လျှင်(၁၀၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထွန်းရွှေဝါလိမ်းဆေး (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ သနပ်ခါးခဲ (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ မုန့်ဖတ်ခြောက် (၁)တန်လျှင် (၁၁၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထန်းလျက် (၁)တန်လျှင် (၈၈၀)ဒေါ်လာ၊ အုန်းသီးခြောက် (၁)တန်လျှင် (၃၁၇၀)ဒေါ်လာ၊ နနွင်းတက် (၁)တန်လျှင် (၅၆၂)ဒေါ်လာ၊ Plasitc Pipe (၁)တန်လျှင် (၁၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ Aluminium Water Pot (၁) တန်လျှင် (၃၀၇၇)ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်းရှိပါတယ်။                                               

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်သည့် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အနေဖြင့် စစ်တွေ- ဘူးသီးတောင် - မောင်တောလမ်းကြောင်းနှင့် စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တောလမ်း ကြောင်းတို့ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တောလမ်းကြောင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများ အဓိကဝင် ရောက်လျက်ရှိပြီး ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန်မှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တက္ကနပ်သို့တင်ပို့ လျက်ရှိပါသည်။

          စစ်တွေမှ မောင်တောသို့ အတက်ကုန်ကားခ တစ်ပိဿာ ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့် ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာကျပ် (၇၀) ကျပ်၊ ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၁၁၀) ကျပ်ဈေးရှိပြီး၊ အဆင်းကုန်ကားခ ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာ ကျပ် (၅၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၈၀) ကျပ်ဈေးရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံစားကုန် ဈေးနှုန်းများမှာပေါ်ဆန်းမွေး (၁) အိတ် (၁၁၅၀၀၀)ကျပ်၊ဧည့်မထ(၁)အိတ်(၇၅၀၀၀)ကျပ်၊ ကြက်သွန်နီ (၁) ပိဿာ (၄၀၀၀) ကျပ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၁) ပိဿာ (၉၀၀၀) ကျပ်၊ ငရုတ်သီးခြောက် (၁) ပိဿာ (၁၈၀၀၀) ကျပ်၊ ကြက်ဥ (၃) လုံး (၁၀၀၀) ကျပ်၊ စားအုန်းဆီ (၁) ပိဿာ (၁၀၅၀၀) ကျပ်၊ တစ်ဖက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ အခြေခံစား ကုန်ဈေးနှုန်း များမှာ ဆန်(အဖြူ)(၁)ကီလို(၇၅.၀၀)တာကာ၊ကြက်သွန်နီ(၁) ကီလို(၇၅.၀၀) တာကာ၊ အာလူး (၁) ကီလို (၄၅.၀၀) တာကာ၊ ခရမ်းချဉ်သီး(၁)ကီလို(၁၅၀.၀၀)တာကာ၊ ကြက်သား(၁) ကီလို (၂၉၀.၀၀)တာကာ၊ ကြက်ဥ (၁)ဒါဇင်(၁၅၅.၀၀)တာကာဈေးရှိကြောင်းသိရှိရပြီး (၁၈-၀၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့(၁၁:၀၀) အချိန်ပြင်ပငွေလဲ နှုန်းမှာ(၁) ဒေါ်လာလျှင်(၂၈၅၀) ကျပ်၊ (၁၁၆.၈၀) တာကာ၊ ၁၀၀ ကျပ်လျှင်(၄) တာကာ၊ (၁) တာကာလျှင် (၂၈.၅၀)ကျပ် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံတို့အကြား ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းနှင့် မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းတို့ဖွင့်လှစ်၍ နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

        စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့မှ (၁၅)ရက်နေ့အထိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်းစာရင်းများအရ ပို့ကုန်အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၃၀၂)သန်းနှင့် သွင်းကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၀၁၅)သန်း စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှု ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၃၁၇)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        တင်ပို့ခဲ့သည့်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် မန်ကျည်းစေ့(၁)တန်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၀) နှုန်းဖြင့်(၂၈၀)တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆီးဖတ် (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၁၅) နှုန်းဖြင့် (၁၉၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ချင်းအစို (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၅၀)နှုန်းဖြင့် (၁၁၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၂၂) ဒေါ်လာသန်း၊ အုန်းသီးခြောက် (၁) တန်လျှင်အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ (၃၀၀)နှုန်းဖြင့် (၃၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ နနွင်းတက် (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၂၀၀)နှုန်းဖြင့်(၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊  ငါးမြစ်ချင်း(၂-၃) (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၈၀)နှုန်းဖြင့် (၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးမြစ်ချင်း (၃-၅)(၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၂၀)နှုန်းဖြင့် (၂.၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၂) ဒေါ်လာ သန်းနှင့် ဆီးယိုထုပ် (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၀)နှုန်းဖြင့် (၁၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်းတို့ကို တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး သွင်းကုန်ပိုင်းတွင် Plastic Water Tank (၇၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၉၉၇)သန်းနှင့် T-Shirt (၂၀၀၀) U ၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၈) သန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

        ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့်(၁)ဒေါ်လာလျှင် (၁၁၇.၇၀)တာကာနှင့် (၁)တာကာလျှင် (၂၈.၈၀) ကျပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူစရိတ်သည် ရန်ကုန်-စစ်တွေကားခမှာ ကုန်ကျစ် (၁)ပိဿာ (၃၅၀)ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ(၁)ပိဿာလျှင် (၄၀၀-၄၅၀)ကျပ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ စစ်တွေ-တက္ကနပ်ဖ် သင်္ဘောတင်ခမှာ (၁)ပိဿာလျှင် ကုန်ကျစ် (၁၁၀)ကျပ်ခန့်နှင့် ကုန်ပွ (၁၂၀)ကျပ်ခန့်ရှိ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းမှာ မိုးရာသီ လမ်းတံတားခံနိုင်ဝန်အရ (၂၂) ဘီးကုန်ကားကြီးများ သွားလာနိုင်မှုမရှိဘဲ(၁၂)ဘီးနှင့် (၆)ဘီးယာဉ်များသာ သွားလာနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံအကြားရေမိုင် (၇၀)ခန့်ကွာဝေးသော်လည်း ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအခြေ အနေမှာ မိုးရာသီကာလအတွင်း ပင်လယ်ပြင်ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကုန်တင်လှေများ သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

        ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့မှ (၁၅)ရက်နေ့အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ရွှေပေါက်ဈေးမှာ (၁)အောင်စလျှင် (2၁၃၄၃၈.၀၀) တာကာနှင့် အခြေခံစားကုန်ဈေးနှုန်းများမှာ ဆန်(အဖြူ) (၁) ကီလို (၇၅.၀၀)တာကာ၊ ကြက်သွန်နီ (၁) ကီလို (၇၅.၀၀) တာကာ၊ အာလူး (၁) ကီလို (၄၅.၀၀) တာကာ၊ ခရမ်းချဉ်သီး (၁) ကီလို (၁၅၀.၀၀) တာကာ၊ ကြက်သား (၁) ကီလို (၂၉၀.၀၀) တာကာ၊ ကြက်ဥ (၁) ဒါဇင် (၁၅၅.၀၀) တာကာဈေးရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါနေ့ရက်အတွင်းငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) တာကာလျှင် (၂၈.၈၀) ကျပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် အဓိက ထားထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့် ဓါတ်မြေသြဇာတင်ပို့မှုကို တင်းကြပ်စွာတားဆီးပိတ်ပင်လျက်ရှိကြောင်း ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှသိရှိရပါသည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၇ ) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၉၃) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၀.၀၃၂၃)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၂၅၃) ဒေါ်လာသန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ စက်တင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၇ ) ရက်နေ့အထိ အဓိက တင်ပို့ခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၁၀၃.၉၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၂၅၈)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၂.၆၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၁)သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၁၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၆၈)သန်း၊ ဂဏန်း(အသေ) (၅.၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၆၅)သန်း၊ ရေခူဆားနယ်  (၁၇.၁)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၂၅)သန်း၊ ကျောက်ပုဇွန် (အရှင်) (၀.၈၇)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၇၅)သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၅)သန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း (၂.၁)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၇)သန်း၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၁၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၉)သန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၉၆)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၂၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး အဓိကတင်သွင်းခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ သစ်သီး (၄.၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၃)သန်း၊ကြွေပြား(၈၀၀)M2 ၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၇)သန်း၊ ငါးအစာ (၅၅.၇)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၁၉၄)သန်း၊ ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၂၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၅၉) သန်း၊ ပုစွန်သား ပေါက်အကောင်ရေ (၅)သိန်း၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၃)သန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေးနှုန်းမှာ ငါးမျိုးစုံ(၁၂၁၀.၂)ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၁၀၃.၉၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၂၅၈)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၃၈၁၁.၃၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂.၆၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၁) သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၁၅၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၁၁.၂)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၆၈)သန်း၊ ဂဏန်း(အသေ) (၁၁၈၁.၈၂)ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅.၅) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၆၅) သန်း၊ ရေခူဆားနယ် (၁၉၀၀.၅၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၁၇.၁) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၂၅) သန်း၊ ကျောက်ပုစွန် (အရှင်) (၂၀၀၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၈၇) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၁၇၅)သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၃၅) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း(၈၀၉.၅၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂.၁) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၈၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၁၀၀) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၆၅၃.၁၂၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၉၆) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၂၇) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁)တန်ဈေးနှုန်းမှာ သစ်သီး (၂၈၈.၈၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၄.၅) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၃) သန်း၊    ကြွေပြား (1M2 ) လျှင် (၃.၃၇၅)ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၈၀၀) M2၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၇) သန်း၊ ငါးအစာ (၃၄၈.၂၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅၅.၇) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၉၄) သန်း၊ ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၂၃၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂၅) တန်၊တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၅၉) သန်း၊ ပုစွန်သားပေါက် အကောင်ရေ (၁) သိန်း ဈေးနှုန်းမှာ(၆၀၀)ဒေါ်လာနှုန်း၊ အကောင်ရေ(၅)သိန်း၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၃) သန်းဖြစ် ပါသည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

              မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ်စနစ် အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၁၆-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာ ငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၁၀၃၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၉၇.၀၉) ကျပ်ခန့်ရှိပါကြောင်း နှင့် ယခင်အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေးအနည်းငယ်ကျခဲ့ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

  • တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက တင်ပို့နေသော ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်း၊ သီဟိုဠ်စေ့ တို့ ဖြစ်သည်။
  •            ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့မှ၁၇ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၁၉၃၄)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂.၀၇၆)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ချိန်(၂၀၁)၊(၂၂၅၀)BBL၊ (-) U၊တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၄၁၃)သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၄၈၉)သန်းဖြစ် သည်။ အများဆုံး တင်ပို့နိုင်သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ကုလားကုတ်ငါး တန်ချိန် (၂.၈၈)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၄၉၂.၈၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း(၁၅၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကဗျက် ငါးတန်ချိန်(၁၁၇.၅၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ (၁၂၆၉၀၀)၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၁၀၈၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးဝိုင်းတန်ချိန် (၄၇.၂၈၀)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၁၆၀၆.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း(၈၈၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကြိမ်မွေ့ တောင်းငါးတန်ချိန်(၂၀.၂၄၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၁၅၇၄.၄၀)၊(၁)တန် စျေးနှုန်း (၁၅၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာတူးခက် ငါးတန်ချိန်(၂၅၈.၇၂)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၉၅၆၃.၂၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း(၈၁၀)အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ငါးချဉ်ပေါင်တန်ချိန် (၁၀၁.၆၁)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၈၃၅၀.၆၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၄၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဘောင်းကြေး ငါးတန်ချိန် (၇၀.၈၄)၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၃၇၅၆.၀၀)၊(၁)တန်စျေးနှုန်း (၉၀၀)အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ငါးမဲလုံးကြား တန်ချိန်(၃၇.၆၇၅)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၄၈၃၃.၂၅)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၁၉၀) အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ငါးခွေးလျှာ တန်ချိန်(၂၀.၄၇၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၂၉၂၆.၄၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၁၁၂၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ရေဘဝဲတန်ချိန် (၆.၉၆)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၅၉၀.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၂၂၄၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်ပါသည်။
  •            သွင်းကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ဒီဇယ်တန်ချိန်(၃၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၈၉၀၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၉၆၃.၃၃) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပီလောပီ နံမှုန့်တန်ချိန်(၁၈၀.၀၀)၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၄၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၅၂၂.၂၂) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ A4 စက္ကူတန်ချိန်(၁၃.၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၁၅၃၈.၄၆) အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးငါးသယ်လှေကုန် (၁)တန် ရေယာဉ်ခ (ကုန်ကျစ်) ၂၁၀၀၀ိ/- ကျပ် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
  • ကော့သောင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ AD Bank များဖြစ်သည့် A Bank ၊ MEB ၊ KBZ၊ AYA တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။(၁၈-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် (၁၀၃၆) ဘတ် ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ (၉၆.၅၀) ကျပ်ခန့် (၁၇-၉-၂၀၂၃) နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြန်မာငွေ (၁) ကျပ်ခန့်မြင့်တက်လျက်ရှိ သည်။ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် (၁၄၄၀၀)ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁ ဂါလံလျှင် (၁၃၉၅၀) ကျပ်ဖြင့်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။

မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ  ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန်တင်ပို့မှု ငါးမှုန့်တစ်တန်လျှင် (၉၀၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၂၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး(၀.၁၈၂) ဒေါ်လာသန်းအား အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံ   လက်မှတ် Form D အကျိုးခံစားခွင့် လျှောက်ထားရယူ၍ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတစ်ဆင့် ပရာကျွတ်ကရီခမ်ခရိုင်သို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ကုန်သွယ် ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအထိကုန်(၁) တန်လျှင်ကားခ (ကုန်ကျစ်)၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်း)ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ်-ထားဝယ်- ရန်ကုန် လမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ  ၂၀၂၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းမှု ရင်းနှီးပစ္စည်း Ceramic Tiles တစ်တန်လျှင် (၁၈၁) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၆၂၁.၄၇) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၂၉၃) ဒေါ်လာသန်း၊Tiles Grout တစ်တန်လျှင် (၈၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၅၅၆.၂၄) တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၄၄) ဒေါ်လာသန်း၊ Ceramic Basin တစ်ခု လျှင် ၉.၅၂၄ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်၄၂၀U၊တန်ဖိုး (၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ Ceramic Toilet Commode တစ်ခုလျှင် ၂၆ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ၅၀၀U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းသွင်းကုန် တန်ဖိုး(၀.၃၅၄)ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ဒေသတွင် ဓာတ်ဆီတစ်လီတာ (၃၀၀၀) ကျပ်နှင့် ဒီဇယ်တစ်လီတာ (၃၀၄၅) ကျပ်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း၊ ကျပ်/ဘတ် ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) ဘတ်လျှင် (၉၀) ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Pages