မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့ မှ (၁၁) ရက်နေ့ အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၉၉၃) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၇၈) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၂၇၁) သန်း ကုန်သွယ်မှုဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့ မှ (၁၁) ရက်နေ့အထိ လယ်ယာ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့်  ငရုတ်သီး (၉၅.၆၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၃၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၂၈.၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၅၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက် ကုန်ပစ္စည်း အနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက်ပစ္စည်းများ (၅၁.၈၂၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၉၉၂) ဒေါ်လာသန်း၊ သစ်တော ထွက်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ဓနိဖက် (၁၂.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊ အခြားပစ္စည်းအနေဖြင့် ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၁၀၀.၀၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၀၀၉၇) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီး (၂၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၄၇) ဒေါ်လာသန်း ၊ ကော်စေ့ (၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်မှုန့်  (၄၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၅)  ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၁၉၂၀၀) ရံ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘီစကစ်မှုန့် (၃.၉၉၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၄၇) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်        ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ(၁၀၅၀.၈၆၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန်(၁၄၉၅၀.၃၁၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၄၅၅.၇၃၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၆၃၀.၅၅၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်သီး(၇၆၄)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၅၄၁.၆၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဓနိဖက် (၁၃၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၈၈.၂) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ - သစ်သီး (၂၃၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကော်စေ့ (၆၅၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်မှုန့် (၇၉.၅၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဖိနပ် (၀.၁၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဘီစကစ်မှုန့် (၃၆၈၃.၃) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

              ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက ဖြစ်သည်။

             ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး (၁၀-၆-၂၀၂၄)ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇.၃၈၃) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သဖြင့် လျာထားချက်အပေါ် (၄၁.၀၁၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

           ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၄၀၈.၇၁၆) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၆၉) သန်းနှင့် သွင်းကုန်(၁၅၈၄.၁၅၀) တန်၊ (၁၅၅၀) U၊ တန်ဖိုးအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၆၂၅) သန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၉၄) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ပါသည်။

            ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ရေထွက်ကုန် ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၇၈.၇၁၆) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၄၁) သန်းနှင့် အခြားပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၃၃၀.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၈) သန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၆၉) သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

               မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၉) ရက်နေ့မှ (၁၀) ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန် ငါးမှုန့် (၁) တန်လျှင် (၉၀၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၃၁၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၁.၁၇၉) ဒေါ်လာသန်းအား ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းအထိကုန် (၁) တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/- (ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

            မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၉)ရက်နေ့မှ (၁၀)ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဒီဇယ်ဆီ (၁) တန်လျှင် (၈၆၈) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၂၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၁.၀၄၂) ဒေါ်လာသန်းအား တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ ပါသည်။

              တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ တရုတ်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ မှ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ထိ) ပို့ကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၃၅.၄၉၃) သန်း၊ သွင်းကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၁၉.၃၅၁) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ(၅၄.၈၄၄)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ (၁၀-၆-၂၀၂၄) ရက်တွင် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပြောင်း (၅,၃၃၉.၀၇၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၂၅၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၁၉၄.၀၇၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁၃၅.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၇) ဒေါ်လာသန်း၊ လက်ဖက်ခြောက် (၄၉.၆၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ပုစွန်ဖွဲ (၂၀၁.၆၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၉၇) ဒေါ်လာသန်းနှင့် စက္ကူဖြတ်စ(၃၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၁.၈၉၇) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသုံး ဘတ်ငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့် (၁၀-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် ကျပ်(၁)သိန်းလျှင် (၈၄၅.၀၂၃)ဘတ် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါသည်။

            တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ စက်သုံးဆီ၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ အဓိက တင်သွင်းလျက်ရှိပြီး (၁၀-၆-၂၀၂၄) ရက်တွင် ဓာတ်ဆီ (၀.၀၆၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဒီဇယ် (၀.၀၅၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘိလပ်မြေ (၀.၀၆၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ယာဉ်နှင့် ယာဉ်ယန္တရား (၀.၄၉၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း (၀.၀၆၇) ဒေါ်လာသန်းနှင့် အခြားပစ္စည်း (၀.၀၃၃) ဒေါ်လာသန်း  အပါအဝင် (၀.၇၈၁) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါ သည်။

                     ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇွန်လကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန်(၄.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ(၁၀) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၇.၂၅၅) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၄.၆၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၁၁.၈၅၆ )ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ် (၂၃၇.၁၂၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

                     ဇွန်လ (10) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ ငရုတ်ခြောက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ သရက်ပြားချောက်၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ကော်ဖီစေ့၊ ကွမ်းသီးအစို၊ အလူမီနီယံဖြတ်စ၊ ခဲစက္ကူနှင့် မကျည်းသီး(အစေ့ပါ) တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း များ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီး များနှင့် စက်သုံးဆီများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

                     ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၉) ရက်မှ (၁၀) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၃၂၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၂၄.၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၅၃၄.၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ တန်ချိန် (၉၀.၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၀) ဒေါ်လာသန်း၊  ကွမ်းသီးအစို တန်ချိန် (၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့် ပဲမျိုးစုံ တန်ချိန် (၁၀၈၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၄၂) တို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊ ကြွေးပြား၊ ကားတာယာ၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လူသုံးအဝတ်အထည်များနှင့် စက်သုံးဆီပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းတန်ချိန် (၆၈.၈၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၆၈)ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (၂၄၀.၁၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၁၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၂၁၆.၄၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၃) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

Pages