ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက တင်ပို့နေသော ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်း၊ သီဟိုဠ်စေ့ တို့ ဖြစ်သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့မှ၁၂ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၈၀၉)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၉၃၅) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ချိန်(၉၀)၊ (၇၅၀)BBL၊ (-) U၊တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၁၃၈)သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၇၃)သန်းဖြစ်သည်။ အများဆုံး တင်ပို့နိုင်သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ငါးနီငယ် တန်ချိန် (၃၃.၅၆)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၅၂၃၈.၀၀) ၊ (၁) တန် ဈေးနှုန်း (၁၀၅၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ တာဝမ်ငါးတန်ချိန်(၂၃.၂၇၀)၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈၃၈၃.၃၀)၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၇၉၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးရွှေတန်ချိန် (၁.၅၂၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၃၈.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၆၇၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကင်းမွန် တန်ချိန်(၂.၆၄၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၇၂၅.၆၀)၊(၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၇၉၀) အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ ကဏန်းတန်ချိန် (၀.၃၈၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၄၇၈.၂၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၃၈၉၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ စစ်ဟောက်ငါးတန်ချိန် (၁၅.၂၄)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၀၈၇.၆၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၉၉၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာလန်းငါးတန်ချိန် (၆.၈၄၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၈၈၉၂.၀၀)၊(၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၃၀၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ငါးဗျောသီး တန်ချိန်(၃၃.၃၈၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၁၇၂၅.၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၂၅၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ငါးပုလွေ တန်ချိန်(၂၅.၂၈၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၉၈၃၀.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၁၈၀)အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ပုစွန်တန်ချိန် (၀.၇၄၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၈၄၈.၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၅၂၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်ပါသည်။

   အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ဒီဇယ်တန်ချိန်(၁၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၇၀၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၉၇၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပီလောပီနံမှုန့် တန်ချိန် (၆၀.၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၁၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၅၁၆.၆၆) အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ စားသောက်ကုန်ကြမ်း တန်ချိန်(၃၀.၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၃၃၃.၃၃) အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးငါးသယ်လှေကုန် (၁)တန် ရေယာဉ်ခ (ကုန်ကျစ်) ၂၁၀၀ဝိ/- ကျပ် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

    ကော့သောင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ AD Bank များဖြစ်သည့် A Bank ၊ MEB ၊ KBZ၊ AYA တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။(၁၃-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် (၁၀၃၆) ဘတ် ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ (၉၆.၅၀) ကျပ်ခန့် (၁၂-၉-၂၀၂၃) နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြန်မာငွေ (၂) ကျပ်ခန့်ကျဆင်းလျက်ရှိသည်။ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် (၁၂၆၀၀)ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁ ဂါလံလျှင် (၁၂၁၅၀) ကျပ်ဖြင့်ကျဆင်းလျက်ရှိသည်။

ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက် မှာ ပို့ကုန် (၃.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၅၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၄.၅၀၀) ဒေါ်လာ သန်းဖြစ်ပါသည်။

              စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့အထိ အမှန်ကုန်သွယ်မှုမှာ ပို့ကုန် (၀.၅၃၂) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်(၀.၂၁၆)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၀.၇၄၈)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထား ချက်အပေါ် (၁၆.၆၂၂%) ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

              စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့နိုင် ခဲ့ပြီး၊ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ် ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များနှင့် သစ်သီးများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ပိုင်းတွင် အဓိက ပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျော တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၄၉၃) ယွမ်/ (၃၄၅.၄၀)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၁၅၄၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၅၃၂၀၇၉) ဒေါ်လာတင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် Iron Sheet In Coil ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၅၀၂၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၁၂.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၈၃၉၅.၄၈၀) ဒေါ်လာ၊Iron Nail ဈေးနှုန်း တစ်တန်လျှင် (၆၆၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၂၄.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၁၉၆၀၈.၃၄၀) ဒေါ်လာ၊ Artificial Grass ဈေးနှုန်း တစ်တန်လျှင်(၆၅၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၁၂.၈၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၈၁၀၀.၂၁၀)ဒေါ်လာ၊  Apple တစ်တန်လျှင် (၄၂၃) ဒေါ်လာဖြင့်  တန်ချိန်(၁၅.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၅၆၀၃.၀၃၀)ဒေါ်လာ၊ Orange တစ်တန်လျှင် (၂၃၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန်(၂၉.၉၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၉၄၃၇.၁၇) ဒေါ်လာ၊ Ceramic Tile Plain  ဈေးနှုန်း(1 M2) လျှင်(၄.၁) ဒေါ်လာဖြင့်(၁၀၇၂၀) M2၊ တန်ဖိုး(၄၁၇၄၇.၅၀၀) ဒေါ်လာ၊ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းပစ္စည်းများနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ (ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီးနှင့် အဝတ်အထည်များ) တင်သွင်းနိုင်လျက်ရှိပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၌ အတက်အဆင်းကုန်များအတွက် အငှားယာဉ်ဖြင့်တင်ဆောင် ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ငှက်ပျောတင်ယာဉ်နှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင်ယာဉ်များသည် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပိုင် ယာဉ်များဖြင့်သာ တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ် ဆို့ခြင်းများမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ တစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုများ ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိရာ (၉-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် လယ်ယာထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် ငရုတ်၊ ဂေါ်ဖီ၊ နှမ်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီးခြောက်၊ မြေပဲ၊ နနွင်းမှုန့်၊ ရေထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ငါးကြင်းဆီဖောင်း၊ ငါးပူတင်းခြောက်၊ CMP ပစ္စည်းများနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်း များဖြစ်သည့် ခဲ/ သတ္တုတို့ကို တင်ပို့ခဲ့ပါသည်။ 

              (၉-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း များမှာ ကွမ်းသီး၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်နီနှင့် CMP ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။

              ယခုအခါ ထိုင်းနိုင်ငံမှ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ တွင်ကျယ်စွာ ဆောင်ရွက်လာမှုနှင့်အတူ အသုံးပြုရန် လိုအပ်ချက်ကြောင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းကုန်ကြမ်းဝယ်လိုအားမြှင့်တက်နေ၍ လတ်တ လော ကာလများတွင် ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သည့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်စိမ်းပို့ကုန်များဖြစ်သည့် ကြက်သွန်နီ နှင့် ငရုတ်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် လို်င်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေး မှုများ တွင် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

              (၉-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ သွင်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုအနေဖြင့် တိရစ္ဆာန်အစာ၊ စက်ဘီး၊ စက်ဘီးအပိုပစ္စည်း၊ အဝတ်အထည်၊ စာရေးကိရိယာ၊ ကားအပိုပစ္စည်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းနှင့် ယာဉ်ယန္တရားများ၊ ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်း၊ စက်ဆီ/ချောဆီ၊ အိမ်သုတ်ဆေး၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်၊ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ GARMENT ၊ ဆေးဝါးများ၊ ဖိနပ်၊ သစ်သီးမျိုးစုံ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ စက်ရုံသုံးပစ္စည်း၊ စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် ငါးဖမ်းပစ္စည်းတို့ကို တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

              (၉-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန် ပစ္စည်းများမှာ  အဝတ်အထည်၊ GARMENT ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း၊ စက်နှင့်စက် အပိုပစ္စည်းများ၊ သစ်သီးမျိုးစုံနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

              ပြင်ပငွေလွှဲနှုန်းငွေစျေးနှုန်းအနေဖြင့် ယခင်အပတ်က တစ်ဘတ်လျှင် (၉၈.၀၃) ကျပ်ရှိပြီး ယခုအပတ်တွင် (၉၆.၁၅) ကျပ် ဖြစ်ပါသဖြင့်  ဘတ်စျေးအနည်းငယ် ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။

              ​(၂-၉-၂၀၂၃ မှ ၈-၉-၂၀၂၃)ရက်နေ့ထိ အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ကြက်သွန်နီ (၁)တန်လျှင် (၇၃၃.၆၄၆) ဒေါ်လာဖြင့် (၂၃၉၀.၈၀၀)တန်  (၁.၇၅၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ချုပ်ပြီး အထည် (၁)ယူနစ်လျှင် (၉.၃၈၇) ဒေါ်လာဖြင့် (၉၅၁၃၄) U (၀.၈၉၃)‌ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး(ခြောက်) (၁)တန်လျှင် (၁၆၂၉.၈၇၄) ဒေါ်လာဖြင့် (၁၄၅.၄၁၀)တန် (၀.၂၃၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး(စိမ်း)(အစို) (၁) တန်လျှင် (၃၈၃.၃၇၄) ဒေါ်လာဖြင့် (၃၇၈.၂၂၁)တန် (၀.၁၄၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ကွမ်းသီး (၁)တန်လျှင် (၁၄၉၈.၆၁၇) ‌ဒေါ်လာဖြင့် (၄၀၅.၀၄၀)တန် (၀.၆၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ နှမ်းဖြူ (၁)တန်လျှင် (၁၉၃၈.၅၀၃) ‌ဒေါ်လာဖြင့် (၁၄.၉၆၀)တန် (၀.၀၂၉) ဒေါ်လာသန်း၊ နှမ်းညို (၁)တန်လျှင် ( ၁၅၆၆.၆၆၇) ‌ဒေါ်လာဖြင့် (၆၀)တန် (၀.၀၉၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ် (၁)တန်လျှင် ( ၂၀၀.၉၂၂) ဒေါ်လာဖြင့် (၅၄၂.၅၀၀) တန် (၀.၁၀၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ပြောင်း (၁) တန်လျှင် (၂၇၇.၁၈၆) ဒေါ်လာနှင့် (၁၂၄၈.၂၆၀) တန် (၀.၃၄၆ ဒေါ်လာသန်း နှင့် သတ္တုနှင့် သတ္တုရိုင်းများ (၁)တန်လျှင် (၁၃၉၅.၆၅၂)‌ ဒေါ်လာဖြင့် (၂၃၀) တန် (၀.၃၂၁) ဒေါ်လာသန်း တို့ဖြစ်ပါ သည်။

              (၂-၉-၂၀၂၃ မှ ၉-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း (၁၀)မျိုးမှာ ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (၄.၆၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ တွင်းထွက် (သတ္တုမှအပ) ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ (၁.၃၈၉) ဒေါ်လာသန်း၊ လေအေးစက်များ (၀.၉၇၀) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ (၀.၉၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆပ်ပြာ (၀.၈၉၅) ဒေါ်လာသန်း၊ သံနှင့်သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ (၀.၈၃၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘတ္တရီအခြောက်များ (၀.၈၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ပုံနှိပ်စက္ကူများ (၀.၇၃၈) ဒေါ်လာသန်း၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ (၀.၆၆၅) ဒေါ်လာသန်းနှင့် အခြား စက္ကူများ (၀.၇၆၆) ဒေါ်လာသန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

              မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့် ၂၀၂၃  ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့ အထိ အမှန် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန် (၈.၁၄၇) ကန်ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၃၉.၈၈၀) ကန် ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ (၄၈.၀၂၇) ကန်ဒေါ်လာသန်း  ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံတို့အကြား ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့် နယ်စပ်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းနှင့် မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းတို့ ဖွင့်လှစ်၍ နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

              စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့ မှ(၁၂)ရက်နေ့အထိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်းစာရင်းများအရ ပို့ကုန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၆၉၃)သန်းနှင့်သွင်းကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၉၉၇)သန်းစုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၆၉)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

              တင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် မန်ကျည်းစေ့(၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၀) နှုန်းဖြင့် (၁၃၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၃၃) ဒေါ်လာသန်း၊ဆီးဖတ် (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၅) နှုန်းဖြင့် (၉၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၁၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဂျင်းအစို (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၅၀)နှုန်းဖြင့် (၅၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၃၀) ဒေါ်လာသန်း၊ အုန်းသီးခြောက် (၁) တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၃၀၀)နှုန်းဖြင့် (၁၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅၁) ဒေါ်လာသန်း၊ နနွင်းတက် (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၀၀)နှုန်းဖြင့် (၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊  ငါးမြစ်ချင်း(၂-၃) (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၈၀)နှုန်းဖြင့် (၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးမြစ်ချင်း (၃-၅) (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၂၀)နှုန်းဖြင့် (၂.၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၂) ဒေါ်လာသန်း နှင့် ဆီးယိုထုပ်(၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၀)နှုန်းဖြင့် (၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်း တို့ကို တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး သွင်းကုန်ပိုင်းတွင် Plastic Water Tank (၇၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၉၉၇)သန်းတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့် (၁)ဒေါ်လာလျှင် (၁၁၈)တာကာနှင့် (၁)တာကာလျှင် (၂၈.၅၀) ကျပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူစရိတ်သည် ရန်ကုန်-စစ်တွေကားခမှာ ကုန်ကျစ်(၁) ပိဿာ(၃၅၀)ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ(၁)ပိဿာလျှင် (၄၀၀-၄၅၀)ကျပ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ စစ်တွေ-တက္ကနပ်ဖ် သင်္ဘောတင်ခမှာ (၁)ပိဿာလျှင် ကုန်ကျစ် (၁၁၀)ကျပ်ခန့်နှင့် ကုန်ပွ (၁၂၀)ကျပ်ခန့်ရှိကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။

              ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းမှာ မိုးရာသီ လမ်းတံတားခံနိုင်ဝန်အရ (၂၂) ဘီးကုန်ကားကြီးများ သွားလာနိုင်မှုမရှိဘဲ(၁၂)ဘီးနှင့် (၆)ဘီးယာဉ်များသာ သွားလာနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ရေမိုင် (၇၀)ခန့် ကွာဝေးသော်လည်း ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အခြေ အနေမှာ မိုးရာသီကာလအတွင်း ပင်လယ်ပြင် ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ကုန်တင်လှေများ သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

              ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့မှ (၁၂) ရက်နေ့အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ဓါတ်မြေဩဇာပေါက်စျေးမှာ (၁)တန်လျှင် (၈၇၇၁၉.၃၀)တာကာ၊ ဘိလပ်မြေ(၁)တန်လျှင် (၁၀၅၂၆.၃၂) တာကာ၊ ဓာတ်ဆီ-၉၅ (၁)ဂါလံလျှင် (၃၉၃.၉၆)တာကာ၊ ဓာတ်ဆီ-၉၂ (၁)ဂါလံလျှင် (၃၇၅.၆၁) တာကာ၊ ဒီဇယ် (ရိုးရိုး) (၁)ဂါလံလျှင် (၃၇၄.၀၄)တာကာ၊ ဒီဇယ်(ပရီမီယမ်) (၁)ဂါလံလျှင် (၃၈၆.၈၁) တာကာနှင့် သံချောင်း (၁)တန်လျှင် (၆၁၄၀၃.၅၁)တာကာစျေးရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါနေ့ရက် အတွင်း ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁)တာကာလျှင် (၂၈.၅၀)ကျပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

              ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် အဓိက ထားထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့် ဓါတ်မြေသြဇာတင်ပို့မှုကို တင်းကြပ်စွာ တားဆီးပိတ်ပင်လျက်ရှိကြောင်း ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှသိရှိရပါသည်။

 

တစ်ဖက်နိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်တွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၁၃)ရက်နေ့အထိ ဆန်မာ တစ် အိတ်လျှင် (၂၁၀) ယွမ်၊ ဆန်ပျော့တစ်အိတ်လျှင် (၂၈၀) ယွမ်၊ ဆန်ကွဲတစ်အိတ်လျှင် (၁၅၀) ယွမ်နှင့် ပြောင်း တစ်အိတ်လျှင် (၁၂၅) ယွမ်ဈေး ပေါက်လျက်ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။

              တစ်ဖက်နိုင်ငံ ချင်းရွှေဟော်မြို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိရသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်(နမ့်ဖာဟော်) ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံမှ ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရာမှ နမ့်ဖာဟော်တံတားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ လူအဝင်အထွက်အား တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက် ယာဉ်မောင်းများ သည် နမ့်ဖာဟော် တံတားပေါ်တွင် ယာဉ်ချိန်းပြောင်းသည့်စနစ်ဖြင့် မောင်းနှင်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃) ရက် နေ့ (၁၀:၀၀) အချိန်တွင် နှစ်နိုင်ငံ လူအဝင်/အထွက်အား ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် ခဲ့သည်။

          ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၁၃) ရက်နေ့ မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁၀၀)လျှင် တရုတ်ယွမ် (၀.၂၂၅) ယွမ်ဖြစ်ပြီး၊ (၁)ယွမ်လျှင် (၄၄၅) ကျပ်ရှိကြောင်း၊ ၁၆ ပဲ အခေါက်ရွှေ (၁) ကျပ်သား (၇၈၆၅) ယွမ်၊ မြန်မာငွေကျပ် (၃၅၀၀၀၀၀) ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ(၂)ရက်နေ့မှ (၁၂) ရက်နေ့ အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာပို့ကုန် (၉.၅၆၇) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၂၆.၀၁၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ(၃၅.၃၈၃)ဒေါ်လာသန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာရာဘာ (၂၀၃၃.၂၉၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၂.၄၆၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲတီစိမ်း (၂၂၈၈.၇၅၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၆၄၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲယင်း (၂၀၁၉.၉၄၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၆၃၁)ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲလွန်းဖြူ (၁၁၂၁.၂၉၉) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၆၉၄)ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲ (၃၅၃.၁၄၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၂၈)ဒေါ်လာသန်း၊ ပြောင်း (၁၇၂၇.၅၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၈၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆန်ကွဲ (၇၉၉.၅၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၂၆)ဒေါ်လာသန်း၊ စွန်တာနီပဲ (၄၉၂.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၉၄) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေပဲဆံ (၁၁၉.၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၉၀)ဒေါ်လာသန်းနှင့် ပဲနီကြား(၃၅၈.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၇၅)ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။

              အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ သံနှင့်သံမဏိဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း များ (၅.၅၂၀)ဒေါ်လာသန်း၊ ချည်ထည်များ (၄.၀၈၉)ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတ်မြေဩဇာ (၁.၀၃၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ (၀.၆၉၃)ဒေါ်လာသန်း၊ အင်ဂျင်များ (၀.၆၃၄)ဒေါ်လာသန်း၊ တယ်လီဖုန်းနှင့်ဆက် သွယ်ရေးကိရိယာများ (၀.၆၁၁)ဒေါ်လာသန်း၊ ဇာနှင့် ဇာထိုးထားသောအထည်အလိပ်များ (၀.၆၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ (၀.၅၄၄)ဒေါ်လာသန်း၊ သံနှင့်သံမဏိပစ္စည်း(လုပ်ငန်းသုံး) (၀.၄၈၄) ဒေါ်လာသန်း နှင့်ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (၀.၄၅၃) ဒေါ်လာသန်းတင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။

              ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် မန္တလေးမှ ချင်းရွှေဟော်သို့ ယခုအပတ်တွင် အတက်ကုန် ကားခ တစ်ပိဿာလျှင် (၈၀) ကျပ်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆင်းကုန် ကုန်ကျစ်ကားခ တစ်ပိဿာ လျှင် (၁၇၀) ကျပ်၊ ကုန်ပွကားခ တစ်ပိဿာလျှင် (၁၈၅) ကျပ် ရှိကြောင်းသိရသည်။ လယ်ယာထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေးနှုန်းမှာ ဆန် (၄၅၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဆန်ကွဲ (၄၄၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပဲတီစိမ်း (၈၄၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ မြေထောက်ပဲ (၁၁၄၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပဲလွန်းဖြူ (၆၇၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပြောင်း (၃၂၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊ နှမ်း (၁၇၁၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ရော်ဘာ (၁၁၄၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်အစို (၇၁၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်ခြောက် (၁၂၈၅) ဒေါ်လာနှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

              မန္တလေး၊ လားရှိုး၊ သိန္နီ၊ ကွမ်းလုံ၊ ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်ပြီး ပို့ကုန်ယာဉ်၊ သွင်းကုန်ယာဉ်များ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Pages