ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၃၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၃၇.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပါသည်။၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလ(၁၁) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၁၂.၇၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်(၃.၉၆၆)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၁၆.၆၈၂)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လျာထားချက်အပေါ် (၄၅.၀၈၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလ(၁၁)ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ နှမ်း၊ ပဲယင်း၊ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ထောပတ်ပဲ၊မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ပဲတောင့်ရှည်၊ စွန်တာနီ၊ဖရဲသီး၊ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ ကော်ဖီစေ့၊ကြက်သွန်နီ၊ အင်ကြင်းကျောက်တို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး အမယ်သစ်ပို့ကုန်အနေဖြင့် ALUMINIUM SCRAPိိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ် များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများနှင့် CMP ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ(၇)ရက်မှ မေလ(၁၁) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၅၇၇၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၂.၀၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ နှမ်း တန်ချိန် (၃၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု အနေဖြင့် ပဲယင်းတန်ချိန် (၇၅၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၇၃) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲကြီးတန်ချိန် (၁၂၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲနီကြားတန်ချိန် (၁၁၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၆) ဒေါ်လာသန်း၊ နိုင်လွန်ပဲ တန်ချိန် (၁၂၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ထောပတ်ပဲတန်ချိန် (၉၀၄.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၈၇) ဒေါ်လာသန်း၊မြေထောက်ပဲတန်ချိန် (၁၉၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၉၁) ဒေါ်လာသန်း၊စွန်တာနီပဲတန်ချိန် (၃၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သစ်သီးဝလံ တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဖရဲသီး တန်ချိန် (၂၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး တန်ချိန် (၁၀၉) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၇) ဒေါ်လာသန်း၊ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၄၂၁.၈၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၆၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၁၁၇၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၆၂) ဒေါ်လာသန်း၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ) တန်ချိန် (၁၆၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၇) ဒေါ်လာသန်း၊ကော်ဖီစေ့တန်ချိန် (၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၂) ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချဉ်ပေါင်ဖာလာတန်ချိန် (၁၉.၈၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၀) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊ ကြွေးပြား၊ကားတာယာ၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လူသုံးအဝတ်အထည်များနှင့် CMP အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း တန်ချိန် (၃၂၂.၆၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၅၀)ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (၁၅၂.၃၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၅၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၅၆၆.၂၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၇၁) ဒေါ်လာသန်းနှင့် CMP အထည်ချုပ်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၂၆၈.၈၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၂၀၁) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

      ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ ခြင်းများမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

               မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၆) ရက်နေ့မှ (၇) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၀၂၄) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၅၄၆) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၅၇၀) သန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မေလ(၆) ရက်နေ့ မှ (၇) ရက်နေ့အထိ လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်းအနေဖြင့် ငရုတ်သီး (၁၉၆.၆၅၆) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၂၉) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း အနေဖြင့် တံမြက်စည်း (၁၉၈၀၀) U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက် ပစ္စည်းများ (၅၉.၅၄၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၉၅) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီးမျိုးစုံ (၄၀) တန် တန်ဖိုး (၀.၀၁၂၆) ဒေါ်လာသန်း၊  ကြွေပြား (၈၀၀) M2၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၂၀၆.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၉၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၂၄၀၀) ရံ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ကော်စေ့ (၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၀၇) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၉၀၈.၇၉၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၁၉၉၅၇.၆၆၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၄၆၀.၈၅၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၆၅၀.၁၀၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်သီး (၆၅၅.၉၆၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊ တံမြက်စည်း (၀.၂) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေးနှုန်းမှာ -သစ်သီး (၃၁၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြွေပြား (၂.၂၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်ပြား (၁၈၉.၈၃၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဖိနပ် (၀.၁၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ကော်စေ့ (၇၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မြိတ်မှမောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

                ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသောပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကဖြစ်သည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၇.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး (၆-၅-၂၀၂၄)ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၃.၅၆၁)သန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် လျာထားချက်အပေါ် (၂၀.၉၄၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

                 ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ မေလ၅ရက်နေ့မှ ၆ရက်နေ့အထိရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၆၂၉.၈၉၃) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၆၁၆)သန်းနှင့် အခြားပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၁၀၀.၁၀၀)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၀၈)သန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၆၂၄)သန်းနှင့် သွင်းကုန်(၂၃၆.၄၄၉) တန်၊ (၁၇၉၀)U၊(၁၁၄၁၈၀)2U၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၃၇၇)သန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၉၉၃) သန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ယခုတစ်ပတ်အတွင်းငါးဈေးနှုန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

              မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ခုနှစ်၊မေ(၅)ရက်နေ့မှ(၆)ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန်ငါးကြိတ်သား(၁)တန်လျှင် (၁၈၂၃.၀၀၆) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၉) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၆)ဒေါ်လာသန်းအားကားလမ်းကြောင်းဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအထိကုန်(၁)တန်လျှင်ကားခ(ကုန်ကျစ်)၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန်လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

          မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊မေ (၅)ရက်နေ့မှ (၆)ရက်နေ့အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း (၅၄) တန်၊ (၁၉၆၀၂) M2၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၃) ဒေါ်လာသန်း၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း (၆၈၀၀၀)2U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈) ဒေါ်လာသန်းတင်သွင်းနိုင်ငံခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုး (၀.၀၆၁) ဒေါ်လာသန်းအား တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

          တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ တရုတ်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာနှစ် (မေလ၆ရက်နေ့ထိ) ပို့ကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၁၁.၀၇၈) သန်း၊ သွင်းကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၆.၈၃၂) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏကန်ဒေါ်လာ(၁၇.၉၁၀)သန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ (၆-၅-၂၀၂၄) ရက်တွင် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပြောင်း(၂,၅၄၁.၈၄၅) တန်၊တန်ဖိုး(၀.၅၇၀) ဒေါ်လာသန်း၊ကြက်သွန်နီ (၁၇.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၉) ဒေါ်လာသန်းနှင့်စက္ကူဖြတ်စ(၃၆.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၀.၅၈၃) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ထိုင်းနိုင်ငံသုံးဘတ်ငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့် (၆-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် ကျပ်(၁)သိန်းလျှင်(၉၂၉.၉၇၃)ဘတ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

         တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ စက်သုံးဆီ၊ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိပြီး(၆-၅-၂၀၂၄) ရက်တွင် ဓာတ်ဆီ (၀.၀၅၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဒီဇယ် (၀.၀၅၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ဘိလပ်မြေ(၀.၁၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ယာဉ်ယန္တရား​(၀.၀၄၉) ဒေါ်လာသန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်းအပါအဝင် (၀.၂၈၈) ဒေါ်လာသန်းတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

Pages