ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၃၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၃၇.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မေလ(၂၀) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၂၁.၅၆၁) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်(၇.၁၃၄)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၂၈.၆၉၅)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လျာထားချက်အပေါ် (၇၇.၅၅၄%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မေလ(၂၀)ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ နှမ်း၊ ပဲယင်း၊ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ထောပတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ပဲတောင့်ရှည်၊ စွန်တာနီ၊ ဖရဲသီး၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ သရက်ပြားချောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ ကွမ်းသီးအစို၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ ကော်ဖီစေ့၊ ကြက်သွန်နီ၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ ALUMINIUM SCRAP နှင့် ကွမ်းသီးအစိုတို့ိိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း သုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများနှင့် CMP ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊မေလ(၁၉)ရက်မှ မေလ(၂၀) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၁၃၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု အနေဖြင့် ပဲယင်းတန်ချိန် (၉၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၅) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲကြီးတန်ချိန် (၆၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲနီကြားတန်ချိန် (၃၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၅) ဒေါ်လာသန်း၊နိုင်လွန်ပဲတန်ချိန် (၆၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ထောပတ်ပဲတန်ချိန် (၁၃၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၂၁) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက် ပဲတန်ချိန် (၆၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၈) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲတီစိမ်းတန်ချိန် (၁၀၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး တန်ချိန် (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၁၁)ဒေါ်လာသန်း၊ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၂၁၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၂၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၁၂၈.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၇) ဒေါ်လာသန်း၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ) တန်ချိန် (၇၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၆) ဒေါ်လာသန်း၊ချဉ်ပေါင်ဖာလာ တန်ချိန် (၁၀၈.၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၁၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့်လောင်စာတောင့် တန်ချိန် (၂၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊ ကြွေးပြား၊ကားတာယာ၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လူသုံးအဝတ်အထည်များနှင့် CMP အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းတန်ချိန် (၁၄၃.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (၆၂.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၆) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၁၇၁.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် CMP အထည်ချုပ် ပစ္စည်း တန်ချိန် (၃၀.၁၀၃) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၄၃) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ ခြင်းများမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

             မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ(၁၅) ရက်နေ့မှ (၁၈)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၇၅၁၂) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၈၉၀) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၈၄၀၂) သန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ ပါသည်။

           မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မေလ(၁၅) ရက်နေ့ မှ (၁၈) ရက်နေ့ အထိ လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်းအနေဖြင့် ကြက်သွန်နီ (၇၂.၂၀၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၃၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး (၁၇၉.၇၆) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက် ပစ္စည်းများ (၃၂၆.၉၂၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၈၂၅) ဒေါ်လာသန်း၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်း အနေဖြင့် ဓနိဖက် (၂၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅၄) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် ကြွေပြား (၂၉၅၀၀) M2၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၃၁.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၂၉) ဒေါ်လာသန်း၊ အမွှေးဆီ (၃၇.၉၀၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၃၄) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်   ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေးနှုန်း များမှာ ငါးမျိုးစုံ (၈၂၂.၇၂၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၁၃၉၅၆.၇၉၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၃၄၁.၅၁၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၆၉၂.၀၁၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၄၆၂.၅၅၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်သီး (၆၃၁.၉၅၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၂၉၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဓနိဖက် (၂၀၀)  ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ - ကြွေပြား (၀.၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်ပြား (၄၀၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ အမွှေးဆီ (၁၁၄၅) ဒေါ်လာနှုန်း  ဖြစ်ပါသည်။

          မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

            ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများ ကို FOB စနစ် ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက ဖြစ်သည်။

           ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၇.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး (၁၈-၅-၂၀၂၄)ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀.၆၅၀)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် လျာထားချက်အပေါ် (၆၂.၆၄၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

           ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့မှ၁၈ ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၂၀၁၇.၇၁၄)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၁၃၃)သန်းနှင့် သွင်းကုန်(၁၈၃၆.၅၈၀) တန်၊ (၃၁၉၄)U၊(၇၁၀၇၀)2U၊ (၄၃၉၇၉) M2၊ (၂၄၈၄.၆၇၇)BBL၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၃၇၉)သန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၅၁၂) သန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့်၂၀၂၄ခုနှစ်၊မေလ ၁၄ရက်နေ့မှ၁၈ ရက်နေ့အထိရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၁၃၁၄.၉၂၃) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၉၉၆)သန်း၊ သစ်တောထွက်ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၃၂.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၀၄)သန်းနှင့် အခြားပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၆၇၀.၇၉၁)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၃၃)သန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၁၃၃)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

             မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ(၁၄)ရက်နေ့မှ (၁၈)ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန်ငါးမှုန့် (၁) တန် လျှင် (၈၉၇) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၇၅၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၆၇၃) ဒေါ်လာသန်းအား ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ငါးကြိတ်သား (၁) တန် လျှင် (၁၈၂၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၂၈.၈) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၂) ဒေါ်လာသန်း၊ မုတ်ခွံ (၁) တန်လျှင် (၁၇၀၂) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၂၇) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၆) ဒေါ်လာသန်းအား ကားလမ်းကြောင်း ဖြင့်လည်းကောင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့နိုင်ပြီး စုစုပေါင်းပို့ကုန်တန်ဖိုး (၀.၇၇၁) ဒေါ်လာသန်းအား တင်ပို့နိုင် ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအထိကုန် (၁)တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန် လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၁၄)ရက်နေ့မှ (၁၈)ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဒီဇယ်ဆီ (၁)တန်လျှင် (၈၇၁.၆) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်(၁၈၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၅၆၉)ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတ်ဆီ (၁)တန်လျှင် (၉၅၆) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်(၃၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၈၇)ဒေါ်လာသန်း ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း (၄၃၀.၅၆၈) တန်၊ (၁၃၁၁၃၁) M2 ၊ (၁၄၆၀၆) U ၊ တန်ဖိုး (၀.၃၇၉) ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၄၃.၄၂၈)တန်၊ (၂၄) U ၊ တန်ဖိုး (၀.၁၆၄) ဒေါ်လာသန်း စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး (၂.၃၉၉) ဒေါ်လာသန်းအား တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

            တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ယခုအပတ် (၁၁-၅-၂၀၂၄ မှ ၁၇-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန် တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပြောင်း (၁၈,၈၂၅.၇၇၆) တန်၊ တန်ဖိုး (၄.၂၁၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၃၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၂၆.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့် စက္ကူဖြတ်စ(၂၄၂.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၂၇)ဒေါ်လာသန်း အပါအဝင် ပို့ကုန်တန်ဖိုး (၄.၃၀၅) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း ပျမ်းမျှငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့် ကျပ်(၁)သိန်းလျှင် (၉၁၁.၁၄၁)ဘတ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

         တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် စက်သုံးဆီ၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်း များ အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိရာ ယခုအပတ်(၁၁-၅-၂၀၂၄ မှ ၁၇-၅-၂၀၂၄) တွင် ဓာတ်ဆီ (၃,၂၈၉) BBL၊ တန်ဖိုး (၀.၃၂၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ဒီဇယ် (၂,၃၅၈) BBL ၊ တန်ဖိုး (၀.၂၅၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘိလပ်မြေ (၀.၃၆၅) ဒေါ်လာသန်း၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်ပစ္စည်းများ (၁.၂၁၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ (၀.၁၁၀) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်ဆီချောဆီ (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ (၀.၀၄၁) ဒေါ်လာသန်း၊ သုတ်ဆေးနှင့် ပေါလစ်များ (၀.၀၂၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ (၀.၀၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ (၀.၀၀၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့် အခြားပစ္စည်း (၀.၁၄၀) ဒေါ်လာသန်း အပါအဝင် သွင်းကုန်တန်ဖိုး (၂.၄၈၉) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

Pages