ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန်(၃၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၃၇.၀၀၀) ဒေါ်လာ သန်းဖြစ်ပြီး မေလ (၃၁) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန် (၂၈.၆၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၁၁.၇၂၉)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၄၀.၃၄၁) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ် (၁၀၉.၀၃၀%)ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။2024-2025 ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ပို့ကုန် (၁.၁၇၉) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၀.၃၉၇) ဒေါ်လာသန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဇွန်လ (၁) ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲယင်း၊ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ စွန်တာနီ၊ ဖရဲသီး၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ သရက်ပြားချောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ ကွမ်းသီးအစို၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ ကော်ဖီစေ့၊ ကြက်သွန်နီ၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ လောင်စာတောင့်နှင့် ALUMINIUM SCRAP တို့ ိိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများ၊ စက်သုံးဆီများနှင့် CMP ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၈) ရက်မှ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၂၃၁၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု အနေဖြင့် ပဲယင်းတန်ချိန် (၄၅၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၁၁) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲကြီးတန်ချိန် (၃၆၆.၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၃၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲနီကြားတန်ချိန် (၁၃၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၉၂) ဒေါ်လာသန်း၊နိုင်လွန်ပဲတန်ချိန် (၁၀၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၇) ဒေါ်လာသန်း၊ထောပတ်ပဲတန်ချိန် (၆၁၃.၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၆၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲတန်ချိန် (၃၃.၀၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲတီစိမ်းတန်ချိန် (၁၃၅.၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေပဲတန်ချိန် (၃၉.၉၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲလွန်း တန်ချိန် (၃၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ တန်ချိန် (၇၀.၉) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၁၄၂)ဒေါ်လာ သန်း၊ ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၁၇၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၆၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၃၄၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၂၅) ဒေါ်လာသန်း၊ သရက်ပြားချောက် တန်ချိန် (၁၀၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၆) ဒေါ်လာသန်းနှင့် မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)တန်ချိန် (၈၃.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၉) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊ ကြွေပြား၊ ကားတာယာ၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လူသုံးအဝတ်အထည်များ၊ စက်သုံးဆီနှင့် CMP အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းတန်ချိန် (၁၀၆.၄၉) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၃) ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (6၁.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၆၉၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လူသုံး ကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၅၁၁.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၉၄) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွင် OSS အဖွဲ့ဝင်ဌာနများ၊ မိတ်ဖက်ဌာနများဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူမြန်ဆန်စေရေးနှင့် ပို့ကုန်တိုးမြှင့်တင်ပို့ နိုင်ရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

            ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ ခြင်းများမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

                  မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ(၂၇) ရက်နေ့မှ (၂၈) ရက်နေ့ အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၉၄) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၃၅) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၂၉) သန်း ကုန်သွယ်မှုဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မေလ(၂၇) ရက်နေ့ မှ (၂၈) ရက်နေ့ အထိရေထွက် ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန် နှင့် အခြားရေထွက်ပစ္စည်းများ (၃၂.၅၀၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅၉) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချော ပစ္စည်းအနေဖြင့် တံမြက်စည်း (၁၈၀၀၀) ချောင်း၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၅) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီး (၁၀.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၅) ဒေါ်လာသန်း  တင်သွင်းခဲ့ပါ သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ(၉၃၀.၅၇၅)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန်(၁၅၂၈၀.၆၅၈)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၁၇၈၅.၄၃၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၇၂၀.၈၇၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ တံမြက်စည်း (၀.၂) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေး နှုန်းမှာ - သစ်သီး (၃၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

                 ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက ဖြစ်သည်။

               ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၇.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး (၂၇-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၄.၃၀၅)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သဖြင့် လျာထားချက်အပေါ် (၈၄.၁၄၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

             ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၄၂၃.၅၅၁) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၅၂) သန်းနှင့် သွင်းကုန် (၄၃၅.၆၁၃) တန်၊ (၁၂၉၀၈.၂၀၀) M2၊ (၂၄၇၀) U၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၄၇) သန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၉၉) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့်၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ရက်နေ့မှ၂၇ ရက်နေ့အထိရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စုတွင် (၁၅၈.၀၆၆) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၄၆)သန်း၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု တွင် (၅.၂၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၆) သန်းနှင့် အခြားပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၂၆၀.၂၈၅) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၀၀) သန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၅၂) သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

                 မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၂၆) ရက်နေ့မှ (၂၇) ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန်တင်ပို့ နိုင်မှုမရှိခဲ့ပါ။  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းအထိကုန် (၁) တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

               မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၂၆)ရက်နေ့မှ (၂၇)ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဒီဇယ်ဆီ (၁) တန်လျှင် (၈၁၈.၃) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၃၅၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၁.၁၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတ်ဆီ  (၁) တန်လျှင် (၉၇၇) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၈၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၇၈၂) ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၉၅၆.၈၃၉) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၂၃) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး(၂.၄၁၀)ဒေါ်လာသန်း အားတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါ သည်။

                 တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ တရုတ်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (မေလ ၂၇ ရက်နေ့ထိ) ပို့ကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၂၄.၈၀၇) သန်း၊ သွင်းကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၁၅.၁၃၆) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ(၃၉.၉၄၃)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ (၂၇-၅-၂၀၂၄) ရက်တွင် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပြောင်း (၃,၅၇၈.၁၅၉) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၁၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၆၆.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ လက်ဖက် ခြောက် (၃၃.၆၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ MANGANESE DIOXIDE (၁၅၆.၀၀၀) တန်၊ (၀.၀၁၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁၇.၀၀၀)တန်၊ (၀.၀၀၉) ဒေါ်လာသန်း၊ လိမ္မော်သီး (၁၃.၂၀၀) တန်၊ (၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်းနှင့် စက္ကူဖြတ်စ (၄၆.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၀.၉၆၅) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသုံးဘတ်ငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့် (၂၇-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့ တွင် ကျပ်(၁)သိန်းလျှင် (၈၆၄.၉၇၇)ဘတ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

              တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ စက်သုံးဆီ၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ အဓိက တင်သွင်းလျက်ရှိပြီး (၂၇-၅-၂၀၂၄) ရက်တွင် ဓာတ်ဆီ (၀.၀၅၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ဒီဇယ် (၀.၀၅၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘိလပ်မြေ (၀.၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း (၀.၀၁၂) ဒေါ်လာသန်းနှင့် အခြားပစ္စည်း (၀.၀၅၈) ဒေါ်လာသန်း  အပါအဝင် (၀.၂၂၁) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါ သည်။

Pages