• တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက တင်ပို့နေသော ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်း၊ သီဟိုဠ်စေ့ တို့ ဖြစ်သည်။
  •            ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့မှ၁၇ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၁၉၃၄)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂.၀၇၆)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ချိန်(၂၀၁)၊(၂၂၅၀)BBL၊ (-) U၊တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၄၁၃)သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၄၈၉)သန်းဖြစ် သည်။ အများဆုံး တင်ပို့နိုင်သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ကုလားကုတ်ငါး တန်ချိန် (၂.၈၈)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၄၉၂.၈၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း(၁၅၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကဗျက် ငါးတန်ချိန်(၁၁၇.၅၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ (၁၂၆၉၀၀)၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၁၀၈၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးဝိုင်းတန်ချိန် (၄၇.၂၈၀)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၁၆၀၆.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း(၈၈၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကြိမ်မွေ့ တောင်းငါးတန်ချိန်(၂၀.၂၄၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၁၅၇၄.၄၀)၊(၁)တန် စျေးနှုန်း (၁၅၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာတူးခက် ငါးတန်ချိန်(၂၅၈.၇၂)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၉၅၆၃.၂၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း(၈၁၀)အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ငါးချဉ်ပေါင်တန်ချိန် (၁၀၁.၆၁)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၈၃၅၀.၆၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၄၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဘောင်းကြေး ငါးတန်ချိန် (၇၀.၈၄)၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၃၇၅၆.၀၀)၊(၁)တန်စျေးနှုန်း (၉၀၀)အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ငါးမဲလုံးကြား တန်ချိန်(၃၇.၆၇၅)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၄၈၃၃.၂၅)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၁၉၀) အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ငါးခွေးလျှာ တန်ချိန်(၂၀.၄၇၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၂၉၂၆.၄၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၁၁၂၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ရေဘဝဲတန်ချိန် (၆.၉၆)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၅၉၀.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၂၂၄၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်ပါသည်။
  •            သွင်းကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ဒီဇယ်တန်ချိန်(၃၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၈၉၀၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၉၆၃.၃၃) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပီလောပီ နံမှုန့်တန်ချိန်(၁၈၀.၀၀)၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၄၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၅၂၂.၂၂) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ A4 စက္ကူတန်ချိန်(၁၃.၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၁၅၃၈.၄၆) အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးငါးသယ်လှေကုန် (၁)တန် ရေယာဉ်ခ (ကုန်ကျစ်) ၂၁၀၀၀ိ/- ကျပ် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
  • ကော့သောင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ AD Bank များဖြစ်သည့် A Bank ၊ MEB ၊ KBZ၊ AYA တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။(၁၈-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် (၁၀၃၆) ဘတ် ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ (၉၆.၅၀) ကျပ်ခန့် (၁၇-၉-၂၀၂၃) နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြန်မာငွေ (၁) ကျပ်ခန့်မြင့်တက်လျက်ရှိ သည်။ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် (၁၄၄၀၀)ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁ ဂါလံလျှင် (၁၃၉၅၀) ကျပ်ဖြင့်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။

မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ  ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန်တင်ပို့မှု ငါးမှုန့်တစ်တန်လျှင် (၉၀၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၂၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး(၀.၁၈၂) ဒေါ်လာသန်းအား အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံ   လက်မှတ် Form D အကျိုးခံစားခွင့် လျှောက်ထားရယူ၍ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတစ်ဆင့် ပရာကျွတ်ကရီခမ်ခရိုင်သို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ကုန်သွယ် ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအထိကုန်(၁) တန်လျှင်ကားခ (ကုန်ကျစ်)၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်း)ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ်-ထားဝယ်- ရန်ကုန် လမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ  ၂၀၂၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းမှု ရင်းနှီးပစ္စည်း Ceramic Tiles တစ်တန်လျှင် (၁၈၁) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၆၂၁.၄၇) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၂၉၃) ဒေါ်လာသန်း၊Tiles Grout တစ်တန်လျှင် (၈၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၅၅၆.၂၄) တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၄၄) ဒေါ်လာသန်း၊ Ceramic Basin တစ်ခု လျှင် ၉.၅၂၄ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်၄၂၀U၊တန်ဖိုး (၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ Ceramic Toilet Commode တစ်ခုလျှင် ၂၆ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ၅၀၀U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းသွင်းကုန် တန်ဖိုး(၀.၃၅၄)ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ဒေသတွင် ဓာတ်ဆီတစ်လီတာ (၃၀၀၀) ကျပ်နှင့် ဒီဇယ်တစ်လီတာ (၃၀၄၅) ကျပ်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း၊ ကျပ်/ဘတ် ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) ဘတ်လျှင် (၉၀) ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ယခုအပတ် (၉-၉-၂၀၂၃ မှ ၁၅-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန် တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ကြက်သွန်ဖြူ (၁၂၄.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၆၃)ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၈၀) တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၇၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ရာဘာစေး (၁၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ကော်ဖီစေ့ (၁၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၃) ဒေါ်လာသန်း ၊ဆေးရွက်ကြီး (၄၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၆) ဒေါ်လာသန်း အပါအဝင် ပို့ကုန်တန်ဖိုး (၀.၆၂၄) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုတစ်ပတ် တင်ပို့မှုတွင် ပါဝင်သော ဆေးရွက်ကြီး(၄၄)တန်မှာ  တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွင် ပို့ကုန်ကြေငြာလွှာ(ED) ဖွင့်လှစ်၍ ကျိုင်းလပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတဆင့် တစ်ဖက်တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်းပျမ်းမျှငွေလဲ နှုန်းအနေဖြင့် ကျပ်(၁) သိန်းလျှင် (၁၀၄၀) ဘတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် စက်သုံးဆီ၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး သုံးပစ္စည်းများ အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိရာ ယခုအပတ်တွင် ဓာတ်ဆီ (၀.၄၅၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဒီဇယ် (၀.၂၈၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘိလပ်မြေ (၀.၂၈၀) ဒေါ်လာသန်း၊စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ   (၀.၀၅၃) ဒေါ်လာ သန်း၊ တွင်းထွက်(သတ္တုမှအပ) ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ (၀.၁၁၃) ဒေါ်လာသန်း ၊ သံနှင့်သံမဏိ ဆောက် လုပ်ရေးပစ္စည်းများ (၀.၀၇၀) ဒေါ်လာသန်း ၊ဖန်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်း ၊ သုတ်ဆေး/ပေါလစ်များ (၀.၀၁၁) ဒေါ်လာ သန်း၊ တာယာနှင့်ကျွတ်များ (၀.၀၃၃) ဒေါ်လာသန်း အပါအဝင် သွင်းကုန်တန်ဖိုး (၁.၃၃၆) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ဈေးနှုန်းအနေဖြင့် ဒီဇယ်ဆီတစ်တန်လျှင် (၁၀၇၅)ဒေါ်လာ ၊ ဓါတ်ဆီတစ်တန် လျှင်(၁၁၁၀) ဒေါ်လာဖြစ်ပါသည်။

၁။     မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှတစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိရာ (12-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (15-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် လယ်ယာထွက် ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ငရုတ်၊ ဂေါ်ဖီ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကွမ်းသီးခြောက်၊ မြေပဲ၊ ရေထွက်ပစ္စည်းဖြစ် သည့် ငါးကြင်းဆီဖောင်း၊ဂုံး၊ငါးမြွေထိုး၊ ငါးပါးလျှပ်၊CMPပစ္စည်းများနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများဖြစ် သည့် ခဲ/ သတ္တုတို့ကို တင်ပို့ခဲ့ပါသည်။ 

၂။     (12-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁5-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း များမှာ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်နီနှင့် CMP ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။

၃။     ယခုအခါထိုင်းနိုင်ငံမှစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ တွင်ကျယ်စွာ ဆောင်ရွက်လာမှုနှင့်အတူ အသုံးပြုရန်လိုအပ်ချက်ကြောင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း ကုန်ကြမ်းဝယ်လိုအား မြှင့်တက်နေ၍ လတ်တ လောကာလများတွင် ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၄။     ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သည့်ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ကုန်စိမ်းပို့ကုန်များဖြစ်သည့် ကြက်သွန် နီနှင့်ငရုတ်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးမှုများတွင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၅။     (၁၂-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁၅-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ သွင်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုအနေဖြင့် တိရစ္ဆာန်အစာ၊ စက်ဘီး၊ စက်ဘီးအပိုပစ္စည်း၊ အဝတ်အထည်၊ စာရေးကိရိယာ၊ ကားအပိုပစ္စည်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် ယာဉ်ယန္တရားများ၊ ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်း၊စက်ဆီ/ချောဆီ၊ အိမ်သုတ်ဆေး၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်၊ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ GARMENT ၊ ဆေးဝါးများ၊ ဖိနပ်၊ သစ်သီးမျိုးစုံ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ စက်ရုံသုံးပစ္စည်း၊ စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာ များ၊ ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် ငါးဖမ်းပစ္စည်းတို့ကို တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၆။     (၁၂-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁၅-၉-၂၀၂၃)ရက်နေ့ထိ အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန် ပစ္စည်းများမှာ အဝတ်အထည်၊ GARMENT ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း၊ စက်နှင့်စက်အပိုပစ္စည်းများ၊ သစ်သီးမျိုးစုံနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

၇။     ပြင်ပငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့် ယခင်အပတ်ကတစ်ဘတ်လျှင် (၉၆.၁၅) ကျပ်ရှိပြီး ယခုအပတ်တွင် (၉၇.၀၉) ကျပ်ဖြစ်ပါသဖြင့်  ဘတ်စျေးအနည်းငယ် မြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။

၈။     (၉-၉-၂၀၂၃ မှ ၁၅-၉-၂၀၂၃)ရက်နေ့ထိ အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ကြက်သွန်နီ(၁)တန်လျှင်(၇၃၁.၇၅၀)ဒေါ်လာဖြင့်(၁၀၉၆.၀၀၀)တန်(၀.၈၀၂)ဒေါ်လာသန်း၊ချုပ်ပြီး အထည်(၁)ယူနစ်လျှင် (၁၁.၇၈၂)ဒေါ်လာဖြင့်(၆၁၁၀၅)U(၀.၇၂၀)‌ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး(ခြောက်) (၁)တန်လျှင် (၁၆၇၈.၀၁၆) ဒေါ်လာဖြင့် (၉၁.၇၇၅)တန် (၀.၁၅၄)ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး(စိမ်း) (အစို)(၁)တန်လျှင် (၄၆၅.၆၃၇) ဒေါ်လာဖြင့် (၄၄၂.၄၀၄)တန်(၀.၂၀၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ကွမ်းသီး (၁)တန်လျှင်(၁၄၉၅.၇၂၆)ဒေါ်လာဖြင့်(၁၁၇.၀၀၀)တန်(၀.၁၇၅)ဒေါ်လာသန်း၊ မြေပဲဆံ(၁)တန်လျှင် (၁၆၀၄.၀၁၀)‌ဒေါ်လာဖြင့် (၉၉.၇၅၀)တန်(၀.၁၆၀)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးမျိုးစုံ(၁)တန်လျှင် (၂၅၁၆.၇၇၈) ဒေါ်လာဖြင့်(၅.၉၆၀)တန်(၀.၀၁၅)ဒေါ်လာသန်း၊အခြားရေထွက်ပစ္စည်း(၁)တန်လျှင် (၃၄၀၂.၆၄၆) ဒေါ်လာဖြင့်(၁၅.၈၇၀)တန် (၀.၀၅၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ် (၁)တန်လျှင် (၂၀၃.၂၈၈) ဒေါ်လာ ဖြင့်(၆၆၉.၀၀၀) တန် (၀.၁၃၆) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သတ္တုနှင့်သတ္တုရိုင်းများ (၁)တန်လျှင် (၁၄၀၀)‌ ဒေါ်လာဖြင့် (၁၈၀) တန် (၀.၂၅၂) ဒေါ်လာသန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

၉။     (၉-၉-၂၀၂၃ မှ၁၅-၉-၂၀၂၃)ရက်နေ့ထိအများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း(၁၀) မျိုးမှာ ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (၄.၉၇၆)ဒေါ်လာသန်း၊ တွင်းထွက် (သတ္တုမှအပ) ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ(၁.၇၃၅)ဒေါ်လာသန်း၊ စက်နှင့်စက်အပိုပစ္စည်းများ(၁.၁၉၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆပ်ပြာ (၁.၀၉၄) ဒေါ်လာသန်း၊ သံနှင့်သံမဏိဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ (၁.၀၇၆) ဒေါ်လာသန်း၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်ပစ္စည်းများ(၁.၀၇၄)ဒေါ်လာသန်း၊ သံနှင့်သံမဏိပစ္စည်းများ (၀.၇၆၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ(၀.၉၄၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘတ္တရီအခြောက်များ (၀.၅၀၉) ဒေါ်လာသန်းနှင့် အခြား စက္ကူများ (၀.၈၉၇) ဒေါ်လာသန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။   မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့် ၂၀၂၃  ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန် (၉.၆၅၇) ကန်ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၅၂.၁၄၂) ကန်ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၆၁.၇၉၉) ကန်ဒေါ်လာသန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်သွယ်မှုလျာထား ချက်မှာပို့ကုန်(၃.၀၀၀)ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၂၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၄.၂၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပါသည်။

            စက်တင်ဘာလ(၁၅) ရက်နေ့အထိ အမှန်ကုန်သွယ်မှုမှာ ပို့ကုန် (၀.၆၇၈) ဒေါ်လာ သန်း၊ သွင်းကုန်(၀.၃၂၁)ဒေါ်လာသန်း၊စုစုပေါင်း(၀.၉၉၉)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာ ထား ချက်အပေါ် (၂၃.၇၈၆%) ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

            စက်တင်ဘာလ(၁၅) ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပြီး၊ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ် ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များနှင့် သစ်သီးများ၊ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ ပါသည်။

            ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျော တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန် လျှင်(၂၄၉၃) ယွမ်/ (၃၄၅.၄၀)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၁၉၆၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၆၇၈၄၀၉) ဒေါ်လာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

            အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် Iron Sheet In Coil ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၅၀၂၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၁၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၉၇၉၄.၄၆၀) ဒေါ်လာ၊Iron Nail ဈေးနှုန်း တစ်တန်လျှင် (၆၆၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၃၄.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၂၇၆၁၁.၃၅) ဒေါ်လာ၊ Artificial Grass ဈေးနှုန်း တစ်တန်လျှင်(၆၅၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၁၃.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၉၁၇၂.၇၆၀) ဒေါ်လာ၊ Apple တစ်တန်လျှင် (၄၂၃) ဒေါ်လာဖြင့်  တန်ချိန်(၁၄.၁၀၀) တန်၊တန်ဖိုး(၇၀၀၅.၈၀၀) ဒေါ်လာ၊ Orange တစ်တန်လျှင်(၂၃၀)ဒေါ်လာဖြင့်  တန်ချိန်(၃၈.၃၀၀) တန်၊တန်ဖိုး (၁၂၀၈၇.၀၂)ဒေါ်လာ၊ Ceramic Tile Plain  ဈေးနှုန်း (1 M2)လျှင် (၄.၁) ဒေါ်လာဖြင့်(၁၀၇၂၀)M2၊ တန်ဖိုး(၄၁၇၄၇.၅၀၀)ဒေါ်လာ၊တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးအခြားရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုပစ္စည်းများ၊ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းပစ္စည်းများနှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ (ပန်းသီး၊လိမ္မော် သီးနှင့် အဝတ်အထည်များ) တင်သွင်းနိုင်လျက်ရှိပါသည်။

            ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၌ အတက်အဆင်းကုန်များအတွက် အငှားယာဉ်ဖြင့် တင်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ငှက်ပျောတင်ယာဉ်နှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင် ယာဉ်များသည် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပိုင် ယာဉ်များဖြင့်သာ တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

            ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်း များမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

Pages