၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့

            လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့်(၁၈-၉-၂၀၂၃) မှ (၁၉-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရာ၌ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် ဆန်ကွဲ(၁၆၆.၇၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ပြောင်း (၃၁၀.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၈၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြိမ် (၃၀.၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၉) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။

              ပို့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများအနေဖြင့်ဆန် တစ်တန်လျှင် (၄၆၉) ဒေါ်လာ၊ ဆန်ကွဲ တစ်တန်လျှင် (၄၀၈)ဒေါ်လာ၊ ပြောင်းတစ်တန်လျှင် (၃၁၀) ဒေါ်လာနှင့် ကြိမ်တစ်တန်လျှင် (၆၀၀) ဒေါ်လာ၊ ပဲတီစိမ်း တစ်တန်လျှင် (၆၆၀)ဒေါ်လာ၊ မြေထောက်ပဲတစ်တန်လျှင် (၁၄၈၄)ဒေါ်လာ၊ရာဘာ တစ်တန်လျှင် (၁၃၀၀) ဒေါ်လာရှိ၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ခမှာ ဗန်းမော်မှလွယ်ဂျယ်သို့ ပို့ကုန်တစ်ပိဿာလျှင် (၁၅၀) ကျပ် ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။

              ယခုအပတ်အတွင်း သွင်းကုန်ပိုင်းအနေဖြင့်တာယာ (၂၀၀) U ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၈) ဒေါ်လာ သန်း၊ စက္ကူလိပ် (၁၂.၀၀) တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ပိတ်လိပ် (၁၅.၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေပိုက် (၂၄.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်စုံ (၇၉.၀၀) တန်၊ (၉၀၆၀) U၊ (၁၂၀၀) PR၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၆) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။

              သွင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများအနေဖြင့်ဓါတ်မြေဩဇာ (Organic Fertilizer) တစ်တန်လျှင် (၂၅၀) ဒေါ်လာ၊ဓါတ်မြေဩဇာ (Compound Fertilizer) တစ်တန်လျှင် (၃၉၈) ဒေါ်လာ၊ စက္ကူလိပ် တစ်တန်လျှင် (၃၅၀) ဒေါ်လာ၊ ပီနံအိတ် တစ်တန်လျှင် (၈၀၀) ဒေါ်လာ၊ မြက်ခင်းတု တစ်တန်လျှင် (၆၃၀) ဒေါ်လာရှိ၍ လွယ်ဂျယ်မှဗန်းမော်သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ခမှာ (၁၂)ဘီးယာဉ်(၁)စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၁၂၀၀၀၀၀)ကျပ်၊ ကုန်ပွ(၈၀၀၀၀၀)ကျပ်နှင့်ကုန်စုံတစ်စီးလျှင် (၁၀၀၀၀၀၀)ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

              ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် ရွှေဘို၊ စစ်ကိုင်းနှင့် မန္တလေးဒေသထွက် ပို့ကုန်ပစ္စည်း များအား မန္တလေး - လက်ပံလှ - ဗန်းမော် - မိုးမောက် (ကျောက်စခန်း) - စိန်လုံ - လွယ်ဂျယ် လမ်းကြောင်း၊ ဗန်းမော်ဒေသထွက်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအားဗန်းမော် - မိုးမောက် (ကျောက်စခန်း) - စိန်လုံ - လွယ်ဂျယ် လမ်းကြောင်းအတိုင်း တင်ပို့လျက်ရှိပြီး သွင်းကုန် ပစ္စည်းများအား လွယ်ဂျယ်- စိန်လုံ-မိုးမောက်(ကျောက်စခန်း)-ဗန်းမော်လမ်းကြောင်းအတိုင်းကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။

ငွေကြေးဈေးကွက်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေ

              လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ဒေသငွေကြေးဈေးကွက်အနေဖြင့် ၁၇-၉-၂၀၂၃ရက်နေ့မှာ (၁)ယွမ်လျှင် (၄၅၀)ကျပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉-၉-၂၀၂၃ရက်နေ့မှာတော့ (၁)ယွမ်လျှင် (၄၅၀)ကျပ်ဖြစ်၍ မြန်မာကျပ်ငွေဈေး တည်ငြိမ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့

               မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့် (19-9-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ပို့ကုန်တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (0.903) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (2.305) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ (3.208) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              အများဆုံး အမှန်တင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ  ငါးရှဉ့် (50.000) တန်၊ တန်ဖိုး ကန် ဒေါ်လာ (0.150) သန်း၊ ခဲသွပ်အရောသတ္တု (၁၉၁.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၁၂) သန်း၊ ရေခဲပုစွန် (၆.၈၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၁၀) သန်း၊ ကြေးနီ (၃၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၉၆) သန်း၊ ကဏန်း(၂၂.၀၃၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၈၄) သန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁၁၇.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၇၁)ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲ (၃၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၀) သန်း၊ ဆန် (၁၀၁.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၄၅) သန်း၊ သကာရည် (၁၂၇.၀၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၄၄) သန်းနှင့် ဆန်ကွဲ (၁၀၅.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၃) ဒေါ်လာသန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

              အများဆုံး အမှန်တင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ ယာဉ်နှင့် ယာဉ်ယန္တရားများ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၆၇)သန်း၊ SKD စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်း တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၃၄၉) သန်း၊ ဒီဇယ်ဆီ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၁၈) သန်း ၊ ဓာတ်ဆီ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈၁) သန်း၊ ကာဗွန်မှုန့် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၄၂) သန်း၊ သံဘောင် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၄) သန်း၊ စတီးပြား တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၃၃) သန်း၊ ကြက်သံလှောင်အိမ် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၉)သန်း၊ ဘတ္ထရီ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၂၉) သန်းနှင့် ဖလင်ပြား တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ(၀.၀၂၇) သန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

              ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁) ရက်နေ့မှ (19) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၂၄.၆၆၉)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၄၂.၇၈၆) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၆၇.၄၅၅) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ MACCS စနစ်အရ ငွေလဲနှုန်းတစ်ယွမ်လျှင် (287.928) ကျပ်ဖြင့် တွက်ချက်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

              အတက်ကုန် မန္တလေးမှ ကျိန်စမ်းကျော့သို့ ကားခတစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၀၀/- နှုန်း ဖြစ်ပါ သည်။ အဆင်းကုန် ကျိန်စမ်းကျော့မှ မန္တလေးသို့ ကားခကုန်ကျစ်တစ်ပိဿာလျှင် ၂၀၀/- ကျပ်နှုန်း၊ ကုန်ပွ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၅၀/- မှ ကျပ် ၃၀၀/- နှုန်းခန့်ရှိပါသည်။

               (19-၉-၂၀၂၃)ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအား ငါးရှဉ့် (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (3007.767) နှုန်း၊ ခဲသွပ်အရောသတ္တု (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၅၈၅.၉၂၀) နှုန်း၊ ရေခဲပုစွန် (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၆၀၉၃.၅၇၃) နှုန်း၊ ကြေးနီ (၁) တန်လျှင် ကန် ဒေါ်လာ (၂၈၂၇.၁၇၉) နှုန်း၊ ကဏန်း (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၃၈၂၂.၅၈၇)နှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁)တန် လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၆၀၅.၀၆၀) နှုန်း၊ မြေထောက်ပဲ (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၄၆၉.၉၄၁)နှုန်း၊ ဆန် (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၄၄၅.၆၀၃) နှုန်း၊ သကာရည် (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၃၄၂.၇၇၁) နှုန်း၊ ဆန်ကွဲ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၄၁၁.၃၂၆)နှုန်းဖြင့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              လက်ရှိကာလအနေဖြင့် မန္တလေး- လားရှိုး-မူဆယ် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်း မွန်လျက်ရှိပါသည်။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ လျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၁.၅၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၀.၀၄၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၁.၅၄၀) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃မှ၁၇-၉-၂၀၂၃ထိ) အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာပို့ကုန် (၀.၉၅၈)ဒေါ်လာသန်း၊သွင်းကုန်(၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၀.၉၆၀) ဒေါ်လာသန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး လျာထားချက်အပေါ် (၆၂.၃၄%)ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းများကို အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃မှ၁၇-၉-၂၀၂၃ထိ)တင်ပို့ခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများမှာ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းမှာချင်း(အစို) (၁၃၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကွမ်းသီး(၄၁၁)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၁၉၂)ဒေါ်လာသန်း၊ ဒညင်းသီး (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀)ဒေါ်လာသန်း၊ အုန်းသီးခြောက် (၁၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ထန်းလျက် (၅)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၄)ဒေါ်လာသန်း၊နနွင်းတက် (၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ပစ္စည်းမှာ ငါးမြစ်ချင်း (၄၄၄.၉၁၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၆၄)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးနီတူခြောက်(၂.၅) တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၀၈)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးစုံလေးခြောက် (၄၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးခေါင်းပွ (၆၇.၅၀၈)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၉၀)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးကုန်းညိုခြောက် (၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂)ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းများမှာဆီးယိုထုပ်(၁၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ထွန်းရွှေဝါလိမ်းဆေး (၂.၅)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၁)ဒေါ်လာသန်း၊ သနပ်ခါးခဲ(၈)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ မုန့်ဖတ် ခြောက်(၁)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆန်ကြာဆံ (၀.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့ ခဲ့ပါတယ်။ သွင်းကုန်အပိုင်းတွင် စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃ မှ ၁၇-၉-၂၀၂၃)ထိ တင်သွင်းခဲ့သည့်ကုန် ပစ္စည်းများမှာPlastic Pipe (၇၀၀)Kg ၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ Aluminium Water Pot (၃၀၀) Kg ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ အများဆုံးတင်ပို့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းများမှာ ချင်း(အစို) (၁)တန်လျှင်(၂၀၀)ဒေါ်လာ၊ ဒညင်းသီး(၁)တန်လျှင်(၃၀၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးမြစ်ချင်း (၁)တန်လျှင် (၁၂၆၆)ဒေါ်လာ၊ငါးခေါင်းပွ(၁)တန်လျှင်(၁၃၀၆)ဒေါ်လာ၊ ငါးစုံလေးခြောက်(၁)တန်လျှင် (၆၃၀)ဒေါ်လာ၊ ဆီးယိုထုတ်(၁)တန်လျှင်(၃၃၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးနီတူခြောက်(၁)တန်လျှင်(၃၁၅၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးကုန်းညိုခြောက် (၁)တန်လျှင်(၁၈၃၀)ဒေါ်လာ၊ ကွမ်းသီး(၁)တန်လျှင်(၁၀၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထွန်းရွှေဝါလိမ်းဆေး (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ သနပ်ခါးခဲ (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ မုန့်ဖတ်ခြောက် (၁)တန်လျှင် (၁၁၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထန်းလျက် (၁)တန်လျှင် (၈၈၀)ဒေါ်လာ၊ အုန်းသီးခြောက် (၁)တန်လျှင် (၃၁၇၀)ဒေါ်လာ၊ နနွင်းတက် (၁)တန်လျှင် (၅၆၂)ဒေါ်လာ၊ Plasitc Pipe (၁)တန်လျှင် (၁၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ Aluminium Water Pot (၁) တန်လျှင် (၃၀၇၇)ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်းရှိပါတယ်။                                               

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်သည့် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အနေဖြင့် စစ်တွေ- ဘူးသီးတောင် - မောင်တောလမ်းကြောင်းနှင့် စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တောလမ်း ကြောင်းတို့ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တောလမ်းကြောင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများ အဓိကဝင် ရောက်လျက်ရှိပြီး ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန်မှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တက္ကနပ်သို့တင်ပို့ လျက်ရှိပါသည်။

          စစ်တွေမှ မောင်တောသို့ အတက်ကုန်ကားခ တစ်ပိဿာ ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့် ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာကျပ် (၇၀) ကျပ်၊ ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၁၁၀) ကျပ်ဈေးရှိပြီး၊ အဆင်းကုန်ကားခ ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာ ကျပ် (၅၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၈၀) ကျပ်ဈေးရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံစားကုန် ဈေးနှုန်းများမှာပေါ်ဆန်းမွေး (၁) အိတ် (၁၁၅၀၀၀)ကျပ်၊ဧည့်မထ(၁)အိတ်(၇၅၀၀၀)ကျပ်၊ ကြက်သွန်နီ (၁) ပိဿာ (၄၀၀၀) ကျပ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၁) ပိဿာ (၉၀၀၀) ကျပ်၊ ငရုတ်သီးခြောက် (၁) ပိဿာ (၁၈၀၀၀) ကျပ်၊ ကြက်ဥ (၃) လုံး (၁၀၀၀) ကျပ်၊ စားအုန်းဆီ (၁) ပိဿာ (၁၀၅၀၀) ကျပ်၊ တစ်ဖက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ အခြေခံစား ကုန်ဈေးနှုန်း များမှာ ဆန်(အဖြူ)(၁)ကီလို(၇၅.၀၀)တာကာ၊ကြက်သွန်နီ(၁) ကီလို(၇၅.၀၀) တာကာ၊ အာလူး (၁) ကီလို (၄၅.၀၀) တာကာ၊ ခရမ်းချဉ်သီး(၁)ကီလို(၁၅၀.၀၀)တာကာ၊ ကြက်သား(၁) ကီလို (၂၉၀.၀၀)တာကာ၊ ကြက်ဥ (၁)ဒါဇင်(၁၅၅.၀၀)တာကာဈေးရှိကြောင်းသိရှိရပြီး (၁၈-၀၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့(၁၁:၀၀) အချိန်ပြင်ပငွေလဲ နှုန်းမှာ(၁) ဒေါ်လာလျှင်(၂၈၅၀) ကျပ်၊ (၁၁၆.၈၀) တာကာ၊ ၁၀၀ ကျပ်လျှင်(၄) တာကာ၊ (၁) တာကာလျှင် (၂၈.၅၀)ကျပ် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံတို့အကြား ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းနှင့် မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းတို့ဖွင့်လှစ်၍ နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

        စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့မှ (၁၅)ရက်နေ့အထိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်းစာရင်းများအရ ပို့ကုန်အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၃၀၂)သန်းနှင့် သွင်းကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၀၁၅)သန်း စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှု ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၃၁၇)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        တင်ပို့ခဲ့သည့်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် မန်ကျည်းစေ့(၁)တန်လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၀) နှုန်းဖြင့်(၂၈၀)တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆီးဖတ် (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၁၅) နှုန်းဖြင့် (၁၉၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ချင်းအစို (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၅၀)နှုန်းဖြင့် (၁၁၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၂၂) ဒေါ်လာသန်း၊ အုန်းသီးခြောက် (၁) တန်လျှင်အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ (၃၀၀)နှုန်းဖြင့် (၃၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ နနွင်းတက် (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၂၀၀)နှုန်းဖြင့်(၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊  ငါးမြစ်ချင်း(၂-၃) (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၈၀)နှုန်းဖြင့် (၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးမြစ်ချင်း (၃-၅)(၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၂၀)နှုန်းဖြင့် (၂.၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၂) ဒေါ်လာ သန်းနှင့် ဆီးယိုထုပ် (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၀)နှုန်းဖြင့် (၁၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်းတို့ကို တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး သွင်းကုန်ပိုင်းတွင် Plastic Water Tank (၇၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၉၉၇)သန်းနှင့် T-Shirt (၂၀၀၀) U ၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၈) သန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

        ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့်(၁)ဒေါ်လာလျှင် (၁၁၇.၇၀)တာကာနှင့် (၁)တာကာလျှင် (၂၈.၈၀) ကျပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူစရိတ်သည် ရန်ကုန်-စစ်တွေကားခမှာ ကုန်ကျစ် (၁)ပိဿာ (၃၅၀)ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ(၁)ပိဿာလျှင် (၄၀၀-၄၅၀)ကျပ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ စစ်တွေ-တက္ကနပ်ဖ် သင်္ဘောတင်ခမှာ (၁)ပိဿာလျှင် ကုန်ကျစ် (၁၁၀)ကျပ်ခန့်နှင့် ကုန်ပွ (၁၂၀)ကျပ်ခန့်ရှိ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းမှာ မိုးရာသီ လမ်းတံတားခံနိုင်ဝန်အရ (၂၂) ဘီးကုန်ကားကြီးများ သွားလာနိုင်မှုမရှိဘဲ(၁၂)ဘီးနှင့် (၆)ဘီးယာဉ်များသာ သွားလာနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံအကြားရေမိုင် (၇၀)ခန့်ကွာဝေးသော်လည်း ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအခြေ အနေမှာ မိုးရာသီကာလအတွင်း ပင်လယ်ပြင်ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကုန်တင်လှေများ သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

        ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့မှ (၁၅)ရက်နေ့အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ရွှေပေါက်ဈေးမှာ (၁)အောင်စလျှင် (2၁၃၄၃၈.၀၀) တာကာနှင့် အခြေခံစားကုန်ဈေးနှုန်းများမှာ ဆန်(အဖြူ) (၁) ကီလို (၇၅.၀၀)တာကာ၊ ကြက်သွန်နီ (၁) ကီလို (၇၅.၀၀) တာကာ၊ အာလူး (၁) ကီလို (၄၅.၀၀) တာကာ၊ ခရမ်းချဉ်သီး (၁) ကီလို (၁၅၀.၀၀) တာကာ၊ ကြက်သား (၁) ကီလို (၂၉၀.၀၀) တာကာ၊ ကြက်ဥ (၁) ဒါဇင် (၁၅၅.၀၀) တာကာဈေးရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါနေ့ရက်အတွင်းငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) တာကာလျှင် (၂၈.၈၀) ကျပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် အဓိက ထားထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့် ဓါတ်မြေသြဇာတင်ပို့မှုကို တင်းကြပ်စွာတားဆီးပိတ်ပင်လျက်ရှိကြောင်း ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှသိရှိရပါသည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၇ ) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၉၃) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၀.၀၃၂၃)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၂၅၃) ဒေါ်လာသန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ စက်တင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၇ ) ရက်နေ့အထိ အဓိက တင်ပို့ခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၁၀၃.၉၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၂၅၈)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၂.၆၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၁)သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၁၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၆၈)သန်း၊ ဂဏန်း(အသေ) (၅.၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၆၅)သန်း၊ ရေခူဆားနယ်  (၁၇.၁)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၂၅)သန်း၊ ကျောက်ပုဇွန် (အရှင်) (၀.၈၇)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၇၅)သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၅)သန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း (၂.၁)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၇)သန်း၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၁၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၉)သန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၉၆)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၂၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး အဓိကတင်သွင်းခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ သစ်သီး (၄.၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၃)သန်း၊ကြွေပြား(၈၀၀)M2 ၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၇)သန်း၊ ငါးအစာ (၅၅.၇)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၁၉၄)သန်း၊ ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၂၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၅၉) သန်း၊ ပုစွန်သား ပေါက်အကောင်ရေ (၅)သိန်း၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၃)သန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန်ဈေးနှုန်းမှာ ငါးမျိုးစုံ(၁၂၁၀.၂)ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၁၀၃.၉၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၂၅၈)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၃၈၁၁.၃၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂.၆၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၁) သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၁၅၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၁၁.၂)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၆၈)သန်း၊ ဂဏန်း(အသေ) (၁၁၈၁.၈၂)ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅.၅) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၆၅) သန်း၊ ရေခူဆားနယ် (၁၉၀၀.၅၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၁၇.၁) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၂၅) သန်း၊ ကျောက်ပုစွန် (အရှင်) (၂၀၀၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၈၇) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၁၇၅)သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၃၅) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း(၈၀၉.၅၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂.၁) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၈၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၁၀၀) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၆၅၃.၁၂၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၉၆) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၂၇) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁)တန်ဈေးနှုန်းမှာ သစ်သီး (၂၈၈.၈၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၄.၅) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၃) သန်း၊    ကြွေပြား (1M2 ) လျှင် (၃.၃၇၅)ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၈၀၀) M2၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၇) သန်း၊ ငါးအစာ (၃၄၈.၂၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅၅.၇) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၉၄) သန်း၊ ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၂၃၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂၅) တန်၊တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၅၉) သန်း၊ ပုစွန်သားပေါက် အကောင်ရေ (၁) သိန်း ဈေးနှုန်းမှာ(၆၀၀)ဒေါ်လာနှုန်း၊ အကောင်ရေ(၅)သိန်း၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၃) သန်းဖြစ် ပါသည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

              မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ်စနစ် အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၁၆-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာ ငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၁၀၃၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၉၇.၀၉) ကျပ်ခန့်ရှိပါကြောင်း နှင့် ယခင်အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေးအနည်းငယ်ကျခဲ့ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

Pages