၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို တင်သွင်းလာသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Mon, 03/23/2015 - 12:02 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀/၂၀၁၅ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room)တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို တင်သွင်းလာသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ