၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာများတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို အပ်ကုန်စနစ် (Consignment Basic) ဖြင့် တင်သွင်းလာသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

Mon, 03/23/2015 - 12:01 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၉/၂၀၁၅ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာများတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို အပ်ကုန်စနစ် (Consignment Basic) ဖြင့် တင်သွင်းလာသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ