လေယာဉ်၏ မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပမှ တင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Sun, 06/25/2017 - 03:16 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၇/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော လေယာဉ်၏ မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ပူးတွဲပါ H.S Code လိုင်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ