ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်

Wed, 02/06/2013 - 03:47 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၃ ဖြင့် Chewing Gum ,  Cakes , Wafer , Chocolate တို့အား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ