ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သတ်သောသတင်းလွှာ

လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ လျင်မြန်ချောမွေ့စေ​ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အသင်းအဖွဲ့များ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သက်တမ်းကိစ္စနှင့် ထောက်ခံချက်ကိစ္စတို့အား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၁)နှင့် (၄/၂၀၂၁) တို့အား သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၁)

 

ပို့ကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၃၇)လိုင်းနှင့် သွင်းကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၆၂)လိုင်းအား လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁) အား ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁)

သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၁) အရ စားသောက်ကုန်စ္စည်း (၄)မျိုးအား လုပ်ငန်းရှင်များ လွယ်ကူစွာသိရှိစေရန် ကုန်စည်တစ်ခုချင်းအလိုက် H.S Code ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

ကုန်စည်စာရင်း

ကုန်ပစ္စည်း (၄)မျိုးအား နယ်စပ်ဒေသများ/ နယ်စပ်လမ်းကြောင်းများမှ တင်သွင်းခြင်းကို ၁-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ ယာယီတင်သွင်းခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးကြေညာသည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၁)

သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁)ဖြင့် ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် သွင်းကုန်ကုန်စည် (၇၂)လိုင်းအနက် ငါး၊ အသားလွှာ (ဆော်လမွန်၊ တူနာ) HS Code 0302 (၁၀)လိုင်းမှအပ ကျန်သွင်းကုန် ကုန်စည်လိုင်း (၆၂)လိုင်းနှင့် ပို့ကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၃၇)လိုင်းတို့ကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်နေ့ အထိ ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁)

သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၁)ပါ ဆေးဝါးများ၊ အားဆေးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုတွင် DIAC နှင့် DRC သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်တိုင် သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုပေးမည့်ဖော်ပြချက် အပိုဒ် ၂ (က)အား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်း

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၄/၂၀၂၁)

လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ လျင်မြန်ချောမွေ့စေ​ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အသင်းအဖွဲ့များ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သက်တမ်းကိစ္စနှင့် ထောက်ခံချက်ကိစ္စတို့အား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၁)

 

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းရမှု သက်သာစေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်များအနက်မှ ပို့ကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၃၇)လိုင်းနှင့် သွင်းကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၇၂)လိုင်းအား ယာယီဖြေလျှော့သည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁)

ပြည်တွင်းရှိ အခြေခံလူတန်းစားများအနေဖြင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စျေးနှုန်းသက်သာသော ပြည်ပစက်ဘီးအဟောင်းများကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အသုံးပြုပြီးစက်ဘီး (Used Bicycle) များအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း ထုတ်ပြန်သော သတင်းလွှာ

Attachment Files:

Myanmar Tradenet 2.0 ဖြင့် Online စနစ်အသုံးပြု၍ ပို့ကုန် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း

Pages