ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုန်စည်ပြပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကုန်စည်ပြပွဲများသို့ သွားရောက်ပြသခြင်းများအတွက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ကြေညာခြင်း

 

ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်သည့်  Invoice , Sales Contract ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်ထားရမည့် H.S Code စံသတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Pages