ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သတ်သောသတင်းလွှာ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပင်မှ ထုတ်လုပ်သော စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ အမြဲတမ်းတင်ပို့ခွင့်ပြု ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Attachment Files:

အာဆီယံတရုတ် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ၏ ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ သီးသန့်စည်းမျဉ်းကျင့်သုံးမည့် ကုန်စည်အမယ်(၅၂၇) မျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စက်မှုထုတ်ကုန်များအတွက် ပင်ရင်းနို်င်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များ လျှောက်ထားရာတွင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Certificate of Product Registration) ကို ကြိုတင်လျှောက်ထားရန် သတင်းလွှာထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

အာဆီယံကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည့် သီးသန့်စည်းမျဉ်းကျင့်သုံးမည့် ကုန်စည်အမယ် (၂၆၅၂) မျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မော်တော်ကားတာယာများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

ဖွံံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနို်င်ငံများမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ တင်ပို့သော ပို့ကုန်များအတွက် တစ်ဖက်သတ်ကောက်ခွနိကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသော အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်မလိုသော ကုန်ပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ကုန်သွယ်မှုခွင့်မပြုသည့် နိုင်ငံစာရင်း ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Attachment Files:

Pages