ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်မလိုသော ကုန်ပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ကုန်သွယ်မှုခွင့်မပြုသည့် နိုင်ငံစာရင်း ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Attachment Files:

ပြည်ပသို့အခမဲ့ တင်ပို့မည့် နမူနာပစ္စည်းများနှင့် ကြော်ငြာပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပြင်ဆင်သတ်မှတ် ကြေညာခြင်း

Attachment Files:

ပြည်ပမှ အခမဲ့တင်သွင်းသည့် နမူနာပစ္စည်းများနှင့် ကြော်ငြာပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

Attachment Files:

မော်တော်ကား Show Room ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

Attachment Files:

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေး ၊ ပြင်ဆင်ကြေး၊ မိတ္တူ မှန်ကြေးနှင့် သက်တမ်းတိုးနောက်ကျကြေးများ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် တင်ပို့တင်သွင်း ခွင့်ပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းအမယ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုန်စည်ပြပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကုန်စည်ပြပွဲများသို့ သွားရောက်ပြသခြင်းများအတွက ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ကြေညာခြင်း

 

ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်သည့်  Invoice , Sales Contract ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်ထားရမည့် H.S Code စံသတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Pages