ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ

Automatic Licensing စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်လိုင်းကို (၃၀၇၅)လိုင်းသတ်မှတ်ထားသော်လည်း နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်အရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ပူးတွဲပါ HS Code 10 digit အရ ကုန်စည်လိုင်း (၁၅၂၅)လိုင်း ကို Automatic Licensing စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသမှ တင်သွင်းမှုများအတွက် ကုန်စည်လိုင်းအားလုံးကို Non-Automatic Licensing စနစ်ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၃)

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုသော ပူးတွဲပါကုန်စည်လိုင်း (၃၀၇၅)လိုင်းကို Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင် Automatic Licensing စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၃)

ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ အကောက်ခွန်သိုလှောင်ရုံတွင် ကာလကြာရှည်စွာ ထည့်သွင်းသိုလှောင်ခြင်းကြောင့် ကုန်စည်များ အရည်အသွေး ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ အကောက်ခွန်သိုလှောင်ရုံသို့ ထည့်သွင်းမည့် ကုန်ပစ္စည်းများအပါအဝင် ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုအားလုံးအတွက် ဆိပ်ကမ်းသို့မရောက်မီ သွင်းကုန်လိုင်စင်ရရှိပြီးမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၃)

ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ တင်ပို့သော ကုန်စည်များအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုသော ကုန်စည်လိုင်းများကို Myanmar Trade net 2.0 စနစ်တွင် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားပြီးမှသာ တင်ပို့ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း ၂၀၂၂ အရ HS Code 10 digit ဖြင့် နောက်ဆက်တွဲပါ ကုန်စည်လိုင်းများကို တင်ပို့ရန်အတွက် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၃)

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် Tradenet 2.0 စနစ်မှ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းထုတ်ယူကြရန်နှင့် သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပါက ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များကို အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၃)

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများမှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှုမှရရှိသည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ၏ ၆၅% ကို  ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လဲလှယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်သည့်သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၄/၂၀၂၃)

နယ်စပ်လမ်းကြောင်းမှ တင်ပို့မည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ခွင့်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၃)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ရာ ယခင်က ပို့ကုန်လိုင်စင်မလိုအပ်ဘဲ တင်ပို့ခွင့်ရခဲ့သည့် ကုန်စည်များအား ပို့ကုန်လုပ်ငန်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် Automatic Licensing စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်လိုင်စင်ကို ချက်ချင်းခွင့်ပြုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးသည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၃)

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ ပြည်ပသို့ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်မည့်ယာဉ်များက ကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ကို အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ကြိုတင်လျှောက်ထားထုတ်ယူရန် အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၃)

မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် မူဆယ်(မန့်ဝိန်း)ဝင်ထွက်ဂိတ်မှ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ယာဉ်များ ဝင်ထွက်ခွင့်ပြုမည့်ကိစ္စ ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

Pages