မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း

( ၁ )    စခန်းအမည်                                               -       မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း

( ၂ )    စခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သောခုနှစ်                               -        ၈-၅-၂၀၁၃

( ၃ )   တစ်ဖက်နိုင်ငံစခန်း/မြို့များ                              -        ဒန်ဆင်ခွန်း၊ ပရာကျွတ်ကရီခမ်ခရိုင်

( ၄ )    မျက်နှာစာ                                                 -        ထိုင်း

( ၅ )    ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့်ငွေကြေး                     -        ကျပ်၊ ဘတ်၊ ဒေါ်လာ

( ၆ )    အများဆုံးတင်ပို့သော ပို့ကုန်စာရင်း                  -        LIVE CRAB (Assorted Size)၊ FISH MEAT, MUD CRAB ALIVE (Assorted Size), LONG

                                                                                TOUNG SOLE, SOUID, RUBBER (R.S.S-3), SARDINE, FROZEN (PLATU), LIVE

                                                                                SLIPPER LOBSTER, PUMPKIM

( ၇ )    အများဆုံးတင်သွင်းသော သွင်းကုန်စာရင်း          -        B/N Motor Cycle(Electric starter) Brand : Honda Total, B/N OUTBOARD (YAMAHA),

                                                                                 ORANGES, CEMENT (ELEPHANT) PC : 42 : 5(1 Bg=50 Kg), PVC Door with Frame,

                                                                                 Apples, Grapes, Basket for Fishing Total, Ceramic Tile(45*40) cm, Plastic Can

                                                                                (Assorted)

( ၈ ) ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအကွာအဝေးများ            -        

        မြိတ် - ရေဖြူ (ကတ္တရာလမ်း)                                      ( ၆၅ ) မိုင်

        ရေဖြူ  - မောတောင် (ကျောက်ကြမ်းလမ်း)                      ( ၅၃ ) မိုင်

        စုစုပေါင်း မြိတ် - မောတောင်                                      (၁၁၈) ရေမိုင်

( ၉ )  ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းပြမြေပုံ                       -