ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်း

( ၁ )    စခန်းအမည်                                               -       ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်း

( ၂ )    စခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သောခုနှစ်                               -        ၁-၆-၁၉၉၆

( ၃ )   တစ်ဖက်နိုင်ငံမြို့                                           -        ရနောင်းမြို့

( ၄ )    မျက်နှာစာ                                                 -        ထိုင်း

( ၅ )    ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့်ငွေကြေး                     -        ကျပ်၊ ဒေါ်လာ

( ၆ )    အများဆုံးတင်ပို့သော ပို့ကုန်စာရင်း                  -        ရေထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ်

( ၇ )    အများဆုံးတင်သွင်းသော သွင်းကုန်စာရင်း          -        ဘိလပ်မြေ၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းပစ္စည်း

( ၈ ) ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအကွာအဝေးများ            -        

        ကော့သောင်း-ထားဝယ်                                            (၄၂၁) ရေမိုင်

        မြိတ်-ထားဝယ်                                                       (၁၅၂) ရေမိုင်

        ထားဝယ်-မော်လမြိုင်                                               (၁၉၂) ရေမိုင်

        မော်လမြိုင်-ရန်ကုန်                                                 (၁၈၅) ရေမိုင်

( ၉ )  ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းပြမြေပုံ