စားသုံးသူရေးရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စားသုံးသူအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:32 -- dotadmin

လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:30 -- dotadmin

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စားသုံးသူအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:29 -- dotadmin

စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:23 -- dotadmin
Subscribe to RSS - စားသုံးသူရေးရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ