ပြည်နေခွင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရန်နှင့် အကြိမ်ကြိမ်ပြည် ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

စီးပွားရေးVisa ထောက်ခံချက်အတွက် တင်ပြရန် စာရွက်စာတမ်းများ

၁။ အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာပုံစံပေါ်တွင် အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ လျှောက်ထားရမည်။ (ကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းအားရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပေးရန်)

၂။ Passport မိတ္တူနှင့် Visa တုံးထုထားသောစာမျက်နှာမိတ္တူ (E-Visa ဖြစ်လျှင် ၎င်း စာရွက်မိတ္တူ) ပေါ်တွင် ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲမှ တံဆိပ်တုံးနှိပ်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

၃။ အစိုးရဌာနများမှ ထုတ်ပေးထားသော DICA ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်/ဒါရိုက်တာစာရင်း၊ ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်၊ FRC မိတ္တူ၊ Form C မိတ္တူ နှင့် အလုပ်ခန့် အပ်လွှာ (Employment Contract) များ တင်ပြရမည်။ (Up to Date ဖြစ်ရမည်)

၄။ Visa သက်တမ်းတိုးထောက်ခံချက်လျှောက်ထားသူ၏ ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်မှုပြေစာ မိတ္တူ (ထောက်ခံချက် လာရောက်မလျှောက်ထားမှီ ကာလအထိ ဝင်ငွေထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် အထောက်အထားဖြစ်ရမည်။)

၅။ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ Visa သက်တမ်းတိုးထောက်ခံချက် လျှောက်ထားလာသည့် နိုင်ငံခြားသား၏ ရာထူး၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အဆိုပါ နိုင်ငံခြားသားနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူကြောင်းခံဝန်ချက်တင်ပြစာ။

၆။ Visa သက်တမ်းတိုး ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားလာသူသည် မိသားစုဝင်ဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ထောက်ခံတင်ပြချက်။

 

မှတ်ချက်

Visa ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် Visa သက်တမ်းမကုန်မှီ အနည်းဆုံး ၃၀ ရက် (၁လ) ကြိုတင်လျှောက်ထားကြရန်နှင့် သတ်မှတ်ကာလထက် လျှော့နည်းသော Visa လျှောက်ထားမှုများကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

အထက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာတွင် အချက်အလက်များအား လိမ်လည်ဖြည့်သွင်းပါက အဆိုပါကုမ္ပဏီအား နောက်နောင် သက်တမ်းတိုးထောက်ခံချက် စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ဘဲ အမည်ပျက်စာရင်း(Blacklist ) သို့ ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Visa ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားလာမှုများအား စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စိစစ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ စိစစ်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်၍ လက်ရှိချမှတ် ထားသော မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ယင်းလျှောက်ထားချက်ကို ငြင်းပယ်မည်ဖြစ်သည်။

 

How to apply Visa Recommendation in MITC

Step 1 – Please Enter #MITC Website

Step 2 – Please Check # Tool Bar #  Visa Recommendation #Guidelines(Detail information to apply  for your visa Recommendation)

Step 3 – Please enter # Visa Extension Online

Step 4 – Please fill up& Upload your information and documents according to our guidance

Step 5 – Please Summit to MITC

Step 6 – Receiving notification for your apply

Step 7 – Issuing Visa Recommendation (During 3 – 5 working days)

( Note: Apply at least (30 days) before visa expired)  

Business Visa Extension Form