ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းလမ်းညွှန် (E-Commerce Guidelines)

Wed, 09/06/2023 - 10:28 -- mocadmin
Undefined

အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းလမ်းညွှန် (E-Commerce Guidelines)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၅/၂၀၂၃)

Tue, 09/05/2023 - 07:27 -- eiprdep
Undefined

စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှသာတင်ပို့ခွင့်ပြုမည့် ကုန်ပစ္စည်းများသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၅/၂၀၂၃) 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၄ / ၂၀၂၃ )

Sat, 08/19/2023 - 07:19 -- eiprdep
Undefined

မြဝတီလမ်းပိုင်းအချို့ပျက်စီးမှုအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေဆဲ ကာလအတွင်း တင်ပို့၊ တင်သွင်းမှုအား နယ်စပ်စခန်း/ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စ အသိပေးကြေညာခြင်း

မြဝတီနယ်စပ်မှ တင်ပို့၊ တင်သွင်းရန် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်အထိ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားပြီး လိုင်စင်သက်တမ်းကျန်ရှိသော ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ် ရှိ အခြားကုန်သွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုခုနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းတို့မှ ပြောင်းလဲတင်ပို့၊ တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျရှိစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၁၁/၂၀၂၃)ပါ သတ်မှတ်ချက်အချို့အား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Fri, 07/07/2023 - 15:44 -- eiprdep

ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သော တန်ဖိုးမြှင့်ပစ္စည်း၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သော အနုပညာပစ္စည်းနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်ပို့၊ တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက် ပြင်ဆင်သည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်း 

Mon, 07/03/2023 - 10:37 -- eiprdep

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအတွက် ပို့ကုန်ကြိုတင်ငွေ ဝင်ရောက်ရမည့် (Advance Telegraphic Transfer - TT) စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်းကို ​ဖြေလျှော့သည့်ကိစ္စထုတ်ပြန်ခြင်း

Fri, 06/30/2023 - 09:40 -- dotadmin

တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများအား ဘဏ်စနစ်အသုံး ပြုပြီး ငွေပေးချေဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Fri, 06/23/2023 - 08:47 -- eiprdep
Undefined

မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများအား ဘဏ်စနစ်အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အဆိုပါကိစ္စရပ်များကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း  ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းလွှာ

 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်းအတွက် Automatic Licensing စနစ်ဖြင့်ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်လိုင်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသမှ သွင်းကုန်များအတွက် Non-Automatic Licensing စနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားရန်ကိစ္စထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 06/21/2023 - 13:46 -- eiprdep
Undefined

Automatic Licensing စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်လိုင်းကို (၃၀၇၅)လိုင်းသတ်မှတ်ထားသော်လည်း နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်အရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ပူးတွဲပါ HS Code 10 digit အရ ကုန်စည်လိုင်း (၁၅၂၅)လိုင်း ကို Automatic Licensing စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသမှ တင်သွင်းမှုများအတွက် ကုန်စည်လိုင်းအားလုံးကို Non-Automatic Licensing စနစ်ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၃)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပြည်ပမှကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းအတွက် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထား ရန်ကိစ္စ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

Wed, 04/26/2023 - 03:03 -- eiprdep
Undefined

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုသော ပူးတွဲပါကုန်စည်လိုင်း (၃၀၇၅)လိုင်းကို Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင် Automatic Licensing စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၃)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်များ တင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းသတ်မှတ် ထားသည့်ကိစ္စအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Thu, 03/23/2023 - 05:20 -- eiprdep
Undefined

ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ အကောက်ခွန်သိုလှောင်ရုံတွင် ကာလကြာရှည်စွာ ထည့်သွင်းသိုလှောင်ခြင်းကြောင့် ကုန်စည်များ အရည်အသွေး ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ အကောက်ခွန်သိုလှောင်ရုံသို့ ထည့်သွင်းမည့် ကုန်ပစ္စည်းများအပါအဝင် ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုအားလုံးအတွက် ဆိပ်ကမ်းသို့မရောက်မီ သွင်းကုန်လိုင်စင်ရရှိပြီးမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၃)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ