ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသောကုန်စည်စာရင်းဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Tue, 11/16/2021 - 06:35 -- eiprdep
Undefined

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားသား ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအား လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဦးစားပေး ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုစာရင်းအား ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၉/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 11/10/2021 - 04:05 -- eiprdep
Undefined

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတုံ့ဆိုင်းခြင်းကို ပြန်လည်ကုစားနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်တင်ပို့မှု၊ သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုများ စနစ်တကျရှိစေရန်နှင့် ပြည်ပမှ ကုန်စည်များတင်သွင်းမှုအတွက် နိုင်ငံခြားငွေကြေးအသုံးပြုမှုကို ထိန်းညှိဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်ကုန်စည်အချို့ကို သွင်းကုန်လိုင်စင်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ပူးတွဲပါ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ HS.Code 6 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၄၂၈)လိုင်း သို့မဟုတ် HS. Code 10 digit ဖြင့်ကုန်စည်(၃၀၇၀)လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ်၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ သတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနေရသည့် ကုန်စည်လိုင်း (၉၂)လိုင်းအား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 09/01/2021 - 08:31 -- eiprdep
Undefined

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနေရသည့် ကုန်စည်လိုင်း (၉၂)လိုင်းအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန် မလိုအပ်ဘဲ (၃)လ ယာယီဖြေလျှော့၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ ၁၇ /၂၀၂၁

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်ပါမစ် လျှောက်ထားမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များအား အသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း။

Wed, 08/25/2021 - 11:56 -- dotadmin

Tradenet 2.0 စနစ်တွင် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် (ပသက) လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အချို့ အားအသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း။

Wed, 08/25/2021 - 11:54 -- dotadmin

သတင်းလွှာ (၁၂/၂၀၂၁)ဖြင့် ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများအား H.S Code ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Mon, 07/26/2021 - 09:19 -- eiprdep
Undefined

သတင်းလွှာ (၁၂/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်  သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲ ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍တင်သွင်းရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ လွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ HS Code လိုင်းများဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၃/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများအား လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းကိစ္စ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 07/12/2021 - 10:39 -- dotadmin

ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်တင်သွင်းမည့်ကုန်စည်များအပေါ် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းကိစ္စ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 07/12/2021 - 10:36 -- dotadmin

သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၁) ပါ ထောက်ခံချက်၊ လက်မှတ်ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Thu, 06/24/2021 - 09:43 -- eiprdep

ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းမှ မူလလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 05/31/2021 - 04:01 -- eiprdep
Undefined

သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁) ဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲသည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်စည်လိုင်းများနှင့် သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၁) ပါ ထောက်ခံချက်၊ လက်မှတ်ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်းများကို ပူးတွဲသတင်းလွှာပါ သတ်မှတ်ရက်များမှ စတင်၍ မူလလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးသည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်း

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ