အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံတွင် ထည့်သွင်းသိုလှောင်ခွင့်ပြုသည့် ကုန်စည်လိုင်း ၁၄ မျိုး၏ H.S Code စာရင်းထုတ်ပြန်ထားခြင်း

Fri, 03/08/2024 - 05:00 -- eiprdep

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၁၆/၂၀၂၃) အရ အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံတွင် ထည့်သွင်းသိုလှောင်ခွင့်ပြုသည့် ကုန်စည်လိုင်း ၁၄ မျိုး၏ H.S Code စာရင်းထုတ်ပြန်ထားခြင်း