ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၁/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:09 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည့် သီးသန့်စည်းမျဉ်းကျင့်သုံးမည့် ကုန်စည်အမယ် (၂၆၅၂) မျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၀/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

မော်တော်ကားတာယာများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၉/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

ဖွံံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနို်င်ငံများမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ တင်ပို့သော ပို့ကုန်များအတွက် တစ်ဖက်သတ်ကောက်ခွနိကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသော အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၈/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:07 -- eiprdep
Undefined

သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်မလိုသော ကုန်ပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၇/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:07 -- eiprdep
Undefined

ကုန်သွယ်မှုခွင့်မပြုသည့် နိုင်ငံစာရင်း ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၆/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:06 -- eiprdep
Undefined

ပြည်ပသို့အခမဲ့ တင်ပို့မည့် နမူနာပစ္စည်းများနှင့် ကြော်ငြာပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပြင်ဆင်သတ်မှတ် ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၅/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:06 -- eiprdep
Undefined

ပြည်ပမှ အခမဲ့တင်သွင်းသည့် နမူနာပစ္စည်းများနှင့် ကြော်ငြာပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၄/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:05 -- eiprdep
Undefined

မော်တော်ကား Show Room ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၂/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:02 -- eiprdep
Undefined

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေး ၊ ပြင်ဆင်ကြေး၊ မိတ္တူ မှန်ကြေးနှင့် သက်တမ်းတိုးနောက်ကျကြေးများ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Latest News: 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:01 -- eiprdep
Undefined

မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် တင်ပို့တင်သွင်း ခွင့်ပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းအမယ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ