ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၄/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:05 -- eiprdep
Undefined

မော်တော်ကား Show Room ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၂/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:02 -- eiprdep
Undefined

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေး ၊ ပြင်ဆင်ကြေး၊ မိတ္တူ မှန်ကြေးနှင့် သက်တမ်းတိုးနောက်ကျကြေးများ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Latest News: 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:01 -- eiprdep
Undefined

မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် တင်ပို့တင်သွင်း ခွင့်ပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းအမယ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Latest News: 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၂/ ၂၀၁၂)

Tue, 12/16/2014 - 12:59 -- eiprdep
Undefined

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုန်စည်ပြပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကုန်စည်ပြပွဲများသို့ သွားရောက်ပြသခြင်းများအတွက ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ကြေညာခြင်း

 

Latest News: 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁/ ၂၀၁၂)

Tue, 12/16/2014 - 12:53 -- eiprdep
Undefined

ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်သည့်  Invoice , Sales Contract ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်ထားရမည့် H.S Code စံသတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ