ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၈/၂၀၁၉)

Tue, 12/24/2019 - 10:02 -- dotadmin
Undefined

ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသည့် သမဝါယမအသင်းလီမိတက်များ၊ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် (ITC) နှင့် တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်ခွင့်ပါမစ်မှတ်ပုံတင် Code နံပါတ်များ(အစား) TIN No ဖြင့် တူညီစွာပြောင်းလဲ အသုံးပြု ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စအား အသိပေးကြေငြာသည့် သတင်းလွှာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၇/၂၀၁၉)

Tue, 12/24/2019 - 09:55 -- dotadmin
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါအချက်များ Update ပြင်ဆင်နိုင်ရေး အသိပေးကြေငြာသည့် သတင်းလွှာ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၇/၂၀၁၉)

Fri, 09/27/2019 - 05:48 -- eiprdep
Undefined

ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Standard Operating Procedures ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ (၇/၂၀၁၉)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၅/၂၀၁၉)

Tue, 09/24/2019 - 06:49 -- eiprdep
Undefined

ကုက္ကိုလ်သစ်ခွဲသားများ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးကြေညာသည့် သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ (၅/၂၀၁၉)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၆/၂၀၁၉)

Mon, 09/23/2019 - 07:51 -- eiprdep
Undefined

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ အရ လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍  သတင်းလွှာ (၆/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း

သတင်းလွှာ (၆/၂၀၁၉)-

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် Safety ပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေငြာခြင်း

Fri, 08/23/2019 - 08:59 -- ictuser
Undefined

ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် Safety ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက် အတွင်း လျှောက်ထား ဆောင်ရွက် ရမည် ဖြစ်ပါသည်-

 

စက်စွမ်းအား(Max)

 

  •  Engine Power (Max)    -       450 cc
  •  Diesel Engine ဖြစ်ပါက (1 Cylinder)

အတိုင်းအတာ

  •  ယာဉ်အလျား (Max)       -       4250 mm (13.9ft)
  • ယာဉ်အနံ (Max)             -       1500 mm (4.9ft)
  • အမြင့်(Max)                   -       2000 mm (6.5ft)

တင်အား (Max)

  • သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်        -       500 kg
  • လူစီးသုံးဘီးမော်တော်ယာဉ်      -       5 P (ယာဉ်မောင်းသူအပါအဝင်)

ဝင်ရိုးအရေအတွက်(Max)                   -       (2) Axle

Axle Capacity (Max)                        -       1000 kg

Tyre Size (Max)                               -       5.00 -12

  • အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်များမှာ အများဆုံးခွင့်ပြုမည့် ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်ပြီး ယာဉ်တစ်စီးချင်းစီအတွက် မူလထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စက်ရုံ ထုတ် Specification ပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း တိကျမှန်ကန် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။
  •  မူလစက်ရုံထုတ် ယာဉ်ကို ပြုပြင် ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲထားခြင်းများ ခွင့်မပြု။
  • Specification များကို စိစစ်ရာတွင် ယာဉ်သည် ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသော မူလစက်ရုံထုတ်ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါက Catalogue မူရင်းများ၊  သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (Government Body) မှ ထုတ်ပေး ထားသော Type Approval Certificate များပူးတွဲတင်ပြနိုင်ရမည်။

 

                                                                                                            မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

                                                                                                                                                         ( ၁၉.၈.၂၀၁၉)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၄/၂၀၁၉)

Thu, 07/11/2019 - 03:57 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား Update ပြုလုပ်ရန် အသိပေးကြေညာခြင်း

သတင်းလွှာ (၄/၂၀၁၉)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ(၃/၂၀၁၉)

Mon, 05/06/2019 - 07:54 -- ictuser
Undefined

ရာသီပေါ်သီးနှံများကို ကာလသတ်မှတ်၍ နယ်စပ်ဒေသများမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း

Latest News: 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ(၂/၂၀၁၉)

Fri, 03/01/2019 - 05:17 -- ictuser
Undefined

ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်နှင့် လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင် ပြင်ဆင်ကြေးနှင့် မိတ္တူမှန်ကြေးတို့အား သတ်မှတ်ခြင်း

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

အသုံးပြုပြီးစက်ဘီး (Used Bicycle) များအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 01/23/2019 - 07:47 -- eiprdep

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ