အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

           အစုိးရက လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား အသံုးျပဳရန္  တြန္းအားေပးေနသည့္ အတြက္ ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုး ေမာ္ ေတာ္ကား ေစ်းကြက္ႀကီးရွိသည့္ အိႏၵိယသည္ ယင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ကုိ ပုိမိုမွီခုိလာရမည္ဟု အိႏၵိယ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ...

          မျဖစ္မေနထည့္၀င္ရသည့္ အိုနာစာရန္ပုံေငြသို႔ ထည့္၀င္ ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္  ၎တို႔အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ေငြပမာဏ လုံေလာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ၎တို႔ကိုယ္ တိုင္လိုလိုလားလား ထပ္တိုး ထည့္၀င္လာေစေရးအစိုးရမွ အခြန္ ဆိုင္ရာမက္လုံးမ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားမွ တိုက္တြန္းခဲ့ ၾကၿပီးေနာက...

             အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္  ကမၻာေပၚ တြင္ ပဲအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္၊ တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ပဲအမ်ားဆံုး စားသံုးသည့္ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းရန္လုိအပ္ခ်က္လည္းရွိေန ေသးရာ လက္ရွိကာလအထိ ျပည္ပမွ ပဲအမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ကုိ တင္သြင္းေနၿပီး  ကမၻာ့ပဲအမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ဆက္လက္...

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဘူတန္မွ အိႏိၵယ သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအေပၚ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္ေစ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဘူတန္ ႏိုင္ငံအား အဓိက သက္သာရေစခဲ့ေၾကာင္း သိရ...

    အိႏိၵယအစိုးရသည္    ေခ်ာက လက္မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ အေပၚ တားျမစ္မိန္႔ကို  လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ထိ ၄ လသက္တမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္သည္ဟု   ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄  ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္၌  ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိ...

ထိုင္းအစိုးရ တားျမစ္လိုက္ေသာ အသား ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ Crispy pork , Sausages  ႏွင့္ Shredded seasoned pork  စသည့္ ဝက္သားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား အဓိက ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အာဖရိကတြင္ ပ်ံ႕ႏွံေနေသာ ဝက္ တုပ္ေကြးေရာဂါအား  ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မကူးစက္ ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုင...

        ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံNational Tax Service က ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ သမားမ်ား အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အစီအစဥ္ကို ပိုမိုတင္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါကိစၥသည္  အဓိကအတိုက္ခံ ပါတီျဖစ္ေသာ National Tax Service  ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Choo Kyung-ho က...

    တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရမွ တ႐ုတ္ျပည္မ ႀကီးအတြင္း ရက္ေပါင္း ၁၈ ၃ ရက္ႏွင့္ အထက္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ေစ ျပည္ပ၌  ျဖစ္ေစရရွိ ေသာ ဝင္ေငြအားေၾကညာတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျ...

      ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏  အလားအလာရွိ ေသာ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ အသုံးျပဳ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ စိတ္၀င္ စားမႈ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလထိ ေတာင္ကိုရီး ယားသို႔ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ...

Pages