အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

      အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ အလည္အပတ္ခရီးမ်ား အတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဗီဇာႏွစ္မ်ိဳးကို တေပါင္းတည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ အလည္အပတ္ခရီးအတြက္ ခြင...

     အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ေပးအပ္ထားသည့္ Generalized System of Preferences(GSP) ေခၚ သြင္း ကုန္အခြန္ သက္သာခြင့္အား ၅-၆-၂၀၁၉ ရက္မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး Mr. Piyush Goyal က ႏိုင္ငံတို...

       ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံလုပ္အားခအား တစ္နာရီလွ်င္ ကိုရီးယားဝမ္ ၈၅၉၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၃) သို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း၊ ၎သည္ လက္ရွိ အေျခခံ လုပ္အားခႏႈန္းျဖ စ္ေသာ တစ္ နာရီလွ်င္ ကိုရီးယား ဝမ္ ၈၃၅၀ ၏ (၂ ဒသမ ၉)ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျ...

     ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏က်ဆင္းေနေသာ ပို႔ကုန္က႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အလို႔ငွာထိုင္းအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးရန္ပံုေငြမွ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၉၅၄ သန္း ကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါေငြမ်ား အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Roadshow မ်ား၊ ရည္မွန္းသတ္မွတ္ထားေသ...

      ေဒသဆိုင္ရာအၫႊန္း (GI) စကားရပ္အား ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စက္မႈပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အကာအကြယ္ရယူေရးဆိုင္ရာ ပဲရစ္ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္ေဖာ္ျပသုံးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု အခါ GI သည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ (WTO members) မ်ားက WTO ၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မူပိုင္ခြင့္...

     ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈတို႔မွာ ယမန္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္  ၁ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ပကုန္သြယ္ ေရးဥ...

       လာမည့္ ႏွစ္လအတြင္း စင္ကာပူ ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား(SMEs) ၏ ေလးပံု သံုးပံု နီးပါးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိမ့္မည္ဟု စစ္တမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း စထရိတ္တိုင္းမ္ သတ င္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ထ႔ို ျပင္ ယင္းတို႔အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ က ျပည္ပႏွင့္  စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မ်ား ရရ...

      ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ ေဒသတြင္းဘက္စံုစီးပြား ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (RCEP ) ကို အာဆီယံအ ဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြး ေႏြးဖက္ ေျခာက္ႏိုင္ငံတို႔ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဒါတိုလင္းေဂ်ာ့ဟြိဳင္က ခန္႔မွန္းေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ နယူးစ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။...

      အိႏၵိယႏို္င္ငံသည္ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ အာရွပစိဖိတ္ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရိႏၵရာမိုဒီက ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ေျပာၾကားေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္  လယ္သမားမ်ား၏ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင...

     ယုံၾကည္ရေသာ ကုန္သြယ္ဖက္စာရင္းမွ အျပန္အလွန္ ပယ္ဖ်က္ ၾကရန္  ဇူလိုင္ ၂ ရက္က ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔က ဆံုးျဖတ္ ၾကေၾကာင္း ယြန္းဟပ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အႀကိမ္ႀကိမ္ ပန္ၾကားခဲ့သည္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္...

Pages