အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

     ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ အလယ္ပိုင္း ကုန္းျမင့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာDak Lakစီရင္စုသည္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေဒသ၏ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေကာ္ဖီေစ့ထုတ္လုပ္ မႈ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိပါသည္။ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတ...

အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအီ လက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈမူ၀ါဒ သစ္ (New National Electronics Manufacturing) မထုတ္ျပန္မီ ပို႔ကုန္ ဦးစားေပး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ အိႏၵိယအစိုးရသည္ အစီအစဥ္ သစ္မ်ားကုိ  ဇြန္လမွစ၍   စတင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။...

အေရွ႕ေတာင္အာရွ  ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN)သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ  (Trade war)ကို မလိုလားပါ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအေနျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒ (Protectio- nism) ကို မက်င့္သံုးဘဲ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ ေရ...

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု   ခ်ီကာဂိုကုန္သြယ္မႈဘုတ္ အဖြဲ႕ တြင္   ပဲပုပ္ဆီႀကိဳေရာင္းေစ်း ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္  အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွ စားသံုးဆီတင္သြင္းမႈအတြက္ အခြန္တိုးျမႇင့္မည့္ အစီ အမံတို႕ေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း အနိမ့္ဆံုး ေစ်းသို႕ က်ဆင္းေန ေသာ မေလးရွား စားအုန္းဆီေစ်းသည္  လႈပ္ခတ္မႈမ်ား ရွိလာ ေၾကာင္းသိရသည္။

ဘ...

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ Big C ဆိုင္ခြဲ ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရာင္းခ် ရန္အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ  MM Mega Market

လက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရး စူပါမားကက္က ဗီယက္နမ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို   တင္ပို႔ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ပထမအသုတ္ တင္ပ...

အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ အဆိုျပဳထားေသာ အစီအစဥ္ ႏွင့္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္   ကုန္သြယ္ရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လိုေငြျပမႈ ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀၀ ခန္႔ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျခား အစီအမံမ်ားကို  အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္အား   တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု အဆိုျပဳခ်က္ ႏွင့္ နီးစပ...

အိႏၵိယအစုိးရက လတ္တေလာ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႀကံ ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ သၾကားစက္မ်ား၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ မႈအတြက္ အျမတ္အစြန္းအနည္းငယ္  တိုးတက္လာႏုိင္သည့္တိုင္  ျပည္တြင္းသၾကား လုပ္ငန္းက႑တစ္ခု လံုး၏  အလားအလာမွာ ဆက္လက္အားနည္း ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု Icra  ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌ သံုးသပ္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

အစုိးရ၏ ႀကံေထ...

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္မည့္အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ကုန္သြယ္မႈေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျမင္ခ်င္း ႀကီးမားစြာကြဲလြဲမႈရွိေနသည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ္ဘာေရာ့စ္က ေမ ၁၀ ရက္ ေျပာၾက...

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဘင္ထရဲျပည္နယ္သည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေအာင္ အား ေပးရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္  အျခားလႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုေဆာင္ ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထ...

               ပီးခဲ့သည့္ႏွစ္သီးႏွံရာသီ၌Maharashtra ျပည္နယ္အစုိးရ သည္ ႐ူပီးကုေဋ ၃၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ပဲစင္းငံုမ်ားကုိ ၀ယ္ယူ ထားခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏ၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ယခုထိတိုင္ ႀကိတ္ခြဲျပဳျပင္ရျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္  ႐ူပီး  ကုေဋ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ အ႐ႈံးေပၚႏုိင္သည္ဟု ျပည...

Pages