အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ကုိ ထပ္မံျဖန္႔ၾကက္ရန္မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေရးကုိ အစုိးရကႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဆူရက္ပရာဘူက ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ေျပာ သည္။အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာကုန္သြယ္ေရး ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာေစေရးအတ...

     အီးယူေစ်းကြက္သည္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ ၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္သည့္ ကမၻာေပၚရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးဆုံးဘုံေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရး က႑မ်ားတြင္ ဘုံစံႏႈန္း/စနစ္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံး လ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဥေရာပ ဘ...

   အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္Marcellusေဒသႏွင့္ Utica  ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္၍ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာBanpu Plc ႏွင့္ PTTEP  (PTT  Exploration   and Production Plc)တို႔သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏စြမ္း...

    ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအစိုးရႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ ကုန္ သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ(HKTDC)  တို႔မွႀကီးမွဴး၍ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္Asian Financial Forum (AFF)  ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၆ ရက္ထိ ေဟာင္ေကာင္ ၿမိဳ႕Hong Kong Convention and Exhibition Centre တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ Asian...

    အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္Marcellusေဒသႏွင့္ Utica  ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္၍ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာBanpu Plc ႏွင့္ PTTEP  (PTT  Exploration   and Production Plc)တို႔သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏စြမ...

အီးယူေစ်းကြက္သည္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ ၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္သည့္ ကမၻာေပၚရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးဆုံးဘုံေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရး က႑မ်ားတြင္ ဘုံစံႏႈန္း^စနစ္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံး လ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဥေရာပ ဘုံေစ...

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ကုိ ထပ္မံျဖန္႔ၾကက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေရးကုိ အစုိးရကႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဆူရက္ပရာဘူက ဇန္န၀ါရီ ၁၉ရက္တြင္ေျပာ သည္။အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာကုန္သြယ္ေရး ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာေစေရး...

    ထိုင္းႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္  တိုင္းျပည္၀င္ ေငြကုိ အလယ္အလတ္အဆင့္မွ ထပ္မံတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစ ရန္အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ လုပ္သား ၁၃ သန္းကုိ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ စီးပြားေရးပညာရွင...

     ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)ကဇီ၀ ေလာင္စာဆီထုတ္လုပ္ရာ တြင္ စားအုန္းဆီသံုးစြဲမႈကို ပိတ္ပင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာယင္း အေျခအေန က   ၀ယ္လိုအားကို ဂယက္႐ိုက္ ခတ္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ရက္တြင္ မေလးရွားစားအုန္းဆီႀကိဳေရာင္း ေစ်းသည္  ရက္သတၱသံုးပတ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသို႔က်ဆင္းခဲ့သည္။ဘာဆာမ...

ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္မႈကုိ   အားေပးျမႇင့္တင္ ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားပိုမိုဖန္တီးေပးရန္   ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ျဖင့္  အိႏၵိယအစုိးရသည္လာမည့္လ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြရသံုးစာရင္း၌ အိႏၵိယသည္ခရီးသြားလာျခင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ   အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံရန္စီစဥ္ေနၿပီး   ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား၊ သက္...

Pages