အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

       ေပက်င္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္  ကုန္ သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး အေမရိကန္ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ေရးကိစၥကို  ေစ့စပ္ေရးလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္  မသံုးရန္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေ တာ္အမတ္ ႏွစ္ဦးက ထရမ့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္  သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေအ အက္ဖ္ပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဤကိစၥမွာ ျပည...

      ဗီယက္နမ္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္အလိုက္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္  ပို႔ကုန္၀င္ေငြ  အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀  အထိရရွိ ရန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ယခုႏွစ္စမွစ၍ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းသည္ တိုးတက္မႈရလဒ္မ...

       မက္မြန္၊ သစ္ၾကားသီးႏွင့္ ပန္းသီးတို႔အပါအ၀င္ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို လာမည့္သီတင္းပတ္မွစ၍  အခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ ခံရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္ႏွစ္ခုက ေျပာေၾကာင္း ႐ိုက္ တာသတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံအား ေပးထားေသာ အဓိကကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေမရိကန္က႐ုပ္ သိ...

       ယခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကြမ္ရွီး(ကြၽမ့္) ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးသံမွဴး ေဒါက္တာ ေရႊစင္ကိုထံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္သီး၀လံမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေစ်းႏႈန္းမွန္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္တ င္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ရွိလာသည္။ ၎စုံစမ္းေမးျမန္းမႈ၏...

        ဗီယက္နမ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔တင္ပို႔ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနကေျပာသည္ဟု ဗီယက္နမ္နယူး ေအဂ်င္စီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပီေလာပီနံတို႔မွာ အတားအဆီးအမ်ားဆ...

         တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကြမ္ရွီး(ကြၽမ့္)ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊နန္နင္းၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးသံမွဴး ေဒါက္တာေရႊစင္ကိုသည္ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ကြမ္ရွီး-အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ (Guangxi- ASEAN Economic and Technological Development Zone)၌ က်င္းပသည့္ ကြမ္ရွီး စားေသာ...

      တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အရွိန္ျမင့္လာသည့္ ကာလတြင္  အေမရိကန္၌ ေရာင္းခ်ေနသည့္ Huawei ဖုန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ Huawei ကုမၸဏီအား နာမည္ပ်က္စာရင္းသို႔ ေမ ၁၆ ရက္က ထည့္သြင္းလိုက္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရက တ႐ုတ္နည္းပညာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Huawei အား နာမည္...

         မၾကာေသးမီက ကြမ္ရွီး(ကြၽမ့္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာနသည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၉ ခုတို႔မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကြမ္ရွီးအထူးျပဳကုန္ စည္မ်ား၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေစ်းကြက္ အတြက္ "က်န္႔"ပုံႏွိပ္ေပးကာ ၎တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ၎အထူးျပ...

          တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားသည္ ေမ ၁၂ရက္တြင္ အေမရိကန္ဘက္က တ႐ုတ္ဥပေဒ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကတိက၀တ္မ်ားကို ေတာင္း ဆိုလိုက္ကတည္းက ေရွ႕ မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာသည့္ အေန အထား၌ ရပ္တန႔္သြားခဲ့သည္။  တ႐ုတ္ဘက္က ၎၏ အက်ဳိးစီးပြား ကို ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္...

          သစ္ေတာဥပေဒ  လႊမ္းမိုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (VPA/FLECT) အရ  ဇြန္ ၁ ရက္မွစ၍ ပို႔ကုန္အတြက္ သာ ကန္႔သတ္ထုတ္လုပ္ေသာ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

Pages