ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

Tue, 07/07/2020 - 07:25 -- dotadmin
Undefined

၁။         ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြား သုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

၂။         ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံး ငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

၃။         ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန် တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

၄။         ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ဒသမအကြိမ်အဖြစ် ပို့ကုန်ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၄)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေအတွက် ငွေပြန်လည် ဝင်ရောက် မည် မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြ ထားသော ကုမ္ပဏီ(၁)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၉၆)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

၅။         အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၉၆)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြား ငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                      ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ              ရက်

 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၂၉၆)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022
24 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023
25 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021
26 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023
27 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024
28 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 12-3-2020
29 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023
30 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019
31 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2024
32 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023
33 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024
34 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024
35 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024
36 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021
37 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023
38 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023
39 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023
40 Dawei River Enterprise Co., Ltd. Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025
41 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022
42 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018
43 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017
44 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021
45 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024
46 E.S.R Group Export Import General Trading Co., Ltd. U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021
47 Excel Wood International Co., Ltd.  Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay
Mone Win 
24560 9-5-2022
48 Extremely Success Logistics Co.,Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021
49 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023
50 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025
51 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025
52 Foxlink Myanmar Co., Ltd. Mr.Hsu, Shih-Che 32153 24-7-2023
53 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @
Aung Ko Zin 
4303 31-7-2019
54 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020
55 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021
56 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020
57 Global Apparel Textile (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. Mr.Wu Ming Hung  38728 13-9-2020
58 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021
59 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025
60 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023
61 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021
62 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020
63 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021
64 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024
65 Grandiose International (Myanmar) Co., Ltd.  U Soe Hlaing  28437 29-5-2020
66 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025
67 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024
68 Great Pole Star International Co.,Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020
69 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020
70 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021
71 Green Laurel Pharmaceutical Trading Co., Ltd. U Myint Naing   21319 24-9-2024
72 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020
73 Greenply Industries (Myanmar) PVT Ltd.  Mr.Rajesh Mittal  31322 2-7-2023
74 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021
75 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024
76 Han Myanmar Co., Ltd. U San Naing  21173 9-8-2024
77 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023
78 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @ Mg Myint  37221 13-7-2020
79 Havilah International Trading Co.,Ltd. U Sithu   35479 9-2-2019
80 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020
81 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019
82 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024
83 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022
84 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae @
Daw Moe 
28309 21-6-2020
85 Horizon Star Co., Ltd. Daw Mar Wai Khaing  35832 2-7-2024
86 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020
87 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023
88 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019
89 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022
90 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021
91 Htoo Khit Co., Ltd. U Nay Linn Aung  41211 2-8-2021
92 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023
93 IIDA Electronics (Myanmar) Co.,Ltd.  Mr.Nobuyuki Miyazaki  35317 16-10-2023
94 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021
95 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025
96 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021
97 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024
98 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020
99 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020
100 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024
101 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020
102 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022
103 K M Win Myanmar Aluminum Co.,Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022
104 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020
105 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023
106 Kayah Phoo Group Co., Ltd. U Kyi Sein  34026 22-6-2024
107 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020
108 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018
109 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021
110 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021
111 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020
112 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024
113 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021
114 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021
115 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024
116 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025
117 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021
118 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025
119 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018
120 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021
121 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022
122 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023
123 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020
124 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024
125 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021
126 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020
127 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020
128 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018
129 Maxpower (Thaketa) Co., Ltd. Mr.Priandika Permana  34578 10-2-2023
130 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020
131 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018
132 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025
133 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020
134 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024
135 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019
136 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025
137 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021
138 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023
139 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018
140 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021
141 Myanmar Access International Co.,Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023
142 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024
143 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019
144 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024
145 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020
146 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022
147 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020
148 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2025
149 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020
150 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020
151 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025
152 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020
153 Myanmar Timber Field Co.,Ltd.  U Tun Kyaw Win  17328 9-5-2020
154 Myanmar Tokiwa Corporation Ltd.  U Myint Naing Oo @
U Bhone Myint Aung 
26890 17-10-2018
155 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020
156 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022
157 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019
158 Myit Kway Ayar Trading Co., Ltd. U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019
159 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023
160 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021
161 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021
162 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024
163 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021
164 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 13-1-2025
165 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019
166 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020
167 New Golden Everest Agro (Myanmar) Co., Ltd. U Parsuma  46564 3-9-2022
168 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020
169 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019
170 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024
171 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024
172 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020
173 Nilar Pulp And Paper Co.,Ltd.  U Tin Myint Ni  27679 14-2-2025
174 Nokia Solutions And Networks
Myanmar Ltd. 
Mr.Peter Johannes Leonardus  32480 8-7-2023
175 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Dong Seop Park   28879 23-8-2025
176 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023
177 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020
178 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023
179 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022
180 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024
181 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022
182 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020
183 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023
184 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 4-2-2025
185 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May
Thet Khine 
2457 31-1-2020
186 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020
187 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020
188 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin
Myint 
20002 19-12-2024
189 Peng Sheng Wood China Co., Ltd. Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020
190 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar Tun   42072 5-10-2021
191 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a)
U Soe Myint 
12242 31-10-2024
192 Pioneer Asia (M) Engineering Ltd. Mr.Samuel Dennis Allan Taylor  36120 10-3-2020
193 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020
194 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020
195 Plenitude Papers & Packaging Materials Co., Ltd.  U Maung Pyone  12263 30-4-2022
196 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024
197 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020
198 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021
199 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024
200 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025
201 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018
202 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020
203 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019
204 Red Kidney Beans Trading Co., Ltd.  U Ratan Kumar  23071 18-11-2018
205 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024
206 Reva Co., Ltd.  U Myint Thein 6193 31-12-2020
207 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023
208 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020
209 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019
210 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023
211 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024
212 Royal Material Co., Ltd. U Thein Han  21491 14-11-2024
213 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@ U Kyaw Myint  8977 30-4-2023
214 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @ U Win Ko Ko  30393 20-3-2018
215 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024
216 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024
217 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023
218 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020
219 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019
220 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020
221 Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.  Daw Zinn Zinn Khaing  22663 3-8-2020
222 Sein Family Export & Import Co.,Ltd.  U Htein Su   16041 30-4-2024
223 Seven Golden Jade Dragons Trading Co., Ltd. U Khun Phone   43370 6-2-2022
224 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020
225 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019
226 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024
227 Shwe Kyun Swel Trading Co.,Ltd.  U Kone Wint (a) Hla Win  24136 9-2-2022
228 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022
229 Shwe Mi Industrial Co., Ltd.  U Ni @ U Gaw Kyoke Swin  7582 31-1-2025
230 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017
231 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022
232 Shwe Phyu Moe Rubber Agri
Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn Khyne   20066 7-3-2025
233 Shwe Phyu San Co., Ltd. Daw Khin Phyu Phyu Kyaw  39042 26-10-2020
234 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022
235 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019
236 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020
237 Shwe Yi Moe Htet Trading Co.,Ltd.  U Yu Son @ Yan Aung  29508 13-12-2020
238 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024
239 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023
240 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018
241 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021
242 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024
243 Smooth World International (Myanmar) Ltd. Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024
244 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 30-3-2025
245 Snow Everest Co.,Ltd.  U Win Htay   27142 5-12-2024
246 Southern Powerful Dragon Co.,Ltd.  U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022
247 Southland Myanmar Rubber Co., Ltd. Mr.Lim Thiam Chye  46789 31-5-2022
248 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023
249 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021
250 Straits Laundry (Myanmar) Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022
251 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024
252 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023
253 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024
254 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022
255 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @ U Thane Sho  33438 9-4-2024
256 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019
257 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020
258 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020
259 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021
260 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025
261 Thet Aung Kyaw International Co., Ltd. U Thet Tun  44852 28-8-2021
262 Thiha Kyaw Export- Import Trading Co, Ltd.  U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023
263 Three Red Stars Trading Co., Ltd.  U Bauk Gyar 16545 30-9-2024
264 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020
265 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019
266 Tiger International Trading Co., Ltd.   U Kyaw Win  8550 30-4-2023
267 Tin Myint Yee Trading Co., Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025
268 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025
269 Toyo Thai Power Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Hironobu Iriya  29897 14-11-2020
270 Trade One Asia International Co.,Ltd.  U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023
271 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023
272 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021
273 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019
274 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018
275 U Tun Ye Htwe & Brothers Co., Ltd. U Myo Myint  39790 3-4-2021
276 U.B.T Family Co., Ltd. Daw Pwint Mar Thin  38757 13-5-2025
277 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020
278 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019
279 Universal Power Trading Co., Ltd.  U Chit Soe  23115 19-3-2018
280 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025
281 Vietnam Myanmar Friendship Trading Co., Ltd.  U Thein Chit  32178 13-11-2018
282 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024
283 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023
284 Well Transportation Myanmar Co., Ltd.  Daw Le Le Win  40939 6-9-2020
285 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023
286 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024
287 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar Aung  28701 28-8-2020
288 Y P N Group Industry Co., Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020
289 Yangon Cusclear Service Co.,Ltd.  Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023
290 Yangon Pan-Pacific Absolon Co.,Ltd.  Mr. Lee Bosang   13822 7-12-2023
291 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024
292 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021
293 Yone Lwe AgricultureDevelopment Co., Ltd. U Kyi Hope  37498 7-12-2019
294 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019
295 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020
296 Zawtika (Jotika) International Co.,Ltd. U Khin Hlaing  19736 26-2-2020
Latest News: 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၀၁)ခုစာရင်း

Wed, 06/10/2020 - 10:29 -- dotadmin
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၁။         ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြား သုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

၂။         ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၃။         ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

၄။         ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ နဝမအကြိမ်အဖြစ် ပို့ကုန်ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၆)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန် ရငွေအတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြ ထားသော ကုမ္ပဏီ(၂)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၈)ခုအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၃၀၁)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

၅။         အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၃၀၁)ခုအနေဖြင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန  

                                                                                                            စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                                                                ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ    ၂၇          ရက်

 

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသကအမှတ် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023  
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020  
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 FC 
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023  
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024  
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021  
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019 FC 
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025  
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024  
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024  
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022  
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023  
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020  
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019 သက်တမ်းကုန်
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2020 သက်တမ်းကုန်
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023  
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 FC 
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020 ပသကပိတ်
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021  
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020  
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022  
24 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023  
25 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021  
26 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023  
27 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 FC
28 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 12-3-2020 သက်တမ်းကုန်
29 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023  
30 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019 သက်တမ်းကုန်
31 Centuryply Myanmar Private Ltd.  Mr.Prem Kumar Bhajanka  28663 3-7-2020 FC
32 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2024  
33 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 FC
34 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 FC
35 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024  
36 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024  
37 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
38 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023  
39 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023  
40 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023  
41 Dawei River Enterprise Co., Ltd. Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025  
42 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022  
43 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018 သက်တမ်းကုန်
44 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 သက်တမ်းကုန်
45 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
46 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024  
47 E.S.R Group Export Import General
Trading Co., Ltd.
U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021  
48 Equal Trade Co.,Ltd.  U Myint Thein  20716 23-7-2023  
49 Excel Wood International Co., Ltd.  Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay
Mone Win 
24560 9-5-2022  
50 Extremely Success Logistics Co., Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021  
51 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023  
52 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025  
53 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025  
54 Foxlink Myanmar Co., Ltd. Mr.Hsu, Shih-Che 32153 24-7-2023  
55 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @
Aung Ko Zin 
4303 31-7-2019 ပသကပိတ်
56 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020  
57 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021  
58 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
59 Global Apparel Textile (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd.
Mr.Wu Ming Hung  38728 13-9-2020 FC
60 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021  
61 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025  
62 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023  
63 Golden Myanmar Forwards Forest
Products Co., Ltd.
Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
64 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020 သက်တမ်းကုန်
65 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021  
66 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024  
67 Grandiose International (Myanmar)
Co.,Ltd. 
U Soe Hlaing  28437 29-5-2020  
68 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025  
69 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024  
70 Great Pole Star International Co., Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020  
71 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020  
72 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021  
73 Green Laurel Pharmaceutical Trading Co., Ltd. U Myint Naing   21319 24-9-2024  
74 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 ပသကပိတ်
75 Greenply Industries (Myanmar) PVT Ltd.  Mr.Rajesh Mittal  31322 2-7-2023 FC
76 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021  
77 H T E Global Co, ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024  
78 Han Myanmar Co., Ltd. U San Naing  21173 9-8-2024  
79 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023  
80 Hanuman International Trading
Myanmar Co., Ltd.
U Lappa Rao @ Mg Myint  37221 13-7-2020 ပသကပိတ်
81 Havilah International Trading Co., Ltd. U Sithu   35479 9-2-2019 သက်တမ်းကုန်
82 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020  
83 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
84 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024  
85 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022  
86 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae @
Daw Moe 
28309 21-6-2020  
87 Horizon Star Co., Ltd. Daw Mar Wai Khaing  35832 2-7-2024  
88 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020 သက်တမ်းကုန်
89 Htet Myat Hlaing International Co, Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023  
90 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019 သက်တမ်းကုန်
91 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
92 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021  
93 Htoo Khit Co., Ltd. U Nay Linn Aung  41211 2-8-2021  
94 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023  
95 IIDA Electronics (Myanmar) Co., Ltd.  Mr.Nobuyuki Miyazaki  35317 16-10-2023  
96 International Dhamma Giri Vipassana
Association 
  O95 23-5-2020  
97 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025  
98 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021  
99 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024  
100 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
101 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
102 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 FC
103 Jewellery Teak Timber Co., Ltd. Daw Aye Sandar  35881 28-1-2025  
104 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020 သက်တမ်းကုန်
105 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022  
106 K M Win Myanmar Aluminum Co., Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
107 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
108 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023  
109 Kayah Phoo Group Co., Ltd. U Kyi Sein  34026 22-6-2024  
110 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020 သက်တမ်းကုန်
111 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018 ပသကပိတ်
112 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
113 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021 ပသကပိတ်
114 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020  
115 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024  
116 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021  
117 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021  
118 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024  
119 Legendary Myanmar International
Shipping & Logistics Co.,Ltd. 
U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025  
120 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
121 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025  
122 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018 သက်တမ်းကုန်
123 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021  
124 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
125 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023  
126 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020  
127 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024  
128 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
129 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
130 Maubin Health Agricultural Corporation
Co., Ltd.
Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020  
131 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018 သက်တမ်းကုန်
132 Maxpower (Thaketa) Co., Ltd. Mr.Priandika Permana  34578 10-2-2023 FC
133 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020 သက်တမ်းကုန်
134 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018 သက်တမ်းကုန်
135 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 FC
136 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020 သက်တမ်းကုန်
137 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024  
138 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
139 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025  
140 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021 ပသကပိတ်
141 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023  
142 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018 ပသကပိတ်
143 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021  
144 Myanmar Access International Co., Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023  
145 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024  
146 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019 ပသကပိတ်
147 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024  
148 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 FC
149 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
150 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
151 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2020  
152 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020 ပသကပိတ်
153 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020  
154 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025  
155 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 FC
156 Myanmar Timber Field Co.,Ltd.  U Tun Kyaw Win  17328 9-5-2020  
157 Myanmar Tokiwa Corporation Ltd.  U Myint Naing Oo @
U Bhone Myint Aung 
26890 17-10-2018 သက်တမ်းကုန်
158 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020  
159 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
160 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019 သက်တမ်းကုန်
161 Myit Kway Ayar Trading Co., Ltd. U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019 သက်တမ်းကုန်
162 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023  
163 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021  
164 N.Y.K Global Diamond Crown Co., Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021  
165 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024  
166 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
167 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 3-9-2020  
168 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
169 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020  
170 New Golden Everest Agro (Myanmar)
Co., Ltd.
U Parsuma  46564 3-9-2022  
171 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020 ပသကပိတ်
172 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019 သက်တမ်းကုန်
173 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024  
174 Nicety Odour Forwarding & Trading
Co., Ltd.
U Wunna Aung  34160 17-7-2024  
175 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020  
176 Nilar Pulp And Paper Co.,Ltd.  U Tin Myint Ni  27679 14-2-2025  
177 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes Leonardus  32480 8-7-2023 FC
178 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Dong Seop Park   28879 23-8-2020 FC
179 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023  
180 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 သက်တမ်းကုန်
181 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023  
182 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022  
183 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024  
184 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022  
185 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020 သက်တမ်းကုန်
186 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023  
187 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 12-11-2019 သက်တမ်းကုန်
188 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May
Thet Khine 
2457 31-1-2020 သက်တမ်းကုန်
189 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020  
190 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
191 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin
Myint 
20002 19-12-2024  
192 Peng Sheng Wood China Co., Ltd. Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 FC
193 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar Tun   42072 5-10-2021  
194 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a)
U Soe Myint 
12242 31-10-2024  
195 Pioneer Asia (M) Engineering Ltd. Mr.Samuel Dennis Allan Taylor  36120 10-3-2020 FC
196 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020 သက်တမ်းကုန်
197 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020 FC
198 Plenitude Papers & Packaging
Materials Co., Ltd. 
U Maung Pyone  12263 30-4-2022  
199 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024  
200 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020  
201 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021  
202 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 FC
203 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025  
204 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018 သက်တမ်းကုန်
205 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
206 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019 သက်တမ်းကုန်
207 Red Kidney Beans Trading Co., Ltd.  U Ratan Kumar  23071 18-11-2018 သက်တမ်းကုန်
208 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024  
209 Reva Co., Ltd.  U Myint Thein 6193 31-12-2020  
210 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023  
211 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020  
212 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
213 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023  
214 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024  
215 Royal Material Co., Ltd. U Thein Han  21491 14-11-2024  
216 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@ U Kyaw Myint  8977 30-4-2023  
217 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @ U Win Ko Ko  30393 20-3-2018 သက်တမ်းကုန်
218 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024  
219 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024  
220 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023  
221 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020 ပသကပိတ်
222 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019 သက်တမ်းကုန်
223 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020  
224 Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.  Daw Zinn Zinn Khaing  22663 3-8-2020  
225 Sein Family Export & Import Co.,Ltd.  U Htein Su   16041 30-4-2024  
226 Seven Golden Jade Dragons Trading
Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
227 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 ပသကပိတ်
228 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019 သက်တမ်းကုန်
229 Shwe Hinthar Yeik Mon Co.,Ltd.  Daw Kyin Than 22885 27-11-2022  
230 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024  
231 Shwe Kyun Swel Trading Co.,Ltd.  U Kone Wint (a) Hla Win  24136 9-2-2022  
232 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
233 Shwe Mi Industrial Co., Ltd.  U Ni @ U Gaw Kyoke Swin  7582 31-1-2025  
234 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017 သက်တမ်းကုန်
235 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
236 Shwe Phyu Moe Rubber Agri Production Co., Ltd.  Daw Myat Thinn Khyne   20066 7-3-2025  
237 Shwe Phyu San Co., Ltd. Daw Khin Phyu Phyu Kyaw  39042 26-10-2020  
238 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022  
239 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019 သက်တမ်းကုန်
240 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
241 Shwe Yi Moe Htet Trading Co.,Ltd.  U Yu Son @ Yan Aung  29508 13-12-2020  
242 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024  
243 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023  
244 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018 သက်တမ်းကုန်
245 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021  
246 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2019 FC
247 Smooth World International (Myanmar) Ltd. Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 FC
248 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 10-8-2020  
249 Snow Everest Co.,Ltd.  U Win Htay   27142 5-12-2024  
250 Southern Powerful Dragon Co.,Ltd.  U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
251 Southland Myanmar Rubber Co., Ltd. Mr.Lim Thiam Chye  46789 31-5-2022 FC
252 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023  
253 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021  
254 Straits Laundry (Myanmar) Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022  
255 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024  
256 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
257 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024  
258 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022  
259 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @ U Thane Sho  33438 9-4-2024  
260 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019 သက်တမ်းကုန်
261 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020  
262 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020  
263 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021  
264 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025  
265 The Great Bridge Co., Ltd. U Abdul Halin  37389 16-8-2020  
266 Thet Aung Kyaw International Co., Ltd. U Thet Tun  44852 28-8-2021  
267 Thiha Kyaw Export- Import Trading Co, Ltd.  U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023  
268 Three Red Stars Trading Co., Ltd.  U Bauk Gyar 16545 30-9-2024  
269 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 သက်တမ်းကုန်
270 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019 ပသကပိတ်
271 Tiger International Trading Co., Ltd.   U Kyaw Win  8550 30-4-2023  
272 Tin Myint Yee Trading Co., Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025  
273 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025  
274 Toyo Thai Power Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Hironobu Iriya  29897 14-11-2020 FC
275 Trade One Asia International Co.,Ltd.  U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023  
276 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023  
277 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021  
278 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019 ပသကပိတ်
279 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018 ပသကပိတ်
280 U Tun Ye Htwe & Brothers Co., Ltd. U Myo Myint  39790 3-4-2021  
281 U.B.T Family Co., Ltd. Daw Pwint Mar Thin  38757 21-11-2018 သက်တမ်းကုန်
282 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020 FC
283 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019 သက်တမ်းကုန်
284 Universal Power Trading Co., Ltd.  U Chit Soe  23115 19-3-2018 သက်တမ်းကုန်
285 Veneer International Myanmar Co., Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 FC
286 Vietnam Myanmar Friendship Trading
Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018 သက်တမ်းကုန်
287 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024  
288 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023  
289 Well Transportation Myanmar Co., Ltd.  Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
290 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023  
291 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024  
292 Y & P Industrial Sewing Mechine &
Parts Trading Co.,Ltd. 
Daw Myo Thandar Aung  28701 28-8-2020  
293 Y P N Group Industry Co., Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020  
294 Yangon Cusclear Service Co.,Ltd.  Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023  
295 Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd.  Mr. Lee Bosang   13822 7-12-2023 FC
296 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024  
297 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
298 Yone Lwe Agriculture Development
Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
299 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 သက်တမ်းကုန်
300 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020  
301 Zawtika (Jotika) International Co., Ltd. U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 သက်တမ်းကုန်
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၀၉)ခုစာရင်း

Thu, 05/28/2020 - 09:30 -- ictuser
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၁။         ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြား သုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

၂။         ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

၃။         ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

၄။         ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အဌမအကြိမ်အဖြစ် ပို့ကုန်ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၄)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန် ရငွေအတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြ ထားသော ကုမ္ပဏီ(၁)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၃၀၉)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

၅။         အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၃၀၉)ခုအနေဖြင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ (အသေးစိတ် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်းအား  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Website- www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

 

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန  

                                                                                                             စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                      ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ    ၂၇          ရက်

 

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသကအမှတ် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023  
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020  
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 FC 
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023  
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024  
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021  
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019 FC 
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025  
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024  
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024  
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022  
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023  
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020  
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019 သက်တမ်းကုန်
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2020 သက်တမ်းကုန်
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023  
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 FC 
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020 ပသကပိတ်
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021  
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020  
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022  
24 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023  
25 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021  
26 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023  
27 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 FC
28 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 12-3-2020 သက်တမ်းကုန်
29 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023  
30 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019 သက်တမ်းကုန်
31 Centuryply Myanmar Private Ltd.  Mr.Prem Kumar Bhajanka  28663 3-7-2020 FC
32 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2024  
33 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 FC
34 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 FC
35 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024  
36 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024  
37 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
38 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023  
39 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023  
40 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023  
41 Dawei River Enterprise Co., Ltd. Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025  
42 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022  
43 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018 သက်တမ်းကုန်
44 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 သက်တမ်းကုန်
45 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
46 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024  
47 E.S.R Group Export Import General
Trading Co., Ltd.
U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021  
48 Equal Trade Co.,Ltd.  U Myint Thein  20716 23-7-2023  
49 Excel Wood International Co., Ltd.  Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay
Mone Win 
24560 9-5-2022  
50 Extremely Success Logistics Co., Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021  
51 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023  
52 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025  
53 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025  
54 Foxlink Myanmar Co., Ltd. Mr.Hsu, Shih-Che 32153 24-7-2023  
55 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @
Aung Ko Zin 
4303 31-7-2019 ပသကပိတ်
56 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020  
57 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021  
58 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
59 Global Apparel Textile (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd.
Mr.Wu Ming Hung  38728 13-9-2020 FC
60 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021  
61 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025  
62 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023  
63 Golden Myanmar Forwards Forest
Products Co., Ltd.
Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
64 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020 သက်တမ်းကုန်
65 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021  
66 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024  
67 Grandiose International (Myanmar)
Co.,Ltd. 
U Soe Hlaing  28437 29-5-2020  
68 Great Deal Co.,Ltd.  U Maung Sein  29022 2-10-2020  
69 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025  
70 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024  
71 Great Pole Star International Co., Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020  
72 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020  
73 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021  
74 Green Laurel Pharmaceutical Trading Co., Ltd. U Myint Naing   21319 24-9-2024  
75 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 ပသကပိတ်
76 Greenply Industries (Myanmar) PVT Ltd.  Mr.Rajesh Mittal  31322 2-7-2023 FC
77 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021  
78 H T E Global Co, ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024  
79 Han Myanmar Co., Ltd. U San Naing  21173 9-8-2024  
80 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023  
81 Hanuman International Trading
Myanmar Co., Ltd.
U Lappa Rao @ Mg Myint  37221 13-7-2020 ပသကပိတ်
82 Havilah International Trading Co., Ltd. U Sithu   35479 9-2-2019 သက်တမ်းကုန်
83 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020  
84 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
85 Hlaing Phyo Htet Co., Ltd. U Hlaing Myo  43569 23-2-2022  
86 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024  
87 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022  
88 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae @
Daw Moe 
28309 21-6-2020  
89 Horizon Star Co., Ltd. Daw Mar Wai Khaing  35832 2-7-2024  
90 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020 သက်တမ်းကုန်
91 Htet Myat Hlaing International Co, Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023  
92 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019 သက်တမ်းကုန်
93 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
94 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021  
95 Htoo Khit Co., Ltd. U Nay Linn Aung  41211 2-8-2021  
96 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023  
97 IIDA Electronics (Myanmar) Co., Ltd.  Mr.Nobuyuki Miyazaki  35317 16-10-2023  
98 International Dhamma Giri Vipassana
Association 
  O95 23-5-2020  
99 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025  
100 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021  
101 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024  
102 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
103 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
104 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 FC
105 Jewellery Teak Timber Co., Ltd. Daw Aye Sandar  35881 28-1-2025  
106 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020 သက်တမ်းကုန်
107 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022  
108 K M Win Myanmar Aluminum Co., Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
109 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
110 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023  
111 Kayah Phoo Group Co., Ltd. U Kyi Sein  34026 22-6-2024  
112 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020 သက်တမ်းကုန်
113 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018 ပသကပိတ်
114 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
115 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021 ပသကပိတ်
116 Ko Htaik International Co., Ltd.  Daw May Yee   9545 31-3-2021  
117 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020  
118 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024  
119 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021  
120 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021  
121 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024  
122 Legendary Myanmar International
Shipping & Logistics Co.,Ltd. 
U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025  
123 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
124 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025  
125 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018 သက်တမ်းကုန်
126 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021  
127 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
128 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023  
129 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020  
130 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024  
131 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
132 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
133 Maubin Health Agricultural Corporation
Co., Ltd.
Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020  
134 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018 သက်တမ်းကုန်
135 Maxpower (Thaketa) Co., Ltd. Mr.Priandika Permana  34578 10-2-2023 FC
136 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020 သက်တမ်းကုန်
137 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018 သက်တမ်းကုန်
138 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 FC
139 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020 သက်တမ်းကုန်
140 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024  
141 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
142 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025  
143 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021 ပသကပိတ်
144 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023  
145 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018 ပသကပိတ်
146 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021  
147 Myanmar Access International Co., Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023  
148 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024  
149 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019 ပသကပိတ်
150 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024  
151 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 FC
152 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
153 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
154 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2020  
155 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020 ပသကပိတ်
156 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020  
157 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025  
158 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 FC
159 Myanmar Timber Field Co.,Ltd.  U Tun Kyaw Win  17328 9-5-2020  
160 Myanmar Tokiwa Corporation Ltd.  U Myint Naing Oo @
U Bhone Myint Aung 
26890 17-10-2018 သက်တမ်းကုန်
161 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020  
162 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
163 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019 သက်တမ်းကုန်
164 Myit Kway Ayar Trading Co., Ltd. U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019 သက်တမ်းကုန်
165 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023  
166 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021  
167 N.M.T Ltd.   U Myo Thant   1153 31-3-2023  
168 N.Y.K Global Diamond Crown Co., Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021  
169 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024  
170 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
171 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 3-9-2020  
172 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
173 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020  
174 New Golden Everest Agro (Myanmar)
Co., Ltd.
U Parsuma  46564 3-9-2022  
175 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020 ပသကပိတ်
176 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019 သက်တမ်းကုန်
177 New Wave Wood-Based
Manufacturing Co.,Ltd. 
U Myo Myint Aung  30081 19-11-2020  
178 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024  
179 Nicety Odour Forwarding & Trading
Co., Ltd.
U Wunna Aung  34160 17-7-2024  
180 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020  
181 Nilar Pulp And Paper Co.,Ltd.  U Tin Myint Ni  27679 14-2-2025  
182 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes Leonardus  32480 8-7-2023 FC
183 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Dong Seop Park   28879 23-8-2020 FC
184 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023  
185 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 သက်တမ်းကုန်
186 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023  
187 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022  
188 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024  
189 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022  
190 Oiltech (Myanmar) Ltd. Seow Kok Hsiung  35290 6-5-2024 FC
191 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020 သက်တမ်းကုန်
192 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023  
193 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 12-11-2019 သက်တမ်းကုန်
194 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May
Thet Khine 
2457 31-1-2020 သက်တမ်းကုန်
195 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020  
196 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
197 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin
Myint 
20002 19-12-2024  
198 Peng Sheng Wood China Co., Ltd. Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 FC
199 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar Tun   42072 5-10-2021  
200 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a)
U Soe Myint 
12242 31-10-2024  
201 Pioneer Asia (M) Engineering Ltd. Mr.Samuel Dennis Allan Taylor  36120 10-3-2020 FC
202 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020 သက်တမ်းကုန်
203 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020 FC
204 Plenitude Papers & Packaging
Materials Co., Ltd. 
U Maung Pyone  12263 30-4-2022  
205 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024  
206 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020  
207 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021  
208 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 FC
209 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025  
210 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018 သက်တမ်းကုန်
211 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
212 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019 သက်တမ်းကုန်
213 Red Kidney Beans Trading Co., Ltd.  U Ratan Kumar  23071 18-11-2018 သက်တမ်းကုန်
214 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024  
215 Reva Co., Ltd.  U Myint Thein 6193 31-12-2020  
216 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023  
217 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020  
218 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
219 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023  
220 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024  
221 Royal Material Co., Ltd. U Thein Han  21491 14-11-2024  
222 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@ U Kyaw Myint  8977 30-4-2023  
223 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @ U Win Ko Ko  30393 20-3-2018 သက်တမ်းကုန်
224 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024  
225 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024  
226 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023  
227 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020 ပသကပိတ်
228 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019 သက်တမ်းကုန်
229 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020  
230 Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.  Daw Zinn Zinn Khaing  22663 3-8-2020  
231 Sein Family Export & Import Co.,Ltd.  U Htein Su   16041 30-4-2024  
232 Seven Golden Jade Dragons Trading
Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
233 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 ပသကပိတ်
234 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019 သက်တမ်းကုန်
235 Shwe Hinthar Yeik Mon Co.,Ltd.  Daw Kyin Than 22885 27-11-2022  
236 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024  
237 Shwe Kyun Swel Trading Co.,Ltd.  U Kone Wint (a) Hla Win  24136 9-2-2022  
238 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
239 Shwe Mi Industrial Co., Ltd.  U Ni @ U Gaw Kyoke Swin  7582 31-1-2025  
240 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017 သက်တမ်းကုန်
241 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
242 Shwe Phyu Moe Rubber Agri Production Co., Ltd.  Daw Myat Thinn Khyne   20066 7-3-2025  
243 Shwe Phyu San Co., Ltd. Daw Khin Phyu Phyu Kyaw  39042 26-10-2020  
244 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022  
245 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019 သက်တမ်းကုန်
246 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
247 Shwe Yi Moe Htet Trading Co.,Ltd.  U Yu Son @ Yan Aung  29508 13-12-2020  
248 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024  
249 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023  
250 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018 သက်တမ်းကုန်
251 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021  
252 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2019 FC
253 Smooth World International (Myanmar) Ltd. Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 FC
254 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 10-8-2020  
255 Snow Everest Co.,Ltd.  U Win Htay   27142 5-12-2024  
256 Southern Powerful Dragon Co.,Ltd.  U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
257 Southland Myanmar Rubber Co., Ltd. Mr.Lim Thiam Chye  46789 31-5-2022 FC
258 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023  
259 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021  
260 Straits Laundry (Myanmar) Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022  
261 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024  
262 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
263 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024  
264 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022  
265 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @ U Thane Sho  33438 9-4-2024  
266 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019 သက်တမ်းကုန်
267 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020  
268 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020  
269 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021  
270 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025  
271 The Great Bridge Co., Ltd. U Abdul Halin  37389 16-8-2020  
272 Thet Aung Kyaw International Co., Ltd. U Thet Tun  44852 28-8-2021  
273 Thiha Kyaw Export- Import Trading Co, Ltd.  U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023  
274 Three Red Stars Trading Co., Ltd.  U Bauk Gyar 16545 30-9-2024  
275 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 သက်တမ်းကုန်
276 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019 ပသကပိတ်
277 Tiger International Trading Co., Ltd.   U Kyaw Win  8550 30-4-2023  
278 Tin Myint Yee Trading Co., Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025  
279 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025  
280 Toyo Thai Power Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Hironobu Iriya  29897 14-11-2020 FC
281 Trade One Asia International Co.,Ltd.  U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023  
282 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023  
283 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021  
284 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019 ပသကပိတ်
285 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018 ပသကပိတ်
286 U Tun Ye Htwe & Brothers Co., Ltd. U Myo Myint  39790 3-4-2021  
287 U.B.T Family Co., Ltd. Daw Pwint Mar Thin  38757 21-11-2018 သက်တမ်းကုန်
288 United Agricultural Products Processing
And Trading Co.,Ltd 
U Hla Oo  25216 23-11-2022  
289 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020 FC
290 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019 သက်တမ်းကုန်
291 Universal Power Trading Co., Ltd.  U Chit Soe  23115 19-3-2018 သက်တမ်းကုန်
292 Veneer International Myanmar Co., Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 FC
293 Vietnam Myanmar Friendship Trading
Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018 သက်တမ်းကုန်
294 Viganesh Brothers Co., Ltd. U Aung Lin  33850 9-6-2024  
295 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024  
296 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023  
297 Well Transportation Myanmar Co., Ltd.  Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
298 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023  
299 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024  
300 Y & P Industrial Sewing Mechine &
Parts Trading Co.,Ltd. 
Daw Myo Thandar Aung  28701 28-8-2020  
301 Y P N Group Industry Co., Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020  
302 Yangon Cusclear Service Co.,Ltd.  Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023  
303 Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd.  Mr. Lee Bosang   13822 7-12-2023 FC
304 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024  
305 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
306 Yone Lwe Agriculture Development
Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
307 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 သက်တမ်းကုန်
308 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020  
309 Zawtika (Jotika) International Co., Ltd. U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 သက်တမ်းကုန်

 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၁၄)ခုစာရင်း

Tue, 05/26/2020 - 04:16 -- ictuser
Undefined
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသကအမှတ် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023  
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020  
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 FC 
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023  
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024  
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021  
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019 FC 
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025  
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024  
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024  
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022  
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023  
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020  
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019 သက်တမ်းကုန်
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2020 သက်တမ်းကုန်
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023  
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 FC 
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020 ပသကပိတ်
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021  
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020  
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022  
24 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023  
25 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021  
26 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023  
27 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 FC
28 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 12-3-2020 သက်တမ်းကုန်
29 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023  
30 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019 သက်တမ်းကုန်
31 Centuryply Myanmar Private Ltd.  Mr.Prem Kumar Bhajanka  28663 3-7-2020 FC
32 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2024  
33 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 FC
34 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 FC
35 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024  
36 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024  
37 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
38 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023  
39 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023  
40 Da Kaung Earthen Ware Co., Ltd. U Kyaw Myo Thant   57793 26-8-2024  
41 Dagon Foods Ltd.  U Thurane Aung (a)
Christopher Aung 
29764 12-9-2020  
42 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023  
43 Dawei River Enterprise Co., Ltd. Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025  
44 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022  
45 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018 သက်တမ်းကုန်
46 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 သက်တမ်းကုန်
47 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
48 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024  
49 E.S.R Group Export Import General
Trading Co., Ltd.
U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021  
50 Equal Trade Co.,Ltd.  U Myint Thein  20716 23-7-2023  
51 Excel Wood International Co., Ltd.  Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay
Mone Win 
24560 9-5-2022  
52 Extremely Success Logistics Co., Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021  
53 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023  
54 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025  
55 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025  
56 Foxlink Myanmar Co., Ltd. Mr.Hsu, Shih-Che 32153 24-7-2023  
57 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @
Aung Ko Zin 
4303 31-7-2019 ပသကပိတ်
58 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020  
59 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021  
60 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
61 Global Apparel Textile (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd.
Mr.Wu Ming Hung  38728 13-9-2020 FC
62 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021  
63 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025  
64 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023  
65 Golden Myanmar Forwards Forest
Products Co., Ltd.
Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
66 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020 သက်တမ်းကုန်
67 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021  
68 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024  
69 Grandiose International (Myanmar)
Co.,Ltd. 
U Soe Hlaing  28437 29-5-2020  
70 Great Deal Co.,Ltd.  U Maung Sein  29022 2-10-2020  
71 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025  
72 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024  
73 Great Pole Star International Co., Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020  
74 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020  
75 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021  
76 Green Laurel Pharmaceutical Trading Co., Ltd. U Myint Naing   21319 24-9-2024  
77 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 ပသကပိတ်
78 Greenply Industries (Myanmar) PVT Ltd.  Mr.Rajesh Mittal  31322 2-7-2023 FC
79 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021  
80 H T E Global Co, ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024  
81 Han Myanmar Co., Ltd. U San Naing  21173 9-8-2024  
82 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023  
83 Hanuman International Trading
Myanmar Co., Ltd.
U Lappa Rao @ Mg Myint  37221 13-7-2020 ပသကပိတ်
84 Havilah International Trading Co., Ltd. U Sithu   35479 9-2-2019 သက်တမ်းကုန်
85 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020  
86 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
87 Hlaing Phyo Htet Co., Ltd. U Hlaing Myo  43569 23-2-2022  
88 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024  
89 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022  
90 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae @
Daw Moe 
28309 21-6-2020  
91 Horizon Star Co., Ltd. Daw Mar Wai Khaing  35832 2-7-2024  
92 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020 သက်တမ်းကုန်
93 Htet Myat Hlaing International Co, Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023  
94 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019 သက်တမ်းကုန်
95 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
96 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021  
97 Htoo Khit Co., Ltd. U Nay Linn Aung  41211 2-8-2021  
98 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023  
99 IIDA Electronics (Myanmar) Co., Ltd.  Mr.Nobuyuki Miyazaki  35317 16-10-2023  
100 International Dhamma Giri Vipassana
Association 
  O95 23-5-2020  
101 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025  
102 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021  
103 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024  
104 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
105 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
106 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 FC
107 Jewellery Teak Timber Co., Ltd. Daw Aye Sandar  35881 28-1-2025  
108 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020 သက်တမ်းကုန်
109 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022  
110 K M Win Myanmar Aluminum Co., Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
111 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
112 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023  
113 Kayah Phoo Group Co., Ltd. U Kyi Sein  34026 22-6-2024  
114 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020 သက်တမ်းကုန်
115 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018 ပသကပိတ်
116 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
117 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021 ပသကပိတ်
118 Ko Htaik International Co., Ltd.  Daw May Yee   9545 31-3-2021  
119 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020  
120 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024  
121 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021  
122 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021  
123 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024  
124 Legendary Myanmar International
Shipping & Logistics Co.,Ltd. 
U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025  
125 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
126 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025  
127 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018 သက်တမ်းကုန်
128 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021  
129 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
130 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023  
131 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020  
132 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024  
133 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
134 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
135 Maubin Health Agricultural Corporation
Co., Ltd.
Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020  
136 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018 သက်တမ်းကုန်
137 Maxpower (Thaketa) Co., Ltd. Mr.Priandika Permana  34578 10-2-2023 FC
138 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020 သက်တမ်းကုန်
139 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018 သက်တမ်းကုန်
140 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 FC
141 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020 သက်တမ်းကုန်
142 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024  
143 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
144 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025  
145 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021 ပသကပိတ်
146 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023  
147 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018 ပသကပိတ်
148 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021  
149 Myanmar Access International Co., Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023  
150 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024  
151 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019 ပသကပိတ်
152 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024  
153 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 FC
154 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
155 Myanmar Glorious Power Co., Ltd. U Aung Zaw Win  35344 14-12-2024  
156 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
157 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2020  
158 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020 ပသကပိတ်
159 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020  
160 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025  
161 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 FC
162 Myanmar Timber Field Co.,Ltd.  U Tun Kyaw Win  17328 9-5-2020  
163 Myanmar Tokiwa Corporation Ltd.  U Myint Naing Oo @
U Bhone Myint Aung 
26890 17-10-2018 သက်တမ်းကုန်
164 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020  
165 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
166 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019 သက်တမ်းကုန်
167 Myit Kway Ayar Trading Co., Ltd. U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019 သက်တမ်းကုန်
168 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023  
169 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021  
170 N.M.T Ltd.   U Myo Thant   1153 31-3-2023  
171 N.Y.K Global Diamond Crown Co., Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021  
172 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024  
173 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
174 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 3-9-2020  
175 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
176 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020  
177 New Golden Everest Agro (Myanmar)
Co., Ltd.
U Parsuma  46564 3-9-2022  
178 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020 ပသကပိတ်
179 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019 သက်တမ်းကုန်
180 New Wave Wood-Based
Manufacturing Co.,Ltd. 
U Myo Myint Aung  30081 19-11-2020  
181 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024  
182 Nicety Odour Forwarding & Trading
Co., Ltd.
U Wunna Aung  34160 17-7-2024  
183 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020  
184 Nilar Pulp And Paper Co.,Ltd.  U Tin Myint Ni  27679 14-2-2025  
185 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes Leonardus  32480 8-7-2023 FC
186 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Dong Seop Park   28879 23-8-2020 FC
187 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023  
188 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 သက်တမ်းကုန်
189 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023  
190 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022  
191 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024  
192 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022  
193 Oiltech (Myanmar) Ltd. Seow Kok Hsiung  35290 6-5-2024 FC
194 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020 သက်တမ်းကုန်
195 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023  
196 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 12-11-2019 သက်တမ်းကုန်
197 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May
Thet Khine 
2457 31-1-2020 သက်တမ်းကုန်
198 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020  
199 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
200 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin
Myint 
20002 19-12-2024  
201 Peng Sheng Wood China Co., Ltd. Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 FC
202 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar Tun   42072 5-10-2021  
203 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a)
U Soe Myint 
12242 31-10-2024  
204 Pioneer Asia (M) Engineering Ltd. Mr.Samuel Dennis Allan Taylor  36120 10-3-2020 FC
205 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020 သက်တမ်းကုန်
206 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020 FC
207 Plenitude Papers & Packaging
Materials Co., Ltd. 
U Maung Pyone  12263 30-4-2022  
208 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024  
209 Prime Metal Co.,Ltd.  Mr. Yoon Hun Sup  31672 2-4-2023 FC
210 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020  
211 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021  
212 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 FC
213 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025  
214 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018 သက်တမ်းကုန်
215 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
216 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019 သက်တမ်းကုန်
217 Red Kidney Beans Trading Co., Ltd.  U Ratan Kumar  23071 18-11-2018 သက်တမ်းကုန်
218 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024  
219 Reva Co., Ltd.  U Myint Thein 6193 31-12-2020  
220 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023  
221 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020  
222 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
223 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023  
224 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024  
225 Royal Material Co., Ltd. U Thein Han  21491 14-11-2024  
226 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@ U Kyaw Myint  8977 30-4-2023  
227 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @ U Win Ko Ko  30393 20-3-2018 သက်တမ်းကုန်
228 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024  
229 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024  
230 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023  
231 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020 ပသကပိတ်
232 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019 သက်တမ်းကုန်
233 Sandhi Brothers Trading Co., Ltd.  U Tin Maung  1265 30-11-2024  
234 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020  
235 Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.  Daw Zinn Zinn Khaing  22663 3-8-2020  
236 Sein Family Export & Import Co.,Ltd.  U Htein Su   16041 30-4-2024  
237 Seven Golden Jade Dragons Trading
Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
238 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 ပသကပိတ်
239 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019 သက်တမ်းကုန်
240 Shwe Hinthar Yeik Mon Co.,Ltd.  Daw Kyin Than 22885 27-11-2022  
241 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024  
242 Shwe Kyun Swel Trading Co.,Ltd.  U Kone Wint (a) Hla Win  24136 9-2-2022  
243 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
244 Shwe Mi Industrial Co., Ltd.  U Ni @ U Gaw Kyoke Swin  7582 31-1-2025  
245 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017 သက်တမ်းကုန်
246 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
247 Shwe Phyu Moe Rubber Agri Production Co., Ltd.  Daw Myat Thinn Khyne   20066 7-3-2025  
248 Shwe Phyu San Co., Ltd. Daw Khin Phyu Phyu Kyaw  39042 26-10-2020  
249 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022  
250 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019 သက်တမ်းကုန်
251 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
252 Shwe Yi Moe Htet Trading Co.,Ltd.  U Yu Son @ Yan Aung  29508 13-12-2020  
253 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024  
254 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023  
255 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018 သက်တမ်းကုန်
256 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021  
257 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2019 FC
258 Smooth World International (Myanmar) Ltd. Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 FC
259 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 10-8-2020  
260 Snow Everest Co.,Ltd.  U Win Htay   27142 5-12-2024  
261 Southern Powerful Dragon Co.,Ltd.  U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
262 Southland Myanmar Rubber Co., Ltd. Mr.Lim Thiam Chye  46789 31-5-2022 FC
263 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023  
264 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021  
265 Straits Laundry (Myanmar) Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022  
266 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024  
267 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
268 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024  
269 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022  
270 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @ U Thane Sho  33438 9-4-2024  
271 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019 သက်တမ်းကုန်
272 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020  
273 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020  
274 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021  
275 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025  
276 The Great Bridge Co., Ltd. U Abdul Halin  37389 16-8-2020  
277 Thet Aung Kyaw International Co., Ltd. U Thet Tun  44852 28-8-2021  
278 Thiha Kyaw Export- Import Trading Co, Ltd.  U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023  
279 Three Red Stars Trading Co., Ltd.  U Bauk Gyar 16545 30-9-2024  
280 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 သက်တမ်းကုန်
281 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019 ပသကပိတ်
282 Tiger International Trading Co., Ltd.   U Kyaw Win  8550 30-4-2023  
283 Tin Myint Yee Trading Co., Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025  
284 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025  
285 Toyo Thai Power Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Hironobu Iriya  29897 14-11-2020 FC
286 Trade One Asia International Co.,Ltd.  U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023  
287 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023  
288 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021  
289 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019 ပသကပိတ်
290 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018 ပသကပိတ်
291 U Tun Ye Htwe & Brothers Co., Ltd. U Myo Myint  39790 3-4-2021  
292 U.B.T Family Co., Ltd. Daw Pwint Mar Thin  38757 21-11-2018 သက်တမ်းကုန်
293 United Agricultural Products Processing
And Trading Co.,Ltd 
U Hla Oo  25216 23-11-2022  
294 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020 FC
295 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019 သက်တမ်းကုန်
296 Universal Power Trading Co., Ltd.  U Chit Soe  23115 19-3-2018 သက်တမ်းကုန်
297 Veneer International Myanmar Co., Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 FC
298 Vietnam Myanmar Friendship Trading
Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018 သက်တမ်းကုန်
299 Viganesh Brothers Co., Ltd. U Aung Lin  33850 9-6-2024  
300 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024  
301 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023  
302 Well Transportation Myanmar Co., Ltd.  Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
303 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023  
304 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024  
305 Y & P Industrial Sewing Mechine &
Parts Trading Co.,Ltd. 
Daw Myo Thandar Aung  28701 28-8-2020  
306 Y P N Group Industry Co., Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020  
307 Yangon Cusclear Service Co.,Ltd.  Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023  
308 Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd.  Mr. Lee Bosang   13822 7-12-2023 FC
309 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024  
310 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
311 Yone Lwe Agriculture Development
Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
312 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 သက်တမ်းကုန်
313 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020  
314 Zawtika (Jotika) International Co., Ltd. U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 သက်တမ်းကုန်
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၁၉)ခုစာရင်း

Wed, 05/13/2020 - 04:55 -- ictuser
Undefined
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသကအမှတ် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023  
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020  
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 FC 
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023  
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024  
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021  
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019 FC 
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025  
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024  
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024  
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022  
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023  
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020  
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019 သက်တမ်းကုန်
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2020 သက်တမ်းကုန်
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023  
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 FC 
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020 ပသကပိတ်
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021  
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020  
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022  
24 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023  
25 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021  
26 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023  
27 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 FC
28 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 12-3-2020 သက်တမ်းကုန်
29 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023  
30 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019 သက်တမ်းကုန်
31 Centuryply Myanmar Private Ltd.  Mr.Prem Kumar Bhajanka  28663 3-7-2020 FC
32 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2024  
33 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 FC
34 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 FC
35 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024  
36 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024  
37 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
38 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023  
39 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023  
40 Da Kaung Earthen Ware Co., Ltd. U Kyaw Myo Thant   57793 26-8-2024  
41 Dagon Foods Ltd.  U Thurane Aung (a)
Christopher Aung 
29764 12-9-2020  
42 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023  
43 Dawei River Enterprise Co., Ltd. Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025  
44 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022  
45 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018 သက်တမ်းကုန်
46 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 သက်တမ်းကုန်
47 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
48 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024  
49 E.S.R Group Export Import General
Trading Co., Ltd.
U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021  
50 Equal Trade Co.,Ltd.  U Myint Thein  20716 23-7-2023  
51 Excel Wood International Co., Ltd.  Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay
Mone Win 
24560 9-5-2022  
52 Extremely Success Logistics Co., Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021  
53 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023  
54 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025  
55 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025  
56 Foxlink Myanmar Co., Ltd. Mr.Hsu, Shih-Che 32153 24-7-2023  
57 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @
Aung Ko Zin 
4303 31-7-2019 ပသကပိတ်
58 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020  
59 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021  
60 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
61 Global Apparel Textile (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd.
Mr.Wu Ming Hung  38728 13-9-2020 FC
62 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021  
63 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025  
64 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023  
65 Golden Myanmar Forwards Forest
Products Co., Ltd.
Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
66 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020 သက်တမ်းကုန်
67 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021  
68 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024  
69 Grandiose International (Myanmar)
Co.,Ltd. 
U Soe Hlaing  28437 29-5-2020  
70 Great Deal Co.,Ltd.  U Maung Sein  29022 2-10-2020  
71 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025  
72 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024  
73 Great Pole Star International Co., Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020  
74 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020  
75 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021  
76 Green Laurel Pharmaceutical Trading Co., Ltd. U Myint Naing   21319 24-9-2024  
77 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 ပသကပိတ်
78 Greenply Industries (Myanmar) PVT Ltd.  Mr.Rajesh Mittal  31322 2-7-2023 FC
79 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021  
80 H T E Global Co, ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024  
81 Han Myanmar Co., Ltd. U San Naing  21173 9-8-2024  
82 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023  
83 Hanuman International Trading
Myanmar Co., Ltd.
U Lappa Rao @ Mg Myint  37221 13-7-2020 ပသကပိတ်
84 Havilah International Trading Co., Ltd. U Sithu   35479 9-2-2019 သက်တမ်းကုန်
85 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020  
86 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
87 Hlaing Phyo Htet Co., Ltd. U Hlaing Myo  43569 23-2-2022  
88 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024  
89 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022  
90 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae @
Daw Moe 
28309 21-6-2020  
91 Horizon Star Co., Ltd. Daw Mar Wai Khaing  35832 2-7-2024  
92 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020 သက်တမ်းကုန်
93 Htet Myat Hlaing International Co, Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023  
94 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019 သက်တမ်းကုန်
95 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
96 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021  
97 Htoo Khit Co., Ltd. U Nay Linn Aung  41211 2-8-2021  
98 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023  
99 Human Car Trading Co., Ltd. U Saw L Lay   39598 8-3-2021  
100 IIDA Electronics (Myanmar) Co., Ltd.  Mr.Nobuyuki Miyazaki  35317 16-10-2023  
101 International Dhamma Giri Vipassana
Association 
  O95 23-5-2020  
102 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025  
103 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021  
104 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024  
105 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
106 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
107 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 FC
108 Jewellery Teak Timber Co., Ltd. Daw Aye Sandar  35881 28-1-2025  
109 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020 သက်တမ်းကုန်
110 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022  
111 K M Win Myanmar Aluminum Co., Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
112 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
113 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023  
114 Kayah Phoo Group Co., Ltd. U Kyi Sein  34026 22-6-2024  
115 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020 သက်တမ်းကုန်
116 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018 ပသကပိတ်
117 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
118 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021 ပသကပိတ်
119 Ko Htaik International Co., Ltd.  Daw May Yee   9545 31-3-2021  
120 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020  
121 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024  
122 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021  
123 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021  
124 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024  
125 Legendary Myanmar International
Shipping & Logistics Co.,Ltd. 
U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025  
126 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
127 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025  
128 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018 သက်တမ်းကုန်
129 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021  
130 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
131 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023  
132 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020  
133 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024  
134 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
135 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
136 Maubin Health Agricultural Corporation
Co., Ltd.
Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020  
137 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018 သက်တမ်းကုန်
138 Maxpower (Thaketa) Co., Ltd. Mr.Priandika Permana  34578 10-2-2023 FC
139 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020 သက်တမ်းကုန်
140 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018 သက်တမ်းကုန်
141 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 FC
142 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020 သက်တမ်းကုန်
143 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024  
144 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
145 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025  
146 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021 ပသကပိတ်
147 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023  
148 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018 ပသကပိတ်
149 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021  
150 Myanmar Access International Co., Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023  
151 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024  
152 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019 ပသကပိတ်
153 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024  
154 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 FC
155 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
156 Myanmar Glorious Power Co., Ltd. U Aung Zaw Win  35344 14-12-2024  
157 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
158 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2020  
159 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020 ပသကပိတ်
160 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020  
161 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025  
162 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 FC
163 Myanmar Technologies Industry Co., Ltd.  U Thein Che   8861 31-12-2024  
164 Myanmar Timber Field Co.,Ltd.  U Tun Kyaw Win  17328 9-5-2020  
165 Myanmar Tokiwa Corporation Ltd.  U Myint Naing Oo @
U Bhone Myint Aung 
26890 17-10-2018 သက်တမ်းကုန်
166 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020  
167 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
168 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019 သက်တမ်းကုန်
169 Myit Kway Ayar Trading Co., Ltd. U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019 သက်တမ်းကုန်
170 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023  
171 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021  
172 N.M.T Ltd.   U Myo Thant   1153 31-3-2023  
173 N.Y.K Global Diamond Crown Co., Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021  
174 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024  
175 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
176 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 3-9-2020  
177 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
178 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020  
179 New Golden Everest Agro (Myanmar)
Co., Ltd.
U Parsuma  46564 3-9-2022  
180 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020 ပသကပိတ်
181 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019 သက်တမ်းကုန်
182 New Wave Wood-Based
Manufacturing Co.,Ltd. 
U Myo Myint Aung  30081 19-11-2020  
183 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024  
184 Nicety Odour Forwarding & Trading
Co., Ltd.
U Wunna Aung  34160 17-7-2024  
185 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020  
186 Nilar Pulp And Paper Co.,Ltd.  U Tin Myint Ni  27679 14-2-2025  
187 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes Leonardus  32480 8-7-2023 FC
188 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Dong Seop Park   28879 23-8-2020 FC
189 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023  
190 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 သက်တမ်းကုန်
191 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023  
192 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022  
193 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024  
194 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022  
195 Oiltech (Myanmar) Ltd. Seow Kok Hsiung  35290 6-5-2024 FC
196 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020 သက်တမ်းကုန်
197 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023  
198 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 12-11-2019 သက်တမ်းကုန်
199 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May
Thet Khine 
2457 31-1-2020 သက်တမ်းကုန်
200 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020  
201 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
202 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin
Myint 
20002 19-12-2024  
203 Peng Sheng Wood China Co., Ltd. Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 FC
204 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar Tun   42072 5-10-2021  
205 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a)
U Soe Myint 
12242 31-10-2024  
206 Pioneer Asia (M) Engineering Ltd. Mr.Samuel Dennis Allan Taylor  36120 10-3-2020 FC
207 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020 သက်တမ်းကုန်
208 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020 FC
209 Plenitude Papers & Packaging
Materials Co., Ltd. 
U Maung Pyone  12263 30-4-2022  
210 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024  
211 Prime Metal Co.,Ltd.  Mr. Yoon Hun Sup  31672 2-4-2023 FC
212 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020  
213 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021  
214 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 FC
215 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025  
216 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018 သက်တမ်းကုန်
217 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
218 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019 သက်တမ်းကုန်
219 Red Kidney Beans Trading Co., Ltd.  U Ratan Kumar  23071 18-11-2018 သက်တမ်းကုန်
220 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024  
221 Reva Co., Ltd.  U Myint Thein 6193 31-12-2020  
222 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023  
223 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020  
224 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
225 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023  
226 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024  
227 Royal Material Co., Ltd. U Thein Han  21491 14-11-2024  
228 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@ U Kyaw Myint  8977 30-4-2023  
229 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @ U Win Ko Ko  30393 20-3-2018 သက်တမ်းကုန်
230 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024  
231 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024  
232 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023  
233 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020 ပသကပိတ်
234 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019 သက်တမ်းကုန်
235 Sandhi Brothers Trading Co., Ltd.  U Tin Maung  1265 30-11-2024  
236 Sea Green Seafood Trading Co., Ltd.  U Kyaw Tun Aung   24447 29-3-2025  
237 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020  
238 Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.  Daw Zinn Zinn Khaing  22663 3-8-2020  
239 Sein Family Export & Import Co.,Ltd.  U Htein Su   16041 30-4-2024  
240 Seven Golden Jade Dragons Trading
Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
241 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 ပသကပိတ်
242 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019 သက်တမ်းကုန်
243 Shwe Hinthar Yeik Mon Co.,Ltd.  Daw Kyin Than 22885 27-11-2022  
244 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024  
245 Shwe Kyun Swel Trading Co.,Ltd.  U Kone Wint (a) Hla Win  24136 9-2-2022  
246 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
247 Shwe Mi Industrial Co., Ltd.  U Ni @ U Gaw Kyoke Swin  7582 31-1-2025  
248 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017 သက်တမ်းကုန်
249 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
250 Shwe Phyu Moe Rubber Agri Production Co., Ltd.  Daw Myat Thinn Khyne   20066 7-3-2025  
251 Shwe Phyu San Co., Ltd. Daw Khin Phyu Phyu Kyaw  39042 26-10-2020  
252 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022  
253 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019 သက်တမ်းကုန်
254 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
255 Shwe Yi Moe Htet Trading Co.,Ltd.  U Yu Son @ Yan Aung  29508 13-12-2020  
256 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024  
257 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023  
258 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018 သက်တမ်းကုန်
259 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021  
260 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2019 FC
261 Smooth World International (Myanmar) Ltd. Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 FC
262 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 10-8-2020  
263 Snow Everest Co.,Ltd.  U Win Htay   27142 5-12-2024  
264 Southern Powerful Dragon Co.,Ltd.  U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
265 Southland Myanmar Rubber Co., Ltd. Mr.Lim Thiam Chye  46789 31-5-2022 FC
266 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023  
267 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021  
268 Straits Laundry (Myanmar) Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022  
269 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024  
270 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
271 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024  
272 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022  
273 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @ U Thane Sho  33438 9-4-2024  
274 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019 သက်တမ်းကုန်
275 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020  
276 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020  
277 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021  
278 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025  
279 The Great Bridge Co., Ltd. U Abdul Halin  37389 16-8-2020  
280 Thet Aung Kyaw International Co., Ltd. U Thet Tun  44852 28-8-2021  
281 Thiha Kyaw Export- Import Trading Co, Ltd.  U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023  
282 Three Red Stars Trading Co., Ltd.  U Bauk Gyar 16545 30-9-2024  
283 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 သက်တမ်းကုန်
284 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019 ပသကပိတ်
285 Tiger International Trading Co., Ltd.   U Kyaw Win  8550 30-4-2023  
286 Tin Myint Yee Trading Co., Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025  
287 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025  
288 Toyo Thai Power Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Hironobu Iriya  29897 14-11-2020 FC
289 Trade One Asia International Co.,Ltd.  U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023  
290 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023  
291 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021  
292 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019 ပသကပိတ်
293 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018 ပသကပိတ်
294 U Tun Ye Htwe & Brothers Co., Ltd. U Myo Myint  39790 3-4-2021  
295 U.B.T Family Co., Ltd. Daw Pwint Mar Thin  38757 21-11-2018 သက်တမ်းကုန်
296 United Agricultural Products Processing
And Trading Co.,Ltd 
U Hla Oo  25216 23-11-2022  
297 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020 FC
298 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019 သက်တမ်းကုန်
299 Universal Power Trading Co., Ltd.  U Chit Soe  23115 19-3-2018 သက်တမ်းကုန်
300 Veneer International Myanmar Co., Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 FC
301 Vietnam Myanmar Friendship Trading
Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018 သက်တမ်းကုန်
302 Viganesh Brothers Co., Ltd. U Aung Lin  33850 9-6-2024  
303 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024  
304 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023  
305 Well Transportation Myanmar Co., Ltd.  Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
306 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023  
307 Wire & Wire Myanmar Co., Ltd. U Tin Nay Oo  35074 9-11-2024  
308 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024  
309 Y & P Industrial Sewing Mechine &
Parts Trading Co.,Ltd. 
Daw Myo Thandar Aung  28701 28-8-2020  
310 Y P N Group Industry Co., Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020  
311 Yadi Shinn Thant Co., Ltd.  U Myint Than Oo  18419 9-5-2024  
312 Yangon Cusclear Service Co.,Ltd.  Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023  
313 Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd.  Mr. Lee Bosang   13822 7-12-2023 FC
314 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024  
315 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
316 Yone Lwe Agriculture Development
Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
317 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 သက်တမ်းကုန်
318 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020  
319 Zawtika (Jotika) International Co., Ltd. U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 သက်တမ်းကုန်
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၂၃)ခုစာရင်း

Mon, 04/27/2020 - 07:19 -- ictuser
Undefined
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023  
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020  
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 FC 
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023  
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024  
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021  
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019 FC 
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025  
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024  
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024  
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022  
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023  
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020  
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019 သက်တမ်းကုန်
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2020 သက်တမ်းကုန်
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023  
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 FC 
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020 ပသကပိတ်
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021  
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020  
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022  
24 Ball Asia Pacific (Yangon) Metal
Container Ltd.
Mr. Suresh Gihan Atapattu  36205 7-7-2024 FC
25 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023  
26 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021  
27 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023  
28 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 FC
29 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 12-3-2020 သက်တမ်းကုန်
30 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023  
31 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019 သက်တမ်းကုန်
32 Centuryply Myanmar Private Ltd.  Mr.Prem Kumar Bhajanka  28663 3-7-2020 FC
33 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2024  
34 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 FC
35 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 FC
36 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024  
37 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024  
38 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
39 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023  
40 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023  
41 Da Kaung Earthen Ware Co., Ltd. U Kyaw Myo Thant   57793 26-8-2024  
42 Dagon Foods Ltd.  U Thurane Aung (a)
Christopher Aung 
29764 12-9-2020  
43 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023  
44 Dawei River Enterprise Co., Ltd. Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025  
45 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022  
46 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018 သက်တမ်းကုန်
47 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 သက်တမ်းကုန်
48 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
49 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024  
50 E.S.R Group Export Import General
Trading Co., Ltd.
U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021  
51 Equal Trade Co.,Ltd.  U Myint Thein  20716 23-7-2023  
52 Excel Wood International Co., Ltd.  Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay
Mone Win 
24560 9-5-2022  
53 Extremely Success Logistics Co., Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021  
54 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023  
55 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025  
56 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025  
57 Foxlink Myanmar Co., Ltd. Mr.Hsu, Shih-Che 32153 24-7-2023  
58 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @
Aung Ko Zin 
4303 31-7-2019 ပသကပိတ်
59 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020  
60 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021  
61 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
62 Global Apparel Textile (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd.
Mr.Wu Ming Hung  38728 13-9-2020 FC
63 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021  
64 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025  
65 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023  
66 Golden Myanmar Forwards Forest
Products Co., Ltd.
Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
67 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020 သက်တမ်းကုန်
68 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021  
69 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024  
70 Grandiose International (Myanmar)
Co.,Ltd. 
U Soe Hlaing  28437 29-5-2020  
71 Great Deal Co.,Ltd.  U Maung Sein  29022 2-10-2020  
72 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025  
73 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024  
74 Great Pole Star International Co., Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020  
75 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020  
76 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021  
77 Green Laurel Pharmaceutical Trading Co., Ltd. U Myint Naing   21319 24-9-2024  
78 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 ပသကပိတ်
79 Greenply Industries (Myanmar) PVT Ltd.  Mr.Rajesh Mittal  31322 2-7-2023 FC
80 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021  
81 H T E Global Co, ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024  
82 Han Myanmar Co., Ltd. U San Naing  21173 9-8-2024  
83 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023  
84 Hanuman International Trading
Myanmar Co., Ltd.
U Lappa Rao @ Mg Myint  37221 13-7-2020 ပသကပိတ်
85 Havilah International Trading Co., Ltd. U Sithu   35479 9-2-2019 သက်တမ်းကုန်
86 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020  
87 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
88 Hlaing Phyo Htet Co., Ltd. U Hlaing Myo  43569 23-2-2022  
89 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024  
90 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022  
91 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae @
Daw Moe 
28309 21-6-2020  
92 Horizon Star Co., Ltd. Daw Mar Wai Khaing  35832 2-7-2024  
93 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020 သက်တမ်းကုန်
94 Htet Myat Hlaing International Co, Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023  
95 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019 သက်တမ်းကုန်
96 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
97 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021  
98 Htoo Khit Co., Ltd. U Nay Linn Aung  41211 2-8-2021  
99 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023  
100 Human Car Trading Co., Ltd. U Saw L Lay   39598 8-3-2021  
101 IIDA Electronics (Myanmar) Co., Ltd.  Mr.Nobuyuki Miyazaki  35317 16-10-2023  
102 International Dhamma Giri Vipassana
Association 
  O95 23-5-2020  
103 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025  
104 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021  
105 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024  
106 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
107 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
108 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 FC
109 Jewellery Teak Timber Co., Ltd. Daw Aye Sandar  35881 28-1-2025  
110 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020 သက်တမ်းကုန်
111 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022  
112 K M Win Myanmar Aluminum Co., Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
113 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
114 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023  
115 Kayah Phoo Group Co., Ltd. U Kyi Sein  34026 22-6-2024  
116 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020 သက်တမ်းကုန်
117 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018 ပသကပိတ်
118 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
119 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021 ပသကပိတ်
120 Ko Htaik International Co., Ltd.  Daw May Yee   9545 31-3-2021  
121 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020  
122 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024  
123 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021  
124 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021  
125 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024  
126 Legendary Myanmar International
Shipping & Logistics Co.,Ltd. 
U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025  
127 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
128 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025  
129 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018 သက်တမ်းကုန်
130 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021  
131 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
132 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023  
133 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020  
134 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024  
135 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
136 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
137 Maubin Health Agricultural Corporation
Co., Ltd.
Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020  
138 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018 သက်တမ်းကုန်
139 Maxpower (Thaketa) Co., Ltd. Mr.Priandika Permana  34578 10-2-2023 FC
140 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020 သက်တမ်းကုန်
141 McCoy Trading Co., Ltd.  U Lian Khan Thawng  24993 1-11-2022  
142 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018 သက်တမ်းကုန်
143 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 FC
144 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020 သက်တမ်းကုန်
145 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024  
146 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
147 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025  
148 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021 ပသကပိတ်
149 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023  
150 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018 ပသကပိတ်
151 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021  
152 Myanmar Access International Co., Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023  
153 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024  
154 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019 ပသကပိတ်
155 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024  
156 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 FC
157 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
158 Myanmar Glorious Power Co., Ltd. U Aung Zaw Win  35344 14-12-2024  
159 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
160 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2020  
161 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020 ပသကပိတ်
162 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020  
163 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025  
164 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 FC
165 Myanmar Technologies Industry Co., Ltd.  U Thein Che   8861 31-12-2024  
166 Myanmar Timber Field Co.,Ltd.  U Tun Kyaw Win  17328 9-5-2020  
167 Myanmar Tokiwa Corporation Ltd.  U Myint Naing Oo @
U Bhone Myint Aung 
26890 17-10-2018 သက်တမ်းကုန်
168 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020  
169 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
170 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019 သက်တမ်းကုန်
171 Myint Thukha Nadi Logistics Co.,Ltd.  U Win Tun Oo  32971 21-10-2023  
172 Myit Kway Ayar Trading Co., Ltd. U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019 သက်တမ်းကုန်
173 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023  
174 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021  
175 N.M.T Ltd.   U Myo Thant   1153 31-3-2023  
176 N.Y.K Global Diamond Crown Co., Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021  
177 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024  
178 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
179 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 3-9-2020  
180 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
181 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020  
182 New Golden Everest Agro (Myanmar)
Co., Ltd.
U Parsuma  46564 3-9-2022  
183 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020 ပသကပိတ်
184 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019 သက်တမ်းကုန်
185 New Wave Wood-Based
Manufacturing Co.,Ltd. 
U Myo Myint Aung  30081 19-11-2020  
186 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024  
187 Nicety Odour Forwarding & Trading
Co., Ltd.
U Wunna Aung  34160 17-7-2024  
188 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020  
189 Nilar Pulp And Paper Co.,Ltd.  U Tin Myint Ni  27679 14-2-2025  
190 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes Leonardus  32480 8-7-2023 FC
191 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Dong Seop Park   28879 23-8-2020 FC
192 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023  
193 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 သက်တမ်းကုန်
194 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023  
195 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022  
196 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024  
197 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022  
198 Oiltech (Myanmar) Ltd. Seow Kok Hsiung  35290 6-5-2024 FC
199 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020 သက်တမ်းကုန်
200 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023  
201 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 12-11-2019 သက်တမ်းကုန်
202 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May
Thet Khine 
2457 31-1-2020 သက်တမ်းကုန်
203 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020  
204 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
205 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin
Myint 
20002 19-12-2024  
206 Peng Sheng Wood China Co., Ltd. Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 FC
207 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar Tun   42072 5-10-2021  
208 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a)
U Soe Myint 
12242 31-10-2024  
209 Pioneer Asia (M) Engineering Ltd. Mr.Samuel Dennis Allan Taylor  36120 10-3-2020 FC
210 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020 သက်တမ်းကုန်
211 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020 FC
212 Plenitude Papers & Packaging
Materials Co., Ltd. 
U Maung Pyone  12263 30-4-2022  
213 Power Stack International Co., Ltd. U Mohamed Altaf @
Yar Zar Tun 
35483 25-12-2024  
214 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024  
215 Prime Metal Co.,Ltd.  Mr. Yoon Hun Sup  31672 2-4-2023 FC
216 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020  
217 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021  
218 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 FC
219 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025  
220 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018 သက်တမ်းကုန်
221 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
222 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019 သက်တမ်းကုန်
223 Red Kidney Beans Trading Co., Ltd.  U Ratan Kumar  23071 18-11-2018 သက်တမ်းကုန်
224 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024  
225 Reva Co., Ltd.  U Myint Thein 6193 31-12-2020  
226 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023  
227 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020  
228 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
229 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023  
230 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024  
231 Royal Material Co., Ltd. U Thein Han  21491 14-11-2024  
232 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@ U Kyaw Myint  8977 30-4-2023  
233 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @ U Win Ko Ko  30393 20-3-2018 သက်တမ်းကုန်
234 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024  
235 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024  
236 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023  
237 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020 ပသကပိတ်
238 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019 သက်တမ်းကုန်
239 Sandhi Brothers Trading Co., Ltd.  U Tin Maung  1265 30-11-2024  
240 Sea Green Seafood Trading Co., Ltd.  U Kyaw Tun Aung   24447 29-3-2025  
241 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020  
242 Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.  Daw Zinn Zinn Khaing  22663 3-8-2020  
243 Sein Family Export & Import Co.,Ltd.  U Htein Su   16041 30-4-2024  
244 Seven Golden Jade Dragons Trading
Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
245 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 ပသကပိတ်
246 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019 သက်တမ်းကုန်
247 Shwe Hinthar Yeik Mon Co.,Ltd.  Daw Kyin Than 22885 27-11-2022  
248 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024  
249 Shwe Kyun Swel Trading Co.,Ltd.  U Kone Wint (a) Hla Win  24136 9-2-2022  
250 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
251 Shwe Mi Industrial Co., Ltd.  U Ni @ U Gaw Kyoke Swin  7582 31-1-2025  
252 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017 သက်တမ်းကုန်
253 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
254 Shwe Phyu Moe Rubber Agri Production Co., Ltd.  Daw Myat Thinn Khyne   20066 7-3-2025  
255 Shwe Phyu San Co., Ltd. Daw Khin Phyu Phyu Kyaw  39042 26-10-2020  
256 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022  
257 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019 သက်တမ်းကုန်
258 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
259 Shwe Yi Moe Htet Trading Co.,Ltd.  U Yu Son @ Yan Aung  29508 13-12-2020  
260 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024  
261 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023  
262 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018 သက်တမ်းကုန်
263 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021  
264 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2019 FC
265 Smooth World International (Myanmar) Ltd. Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 FC
266 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 10-8-2020  
267 Snow Everest Co.,Ltd.  U Win Htay   27142 5-12-2024  
268 Southern Powerful Dragon Co.,Ltd.  U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
269 Southland Myanmar Rubber Co., Ltd. Mr.Lim Thiam Chye  46789 31-5-2022 FC
270 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023  
271 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021  
272 Straits Laundry (Myanmar) Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022  
273 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024  
274 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
275 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024  
276 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022  
277 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @ U Thane Sho  33438 9-4-2024  
278 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019 သက်တမ်းကုန်
279 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020  
280 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020  
281 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021  
282 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025  
283 The Great Bridge Co., Ltd. U Abdul Halin  37389 16-8-2020  
284 Thet Aung Kyaw International Co., Ltd. U Thet Tun  44852 28-8-2021  
285 Thiha Kyaw Export- Import Trading Co, Ltd.  U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023  
286 Three Red Stars Trading Co., Ltd.  U Bauk Gyar 16545 30-9-2024  
287 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 သက်တမ်းကုန်
288 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019 ပသကပိတ်
289 Tiger International Trading Co., Ltd.   U Kyaw Win  8550 30-4-2023  
290 Tin Myint Yee Trading Co., Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025  
291 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025  
292 Toyo Thai Power Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Hironobu Iriya  29897 14-11-2020 FC
293 Trade One Asia International Co.,Ltd.  U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023  
294 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023  
295 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021  
296 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019 ပသကပိတ်
297 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018 ပသကပိတ်
298 U Tun Ye Htwe & Brothers Co., Ltd. U Myo Myint  39790 3-4-2021  
299 U.B.T Family Co., Ltd. Daw Pwint Mar Thin  38757 21-11-2018 သက်တမ်းကုန်
300 United Agricultural Products Processing
And Trading Co.,Ltd 
U Hla Oo  25216 23-11-2022  
301 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020 FC
302 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019 သက်တမ်းကုန်
303 Universal Power Trading Co., Ltd.  U Chit Soe  23115 19-3-2018 သက်တမ်းကုန်
304 Veneer International Myanmar Co., Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 FC
305 Vietnam Myanmar Friendship Trading
Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018 သက်တမ်းကုန်
306 Viganesh Brothers Co., Ltd. U Aung Lin  33850 9-6-2024  
307 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024  
308 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023  
309 Well Transportation Myanmar Co., Ltd.  Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
310 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023  
311 Wire & Wire Myanmar Co., Ltd. U Tin Nay Oo  35074 9-11-2024  
312 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024  
313 Y & P Industrial Sewing Mechine &
Parts Trading Co.,Ltd. 
Daw Myo Thandar Aung  28701 28-8-2020  
314 Y P N Group Industry Co., Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020  
315 Yadi Shinn Thant Co., Ltd.  U Myint Than Oo  18419 9-5-2024  
316 Yangon Cusclear Service Co.,Ltd.  Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023  
317 Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd.  Mr. Lee Bosang   13822 7-12-2023 FC
318 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024  
319 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
320 Yone Lwe Agriculture Development
Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
321 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 သက်တမ်းကုန်
322 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020  
323 Zawtika (Jotika) International Co., Ltd. U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 သက်တမ်းကုန်
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၄၁)ခုစာရင်း

Thu, 04/09/2020 - 12:49 -- dotadmin
Undefined
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသကအမှတ် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023  
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020  
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 FC 
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023  
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024  
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021  
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019 FC 
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 8-9-2020  
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2019  
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024  
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022  
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023  
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020  
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2020  
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023  
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 FC 
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020 ပသကပိတ်
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021  
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020  
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022  
24 Ball Asia Pacific (Yangon) Metal
Container Ltd.
Mr. Suresh Gihan Atapattu  36205 7-7-2024 FC
25 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023  
26 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021  
27 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023  
28 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 FC
29 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 13-2-2020  
30 Brahma Bhummi Mining Co.,Ltd.  U Maung Shwe (a) Banwari
Lal Goenka 
24438 11-3-2020  
31 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023  
32 Brightex Family Co.,Ltd.  U Htoo Htoo Maung (a)
Hla Han Htoo 
21649 10-12-2024  
33 Capital Automotive Ltd. U Khin Htun  27424 1-12-2024  
34 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019 သက်တမ်းကုန်
35 Centuryply Myanmar Private Ltd.  Mr.Prem Kumar Bhajanka  28663 3-7-2020 FC
36 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2019 သက်တမ်းကုန်
37 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 FC
38 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 FC
39 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024  
40 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024  
41 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
42 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023  
43 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023  
44 Da Kaung Earthen Ware Co., Ltd. U Kyaw Myo Thant   57793 26-8-2024  
45 Dagon Foods Ltd.  U Thurane Aung (a)
Christopher Aung 
29764 12-9-2020  
46 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023  
47 Dawei River Enterprise Co., Ltd. Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025  
48 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022  
49 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018 သက်တမ်းကုန်
50 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 သက်တမ်းကုန်
51 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
52 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024  
53 E.S.R Group Export Import General
Trading Co., Ltd.
U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021  
54 Equal Trade Co.,Ltd.  U Myint Thein  20716 23-7-2023  
55 Excel Wood International Co., Ltd.  Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay
Mone Win 
24560 9-5-2022  
56 Excellent Brothers Co., Ltd. U Kyaw Hla @ U Luqman
Hakim 
39064 21-1-2021  
57 Extremely Success Logistics Co., Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021  
58 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023  
59 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2020  
60 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2020  
61 Foxlink Myanmar Co., Ltd. Mr.Hsu, Shih-Che 32153 24-7-2023  
62 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @
Aung Ko Zin 
4303 31-7-2019 ပသကပိတ်
63 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020  
64 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021  
65 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
66 Global Apparel Textile (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd.
Mr.Wu Ming Hung  38728 13-9-2020 FC
67 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021  
68 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 3-11-2019 သက်တမ်းကုန်
69 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023  
70 Golden Myanmar Forwards Forest
Products Co., Ltd.
Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
71 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
72 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021  
73 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024  
74 Grandiose International (Myanmar)
Co.,Ltd. 
U Soe Hlaing  28437 29-5-2020  
75 Great Deal Co.,Ltd.  U Maung Sein  29022 2-10-2020  
76 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2020  
77 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024  
78 Great Pole Star International Co., Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020  
79 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020  
80 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021  
81 Green Laurel Pharmaceutical Trading Co., Ltd. U Myint Naing   21319 24-9-2024  
82 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 ပသကပိတ်
83 Greenply Industries (Myanmar) PVT Ltd.  Mr.Rajesh Mittal  31322 2-7-2023 FC
84 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021  
85 H T E Global Co, ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024  
86 Han Myanmar Co., Ltd. U San Naing  21173 9-8-2024  
87 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023  
88 Hanuman International Trading
Myanmar Co., Ltd.
U Lappa Rao @ Mg Myint  37221 13-7-2020 ပသကပိတ်
89 Havilah International Trading Co., Ltd. U Sithu   35479 9-2-2019 သက်တမ်းကုန်
90 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020  
91 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
92 Hlaing Phyo Htet Co., Ltd. U Hlaing Myo  43569 23-2-2022  
93 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024  
94 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022  
95 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae @
Daw Moe 
28309 21-6-2020  
96 Horizon Star Co., Ltd. Daw Mar Wai Khaing  35832 2-7-2024  
97 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
98 Htet Myat Hlaing International Co, Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023  
99 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
100 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
101 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021  
102 Htoo Khit Co., Ltd. U Nay Linn Aung  41211 2-8-2021  
103 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023  
104 Human Car Trading Co., Ltd. U Saw L Lay   39598 8-3-2021  
105 IIDA Electronics (Myanmar) Co., Ltd.  Mr.Nobuyuki Miyazaki  35317 16-10-2023  
106 International Dhamma Giri Vipassana
Association 
  O95 23-5-2020  
107 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-4-2020  
108 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021  
109 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024  
110 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
111 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
112 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 FC
113 Jayson International Co., Ltd. Daw Ei Ei Mon  41760 7-9-2021  
114 Jewellery Teak Timber Co., Ltd. Daw Aye Sandar  35881 28-1-2025  
115 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
116 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022  
117 K M Win Myanmar Aluminum Co., Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
118 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
119 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023  
120 Kayah Phoo Group Co., Ltd. U Kyi Sein  34026 22-6-2024  
121 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
122 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018 ပသကပိတ်
123 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
124 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021 ပသကပိတ်
125 Ko Htaik International Co., Ltd.  Daw May Yee   9545 31-3-2021  
126 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020  
127 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024  
128 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021  
129 Kyaw Eleven Trading Co., Ltd.  U Kyaw Aung (a) Lin Pain
Choung 
18590 23-6-2023  
130 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021  
131 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024  
132 Legendary Myanmar International
Shipping & Logistics Co.,Ltd. 
U Kyaw Phone Myint  25020 2-9-2020  
133 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
134 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 28-4-2020  
135 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018 သက်တမ်းကုန်
136 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021  
137 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
138 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023  
139 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020  
140 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024  
141 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
142 M E F International Co., Ltd. U Kyaw Lin Tun  34633 22-6-2024  
143 M G P Trading Co., Ltd. U Khin Mg Myo  35151 12-11-2024  
144 Machinery & Solutions Co., Ltd. U Aung Ye Soe  34780 7-10-2020  
145 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
146 Mandalay Coffee Group Co., Ltd. U Ye Myint  34846 18-9-2024  
147 Maubin Health Agricultural Corporation
Co., Ltd.
Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020  
148 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018 သက်တမ်းကုန်
149 Maxpower (Thaketa) Co., Ltd. Mr.Priandika Permana  34578 10-2-2023 FC
150 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
151 McCoy Trading Co., Ltd.  U Lian Khan Thawng  24993 1-11-2022  
152 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018 သက်တမ်းကုန်
153 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 FC
154 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
155 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024  
156 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
157 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2020  
158 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021 ပသကပိတ်
159 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023  
160 Muse Ko Kang Co., Ltd.   U Soe Tint  9483 31-7-2024  
161 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018 ပသကပိတ်
162 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021  
163 Myanmar Access International Co., Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023  
164 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024  
165 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019 ပသကပိတ်
166 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024  
167 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 FC
168 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
169 Myanmar Glorious Power Co., Ltd. U Aung Zaw Win  35344 14-12-2024  
170 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
171 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2020  
172 Myanmar Kaido Co., Ltd.  U Zaw Nyunt Oo   0930 30-9-2020  
173 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020 ပသကပိတ်
174 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020  
175 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 15-2-2020  
176 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 FC
177 Myanmar Technologies Industry Co., Ltd.  U Thein Che   8861 31-12-2024  
178 Myanmar Timber Field Co.,Ltd.  U Tun Kyaw Win  17328 9-5-2020  
179 Myanmar Tokiwa Corporation Ltd.  U Myint Naing Oo @
U Bhone Myint Aung 
26890 17-10-2018  
180 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020  
181 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
182 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019 သက်တမ်းကုန်
183 Myint Thukha Nadi Logistics Co.,Ltd.  U Win Tun Oo  32971 21-10-2023  
184 Myit Kway Ayar Trading Co., Ltd. U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019 သက်တမ်းကုန်
185 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023  
186 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021  
187 N.M.T Ltd.   U Myo Thant   1153 31-3-2023  
188 N.Y.K Global Diamond Crown Co., Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021  
189 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024  
190 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
191 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 3-9-2020  
192 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
193 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020  
194 New Golden Everest Agro (Myanmar)
Co., Ltd.
U Parsuma  46564 3-9-2022  
195 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020 ပသကပိတ်
196 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019 သက်တမ်းကုန်
197 New Wave Wood-Based
Manufacturing Co.,Ltd. 
U Myo Myint Aung  30081 19-11-2020  
198 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024  
199 Nicety Odour Forwarding & Trading
Co., Ltd.
U Wunna Aung  34160 17-7-2024  
200 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020  
201 Nilar Pulp And Paper Co.,Ltd.  U Tin Myint Ni  27679 14-2-2020  
202 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes Leonardus  32480 8-7-2023 FC
203 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Dong Seop Park   28879 23-8-2020 FC
204 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023  
205 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020  
206 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023  
207 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022  
208 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024  
209 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022  
210 Oiltech (Myanmar) Ltd. Seow Kok Hsiung  35290 6-5-2024 FC
211 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
212 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023  
213 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 12-11-2019 သက်တမ်းကုန်
214 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May
Thet Khine 
2457 31-1-2020  
215 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020  
216 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
217 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin
Myint 
20002 19-12-2019  
218 Peng Sheng Wood China Co., Ltd. Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 FC
219 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar Tun   42072 5-10-2021  
220 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a)
U Soe Myint 
12242 31-10-2024  
221 Pioneer Asia (M) Engineering Ltd. Mr.Samuel Dennis Allan Taylor  36120 10-3-2020 FC
222 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
223 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020 FC
224 Plenitude Papers & Packaging
Materials Co., Ltd. 
U Maung Pyone  12263 30-4-2022  
225 Power Stack International Co., Ltd. U Mohamed Altaf @
Yar Zar Tun 
35483 25-12-2024  
226 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024  
227 Prime Metal Co.,Ltd.  Mr. Yoon Hun Sup  31672 2-4-2023 FC
228 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020  
229 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021  
230 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 FC
231 Pyae Chit Chinn Oo Co., Ltd. Daw Khin Mar Nwe  39708 29-3-2021  
232 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025  
233 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018 သက်တမ်းကုန်
234 Rainbow Bridge Distribution Co., Ltd. U Kyaw Myo Tun  22472 18-3-2020  
235 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
236 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019 သက်တမ်းကုန်
237 Red Kidney Beans Trading Co., Ltd.  U Ratan Kumar  23071 18-11-2018 သက်တမ်းကုန်
238 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024  
239 Reva Co., Ltd.  U Myint Thein 6193 31-12-2020  
240 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023  
241 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020  
242 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
243 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023  
244 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024  
245 Royal Material Co., Ltd. U Thein Han  21491 14-11-2024  
246 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@ U Kyaw Myint  8977 30-4-2023  
247 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @ U Win Ko Ko  30393 20-3-2018 သက်တမ်းကုန်
248 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024  
249 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024  
250 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023  
251 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020 ပသကပိတ်
252 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019 သက်တမ်းကုန်
253 Saimah Trading Co., Ltd. U Hla Myint  22139 27-3-2020  
254 Same Sky Electric Co., Ltd. U Myo Aung  36873 21-5-2020  
255 Sandhi Brothers Trading Co., Ltd.  U Tin Maung  1265 30-11-2024  
256 Sea Green Seafood Trading Co., Ltd.  U Kyaw Tun Aung   24447 29-3-2020  
257 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020  
258 Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.  Daw Zinn Zinn Khaing  22663 3-8-2020  
259 Sein Family Export & Import Co.,Ltd.  U Htein Su   16041 30-4-2024  
260 Seven Golden Jade Dragons Trading
Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
261 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 ပသကပိတ်
262 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019 သက်တမ်းကုန်
263 Shwe Hinthar Yeik Mon Co.,Ltd.  Daw Kyin Than 22885 27-11-2022  
264 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024  
265 Shwe Kyun Swel Trading Co.,Ltd.  U Kone Wint (a) Hla Win  24136 9-2-2022  
266 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
267 Shwe Mi Industrial Co., Ltd.  U Ni @ U Gaw Kyoke Swin  7582 31-1-2020  
268 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017  
269 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
270 Shwe Phyu Moe Rubber Agri Production Co., Ltd.  Daw Myat Thinn Khyne   20066 7-3-2020  
271 Shwe Phyu San Co., Ltd. Daw Khin Phyu Phyu Kyaw  39042 26-10-2020  
272 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022  
273 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019 သက်တမ်းကုန်
274 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
275 Shwe Yi Moe Htet Trading Co.,Ltd.  U Yu Son @ Yan Aung  29508 13-12-2020  
276 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024  
277 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023  
278 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018 သက်တမ်းကုန်
279 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021  
280 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2019 FC
281 Smooth World International (Myanmar) Ltd. Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 FC
282 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 10-8-2020  
283 Snow Everest Co.,Ltd.  U Win Htay   27142 5-12-2024  
284 Southern Powerful Dragon Co.,Ltd.  U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
285 Southland Myanmar Rubber Co., Ltd. Mr.Lim Thiam Chye  46789 31-5-2022 FC
286 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023  
287 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021  
288 Straits Laundry (Myanmar) Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022  
289 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024  
290 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
291 Super Mandalay Co., Ltd. U Law Myint @ Myint Sein  42136 26-9-2023  
292 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024  
293 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022  
294 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @ U Thane Sho  33438 9-4-2024  
295 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019 သက်တမ်းကုန်
296 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020  
297 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020  
298 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021  
299 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2020  
300 The Great Bridge Co., Ltd. U Abdul Halin  37389 16-8-2020  
301 Thet Aung Kyaw International Co., Ltd. U Thet Tun  44852 28-8-2021  
302 Thiha Kyaw Export- Import Trading Co, Ltd.  U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023  
303 Three Red Stars Trading Co., Ltd.  U Bauk Gyar 16545 30-9-2024  
304 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020  
305 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019 ပသကပိတ်
306 Tiger Global Trading Co., Ltd.  U Kyaw Soe Moe  17731 6-7-2018 သက်တမ်းကုန်
307 Tiger International Trading Co., Ltd.   U Kyaw Win  8550 30-4-2023  
308 Tin Myint Yee Trading Co., Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2020  
309 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2020  
310 Toyo Thai Power Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Hironobu Iriya  29897 14-11-2020 FC
311 Trade One Asia International Co.,Ltd.  U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023  
312 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023  
313 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021  
314 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019 ပသကပိတ်
315 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018 ပသကပိတ်
316 U Tun Ye Htwe & Brothers Co., Ltd. U Myo Myint  39790 3-4-2021  
317 U.B.T Family Co., Ltd. Daw Pwint Mar Thin  38757 21-11-2018 သက်တမ်းကုန်
318 United Agricultural Products Processing
And Trading Co.,Ltd 
U Hla Oo  25216 23-11-2022  
319 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020 FC
320 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
321 Universal Power Trading Co., Ltd.  U Chit Soe  23115 19-3-2018 သက်တမ်းကုန်
322 Veneer International Myanmar Co., Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 FC
323 Vietnam Myanmar Friendship Trading
Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018 သက်တမ်းကုန်
324 Viganesh Brothers Co., Ltd. U Aung Lin  33850 9-6-2024  
325 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024  
326 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023  
327 Well Transportation Myanmar Co., Ltd.  Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
328 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023  
329 Wire & Wire Myanmar Co., Ltd. U Tin Nay Oo  35074 9-11-2024  
330 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024  
331 Y & P Industrial Sewing Mechine &
Parts Trading Co.,Ltd. 
Daw Myo Thandar Aung  28701 28-8-2020  
332 Y P N Group Industry Co., Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020  
333 Yadi Shinn Thant Co., Ltd.  U Myint Than Oo  18419 9-5-2024  
334 Yangon Cusclear Service Co.,Ltd.  Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023  
335 Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd.  Mr. Lee Bosang   13822 7-12-2023 FC
336 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024  
337 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
338 Yone Lwe Agriculture Development
Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
339 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 သက်တမ်းကုန်
340 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020  
341 Zawtika (Jotika) International Co., Ltd. U Khin Hlaing  19736 26-2-2020  
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၃၆၁)ခုစာရင်း

Wed, 04/08/2020 - 07:15 -- dotadmin
Undefined
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသကအမှတ် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023  
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020  
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 FC 
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023  
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024  
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021  
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019 FC 
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 8-9-2020  
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2019  
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024  
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022  
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023  
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020  
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2020  
18 Aung Nay Lin Htun Co., Ltd. U Aung Min  34711 21-6-2020  
19 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023  
20 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 FC 
21 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020 ပသကပိတ်
22 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021  
23 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020  
24 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022  
25 Ball Asia Pacific (Yangon) Metal
Container Ltd.
Mr. Suresh Gihan Atapattu  36205 7-7-2024 FC
26 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023  
27 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021  
28 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023  
29 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 FC
30 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 13-2-2020  
31 Brahma Bhummi Mining Co.,Ltd.  U Maung Shwe (a) Banwari
Lal Goenka 
24438 11-3-2020  
32 Bridge Trading Co, Ltd.  U Win Lwin  24205 24-2-2020  
33 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023  
34 Brightex Family Co.,Ltd.  U Htoo Htoo Maung (a)
Hla Han Htoo 
21649 10-12-2024  
35 Capital Automotive Ltd. U Khin Htun  27424 1-12-2024  
36 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019 သက်တမ်းကုန်
37 Centuryply Myanmar Private Ltd.  Mr.Prem Kumar Bhajanka  28663 3-7-2020 FC
38 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2019 သက်တမ်းကုန်
39 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 FC
40 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 FC
41 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024  
42 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024  
43 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
44 Cute Myanmar Thilawa Co., Ltd. Ms.Tomoko Tsukuda  39841 28-12-2019 FC
45 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023  
46 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023  
47 Da Kaung Earthen Ware Co., Ltd. U Kyaw Myo Thant   57793 26-8-2024  
48 Dagon Foods Ltd.  U Thurane Aung (a)
Christopher Aung 
29764 12-9-2020  
49 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023  
50 Dawei River Enterprise Co., Ltd. Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025  
51 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022  
52 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018 သက်တမ်းကုန်
53 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 သက်တမ်းကုန်
54 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
55 E Sourcing Ltd.  Daw Yi Yi Cho  30080 14-1-2021  
56 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024  
57 E.S.R Group Export Import General
Trading Co., Ltd.
U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021  
58 Equal Trade Co.,Ltd.  U Myint Thein  20716 23-7-2023  
59 Excel Wood International Co., Ltd.  Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay
Mone Win 
24560 9-5-2022  
60 Excellent Brothers Co., Ltd. U Kyaw Hla @ U Luqman
Hakim 
39064 21-1-2021  
61 Extremely Success Logistics Co., Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021  
62 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023  
63 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2020  
64 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2020  
65 Foxlink Myanmar Co., Ltd. Mr.Hsu, Shih-Che 32153 24-7-2023  
66 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @
Aung Ko Zin 
4303 31-7-2019 ပသကပိတ်
67 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020  
68 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021  
69 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
70 Global Apparel Textile (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd.
Mr.Wu Ming Hung  38728 13-9-2020 FC
71 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021  
72 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 3-11-2019 သက်တမ်းကုန်
73 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023  
74 Golden Myanmar Forwards Forest
Products Co., Ltd.
Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
75 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
76 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021  
77 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024  
78 Grandiose International (Myanmar)
Co.,Ltd. 
U Soe Hlaing  28437 29-5-2020  
79 Great Deal Co.,Ltd.  U Maung Sein  29022 2-10-2020  
80 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2020  
81 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024  
82 Great Pole Star International Co., Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020  
83 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020  
84 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021  
85 Green Laurel Pharmaceutical Trading Co., Ltd. U Myint Naing   21319 24-9-2024  
86 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 ပသကပိတ်
87 Greenply Industries (Myanmar) PVT Ltd.  Mr.Rajesh Mittal  31322 2-7-2023 FC
88 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021  
89 H T E Global Co, ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024  
90 Han Myanmar Co., Ltd. U San Naing  21173 9-8-2024  
91 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023  
92 Hanuman International Trading
Myanmar Co., Ltd.
U Lappa Rao @ Mg Myint  37221 13-7-2020 ပသကပိတ်
93 Havilah International Trading Co., Ltd. U Sithu   35479 9-2-2019 သက်တမ်းကုန်
94 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020  
95 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
96 Hlaing Phyo Htet Co., Ltd. U Hlaing Myo  43569 23-2-2022  
97 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024  
98 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022  
99 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae @
Daw Moe 
28309 21-6-2020  
100 Horizon Star Co., Ltd. Daw Mar Wai Khaing  35832 2-7-2024  
101 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
102 Htet Myat Hlaing International Co, Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023  
103 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
104 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
105 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021  
106 Htoo Khit Co., Ltd. U Nay Linn Aung  41211 2-8-2021  
107 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023  
108 Human Car Trading Co., Ltd. U Saw L Lay   39598 8-3-2021  
109 IIDA Electronics (Myanmar) Co., Ltd.  Mr.Nobuyuki Miyazaki  35317 16-10-2023  
110 Indorama Ventures Packaging (Myanmar)  Ltd. Mr.Sunil Marwah  35768 31-12-2024 FC
111 International Dhamma Giri Vipassana
Association 
  O95 23-5-2020  
112 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-4-2020  
113 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021  
114 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024  
115 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
116 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
117 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 FC
118 Jayson International Co., Ltd. Daw Ei Ei Mon  41760 7-9-2021  
119 JC International Logistics Ltd.  U Zaw Myo Htwe  30542 26-6-2020  
120 Jewellery Teak Timber Co., Ltd. Daw Aye Sandar  35881 28-1-2025  
121 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
122 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022  
123 K M Win Myanmar Aluminum Co., Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
124 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
125 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023  
126 Kayah Phoo Group Co., Ltd. U Kyi Sein  34026 22-6-2024  
127 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
128 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018 ပသကပိတ်
129 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
130 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021 ပသကပိတ်
131 Ko Htaik International Co., Ltd.  Daw May Yee   9545 31-3-2021  
132 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020  
133 Koyorad Myanmar Corporation Co., Ltd. Mr.Takuma Ejiri  40635 28-6-2021 FC
134 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024  
135 Kubota Myanmar Co., Ltd. Mr.Toyokazu Murata  40819 11-7-2021 FC
136 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021  
137 Kyaw Eleven Trading Co., Ltd.  U Kyaw Aung (a) Lin Pain
Choung 
18590 23-6-2023  
138 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021  
139 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024  
140 Legendary Myanmar International
Shipping & Logistics Co.,Ltd. 
U Kyaw Phone Myint  25020 2-9-2020  
141 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
142 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 28-4-2020  
143 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018 သက်တမ်းကုန်
144 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021  
145 Living Spring Co., Ltd. U Zaw Min Latt  21074 10-7-2018  
146 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
147 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023  
148 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020  
149 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024  
150 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
151 M E F International Co., Ltd. U Kyaw Lin Tun  34633 22-6-2024  
152 M G P Trading Co., Ltd. U Khin Mg Myo  35151 12-11-2024  
153 Machinery & Solutions Co., Ltd. U Aung Ye Soe  34780 7-10-2020  
154 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
155 MAK (Myanmar) Plywood Industries
Private Ltd. 
Mr.Thalangara Abdulla Sharfraz  32503 3-12-2023 FC
156 Mandalay Coffee Group Co., Ltd. U Ye Myint  34846 18-9-2024  
157 Mann Myittar Trading Co., Ltd. Daw Aye Kyi San  28316 8-11-2024  
158 Maou Oak Shaung International Co., Ltd.   U Sai Ba Nyan  15749 30-6-2020  
159 Maubin Health Agricultural Corporation
Co., Ltd.
Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020  
160 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018 သက်တမ်းကုန်
161 Maxpower (Thaketa) Co., Ltd. Mr.Priandika Permana  34578 10-2-2023 FC
162 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
163 McCoy Trading Co., Ltd.  U Lian Khan Thawng  24993 1-11-2022  
164 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018 သက်တမ်းကုန်
165 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 FC
166 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
167 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024  
168 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
169 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2020  
170 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021 ပသကပိတ်
171 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023  
172 Muse Ko Kang Co., Ltd.   U Soe Tint  9483 31-7-2024  
173 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018 ပသကပိတ်
174 Myan Kor Global Holding Trading Co.,Ltd.  Daw Khin San Mu  29843 14-1-2021  
175 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021  
176 Myanmar Access International Co., Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023  
177 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024  
178 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019 ပသကပိတ်
179 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024  
180 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 FC
181 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
182 Myanmar Glorious Power Co., Ltd. U Aung Zaw Win  35344 14-12-2024  
183 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
184 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2020  
185 Myanmar Kaido Co., Ltd.  U Zaw Nyunt Oo   0930 30-9-2020  
186 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020 ပသကပိတ်
187 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020  
188 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 15-2-2020  
189 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 FC
190 Myanmar Technologies Industry Co., Ltd.  U Thein Che   8861 31-12-2024  
191 Myanmar Timber Field Co.,Ltd.  U Tun Kyaw Win  17328 9-5-2020  
192 Myanmar Tokiwa Corporation Ltd.  U Myint Naing Oo @
U Bhone Myint Aung 
26890 17-10-2018  
193 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020  
194 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
195 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019 သက်တမ်းကုန်
196 Myint Thukha Nadi Logistics Co.,Ltd.  U Win Tun Oo  32971 21-10-2023  
197 Myit Kway Ayar Trading Co., Ltd. U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019 သက်တမ်းကုန်
198 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023  
199 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021  
200 N.M.T Ltd.   U Myo Thant   1153 31-3-2023  
201 N.Y.K Global Diamond Crown Co., Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021  
202 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024  
203 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
204 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 3-9-2020  
205 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
206 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020  
207 New Golden Everest Agro (Myanmar)
Co., Ltd.
U Parsuma  46564 3-9-2022  
208 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020 ပသကပိတ်
209 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019 သက်တမ်းကုန်
210 New Wave Wood-Based
Manufacturing Co.,Ltd. 
U Myo Myint Aung  30081 19-11-2020  
211 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024  
212 Nicety Odour Forwarding & Trading
Co., Ltd.
U Wunna Aung  34160 17-7-2024  
213 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020  
214 Nilar Pulp And Paper Co.,Ltd.  U Tin Myint Ni  27679 14-2-2020  
215 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes Leonardus  32480 8-7-2023 FC
216 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Dong Seop Park   28879 23-8-2020 FC
217 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023  
218 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020  
219 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023  
220 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022  
221 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024  
222 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022  
223 Oiltech (Myanmar) Ltd. Seow Kok Hsiung  35290 6-5-2024 FC
224 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
225 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023  
226 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 12-11-2019 သက်တမ်းကုန်
227 Oyster Shell Co.,Ltd.  U Ashok Kumar  26044 30-5-2019 သက်တမ်းကုန်
228 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May
Thet Khine 
2457 31-1-2020  
229 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020  
230 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
231 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin
Myint 
20002 19-12-2019  
232 Peng Sheng Wood China Co., Ltd. Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 FC
233 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar Tun   42072 5-10-2021  
234 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a)
U Soe Myint 
12242 31-10-2024  
235 Pioneer Asia (M) Engineering Ltd. Mr.Samuel Dennis Allan Taylor  36120 10-3-2020 FC
236 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
237 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020 FC
238 Plenitude Papers & Packaging
Materials Co., Ltd. 
U Maung Pyone  12263 30-4-2022  
239 Power Stack International Co., Ltd. U Mohamed Altaf @
Yar Zar Tun 
35483 25-12-2024  
240 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024  
241 Prime Metal Co.,Ltd.  Mr. Yoon Hun Sup  31672 2-4-2023 FC
242 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020  
243 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021  
244 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 FC
245 Pyae Chit Chinn Oo Co., Ltd. Daw Khin Mar Nwe  39708 29-3-2021  
246 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025  
247 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018 သက်တမ်းကုန်
248 Rainbow Bridge Distribution Co., Ltd. U Kyaw Myo Tun  22472 18-3-2020  
249 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
250 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019 သက်တမ်းကုန်
251 Red Kidney Beans Trading Co., Ltd.  U Ratan Kumar  23071 18-11-2018 သက်တမ်းကုန်
252 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024  
253 Reva Co., Ltd.  U Myint Thein 6193 31-12-2020  
254 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023  
255 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020  
256 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019 သက်တမ်းကုန်
257 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023  
258 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024  
259 Royal Material Co., Ltd. U Thein Han  21491 14-11-2024  
260 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@ U Kyaw Myint  8977 30-4-2023  
261 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @ U Win Ko Ko  30393 20-3-2018 သက်တမ်းကုန်
262 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024  
263 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024  
264 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023  
265 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020 ပသကပိတ်
266 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019 သက်တမ်းကုန်
267 Saimah Trading Co., Ltd. U Hla Myint  22139 27-3-2020  
268 Same Sky Electric Co., Ltd. U Myo Aung  36873 21-5-2020  
269 Sandhi Brothers Trading Co., Ltd.  U Tin Maung  1265 30-11-2024  
270 Sea Green Seafood Trading Co., Ltd.  U Kyaw Tun Aung   24447 29-3-2020  
271 Sea Lion Co., Ltd. U Win Zaw Aung 7437 31-7-2023  
272 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020  
273 Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.  Daw Zinn Zinn Khaing  22663 3-8-2020  
274 Sein Family Export & Import Co.,Ltd.  U Htein Su   16041 30-4-2024  
275 Seven Golden Jade Dragons Trading
Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
276 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 ပသကပိတ်
277 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019 သက်တမ်းကုန်
278 Shwe Hinthar Yeik Mon Co.,Ltd.  Daw Kyin Than 22885 27-11-2022  
279 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024  
280 Shwe Kyun Swel Trading Co.,Ltd.  U Kone Wint (a) Hla Win  24136 9-2-2022  
281 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
282 Shwe Mi Industrial Co., Ltd.  U Ni @ U Gaw Kyoke Swin  7582 31-1-2020  
283 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017  
284 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
285 Shwe Phyu Moe Rubber Agri Production Co., Ltd.  Daw Myat Thinn Khyne   20066 7-3-2020  
286 Shwe Phyu San Co., Ltd. Daw Khin Phyu Phyu Kyaw  39042 26-10-2020  
287 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022  
288 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019 သက်တမ်းကုန်
289 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
290 Shwe Yi Moe Htet Trading Co.,Ltd.  U Yu Son @ Yan Aung  29508 13-12-2020  
291 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024  
292 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023  
293 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018 သက်တမ်းကုန်
294 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021  
295 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2019 FC
296 Smooth World International (Myanmar) Ltd. Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 FC
297 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 10-8-2020  
298 Snow Everest Co.,Ltd.  U Win Htay   27142 5-12-2024  
299 Southern Powerful Dragon Co.,Ltd.  U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
300 Southland Myanmar Rubber Co., Ltd. Mr.Lim Thiam Chye  46789 31-5-2022 FC
301 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023  
302 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021  
303 Straits Laundry (Myanmar) Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022  
304 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024  
305 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
306 Super Mandalay Co., Ltd. U Law Myint @ Myint Sein  42136 26-9-2023  
307 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024  
308 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022  
309 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @ U Thane Sho  33438 9-4-2024  
310 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019 သက်တမ်းကုန်
311 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020  
312 Than Lwin Aye Industry Co., Ltd.  U Kyaw Kyaw @
Tyon Kyin Chan
13008 30-9-2024  
313 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020  
314 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021  
315 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2020  
316 The Great Bridge Co., Ltd. U Abdul Halin  37389 16-8-2020  
317 Thet Aung Kyaw International Co., Ltd. U Thet Tun  44852 28-8-2021  
318 Thiha Kyaw Export- Import Trading Co, Ltd.  U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023  
319 Three Red Stars Trading Co., Ltd.  U Bauk Gyar 16545 30-9-2024  
320 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020  
321 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019 ပသကပိတ်
322 Tiger Global Trading Co., Ltd.  U Kyaw Soe Moe  17731 6-7-2018 သက်တမ်းကုန်
323 Tiger International Trading Co., Ltd.   U Kyaw Win  8550 30-4-2023  
324 Tin Myint Yee Trading Co., Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2020  
325 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2020  
326 Toyo Thai Power Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Hironobu Iriya  29897 14-11-2020 FC
327 Trade One Asia International Co.,Ltd.  U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023  
328 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023  
329 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021  
330 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019 ပသကပိတ်
331 Tun Ou Khin Co., Ltd. Daw Khin War  41972 20-7-2021  
332 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018 ပသကပိတ်
333 U Tun Ye Htwe & Brothers Co., Ltd. U Myo Myint  39790 3-4-2021  
334 U.B.T Family Co., Ltd. Daw Pwint Mar Thin  38757 21-11-2018 သက်တမ်းကုန်
335 Unidata Technology Co.,Ltd.  U Sulayman Bawa @
U Kyaw Soe  
30879 20-6-2023  
336 United Agricultural Products Processing
And Trading Co.,Ltd 
U Hla Oo  25216 23-11-2022  
337 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020 FC
338 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
339 Universal Power Trading Co., Ltd.  U Chit Soe  23115 19-3-2018 သက်တမ်းကုန်
340 Veneer International Myanmar Co., Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 FC
341 Vietnam Myanmar Friendship Trading
Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018 သက်တမ်းကုန်
342 Viganesh Brothers Co., Ltd. U Aung Lin  33850 9-6-2024  
343 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024  
344 Wa Minn Co., Ltd.  U Myint Wai  5957 31-7-2023  
345 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023  
346 Well Transportation Myanmar Co., Ltd.  Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
347 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023  
348 Wire & Wire Myanmar Co., Ltd. U Tin Nay Oo  35074 9-11-2024  
349 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024  
350 Y & P Industrial Sewing Mechine &
Parts Trading Co.,Ltd. 
Daw Myo Thandar Aung  28701 28-8-2020  
351 Y P N Group Industry Co., Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020  
352 Yadi Shinn Thant Co., Ltd.  U Myint Than Oo  18419 9-5-2024  
353 Yangon Cusclear Service Co.,Ltd.  Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023  
354 Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd.  Mr. Lee Bosang   13822 7-12-2023 FC
355 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024  
356 Yar Min Kyaw Co., Ltd.  U Nankishore   2475 31-12-2020  
357 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
358 Yone Lwe Agriculture Development
Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019 သက်တမ်းကုန်
359 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 သက်တမ်းကုန်
360 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020  
361 Zawtika (Jotika) International Co., Ltd. U Khin Hlaing  19736 26-2-2020  
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုတို့၏ စာရင်း

Tue, 01/28/2020 - 09:19 -- ictuser
Undefined

၂၀၁၇  ခုနှစ်အတွင်း  ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ပြည်လည်ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃) ခုအား စတင်ကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀) အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို  မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် ထည့်သွင်းကြရန်နှင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးထားသော  ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ပတ်သိမ်းခြင်းအပါအဝင် တည်ဆဲဉပဒေများနှင့် အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၇  ခုနှစ်အတွင်း  ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ပြည်လည်ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃) ခုအား  ပူးတွဲပါ PDF Fileတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃)ခုစာရင်း

Wed, 08/07/2019 - 07:06 -- ictuser
Undefined

၂၀၁၂ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့်၂၀၁၅ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအခန်း(၁၁)၊ပုဒ်မ(၃၈)ခုတွင်မည်သူမျှပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟုပြဌာန်းထားရှိပါသည်။ ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုပို့ကုန်များသင်္ဘာတင်သည့်နေ့မှ(၆)လအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းအသီးသီးသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိပါသည်။၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသည့်
ကုမ္ပဏီများအနက်ပမာဏအများဆုံးကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၄၀)ခုရှိကြောင်းဗဟိုဘဏ်မှအကြောင်းကြားလာရာပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက်ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်
ကျန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ(၄၀)ဆောင်ရွက်ကြပါရန်၂၀၁၉ခုနစ်ဇွန်လ(၆)ရက်နေ့မှစ၍ဝန်ကြီးဌာနwebsiteမှတဆင့်အသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ
(၆.၈.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာဖြင့်ကုမ္ပဏီ(၄)ခုတို့မှပို့ကုန်ရငွေများအပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားလာပါသဖြင့်ယခင်ကုမ္ပဏီ(၇)ခုအစားကုမ္ပဏီ(၃)
ခုစာရင်းအား သိရှိနိုင်ပါရန်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၃)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမည်/ဒါရိုက်တာအမည် ပသကအမှတ် မှတ်ချက်
1 Fine Ply Myanmar Private Ltd.  Mr.Ashok Garg  32835  
2 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd.  U Soe Yin  25250  
3 Kyaw San Co., Ltd.  U Kyaw Oo  17343  
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ