ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

"(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၁၉၅)ခုစာရင်း"

Wed, 11/11/2020 - 11:18 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၂-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂၃-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေအပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၂)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန် ရငွေ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၁၉၅)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၁၉၅)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

 

 

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

            ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁   ရက်

 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၁၉၅)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 Alliance One Myanmar
Co.,Ltd.
Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
2 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
3 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
4 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
5 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
6 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
7 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
8 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
9 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
10 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
11 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
12 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
13 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
14 Aye Yar Phoenix Trading
Co., Ltd. 
U Raju  24451 6-6-2020 197729279
15 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
16 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
17 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
18 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
19 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
20 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
21 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
22 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
23 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
24 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
25 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
26 E.F.R.G Link Express
Services Ltd. 
U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
27 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
28 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
29 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
30 Forward Engineering
Trading Co.,Ltd. 
U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
31 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @Aung KoZin  4303 31-7-2019 113224991
32 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
33 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
34 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
35 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
36 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
37 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
38 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
39 Grand Andaman Islands
Co.,Ltd.
U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
40 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
41 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
42 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
43 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
44 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
45 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
46 Hanaro KM (Myanmar)
Co., Ltd.
U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
47 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
48 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
49 Highland Ayeyarwady
Co.,Ltd. 
Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
50 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
51 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin TwarNgar  34840 13-10-2024 104728642
52 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
53 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
54 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
55 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
56 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
57 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
58 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
59 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
60 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
61 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
62 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @
Ban Shaung 
37667 28-6-2020  
63 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
64 Japan Cotton Product Co.,Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
65 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
66 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
67 K M Win Myanmar
Aluminum Co.,Ltd.
U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
68 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
69 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
70 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
71 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May
Lwin 
42066 2-10-2021  
72 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
73 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
74 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
75 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
76 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
77 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
78 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
79 Long Yuan Tai Xing Co.,Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
80 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
81 Lujee Myanmar International
Co.,Ltd. 
U Imran @U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
82 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
83 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
84 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
85 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
86 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
87 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai
Leeswatrakul 
36176 14-1-2025 183078895
88 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
89 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
90 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
91 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
92 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
93 Myanmar Access
International Co.,Ltd.
U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
94 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
95 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
96 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
97 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
98 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
99 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
100 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
101 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
102 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
103 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
104 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
105 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
106 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
107 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
108 Nan Wai Wai Aung Trading
Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
109 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
110 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
111 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
112 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
113 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
114 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
115 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
116 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
117 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
118 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
119 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
120 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
121 Paragon Cargo Trading
Co.,Ltd. 
Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
122 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung Hwar  37819 16-9-2020 115222007
123 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
124 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
125 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
126 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)
Chandran(a) U Soe Myint 
12242 31-10-2024 181068493
127 Pioneer Asia (M)
Engineering Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
128 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
129 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
130 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
131 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
132 Pulses Villa Myanmar Co.,Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
133 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
134 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
135 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
136 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
137 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
138 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
139 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
140 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
141 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
142 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
143 Ruby Lion Manufacturing
Co., Ltd. 
U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
144 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
145 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
146 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
147 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
148 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
149 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
150 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
151 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
152 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
153 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
154 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
155 Shwe Pin Le Trading Co.,Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
156 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
157 Shwe Yaung Pya Agro
Co.,Ltd. 
U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
158 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
159 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
160 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
161 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
162 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
163 Straits Laundry (Myanmar)
Ltd.
Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
164 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint
Aung 
34995 8-7-2024 115254308
165 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
166 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
167 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
168 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
169 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
170 Thar Yar Chan Myae Co.,Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
171 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
172 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
173 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
174 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
175 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
176 Trade One Asia
International Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
177 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
178 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
179 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
180 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
181 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
182 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
183 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
184 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye
Thaung 
36170 20-1-2025 118115457
185 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
186 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @
U Phyo Aung 
35201 17-3-2024 112249591
187 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
188 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
189 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
190 Y P N Group Industry
Co.,Ltd.
Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
191 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
192 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
193 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
194 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
195 Zawtika(Jotika)International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၁၉၇)ခုစာရင်း

Thu, 10/01/2020 - 03:22 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၇-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၂-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေအပြည့်အဝ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၃)စာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန် ရငွေ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၁၉၇)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၁၉၇)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

 

 

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

            ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉   ရက်

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၁၉၇)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 Alliance One Myanmar
Co.,Ltd.
Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
2 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
3 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
4 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
5 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
6 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
7 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
8 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
9 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
10 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
11 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
12 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
13 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
14 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
15 Aye Yar Phoenix Trading
Co., Ltd. 
U Raju  24451 6-6-2020 197729279
16 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
17 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
18 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
19 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
20 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
21 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
22 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
23 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
24 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
25 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
26 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
27 E.F.R.G Link Express
Services Ltd. 
U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
28 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
29 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
30 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
31 Forward Engineering
Trading Co.,Ltd. 
U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
32 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @Aung KoZin  4303 31-7-2019 113224991
33 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
34 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
35 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
36 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
37 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
38 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
39 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
40 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
41 Grand Andaman Islands
Co.,Ltd.
U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
42 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
43 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
44 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
45 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
46 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
47 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
48 Hanaro KM (Myanmar)
Co., Ltd.
U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
49 Hanuman International Trading Myanmar Co.,Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
50 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
51 Highland Ayeyarwady
Co.,Ltd. 
Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
52 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
53 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin TwarNgar  34840 13-10-2024 104728642
54 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
55 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
56 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
57 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
58 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
59 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
60 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
61 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
62 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
63 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
64 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @
Ban Shaung 
37667 28-6-2020  
65 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
66 Japan Cotton Product Co.,Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
67 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
68 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
69 K M Win Myanmar
Aluminum Co.,Ltd.
U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
70 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
71 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
72 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
73 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May
Lwin 
42066 2-10-2021  
74 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
75 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
76 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
77 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
78 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
79 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
80 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
81 Long Yuan Tai Xing Co.,Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
82 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
83 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
84 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
85 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
86 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
87 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
88 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
89 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai
Leeswatrakul 
36176 14-1-2025 183078895
90 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
91 Moe Htet Myint Moh Co.,Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
92 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
93 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
94 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
95 Myanmar Access
International Co.,Ltd.
U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
96 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
97 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
98 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
99 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
100 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
101 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
102 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
103 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
104 Myanmar Yachting
Federation 
  G199 31-7-2020 017992341 
105 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
106 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
107 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
108 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
109 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
110 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
111 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
112 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
113 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
114 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
115 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
116 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
117 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
118 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
119 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
120 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
121 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
122 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
123 Paragon Cargo Trading
Co.,Ltd. 
Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
124 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung Hwar  37819 16-9-2020 115222007
125 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
126 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
127 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
128 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)
Chandran(a) U Soe Myint 
12242 31-10-2024 181068493
129 Pioneer Asia (M)
Engineering Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
130 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
131 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
132 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
133 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
134 Pulses Villa Myanmar Co.,Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
135 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
136 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
137 Red Kidney Beans Trading Co.,Ltd.  U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
138 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
139 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
140 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
141 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
142 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
143 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
144 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
145 Ruby Lion Manufacturing
Co., Ltd. 
U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
146 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
147 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
148 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
149 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
150 Seven Golden Jade Dragons Trading Co., Ltd. U Khun Phone   43370 6-2-2022  
151 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
152 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
153 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
154 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
155 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
156 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
157 Shwe Pin Le Trading Co.,Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
158 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
159 Shwe Yaung Pya Agro
Co.,Ltd. 
U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
160 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
161 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
162 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
163 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
164 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
165 Straits Laundry (Myanmar)
Ltd.
Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
166 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint
Aung 
34995 8-7-2024 115254308
167 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
168 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
169 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
170 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
171 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
172 Thar Yar Chan Myae Co.,Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
173 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
174 Thiha Kyaw Export-Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
175 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
176 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
177 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
178 Trade One Asia
International Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
179 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
180 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
181 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
182 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
183 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
184 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
185 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
186 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye
Thaung 
36170 20-1-2025 118115457
187 Vietnam Myanmar
Friendship TradingCo.,Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
188 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @
U Phyo Aung 
35201 17-3-2024 112249591
189 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
190 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
191 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
192 Y P N Group Industry
Co.,Ltd.
Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
193 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
194 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
195 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
196 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
197 Zawtika(Jotika)InternationalCo.,Ltd. U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128

 

Latest News: 

"(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၂၀၀)ခုစာရင်း"

Thu, 09/17/2020 - 10:06 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၆-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၇-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၃)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေ အတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြထား သော ကုမ္ပဏီ(၄)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၇)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၀၀)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၀၀)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

 

 

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ  ၁၇  ရက်

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၂၀၀)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020 100454521
2 Alliance One Myanmar
Co.,Ltd.
Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
3 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
4 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
5 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
6 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
7 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
8 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
9 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
10 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
11 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
12 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
13 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
14 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
15 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
16 Aye Yar Phoenix Trading
Co., Ltd. 
U Raju  24451 6-6-2020 197729279
17 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
18 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
19 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
20 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
21 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
22 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
23 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
24 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
25 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
26 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
27 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
28 E.F.R.G Link Express
Services Ltd. 
U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
29 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
30 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
31 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
32 Forward Engineering
Trading Co.,Ltd. 
U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
33 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @Aung KoZin  4303 31-7-2019 113224991
34 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
35 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
36 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
37 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
38 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
39 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
40 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
41 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
42 Grand Andaman Islands
Co.,Ltd.
U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
43 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
44 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
45 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
46 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
47 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
48 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
49 Hanaro KM (Myanmar)
Co., Ltd.
U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
50 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
51 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
52 Highland Ayeyarwady
Co.,Ltd. 
Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
53 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
54 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin TwarNgar  34840 13-10-2024 104728642
55 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
56 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
57 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
58 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
59 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
60 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
61 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
62 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
63 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
64 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
65 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @
Ban Shaung 
37667 28-6-2020  
66 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
67 Japan Cotton Product Co.,Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
68 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
69 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
70 K M Win Myanmar
Aluminum Co.,Ltd.
U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
71 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
72 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
73 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
74 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May
Lwin 
42066 2-10-2021  
75 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
76 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
77 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
78 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
79 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
80 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
81 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
82 Long Yuan Tai Xing Co.,Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
83 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
84 Lujee Myanmar International
Co.,Ltd. 
U Imran @U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
85 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
86 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
87 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
88 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
89 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
90 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai
Leeswatrakul 
36176 14-1-2025 183078895
91 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
92 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
93 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
94 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
95 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023 104741673
96 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
97 Myanmar Access
International Co.,Ltd.
U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
98 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
99 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
100 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
101 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
102 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
103 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
104 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
105 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
106 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
107 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
108 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
109 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
110 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
111 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
112 Nan Wai Wai Aung Trading
Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
113 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
114 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
115 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
116 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
117 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
118 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
119 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
120 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
121 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
122 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
123 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
124 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
125 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran@ U Soe Myint  31603 28-8-2023 101738868
126 Paragon Cargo Trading
Co.,Ltd. 
Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
127 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung Hwar  37819 16-9-2020 115222007
128 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
129 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
130 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
131 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)
Chandran(a) U Soe Myint 
12242 31-10-2024 181068493
132 Pioneer Asia (M)
Engineering Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
133 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
134 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
135 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
136 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
137 Pulses Villa Myanmar Co.,Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
138 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
139 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
140 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
141 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
142 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
143 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
144 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
145 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
146 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
147 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
148 Ruby Lion Manufacturing
Co., Ltd. 
U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
149 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
150 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
151 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
152 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
153 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
154 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
155 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
156 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
157 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
158 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
159 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
160 Shwe Pin Le Trading Co.,Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
161 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
162 Shwe Yaung Pya Agro
Co.,Ltd. 
U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
163 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
164 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
165 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
166 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
167 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
168 Straits Laundry (Myanmar)
Ltd.
Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
169 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint
Aung 
34995 8-7-2024 115254308
170 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
171 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
172 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
173 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
174 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
175 Thar Yar Chan Myae Co.,Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
176 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
177 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
178 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
179 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
180 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
181 Trade One Asia
International Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
182 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
183 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
184 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
185 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
186 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
187 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
188 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
189 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye
Thaung 
36170 20-1-2025 118115457
190 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
191 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @
U Phyo Aung 
35201 17-3-2024 112249591
192 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
193 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
194 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
195 Y P N Group Industry
Co.,Ltd.
Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
196 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
197 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
198 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
199 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
200 Zawtika (Jotika) International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၂၀၇)ခုစာရင်း

Wed, 09/02/2020 - 10:02 -- ictuser
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြား သုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

 ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၁၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၆-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၆)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေ အတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့် အတူ တင်ပြထားသောကုမ္ပဏီ(၁)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၇)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၀၇)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၀၇)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

 

          

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ   ၂   ရက်

 

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
           
1 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020 100454521
2 Alliance One Myanmar
Co.,Ltd.
Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
3 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
4 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
5 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
6 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
7 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
8 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
9 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
10 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw
Aung 
37036 11-7-2023 108653841
11 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020 104099424
12 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
13 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
14 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
15 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
16 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
17 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
18 Aye Yar Phoenix Trading
Co., Ltd. 
U Raju  24451 6-6-2020 197729279
19 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
20 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
21 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
22 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
23 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
24 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
25 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
26 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
27 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
28 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
29 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
30 E.F.R.G Link Express
Services Ltd. 
U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
31 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
32 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
33 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
34 Forward Engineering
Trading Co.,Ltd. 
U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
35 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @Aung KoZin  4303 31-7-2019 113224991
36 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
37 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
38 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
39 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
40 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
41 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
42 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
43 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
44 Grand Andaman Islands
Co.,Ltd.
U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
45 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
46 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
47 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
48 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
49 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
50 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
51 Hanaro KM (Myanmar)
Co., Ltd.
U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
52 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
53 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
54 Highland Ayeyarwady
Co.,Ltd. 
Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
55 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
56 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin TwarNgar  34840 13-10-2024 104728642
57 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
58 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
59 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
60 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
61 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
62 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
63 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
64 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
65 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
66 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
67 International Yadanar
Trading Co,Ltd. 
Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024 105669054
68 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @
Ban Shaung 
37667 28-6-2020  
69 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
70 Japan Cotton Product Co.,Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
71 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
72 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
73 K M Win Myanmar
Aluminum Co.,Ltd.
U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
74 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
75 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
76 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
77 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May
Lwin 
42066 2-10-2021  
78 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
79 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
80 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
81 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
82 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
83 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
84 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025 139297156
85 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
86 Long Yuan Tai Xing Co.,Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
87 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
88 Lujee Myanmar International
Co.,Ltd. 
U Imran @U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
89 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
90 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
91 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
92 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
93 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
94 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai
Leeswatrakul 
36176 14-1-2025 183078895
95 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
96 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
97 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
98 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
99 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023 104741673
100 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
101 Myanmar Access
International Co.,Ltd.
U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
102 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
103 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
104 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
105 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
106 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
107 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
108 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
109 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
110 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
111 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
112 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
113 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
114 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
115 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
116 Nan Wai Wai Aung Trading
Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
117 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
118 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
119 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
120 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
121 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
122 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
123 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
124 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
125 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
126 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
127 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
128 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
129 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran@ U Soe Myint  31603 28-8-2023 101738868
130 Paragon Cargo Trading
Co.,Ltd. 
Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
131 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung Hwar  37819 16-9-2020 115222007
132 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
133 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
134 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
135 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)
Chandran(a) U Soe Myint 
12242 31-10-2024 181068493
136 Pioneer Asia (M)
Engineering Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
137 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
138 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
139 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
140 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
141 Pulses Villa Myanmar Co.,Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
142 Puma Energy Asia Sun Co.,Ltd. Mr.Christophe Guido
Zyde 
34510 24-6-2024 112126597
143 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
144 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
145 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
146 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
147 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023 110491123
148 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
149 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
150 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
151 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
152 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
153 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
154 Ruby Lion Manufacturing
Co., Ltd. 
U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
155 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
156 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
157 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
158 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
159 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
160 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
161 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
162 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
163 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
164 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
165 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
166 Shwe Pin Le Trading Co.,Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
167 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
168 Shwe Yaung Pya Agro
Co.,Ltd. 
U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
169 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
170 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
171 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
172 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
173 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
174 Straits Laundry (Myanmar)
Ltd.
Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
175 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint
Aung 
34995 8-7-2024 115254308
176 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
177 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
178 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
179 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
180 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
181 Thar Yar Chan Myae Co.,Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
182 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
183 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
184 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
185 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
186 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
187 Tin Myint Yee Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025 183479490
188 Trade One Asia
International Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
189 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
190 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
191 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
192 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
193 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
194 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
195 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
196 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye
Thaung 
36170 20-1-2025 118115457
197 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
198 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @
U Phyo Aung 
35201 17-3-2024 112249591
199 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
200 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
201 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
202 Y P N Group Industry
Co.,Ltd.
Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
203 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
204 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
205 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
206 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
207 Zawtika (Jotika) International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၂၁၄)ခုစာရင်း

Tue, 08/18/2020 - 06:19 -- eiprdep
Myanmar

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၉-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၀-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၇)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန် ရငွေ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၁၄)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၁၄)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

 

 

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ      ၁၈     ရက်

 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၂၁၄)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
           
1 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020 100454521
2 Alliance One Myanmar
Co.,Ltd.
Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
3 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024 104696619
4 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
5 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
6 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
7 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
8 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
9 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
10 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
11 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw
Aung 
37036 11-7-2023 108653841
12 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020 104099424
13 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
14 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
15 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
16 Aung Tha Pyay Tun Co.,Ltd.  U Singaravalu @
U Tun Nyein 
32106 28-10-2023 106568944
17 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
18 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
19 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
20 Aye Yar Phoenix Trading
Co., Ltd. 
U Raju  24451 6-6-2020 197729279
21 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023 100785765
22 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
23 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
24 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
25 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
26 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
27 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
28 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
29 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
30 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
31 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
32 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
33 E.F.R.G Link Express
Services Ltd. 
U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
34 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
35 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
36 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
37 Forward Engineering
Trading Co.,Ltd. 
U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
38 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @Aung KoZin  4303 31-7-2019 113224991
39 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
40 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
41 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
42 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
43 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
44 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
45 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
46 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
47 Grand Andaman Islands
Co.,Ltd.
U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
48 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
49 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
50 Great Quality Industrial
Co.,Ltd. 
U Mohamed Moosa (a) U Nay Win Lay  19960 1-5-2020 102787277
51 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
52 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
53 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
54 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
55 Hanaro KM (Myanmar)
Co., Ltd.
U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
56 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
57 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
58 Highland Ayeyarwady
Co.,Ltd. 
Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
59 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
60 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin TwarNgar  34840 13-10-2024 104728642
61 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
62 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
63 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
64 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
65 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
66 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
67 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
68 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
69 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
70 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
71 International Yadanar
Trading Co,Ltd. 
Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024 105669054
72 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @
Ban Shaung 
37667 28-6-2020  
73 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
74 Japan Cotton Product Co.,Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
75 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
76 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
77 K M Win Myanmar
Aluminum Co.,Ltd.
U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
78 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
79 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
80 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
81 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May
Lwin 
42066 2-10-2021  
82 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
83 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
84 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
85 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
86 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
87 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
88 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025 139297156
89 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
90 Long Yuan Tai Xing Co.,Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
91 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
92 Lujee Myanmar International
Co.,Ltd. 
U Imran @U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
93 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
94 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
95 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
96 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
97 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
98 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai
Leeswatrakul 
36176 14-1-2025 183078895
99 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
100 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
101 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
102 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
103 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023 104741673
104 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
105 Myanmar Access
International Co.,Ltd.
U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
106 Myanmar Andaman Pearl
Co., Ltd.
U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024 104651240
107 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
108 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
109 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
110 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
111 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
112 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
113 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
114 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
115 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
116 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
117 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
118 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
119 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
120 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
121 Nan Wai Wai Aung Trading
Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
122 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
123 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
124 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
125 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
126 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
127 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
128 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
129 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
130 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
131 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
132 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
133 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
134 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran@ U Soe Myint  31603 28-8-2023 101738868
135 Paragon Cargo Trading
Co.,Ltd. 
Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
136 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung Hwar  37819 16-9-2020 115222007
137 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
138 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
139 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
140 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)
Chandran(a) U Soe Myint 
12242 31-10-2024 181068493
141 Pioneer Asia (M)
Engineering Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
142 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
143 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
144 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
145 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
146 Pulses Villa Myanmar Co.,Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
147 Puma Energy Asia Sun Co.,Ltd. Mr.Christophe Guido
Zyde 
34510 24-6-2024 112126597
148 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
149 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
150 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
151 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
152 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023 110491123
153 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
154 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
155 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
156 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
157 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
158 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
159 Ruby Lion Manufacturing
Co., Ltd. 
U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
160 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
161 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
162 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
163 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
164 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
165 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
166 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
167 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
168 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
169 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
170 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
171 Shwe Pin Le Trading Co.,Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
172 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
173 Shwe Yaung Pya Agro
Co.,Ltd. 
U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
174 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
175 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
176 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
177 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
178 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
179 Straits Laundry (Myanmar)
Ltd.
Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
180 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint
Aung 
34995 8-7-2024 115254308
181 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
182 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
183 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
184 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
185 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
186 Thar Yar Chan Myae Co.,Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
187 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
188 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
189 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
190 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
191 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
192 Tin Myint Yee Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025 183479490
193 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025 109836087
194 Trade One Asia
International Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
195 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
196 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
197 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
198 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
199 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
200 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
201 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
202 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye
Thaung 
36170 20-1-2025 118115457
203 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
204 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @
U Phyo Aung 
35201 17-3-2024 112249591
205 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
206 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
207 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024 191235037
208 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
209 Y P N Group Industry
Co.,Ltd.
Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
210 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
211 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
212 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
213 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
214 Zawtika (Jotika) International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 

ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

Tue, 08/11/2020 - 06:48 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၉-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၆)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေ အတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြထား သော ကုမ္ပဏီ(၁)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၇)ခုအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၂၁)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၂၁)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

 

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ      ၁၁       ရက်

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၂၂၁)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
           
1 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020 100454521
2 Alliance One Myanmar
Co.,Ltd.
Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
3 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024 104696619
4 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
5 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
6 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
7 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
8 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
9 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
10 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
11 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw
Aung 
37036 11-7-2023 108653841
12 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020 104099424
13 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
14 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
15 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
16 Aung Tha Pyay Tun Co.,Ltd.  U Singaravalu @
U Tun Nyein 
32106 28-10-2023 106568944
17 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
18 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
19 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
20 Aye Yar Phoenix Trading
Co., Ltd. 
U Raju  24451 6-6-2020 197729279
21 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023 100785765
22 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
23 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
24 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
25 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
26 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
27 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
28 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
29 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
30 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
31 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
32 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
33 E.F.R.G Link Express
Services Ltd. 
U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
34 Excel Wood International
Co., Ltd. 
Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay Mone Win  24560 9-5-2022  
35 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
36 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
37 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
38 Forward Engineering
Trading Co.,Ltd. 
U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
39 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @Aung KoZin  4303 31-7-2019 113224991
40 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
41 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
42 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
43 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
44 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
45 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
46 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
47 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
48 Golden Spoon Trading
Co.,Ltd.
U Tun Lin  42610 28-11-2021 106851956
49 Grand Andaman Islands
Co.,Ltd.
U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
50 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
51 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
52 Great Quality Industrial
Co.,Ltd. 
U Mohamed Moosa (a) U Nay Win Lay  19960 1-5-2020 102787277
53 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
54 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
55 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
56 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
57 Hanaro KM (Myanmar)
Co., Ltd.
U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
58 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
59 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
60 Highland Ayeyarwady
Co.,Ltd. 
Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
61 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
62 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin TwarNgar  34840 13-10-2024 104728642
63 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
64 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
65 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
66 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
67 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
68 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
69 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
70 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
71 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
72 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
73 International Yadanar
Trading Co,Ltd. 
Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024 105669054
74 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @
Ban Shaung 
37667 28-6-2020  
75 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
76 Japan Cotton Product Co.,Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
77 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
78 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
79 K M Win Myanmar
Aluminum Co.,Ltd.
U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
80 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
81 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
82 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
83 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May
Lwin 
42066 2-10-2021  
84 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
85 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
86 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
87 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
88 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
89 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
90 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025 139297156
91 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
92 Linn Mahar (Myanmar) Co.,Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021 105310501
93 Long Yuan Tai Xing Co.,Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
94 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
95 Lujee Myanmar International
Co.,Ltd. 
U Imran @U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
96 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
97 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
98 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
99 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
100 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
101 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai
Leeswatrakul 
36176 14-1-2025 183078895
102 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
103 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
104 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
105 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
106 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023 104741673
107 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
108 Myanmar Access
International Co.,Ltd.
U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
109 Myanmar Andaman Pearl
Co., Ltd.
U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024 104651240
110 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
111 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
112 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
113 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
114 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
115 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
116 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
117 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
118 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
119 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
120 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
121 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
122 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
123 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
124 Nan Wai Wai Aung Trading
Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
125 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
126 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
127 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
128 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
129 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
130 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
131 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
132 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
133 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
134 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
135 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
136 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
137 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran@ U Soe Myint  31603 28-8-2023 101738868
138 Paragon Cargo Trading
Co.,Ltd. 
Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
139 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung Hwar  37819 16-9-2020 115222007
140 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
141 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
142 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
143 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)
Chandran(a) U Soe Myint 
12242 31-10-2024 181068493
144 Pioneer Asia (M)
Engineering Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
145 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
146 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
147 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
148 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
149 Pulses Villa Myanmar Co.,Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
150 Puma Energy Asia Sun Co.,Ltd. Mr.Christophe Guido
Zyde 
34510 24-6-2024 112126597
151 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
152 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
153 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
154 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
155 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023 110491123
156 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
157 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
158 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
159 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
160 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
161 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
162 Ruby Lion Manufacturing
Co., Ltd. 
U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
163 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
164 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
165 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
166 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
167 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
168 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
169 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
170 Shwe Kyun Swel Trading
Co.,Ltd. 
U Kone Wint (a)
Hla Win 
24136 9-2-2022 112955046
171 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
172 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
173 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
174 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
175 Shwe Pin Le Trading Co.,Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
176 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
177 Shwe Yaung Pya Agro
Co.,Ltd. 
U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
178 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
179 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
180 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
181 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 30-3-2025 118926978
182 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
183 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
184 Straits Laundry (Myanmar)
Ltd.
Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
185 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint
Aung 
34995 8-7-2024 115254308
186 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
187 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
188 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
189 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
190 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
191 Thar Yar Chan Myae Co.,Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
192 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
193 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
194 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
195 Thu Thu Han Thar Aye
Co.,Ltd.
Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 105974485
196 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
197 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
198 Tin Myint Yee Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025 183479490
199 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025 109836087
200 Trade One Asia
International Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
201 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
202 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
203 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
204 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
205 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
206 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
207 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
208 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye
Thaung 
36170 20-1-2025 118115457
209 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
210 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @
U Phyo Aung 
35201 17-3-2024 112249591
211 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
212 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
213 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023 103000416
214 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024 191235037
215 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
216 Y P N Group Industry
Co.,Ltd.
Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
217 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
218 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
219 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
220 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
221 Zawtika (Jotika) International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128

 

Latest News: 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

Thu, 07/30/2020 - 04:04 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၁၇-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၁၇)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေ အတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြထား သော ကုမ္ပဏီ(၁)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၁၈)ခုအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၂၈)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၂၈)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

 

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ      ၃၀       ရက်

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၂၂၈)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
           
1 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020 100454521
2 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
3 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023 108049782
4 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024 104696619
5 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
6 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
7 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
8 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
9 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
10 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
11 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
12 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023 108653841
13 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020 104099424
14 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
15 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
16 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
17 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023 106568944
18 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
19 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
20 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021 102763823
21 Aye Yar Phoenix Trading
Co., Ltd. 
U Raju  24451 6-6-2020 197729279
22 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022 104681379
23 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023 100785765
24 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
25 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
26 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
27 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
28 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
29 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
30 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
31 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
32 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
33 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
34 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
35 E.F.R.G Link Express
Services Ltd. 
U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
36 Excel Wood International
Co., Ltd. 
Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay Mone Win  24560 9-5-2022  
37 Extremely Success Logistics
Co.,Ltd.
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
38 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
39 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
40 Forward Engineering Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
41 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @Aung KoZin  4303 31-7-2019 113224991
42 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
43 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
44 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
45 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
46 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
47 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
48 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
49 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
50 Golden Spoon Trading Co.,Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021 106851956
51 Grand Andaman Islands Co.,Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
52 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
53 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
54 Great Quality Industrial Co.,Ltd.  U Mohamed Moosa (a) U Nay Win Lay  19960 1-5-2020 102787277
55 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
56 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
57 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
58 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
59 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
60 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
61 Havilah International Trading
Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
62 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
63 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
64 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024 104728642
65 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
66 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
67 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
68 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
69 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
70 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
71 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
72 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
73 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
74 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
75 International Yadanar
Trading Co,Ltd. 
Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024 105669054
76 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
77 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
78 Japan Cotton Product Co.,Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
79 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
80 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
81 K M Win Myanmar
Aluminum Co.,Ltd.
U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
82 Kaung Myintmo Trading
Co.,Ltd. 
U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
83 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
84 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
85 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
86 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021  
87 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
88 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
89 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
90 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
91 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
92 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
93 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025 139297156
94 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
95 Linn Mahar (Myanmar) Co.,Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021 105310501
96 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
97 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
98 Lujee Myanmar International
Co.,Ltd. 
U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
99 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
100 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
101 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
102 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
103 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
104 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 183078895
105 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
106 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
107 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
108 Mount Vebhara Trading Co.,Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
109 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023 104741673
110 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
111 Myanmar Access
International Co.,Ltd.
U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
112 Myanmar Andaman Pearl
Co., Ltd.
U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024 104651240
113 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
114 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
115 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
116 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
117 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
118 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
119 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
120 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
121 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
122 Myanmar Yangon Axis Co.,Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
123 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019  
124 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
125 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
126 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
127 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
128 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024 112596518
129 Nan Wai Wai Aung Trading
Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
130 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
131 New Golden Everest Agro (Myanmar) Co., Ltd. U Parsuma  46564 3-9-2022 104192041
132 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
133 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
134 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024 112978038
135 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
136 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020 111064334
137 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
138 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
139 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
140 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
141 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
142 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
143 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
144 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran@ U Soe Myint  31603 28-8-2023 101738868
145 Paragon Cargo Trading Co.,Ltd.  Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
146 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung Hwar  37819 16-9-2020 115222007
147 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
148 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
149 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
150 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a) U Soe Myint  12242 31-10-2024 181068493
151 Pioneer Asia (M) Engineering
 Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
152 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
153 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
154 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
155 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
156 Pulses Villa Myanmar Co.,Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
157 Puma Energy Asia Sun Co.,Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 112126597
158 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
159 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
160 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
161 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
162 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023 110491123
163 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020 112580093
164 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
165 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
166 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
167 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
168 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
169 Ruby Lion Manufacturing
Co., Ltd. 
U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
170 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
171 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
172 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
173 Sein Family Export &Import
Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
174 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
175 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
176 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
177 Shwe Kyun Swel Trading
Co.,Ltd. 
U Kone Wint (a)
Hla Win 
24136 9-2-2022 112955046
178 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
179 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
180 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
181 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
182 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
183 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
184 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
185 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
186 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
187 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
188 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 30-3-2025 118926978
189 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
190 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
191 Straits Laundry (Myanmar)Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
192 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024 115254308
193 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
194 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
195 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
196 T & H World Trading Co.,Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
197 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
198 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
199 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
200 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
201 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
202 Thu Thu Han Thar Aye Co.,Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 105974485
203 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
204 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
205 Tin Myint Yee Trading Co.,Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025 183479490
206 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025 109836087
207 Trade One Asia International
Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
208 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
209 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
210 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
211 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
212 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
213 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
214 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
215 Veneer International Myanmar
Co.,Ltd.
U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
216 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
217 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024 112249591
218 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
219 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
220 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023 103000416
221 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024 191235037
222 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
223 Y P N Group Industry Co.,Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
224 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
225 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
226 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
227 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
228 Zawtika (Jotika) International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၂၄၆)ခုစာရင်း

Thu, 07/23/2020 - 05:25 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း 

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၁၅-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၇-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၁၁)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေ အတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြထား သော ကုမ္ပဏီ(၂)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၁၃)ခုအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၄၆)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၄၆)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

 

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ      ၂၃       ရက်

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၂၄၆)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020 100454521
2 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
3 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023 108049782
4 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024 104696619
5 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
6 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
7 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
8 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
9 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
10 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
11 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
12 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023 108653841
13 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020 104099424
14 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
15 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
16 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
17 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023 106568944
18 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
19 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
20 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021 102763823
21 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020 197729279
22 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022 104681379
23 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023 100785765
24 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
25 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 105482817
26 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
27 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
28 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 102880617
29 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
30 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
31 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
32 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
33 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
34 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023 100907275
35 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
36 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
37 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
38 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
39 Excel Wood International
Co., Ltd. 
Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay Mone Win  24560 9-5-2022  
40 Extremely Success Logistics Co.,Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
41 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
42 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
43 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
44 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @Aung KoZin  4303 31-7-2019 113224991
45 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
46 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
47 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
48 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
49 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
50 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
51 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
52 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
53 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021 106851956
54 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
55 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
56 Great Pole Star International Co.,Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
57 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a) U Nay Win Lay  19960 1-5-2020 102787277
58 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021 128902813
59 Green Laurel Pharmaceutical
Trading Co., Ltd.
U Myint Naing   21319 24-9-2024 107748555
60 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
61 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
62 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
63 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
64 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
65 Havilah International Trading
Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
66 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
67 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
68 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024 104728642
69 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
70 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
71 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
72 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023 100219646
73 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
74 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
75 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
76 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023 100252465
77 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
78 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
79 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
80 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024 105669054
81 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
82 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
83 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
84 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
85 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
86 K M Win Myanmar Aluminum Co.,Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
87 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
88 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
89 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
90 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018  
91 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
92 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021  
93 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
94 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
95 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
96 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
97 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
98 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
99 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025 139297156
100 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
101 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021 105310501
102 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
103 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
104 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
105 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
106 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
107 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
108 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
109 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
110 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
111 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 183078895
112 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
113 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
114 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
115 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
116 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023 104741673
117 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
118 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021 145178819
119 Myanmar Access International Co.,Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
120 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024 104651240
121 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
122 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024 115303899
123 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
124 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
125 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
126 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
127 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
128 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025 116635348
129 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
130 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
131 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
132 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
133 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019  
134 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
135 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
136 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
137 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
138 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024 112596518
139 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
140 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
141 New Golden Everest Agro (Myanmar) Co., Ltd. U Parsuma  46564 3-9-2022 104192041
142 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
143 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
144 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024 112978038
145 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
146 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020 111064334
147 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
148 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
149 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
150 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
151 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
152 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
153 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
154 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran@ U Soe Myint  31603 28-8-2023 101738868
155 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
156 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung Hwar  37819 16-9-2020 115222007
157 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
158 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin Myint  20002 19-12-2024 109305359
159 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
160 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
161 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a) U Soe Myint  12242 31-10-2024 181068493
162 Pioneer Asia (M) Engineering
 Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
163 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
164 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
165 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
166 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
167 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
168 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 112126597
169 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018  
170 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
171 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
172 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
173 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
174 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023 110491123
175 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020 112580093
176 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019  
177 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
178 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
179 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
180 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
181 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
182 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
183 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020  
184 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
185 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
186 Sein Family Export &Import
Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
187 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
188 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
189 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
190 Shwe Kyun Swel Trading
Co.,Ltd. 
U Kone Wint (a)
Hla Win 
24136 9-2-2022 112955046
191 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
192 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017  
193 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
194 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
195 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
196 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
197 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
198 Shwe Yi Moe Htet Trading
Co.,Ltd. 
U Yu Son @Yan Aung  29508 13-12-2020 104111408
199 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
200 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
201 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
202 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 30-3-2025 118926978
203 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
204 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
205 Straits Laundry (Myanmar)Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
206 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024 115254308
207 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
208 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
209 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022 104809510
210 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
211 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
212 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
213 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020 104541879
214 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
215 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025 179735733
216 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
217 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
218 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
219 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 105974485
220 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
221 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
222 Tin Myint Yee Trading Co.,Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025 183479490
223 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025 109836087
224 Trade One Asia International
Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
225 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
226 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
227 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
228 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
229 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
230 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
231 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
232 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
233 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
234 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024 112249591
235 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
236 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
237 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023 103000416
238 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024 191235037
239 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
240 Y P N Group Industry Co.,Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
241 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
242 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
243 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
244 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
245 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020 101866963
246 Zawtika (Jotika) International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၂၇၂)ခုစာရင်း

Thu, 07/16/2020 - 05:51 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြား သုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၉-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၀-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၉)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေ အတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြထား သော ကုမ္ပဏီ(၁)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၁၀)ခုအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၇၂)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၇၂)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

 

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ      ၁၆       ရက်

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၂၇၂)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023 110075065
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020 100454521
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023 108049782
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024 104696619
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023 108653841
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020 104099424
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023 106568944
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021 102763823
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020 197729279
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022 104681379
24 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023 100785765
25 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
26 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023 101711293
27 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 105482817
28 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 12-3-2020 101009335
29 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
30 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
31 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2024 125468586
32 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 102880617
33 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
34 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
35 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
36 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
37 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023 101189236
38 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
39 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023 100907275
40 Dawei River Enterprise
Co., Ltd.
Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025 107617280
41 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
42 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
43 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
44 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
45 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
46 E.S.R Group Export Import General Trading Co., Ltd. U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021 110831579
47 Excel Wood International
Co., Ltd. 
Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay Mone Win  24560 9-5-2022  
48 Extremely Success Logistics Co.,Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
49 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
50 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
51 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
52 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @ Aung Ko Zin  4303 31-7-2019 113224991
53 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
54 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
55 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
56 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
57 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
58 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
59 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
60 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
61 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021 106851956
62 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
63 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
64 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024 106013101
65 Great Pole Star International Co.,Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
66 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020 102787277
67 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021 128902813
68 Green Laurel Pharmaceutical
Trading Co., Ltd.
U Myint Naing   21319 24-9-2024 107748555
69 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
70 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
71 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
72 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
73 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
74 Havilah International Trading
Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
75 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
76 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
77 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024 104728642
78 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
79 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
80 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
81 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023 100219646
82 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
83 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
84 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
85 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023 100252465
86 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
87 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
88 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
89 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024 105669054
90 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
91 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
92 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
93 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
94 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
95 K M Win Myanmar Aluminum Co.,Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
96 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
97 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
98 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
99 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018  
100 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
101 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021  
102 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
103 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024 105847475
104 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
105 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
106 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
107 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
108 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
109 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025 139297156
110 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
111 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021 105310501
112 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
113 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
114 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020 147936435
115 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
116 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
117 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
118 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
119 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
120 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
121 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
122 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 183078895
123 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
124 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
125 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019  
126 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
127 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
128 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023 104741673
129 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
130 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021 145178819
131 Myanmar Access International Co.,Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
132 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024 104651240
133 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
134 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024 115303899
135 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
136 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
137 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
138 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2025 115339125
139 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
140 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
141 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025 116635348
142 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
143 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@
U Bhone Myint Aung
26890 17-10-2018  
144 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
145 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
146 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019  
147 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
148 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
149 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
150 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
151 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024 112596518
152 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
153 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 13-1-2025 113833246
154 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
155 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020 111283427
156 New Golden Everest Agro (Myanmar) Co., Ltd. U Parsuma  46564 3-9-2022 104192041
157 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
158 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
159 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024 112978038
160 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
161 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020 111064334
162 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes
Leonardus 
32480 8-7-2023 172229999
163 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
164 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
165 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
166 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
167 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
168 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
169 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
170 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023 101738868
171 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 4-2-2025 104735150
172 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
173 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020 115222007
174 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
175 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin Myint  20002 19-12-2024 109305359
176 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
177 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
178 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a) U Soe Myint  12242 31-10-2024 181068493
179 Pioneer Asia (M) Engineering
 Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
180 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
181 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
182 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
183 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
184 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
185 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 112126597
186 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025 167126405
187 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018  
188 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
189 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019  
190 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
191 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
192 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023 110491123
193 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020 112580093
194 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019  
195 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
196 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
197 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
198 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
199 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024 167334326
200 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
201 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
202 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020  
203 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
204 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
205 Sein Family Export &Import
Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
206 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
207 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
208 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike
Soe 
32743 22-1-2019  
209 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024 116457539
210 Shwe Kyun Swel Trading
Co.,Ltd. 
U Kone Wint (a)
Hla Win 
24136 9-2-2022 112955046
211 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
212 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017  
213 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae
Laing  
44031 9-1-2022  
214 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
215 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
216 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
217 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
218 Shwe Yi Moe Htet Trading
Co.,Ltd. 
U Yu Son @Yan Aung  29508 13-12-2020 104111408
219 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024 104027245
220 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023 106572186
221 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
222 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
223 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
224 Smooth World International
(Myanmar) Ltd.
Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 102596005
225 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 30-3-2025 118926978
226 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
227 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023 113022361
228 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
229 Straits Laundry (Myanmar)Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
230 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024 115254308
231 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
232 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
233 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022 104809510
234 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
235 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
236 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
237 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020 104541879
238 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
239 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025 179735733
240 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
241 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
242 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
243 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 105974485
244 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
245 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
246 Tin Myint Yee Trading Co.,Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025 183479490
247 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025 109836087
248 Trade One Asia International
Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
249 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
250 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
251 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
252 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
253 U Tun Ye Htwe & Brothers
Co., Ltd.
U Myo Myint  39790 3-4-2021 104184405
254 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
255 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
256 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
257 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
258 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
259 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024 112249591
260 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
261 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
262 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023 103000416
263 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024 191235037
264 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
265 Y P N Group Industry Co.,Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
266 Yangon Cusclear Service
Co.,Ltd. 
Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023 106373949
267 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
268 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
269 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
270 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
271 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020 101866963
272 Zawtika (Jotika) International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၂၈၂)ခုစာရင်း

Mon, 07/13/2020 - 09:11 -- dotadmin
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြား သုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ပို့ကုန်ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၁)ခု၊ (၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၉-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၈)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန် ရငွေအတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြ ထားသော ကုမ္ပဏီ(၅)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၁၄)ခုအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၈၂)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၈၂)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၁၃   ရက်

 

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၂၈၂)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023 110075065
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020 100454521
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023 108049782
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024 104696619
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023 108653841
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020 104099424
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023 106568944
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021 102763823
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020 197729279
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022 104681379
24 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023 100785765
25 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
26 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023 101711293
27 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 105482817
28 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 12-3-2020 101009335
29 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
30 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
31 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2024 125468586
32 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 102880617
33 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
34 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
35 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
36 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
37 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023 101189236
38 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
39 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023 100907275
40 Dawei River Enterprise
Co., Ltd.
Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025 107617280
41 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
42 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
43 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
44 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
45 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
46 E.S.R Group Export Import General Trading Co., Ltd. U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021 110831579
47 Excel Wood International
Co., Ltd. 
Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay Mone Win  24560 9-5-2022  
48 Extremely Success Logistics Co.,Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
49 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
50 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
51 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
52 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @ Aung Ko Zin  4303 31-7-2019 113224991
53 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
54 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
55 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
56 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
57 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
58 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
59 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
60 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
61 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021 106851956
62 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
63 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
64 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024 106013101
65 Great Pole Star International Co.,Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
66 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020 102787277
67 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021 128902813
68 Green Laurel Pharmaceutical
Trading Co., Ltd.
U Myint Naing   21319 24-9-2024 107748555
69 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
70 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
71 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
72 Han Myanmar Co., Ltd. U San Naing  21173 9-8-2024 106032890
73 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
74 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
75 Havilah International Trading
Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
76 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
77 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
78 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024 104728642
79 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
80 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
81 Horizon Star Co., Ltd. Daw Mar Wai Khaing  35832 2-7-2024 123285476
82 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
83 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint Thein   25202 11-1-2023 100219646
84 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
85 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
86 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
87 Htoo Khit Co., Ltd. U Nay Linn Aung  41211 2-8-2021 100933543
88 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023 100252465
89 IIDA Electronics (Myanmar)
Co.,Ltd. 
Mr.Nobuyuki Miyazaki  35317 16-10-2023 102432223
90 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
91 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
92 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
93 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024 105669054
94 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
95 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
96 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
97 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
98 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
99 K M Win Myanmar Aluminum Co.,Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
100 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
101 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
102 Kayah Phoo Group Co., Ltd. U Kyi Sein  34026 22-6-2024 103323215
103 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
104 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018  
105 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
106 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021  
107 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
108 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024 105847475
109 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
110 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
111 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
112 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
113 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
114 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025 139297156
115 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
116 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021 105310501
117 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
118 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
119 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020 147936435
120 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
121 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
122 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
123 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
124 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
125 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
126 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
127 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 183078895
128 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
129 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
130 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019  
131 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
132 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
133 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023 104741673
134 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
135 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021 145178819
136 Myanmar Access International Co.,Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
137 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024 104651240
138 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
139 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024 115303899
140 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
141 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
142 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
143 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2025 115339125
144 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
145 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
146 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025 116635348
147 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
148 Myanmar Timber Field Co.,Ltd.  U Tun Kyaw Win  17328 9-5-2020  
149 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@
U Bhone Myint Aung
26890 17-10-2018  
150 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
151 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
152 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019  
153 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
154 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
155 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
156 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
157 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024 112596518
158 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
159 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 13-1-2025 113833246
160 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
161 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020 111283427
162 New Golden Everest Agro (Myanmar) Co., Ltd. U Parsuma  46564 3-9-2022 104192041
163 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
164 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
165 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024 112978038
166 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
167 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020 111064334
168 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes
Leonardus 
32480 8-7-2023 172229999
169 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd.  Mr.Dong Seop Park   28879 23-8-2025 112517499
170 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
171 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
172 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
173 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
174 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
175 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
176 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
177 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023 101738868
178 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 4-2-2025 104735150
179 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
180 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020 115222007
181 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
182 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin Myint  20002 19-12-2024 109305359
183 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
184 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
185 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a) U Soe Myint  12242 31-10-2024 181068493
186 Pioneer Asia (M) Engineering
 Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
187 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
188 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
189 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
190 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
191 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
192 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 112126597
193 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025 167126405
194 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018  
195 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
196 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019  
197 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
198 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
199 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023 110491123
200 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020 112580093
201 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019  
202 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
203 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
204 Royal Material Co., Ltd. U Thein Han  21491 14-11-2024 101637034
205 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win Maung@
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
206 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
207 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024 167334326
208 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
209 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
210 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020  
211 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
212 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
213 Sein Family Export &Import
Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
214 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
215 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
216 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike
Soe 
32743 22-1-2019  
217 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024 116457539
218 Shwe Kyun Swel Trading
Co.,Ltd. 
U Kone Wint (a)
Hla Win 
24136 9-2-2022 112955046
219 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone Soe@ U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
220 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017  
221 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae
Laing  
44031 9-1-2022  
222 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
223 Shwe Phyu San Co., Ltd. Daw Khin Phyu Phyu
Kyaw 
39042 26-10-2020 106353522
224 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
225 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
226 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
227 Shwe Yi Moe Htet Trading
Co.,Ltd. 
U Yu Son @Yan Aung  29508 13-12-2020 104111408
228 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024 104027245
229 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023 106572186
230 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
231 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
232 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
233 Smooth World International
(Myanmar) Ltd.
Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 102596005
234 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 30-3-2025 118926978
235 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
236 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023 113022361
237 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
238 Straits Laundry (Myanmar)Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
239 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024 115254308
240 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
241 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
242 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022 104809510
243 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
244 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
245 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
246 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020 104541879
247 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
248 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025 179735733
249 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
250 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
251 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
252 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 105974485
253 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
254 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
255 Tin Myint Yee Trading Co.,Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025 183479490
256 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025 109836087
257 Toyo Thai Power Myanmar
Co.,Ltd. 
Mr.Hironobu Iriya  29897 14-11-2020 105690584
258 Trade One Asia International
Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
259 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
260 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
261 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
262 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
263 U Tun Ye Htwe & Brothers
Co., Ltd.
U Myo Myint  39790 3-4-2021 104184405
264 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
265 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
266 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
267 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
268 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
269 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024 112249591
270 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
271 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
272 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023 103000416
273 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024 191235037
274 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
275 Y P N Group Industry Co.,Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
276 Yangon Cusclear Service
Co.,Ltd. 
Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023 106373949
277 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
278 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
279 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
280 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
281 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020 101866963
282 Zawtika (Jotika) International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ