ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

"၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၉၂)ခုစာရင်း"

Wed, 03/09/2022 - 10:50 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ် တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေး နှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၂-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၁)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၉၂)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၉၂)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား(၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မှစ၍ ဆက်လက်ယာယီပိတ်သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်း အသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။       

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

           ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  မတ်လ        ၉            ရက်

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၉၂)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
2 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
3 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
4 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
5 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
6 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
7 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
8 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
9 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
10 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
11 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
12 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
13 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
14 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
15 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
16 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
17 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
18 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
19 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
20 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
21 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
22 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
23 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
24 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
25 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
26 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
27 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
28 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
29 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
30 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
31 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
32 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
33 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
34 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
35 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
36 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
37 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
38 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
39 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
40 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
41 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
42 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
43 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
44 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
45 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
46 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
47 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
48 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
49 Nan Wai Wai Aung
Trading Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
50 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
51 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
52 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
53 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
54 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
55 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
56 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
57 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
58 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
59 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
60 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
61 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
62 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
63 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
64 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
65 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
66 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
67 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
68 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
69 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
70 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
71 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
72 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
73 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
74 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
75 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
76 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
77 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
78 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
79 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
80 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
81 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
82 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
83 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
84 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
85 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
86 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
87 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
88 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
89 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
90 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
91 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
92 Zawtika(Jotika)International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 

" ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၂၂၂)ခုစာရင်း"

Fri, 02/25/2022 - 09:51 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၈၁၀)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် Website တို့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၁၄-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၂-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၂)ခုနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေအတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြလာသည့် ကုမ္ပဏီ (၁)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၃)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၂၂၂)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါကုမ္ပဏီ(၂၂၂)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်များအား(၁၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ ဘဏ်စာရင်းအသီးသီး တွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံ အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။          

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                       ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ    ၂၅       ရက်

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော
ကုမ္ပဏီ(၂၂၂)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 3 T CO. LTD. U Thant Zin Tun 6376 31-7-2024 102355628
2 A.T.M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Kyaw Kyaw Win  55700 26-2-2024 117374661
3 ABSOLUTE METAL CO.,LTD. U Aung Phyoe @
Myint Thu @ Sai Lon
31131 24-3-2023 113384174
4 AFA FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Aye Aye Myint  50411 31-5-2023 103264626
5 AKARI QUEEN TRADING COMPANY LIMITED. U Myo Min Thant  48915 15-2-2023 114509868
6 AMARA CHERRY COMPANY LIMITED. U Tin Hla 37736 2-10-2019  
7 ARCHIPELAGO SEAMEN CLUB COMPANY LIMITED. Daw Myat Thidar  44460 27-2-2025 112241078
8 ARYAN GROUP COMPANY LIMITED. U Ram Awadesh 55335 5-2-2024 118511573
9 ASIA LACE EMBROIDERY COMPANY LIMITED. Daw Li She Mei 49883 17-1-2023 111896151
10 ASIA WHALE TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED. U Zaw Win Ko 53657 25-10-2023 102341457
11 ASIA WIN MANUFACTURING CO., LTD. U Zaw Win  18528 22-7-2023 106720614
12 AUNG KHANT MYAT COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Lin 43934 30-3-2022  
13 AUNG MYIN THU KHA COMPANY LIMITED. U Aung Phyo Kyaw 34101 6-7-2019  
14 AUNG SAN TUN COMPANY LIMITED. U Sein Myint 49084 26-2-2023 103128250
15 AUNG SI THAN HEIN COMPANY LIMITED Daw Nang Nyo Nyo Aung 57942 3-9-2024 101774643
16 AUNG THARA PHU (MYAWADDY) LOGISTIC COMPANY LIMITED. U Tun Tint Kyaw  50514 6-6-2023 113464747
17 AURUM IMAGE COMPANY LIMITED. U Zaw Myint Swe 42762 19-10-2021 101474836
18 AUSI MYANMAR COMPANY LIMITED. U Myint Aung  39858 9-2-2025 105199325
19 AYAR PALACE COMPANY LIMITED. U Aung Thein Naing 47872 31-10-2022 110001754
20 B B HEIN COMPANY LIMITED.   Daw Phyo Thandar Swe 57363 22-7-2024 121275082
21 BAMBOO SHADE FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Than Kyi 37936 12-10-2020  
22 BAW PYADAR SHIN COMPANY LIMITED.   U Kyaw Htay Myint 40688 28-6-2021 119551692
23 BEAUTIFUL LAND MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Yin Min Ei 56192 2-4-2024 114220175
24 B-TWELVE REFRIGERATION SERVICES COMPANY LIMITED. (BEST 12 REFRIGERATION SERVICES CO.,LTD.)   U Min Aung 23005 31-7-2020 115481282
25 BEST MOST FIRST SARL CO., LTD. U Myo Kyaw Myint 55574 19-2-2024 114595845
26 BEST OF BEST TRADING COMPANY LIMITED. U Hein Htet Aung  53302 7-10-2023 106417660
27 BRIGHT FOOD CO.,LTD. U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
28 CHARMING STAR MYANMAR TRADING COMPANY LIMITED. Daw Myint Myint Oo 40144 15-5-2026 119784255
29 CHENGFANG COMPANY LIMITED.   Daw Htike Htike San 37979 13-10-2025 106001022
30 CHUE YADANAR TRADING CO, LTD.   U Win Myo Thet 24311 22-3-2020 112744770
31 CITY RUBBERWOOD COMPANY LIMITED.   U Aung Soe Win 55030 22-1-2024 113078774
32 CTY JOHN 99 YANGON COMPANY LIMITED.   Nguyen Trong Hieu 56753 29-5-2024 115455060
33 DA FONG CO., LTD.   Daw Yang May Yee 8895 30-6-2023 101189236
34 DANA SUYAR COMPANY LIMITED.   U Hla Win 36982 22-4-2020  
35 DECEMBER MOE COMPANY LIMITED. U Aung Kyaw Moe  41116 20-7-2026 111891435
36 DELTA QUEEN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Shwe Kyaing  42849 8-1-2025 112347356
37 DILLIAM AUNG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Phyu Phyu Lwin 51239 16-7-2023 114628972
38 DYNA (MYANMAR) COMPANY LIMITED. Daw Thidar Htun   15-3-2025 124944341
39 EDELLE GENERAL TRADING CO.,LTD. Daw Mya Yadanar Tun 28532 23-7-2025 113075295
40 EDYCOM BSI MYANMAR COMPANY LIMITED.   Mr.David Keinan Israel 54340 6-12-2023 110433840
41 ENVIRO A ONE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED.   Mrs. Eliza Yukiko Wong 48778 10-7-2022 105325231
42 GABAR LINN COMPANY LIMITED.   Si Wah Legu@ U Maung Soe 46545 22-6-2022 112026371
43 GALAXY-7 TRADING COMPANY LIMITED.   U Babu Latt 37305 4-8-2025 116626446
44 GAN DA MAR NA THE CO., LTD. U Win Thein 31636 9-9-2023 103028485
45 GAO XIN ELECTRIC CO., LTD.   U Kyi Than 33368 25-3-2024 113666730
46 GLOBAL GARUDA COMPANY LIMITED. U Aung Naing Oo 40683 21-6-2021 109546089
47 GLOBAL GIFTS TRADING CO., LTD.   U Saw Thar Win Lwin  33538 29-4-2024 113249293
48 GLOBIZ LOGISTICS COMPANY LIMITED.   Daw Nandar Maw 51448 28-2-2022 104285295
49 GLORY RADICAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Nang Aye Wah 37691 24-6-2020  
50 GOLDEN OAKTHAR GROUP COMPANY LIMITED.   U Htain Lin (a) Htain Lin Lwin  39272 29-7-2019 111984921
51 GOLDEN THREE STAR SERVICES COMPANY LIMITED. Daw Phyu Phway Khaing 33936 19-6-2024 100993686
52 GRAND MANUFACTURING CO., LTD. U Twan Shaw Chone 15512 4-3-2025 106198810
53 GREAT FORMOSA COMPANY LIMITED. U Aung Sein  54741 8-1-2024 100462818
54 GREAT FUJI COMPANY LIMITED U Aung Sein  54741 8-1-2024 106007969
55 GREAT MOUNT SILVER TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Min Tun  39133 28-1-2026 107300376
56 GREAT QUALITY INDUSTRIAL CO., LTD. U Mohamed Moosa (a) U Nay Win Lay 19960 1-5-2025 102787277
57 GREAT WINDOW COMPANY LIMITED.   U Saw Maung @ Abdu Samad 38622 31-12-2020 101490726
58 GREEN GOLD COFFEE FARMING GENERAL CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED.   U Khun Maung Htee 57953 31-3-2024 140713171
59 GREEN LAUREL PHARMACEUTICAL TRADING CO., LTD.   U Tin Aung 21319 24-9-2024 107748555
60 GREEN MAST TRADING CO., LTD.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
61 GREEN PINDAYA COMPANY LIMITED.   Daw Nang Tharaphu Tint 51088 3-4-2022 116232618
62 H B N COMPANY LIMITED.   Daw Win Min Thant 41992 28-9-2021 108280832
63 H P M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   U Phyo Wai Lin 40717 27-6-2021 101104702
64 HARRIER COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Htwe 47496 26-10-2020  
65 HAY SHAN SMILE COMPANY LIMITED. U Kyi Min 49250 4-3-2023 105469446
66 HEIWA PLASTIC TRADING LTD.   U Than Htay 6553 30-9-2019 105019211
67 H-HTET COMPANY LIMITED.   U Yan Naing Lin 38054 27-1-2025 111830436
68 HNIN YATI COMPANY LIMITED.   Daw Hnin Mya Thidar Win 45729 10-7-2022  
69 HTUN NAY LINN CO.,LTD.   U Htun Myint  56969 17-6-2024 120713108
70 HUAHONG PLASTIC COMPANY LIMITED.   Mr. Li Shitong 54780 10-1-2024 105358989
71 INFRA TRADE CO., LTD.   U Khin Maung Win 33602 26-2-2024 106826110
72 INTERNATIONAL BRILLIANT POWER COMPANY LIMITED.   U Kyaw Thein 24492 27-4-2020  
73 IRIS INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.   Daw Lei Yin Win 42784 7-12-2021 115806467
74 JAE TONG INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED.   U Lauk Tar @ Aung Khant  39488 8-3-2021  
75 JAYSON INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Ei Ei Mon 41760 7-9-2021 111360928
76 JEWEL PALACE TRADING CO., LTD.   U Aung Lin Htin 10354 30-6-2023 103687004
77 K L T ENTERPRISE LTD.   U Toe Lay 0606 29-9-2020  
78 K T M SHIPPING COMPANY LIMITED.   U Kyaw Soe Win 52368 11-9-2023 103352819
79 KHAING & HLAING TRADING COMPANY LIMITED.   U Min Khaing 42791 11-12-2021 102908627
80 KHIN HOKE FAMILY & GROUP COMPANY LIMITED.   U Htet Lin Aung 41266 16-5-2021 109597945
81 KHIN KYAW & FAMILY COMPANY LIMITED.   U Khin Maung Latt  57399 24-7-2024 121449056
82 KIM SHAN TRADE COMPANY LIMITED.   U Shaw Bi Ahmat 53972 13-11-2023 108804386
83 KING JOKER TRADING CO.,LTD.   U Pyae Phyo Aung 32327 29-10-2023 110114400
84 KO HTET EXPORT IMPORT COMPANY LIMITED   U Thet Naung Tun 58369 29-9-2024 122351637
85 KY-THA INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.   U San Tun 35216 4-8-2024 106624836
86 LASSO FOOD COMPANY LIMITED.   Daw Ngu Wh Win 47422 12-1-2025 100652412
87 LATT AUNG KYAW ZAW CO.,LTD.   U Aung Kyaw Zaw 26650 26-9-2024 102792955
88 LILYPAD COMPANY LIMITED.   U Shwe Khine 53032 27-9-2023 102343638
89 LIN EMPIRE BUSINESS GROUP CO.,LTD.   U Thein Lin Aung 30450 24-8-2023 100685108
90 LINFRA LIMITED.   Mr.Mohamad Khaled El Haffar El Habba 40856 11-1-2020  
91 LINN WAI YAN COMPANY LIMITED.   U Mar Mat Su Jate 33739 29-5-2024 109669741
92 LOTUS WOOD INDUSTRY LIMITED.   U San Jay Kumar 37040 31-3-2025 102255682
93 LOYAL EPIC COMPANY LIMITED.   Daw Khin Myat Nandar Aye 37187 15-7-2025 117213803
94 LUCKY MEN (MWD) COMPANY LIMITED.   U Kyaw Tin 54627 26-12-2023 111466114
95 LUCKY WIN COMPANY LIMITED.   Daw Su Su Htet 39707 17-3-2026 112372806
96 M W 34 CO.,LTD.   Daw Su Myat Thandar 30596 4-3-2023 100446456
97 M.E.I MOVING SERVICES CO., LTD.   U Hla Shwe  4076 31-7-2024 106711143
98 MANDALAY DA ZHONG COMPANY LIMITED. U Phan Kyin Chan  42991 12-10-2021  
99 MANDALAY LONGYEAR SHOES COMPANY LIMITED.   Mr. Zhang Zaijun 50269 23-1-2023 102093836
100 MANN THURIYA TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Than 38332 5-8-2020 102489446
101 MAY TRADING YANGON COMPANY LIMITED   U Aung Naing Soe 58235 19-9-2024 122033929
102 MEUNG THAUK COMPANY LIMITED.   U Sai Kyaw Win  50024 24-1-2023 112985727
103 MGAS TRADING COMPANY LTD.   U Maung Gyi  55936 11-3-2024 119026113
104 MUSE KO KANG CO., LTD.   U Soe Tint  9483 31-7-2024 106954135
105 MYANMAR ASIA EXPRESS TRADING CO., LTD.   U Win Naing  19640 22-1-2020 117156214
106 MYANMAR CABLE MART COMPANY LIMITED.   U Zay Yar Lwin 46088 17-2-2025 117969541
107 MYANMAR GLOBAL IMPEX TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
108 MYANMAR PELTIER BOIS LTD. Mr.Laurent Scheercousse 15730 11-3-2025 115273167
109 MYANMAR ROWING AND CANOEING FEDERATION   O291 31-12-2020 990886113
110 MYANMAR SHWE THITSAR COMPANY LIMITED. U Nay Zar Aung 55836 6-3-2024 119013119
111 MYANMAR SIMCO SONG DA JOINT STOCK CO.,LTD. Mr. Nguyen Van Thanh 28179 8-4-2020 110108567
112 MYANMAR SUNBEAM ENTERPRISE COMPANY LIMITED. Daw Myo Myo Khine 54867 15-1-2024 102608909
113 MYANMAR TOP ONE CO., LTD. U Shwe Htoo 17185 6-1-2020  
114 MYANMAR WOOD MART CO., LTD.        
115 MYANMAR YADANAR JASMINE COMPANY LIMITED. U Chit Khaing 37682 31-12-2020 115052454
116 MYANMAR YI YUCHENG RENEWABLE RESOURCES TECHNOLOGY CO., LTD. Mr. Li Song 54773 10-1-2024 111703582
117 MYAT AUNG MYANMAR COMPANY LIMITED. U Aung Myint 37866 3-2-2025 103713188
118 MYAT HTET THU COMPANY LIMITED.   U Soe That 55222 31-1-2024 115547585
119 MYAT KYAW KYAW COMPANY LIMITED. U Kyaw Than 38550 8-12-2025 116853728
120 MYAT MYITTAR COMPANY LIMITED. U Myo Myint Thein 49735 8-4-2023 105001312
121 MYAT THIT OO CO., LTD. U Kyaw Kyaw 31606 13-2-2025 114655643
122 MYAWADDY WHITE ELEPHANT COMPANY LIMITED. U Phyo Thet Kyaw 51361 22-5-2023 117952460
123 MYAWADDY YEE WIN CO.,LTD. Daw Yee Yee Win 28150 20-9-2024 114768286
124 MYO MYANMAR TUNN COMPANY LIMITED. U Thu Ra 53891 11-11-2023 107086137
125 NAN HTEIK KHAUNG COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe Yin 38954 23-4-2024 109896012
126 NEW FUTURE STAR COMPANY LIMITED. Daw Nan Aye Cho 57183 7-7-2024 121182912
127 NGWE THEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Aye Thandar Khaing 47140 18-10-2022 114391980
128 NOBLE GREEN TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win 34167 13-9-2022 113802928
129 NYEIN HSU LATT COMPANY LIMITED. U Kyaw Swar Htwe 43473 15-2-2022 102534808
130 OAK THAR KYAW CO., LTD. U Khin Thoung 16187 23-3-2023 110284624
131 ONGOING BUSINESS GROUP LTD. U Tun Tun 19958 8-5-2025 179253593
132 ORDER TO ORDER COMPANY LIMITED. U Phay Thwin Tun 45853 20-7-2022 118796578
133 PA DA MYARR NYI NAUNG COMPANY LIMITED. U Ye Min Zin 41079 7-7-2021  
134 PAN THARAPHI EXCELLENT LIMITED. U Tin Win 43439 20-1-2025 108120045
135 PANDAW CRUISES LIMITED. U Lin Lin Htun 38874 14-5-2020  
136 PAW LAR CHAN CO., LTD. U Chin San Fatt @
U Tin Myint
20002 19-12-2024 109305359
137 PERFECT CAPITAL CO.,LTD. U Min Tun @ Su Fain 30947 8-5-2023 100257483
138 PHOO THIT TUN COMPANY LIMITED. Daw Khin Thidar Tun 42072 5-10-2021 100697327
139 PHYO SI THU TRADING CO., LTD. U Ko Ko Aye 9302 30-4-2025 161823058
140 PHYU HNIN AUNG COMPANY LIMITED.   U Ally Hoke 40864 28-1-2025 108981911
141 POPA-L CO., LTD.   U Tun Chit  4049 31-3-2021 115705784
142 PRECIOUS MYAWADDY LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN LIMITED.   Daw Su Mon Htwe 54461 13-12-2023 104533493
143 PRIME RESIDENCE CO.,LTD.   U Thaung Htike Min  34830 30-7-2024 104333257
144 PSPN HOLDING COMPANY LIMITED.   Daw Kyi Thein 43189 25-8-2021 115365657
145 PULSES WORLD CO., LTD.   Daw Ohnmar Win 22194 31-7-2025 102911954
146 PWINT NADI SOE COMPANY LIMITED.   U Nyan Soe 39481 3-3-2021 119439256
147 PWINT SEESAR COMPANY LIMITED.   U Si Thu  49245 8-3-2023 101640450
148 PYAE THU TA INTERNATIONAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Bo Bo Kyaw 37942 31-12-2020 115664344
149 QUILLING CARD MYANMAR COMPANY LIMITED   Daw Aye Aye Swe 58887 6-11-2024 122129365
150 RAJU INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Naing  42667 1-12-2021 117113930
151 READY 2 READ (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   Mr.Yap Thiam Leng 53999 14-11-2023 105196725
152 RED PEACOCK COMPANY LIMITED.   U Aye Min 44336 20-9-2026 111408548
153 RIMO COMPANY LIMITED.   Daw Moh Moh Myint Aung 36978 31-7-2020 112580093
154 ROBUST COMMODITIES MYANMAR LTD.   Mr.Raaghavan Naarayan 57013 20-6-2024 120823876
155 ROSE CITY (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   U Arhyup Ally 38713 31-12-2020 115207547
156 ROYAL NEW GENERATION TRADING CO.,LTD.   U Kaung Hlaing 28108 29-5-2025 111262624
157 ROYAL TWIN STARS TRADING CO.,LTD.   U Noor Mamed @ U Maung 29514 31-12-2020 106344353
158 ROYAL UNITED CO.,LTD.   U Aung Naing Lin 32569 8-1-2024 100668025
159 S M A (NAING) COMPANY LIMITED.   U Tayukan @ U Soe Myint 47743 16-11-2022 109635170
160 S&T PREMIER PRECISION COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Tun 54475 16-12-2023 110652178
161 SABANAN CO,.LTD.   Daw Khin Ohn Mar Moe  24734 20-7-2022 114820938
162 SANMARU MYANMAR CO.,LTD.   Daw Theint Theint Thu 30665 22-5-2023 102951123
163 SANMIK NATURAL FOOD MYANMAR (PRIVATE) LTD.   Mr.Pathmalal Withanage Sri 58501 8-10-2024 114207209
164 SANUKI COMPANY LIMITED.   U Kyaw Kyaw 55149 28-1-2024 106943117
165 SAT WINE INN ARR MINING CO.,LTD.   U Sai Ye Kyauk 30812 24-06-2025 103798841
166 SAVITA COMPANY LIMITED. U Eian Go@ Aung Naing 50606 12-6-2023 112062106
167 SAY YADANAR AUNG CO.,LTD.   U Tint Kyi 30350 10-2-2019  
168 SCAI YANGON LIMITED. Daw Than Than Aye 39563 29-5-2024 116952653
169 SEIN FAMILY EXPORT & IMPORT CO.,LTD. U Htein Su 16041 30-4-2024 111410011
170 SEIN YADANAR THAIK CO.,LTD.   U Aung Naing 26887 13-11-2024 112694994
171 SEINUS CLIQ FASHION COMPANY LIMITED.   Mr.Kim Hyuk Kee 36953 15-3-2020 113715073
172 SEMAS MYANMAR MANUFACTURING CO., LTD.   Daw Soe Moe Ko 29166 31-12-2020 114997153
173 SH EQUIPMENT (MYANMAR) CO.,LTD.   Mr. Wee Soe Chuen Gray 29670 19-9-2025 104781624
174 SHENG XING DA COMPANY LIMITED.   Daw Kyawe Chin 37928 28-9-2020 116884992
175 SHUMAWA MAY COMPANY LIMITED.   U Zayar Kyi Myint 39931 4-5-2021 105437943
176 SHWE BON THAR INTERNATIONAL CO.,LTD. U Maung Maung Kyaw Win (a) Mohamed 13490 30-9-2024 109970867
177 SHWE KYAW ZAW COMPANY LIMITED. U Win Naing Linn 38508 6-12-2025 102992733
178 SHWE MYINN CO.,LTD.   Daw Za Mi Ram  18203 8-2-2026 166240727
179 SHWE PWINT NGWE PWINT CO.,LTD.   U Thein Than Soe 23634 3-9-2024 100587203
180 SHWE YATI SAN COMPANY LIMITED.   U Thet Min Htut 40811 7-7-2021  
181 SHWE YAUNG SIN TUN COMPANY LIMITED.   U Than Htwe 54040 18-11-2023 109209058
182 STANDARD FAMILY TRADING CO.,LTD.   U Hein Htet Lwin 26696 15-9-2024 181382929
183 SUN FOREST COMPANY LIMITED.   Daw Shar Kyu 50582 10-5-2022 119208564
184 SUN INFRASTRUCTURE LTD.   U Tin Tun Aung 57374 23-7-2024 118944593
185 SUN MYANMAR INTERNATIONAL MINING CO., LTD.   U Myo Aung 24065 30-6-2026 106607001
186 SUPER K STAR COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Latt 39090 11-1-2021 100766353
187 TACTICS IDEA LOGISTICS & TECHNICAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Min Thu 50039 8-5-2023 110735650
188 TECHNOLAND COMPUTER TRADING CO., LTD. U Myat Soe Win 12906 30-11-2024 100949865
189 THADAR NYO COMPANY LIMITED. U Nay Win Aung 45196 26-6-2022 101507696
190 THAR YAR CHAN MYAE COMPANY LIMITED. Enoos @ Kyaw Thein 36538 20-1-2021 100957191
191 THE GAZILLION STAR TRADING COMPANY LIMITED. U Ba Sein 47490 24-10-2022 110534892
192 THE GYAR MINN FIBRE COMPOSITE COMPANY LIMITED. U Zaw Toe  35560 9-1-2025 115706748
193 THI HA SOE SAN PRODUCTION CO.,LTD. U Aung Thein 21383 18-11-2024 113712651
194 THIRI MYANKAUNG COMPANY LIMITED. Daw Thiri Cho  37918 27-8-2025 105474431
195 THUTTI AUNG CO., LTD. U Pho Ngwe 15622 19-5-2025 101653439
196 THUWUNNA MYAY SI MINING CO.,LTD.   Daw Than Nyo 29608 7-11-2022 106165599
197 TIN AND METAL RESOURCES CO.,LTD. Daw Kyae Hmone Win  21419 24-10-2024 109331392
198 TM-KW TRADING COMPANY LIMITED. U Soe Min  37721 5-8-2025 110865945
199 TOMOSADA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. U Nay Myo Aung  6226 30-9-2024 110926405
200 TPA MYANMAR CO,LTD Daw San Mae 41599 25-8-2021 108737123
201 TROPICAL WOODS CO.,LTD. Daw Zainab Bi Bi (a)
Daw Tin Tin Win
23237 4-5-2023 106762856
202 TULSI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Zar Zar Lwin 41566 24-8-2021 104577490
203 UNITED BEAUTY PALACE MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Ei Myo Thwe 35811 12-1-2020  
204 UNITED KK MARINE PRODUCTS COMPANY LIMITED. U Kabir Ahmed@
U Kyaw Aye
48930 13-2-2023 103242444
205 VENEER INTERNATIONAL MYANMAR COMPANY LIMITED.   U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
206 VILITHAR INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Naw Ei Htoo Phaw 49204 7-3-2023 116499843
207 WAH WAH WIN INT'L CO., LTD. Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
208 WANG YE COMPANY LIMITED. U SI THU HTAY  53850 7-11-2023 108644516
209 WARTAYAR VENEER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED. Mr.Shyam Daga 37491 26-7-2025 105342535
210 WATERSTONE CO.,LTD. Daw Wynn Wynn Nyunt 29845 31-7-2020 111899789
211 WIN TRADE CO., LTD. U Hla Myint Thein 1523 14-1-2025 100854252
212 WINNER SPORT CO.,LTD. U Myo Paing Chit  28806 30-8-2025 108442905
213 WORLD BEST CARGO CO.,LTD. Daw Yin Lee Fhein 32947 1-1-2024 191235037
214 YADANAR TREASURE COMPANY LIMITED. Daw Tharaphi Tun  48438 27-7-2022 108981172
215 YANG & YANG TRADING COMPANY LIMITED. Daw May Nan Soe 49213 19-2-2023 103311977
216 YE YINT NADI COMPANY LIMITED. U Saw Shwe Tun 49130 5-3-2023  
217 YOKO SUN COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe 40083 11-5-2021 103484006
218 YOMA YEZIN COMPANY LIMITED. U Kyaw Zin 46565 15-8-2022  
219 ZARNI LINN COMPANY LIMITED. U Sein Win 54116 22-11-2023 109521280
220 ZAY YAR TUN TRADING COMPANY LIMITED. U Zayar Tun  43042 1-1-2022 109932051
221 ZHIXING COMPANY LIMITED. U Pi Chan 55927 11-3-2024 119075998
222 ZWE THARA PHU COMPANY LIMITED. U Nyi Min Htike 45694 12-7-2022 115842528
Latest News: 

"(၁-၁-၂၀၁၈)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၁၃၅)ခုစာရင်း"

Fri, 02/25/2022 - 09:46 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၆၁၅)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (၉-၈-၂၀၂၁) ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် Website တို့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၀-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၂-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၂)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၁၃၅)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၁၃၅)ခုတို့၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၁၁-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ ဆက်လက်ယာယီပိတ်သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံ အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                        ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ     ၂၅     ရက်

(၁-၁-၂၀၁၈)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော
ကုမ္ပဏီ(၁၃၅)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 Ace Global Trading Ltd. Daw Than Than Thint 30130 15-1-2025 107493603
2 AFA Family Co., Ltd. Daw Aye Aye Myint 50411 31-5-2023 103264626
3 Asia Whale Travels & Tours Co., Ltd. U Zaw Win Ko  53657 25-10-2023 102341457
4 Aspen International Co.,Ltd. U Yan Nyein 27994 15-12-2019 -
5 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin 43934 30-3-2022 -
6 Aung Myin Thu Kha Co., Ltd. U Aung Phyo Kyaw 34101 6-7-2019 -
7 Ausi Myanmar Co., Ltd. U Myint Aung 39858 9-2-2025 105199325
8 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia 33214 11-12-2023 119334683
9 Bamboo Shade Family Co., Ltd. Daw Than Kyi 37936 12-10-2020 -
10 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint 40688 28-6-2021 119551692
11 Bhone Myat Han Co., Ltd. Daw Lway Yay Ki 49999 1-4-2023 -
12 Bright Food Co., Ltd. U Ranjit Ghosh 32999 26-12-2023 116210711
13 Chengfang Co., Ltd. Daw Htike Htike San 37979 13-10-2025 106001022
14 Cherry Power Co., Ltd. U Aung Thein 43021 9-1-2025 107353984
15 Chit Thae Tone Family Co., Ltd. U Nyi Nyi Naing 50907 4-7-2023 105277946
16 Chue Yadanar Trading Co., Ltd. U Win Myo Thet 24311 22-3-2020 112744770
17 Creative Access Co., Ltd. Daw Tin Tin Yee 38711 20-12-2025 103076765
18 Dehan Global Co., Ltd. Daw Hnin Phyu 43781 1-6-2021 107020012
19 DPS Co., Ltd. U Tun Tun Htet 30957 26-5-2018 -
20 E-Home Smart Technology
Co., Ltd.
U Pyae Phyo Aung 34486 25-8-2019 117083705
21 Fast Paces Co., Ltd. U San Tun Aung 48425 22-7-2025 105332017
22 Fatema Trading Co., Ltd. U Mohammed Raffi 45861 13-7-2022 -
23 Fukuyama Co., Ltd. U Kyaw Win Tun 33726 26-9-2018 -
24 Future Paradise Co., Ltd. U Thi Ha Zaw 40764 21-7-2025 112145338
25 Gao Xin Electric Co., Ltd. U Kyi Than 33368 25-3-2024 113666730
26 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung 39418 28-2-2021 117469611
27 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo 40683 21-6-2021 109546089
28 Great Mount Silver Trading Co., Ltd. U Zaw Min Tun 39133 28-1-2026 107300376
29 Great Pole Star International Co., Ltd. Daw Khin Lay Maw 37658 14-9-2020 114649325
30 Green Elephant House Co., Ltd. Daw Khyn Hla Hla Aung 8169 31-7-2024 110305451
31 Green Mast Trading Co., Ltd. U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
32 H B N Co., Ltd. Daw Win Min Thant 41992 28-9-2021 108280832
33 Hein Lay Co., Ltd. U Abu Ta Hay 40368 6-6-2021 109139955
34 H - Htet Co., Ltd. U Yan Naing Lin 38054 27-1-2025 111830436
35 Miramar Co., Ltd. Daw Su Su Yi 39812 21-4-2021 -
36 Htet Myat Hlaing International Co., Ltd.   Maran@ Myint Thein 25202 11-1-2023 100219646
37 Imx Myanmar Co., Ltd. U Thura Kyaw 35736 21-8-2024 109716294
38 International Brilliant Power Co., Ltd. U Kyaw Thein 24492 27-4-2020 -
39 Jewel Palace Trading Co., Ltd. U Aung Lin Htin 10354 30-6-2023 103687004
40 Jido Co., Ltd. U Kyaw Swar Lin 34959 13-10-2019 -
41 Ju Xian Co., Ltd. U Aik Chwam 46401 6-8-2022 -
42 July Ko Ko Trading Co., Ltd. U Tun Lin Aung 25078 17-11-2022 111786666
43 K L T Enterprise Ltd. U Toe Lay 0606 29-9-2020 -
44 KIP Khant Co., Ltd.   U Tin Nay Oo 40925 29-6-2021 103076218
45 Lashio Green Leaf Co., Ltd.   U Aung Htan Zaw 42173 16-10-2021 114827592
46 Lasso Food Co., Ltd.   Daw Ngu Wh Win 47422 12-1-2025 100652412
47 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung 41876 20-9-2021 -
48 Lin Shing Co-op Ltd.   Naw Say Ku,Daw  8654 31-3-2018 -
49 Linfra Ltd. Mr.Mohamad Khaled El Haffar El Habbal 40856 11-1-2020 -
50 Linn Wai Yan Co., Ltd.   U Mar Mat Su Jate  33739 29-5-2024 109669741
51 Lotus Wood Industry Ltd.   U San Jay Kumar 37040 31-3-2025 102255682
52 Loyal Epic Co., Ltd.   Daw Khin Myat Nandar Aye 37187 15-7-2025 117213803
53 Macro Trade Link Co., Ltd.   Daw Myat Thida Than Htay 23403 6-7-2019 -
54 SM World Co., Ltd. Daw Khaing Su Hlaing 31744 14-9-2025 106080372
55 Mandalay Da Zhong Co., Ltd.   U Phan Kyin Chan 42991 12-10-2021 -
56 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye 39279 15-2-2021 -
57 Myanmar Balaji Co., Ltd.   Daw Kay Zin Soe 48888 13-2-2023 -
58 Myanmar Geosciences Society - O245 13-2-2021 920730337
59 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd.   U Phyo Aung 36858 14-6-2020 -
60 Myanmar Rice Federation(MRF) - O242 5-8-2021 112544100
61 Myanmar Royal Apollo Co., Ltd. U Aung Kyaw Min 42174 5-10-2021 -
62 Myanmar Tokiwa Corporation Ltd. U Myint Naing Oo @ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018 -
63 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022 -
64 Myanmar's Royal Gem Glory Co., Ltd. U Aung Nai Linn 31482 8-8-2023 100052180
65 Myat Kyaw Kyaw Co., Ltd. U Kyaw Than  38550 8-12-2025 116853728
66 Myit Kway Ayar Trading Co., Ltd.   U Ye Kyaw Zin 34856 2-9-2019 -
67 N G O M Co., Ltd.   U Myo Lwin Zaw 49289 12-3-2023 106639108
68 N H O Co., Ltd.   U Shwe Win 41597 23-8-2021 106910790
69 Nan Hteik Khaung Co., Ltd.   Daw Nan Htwe Yin 38954 23-4-2024 109896012
70 Nang May Kham Co., Ltd.   Daw Theint Theint Aung 31401 22-7-2023 101539008
71 Ngwe Moung Trading Co., Ltd. U Chit Min Thu  25792 15-7-2023 105478623
72 Nyein Hsu Latt Co., Ltd.   U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
73 Oak Thar Kyaw Co., Ltd.   U Khin Thoung 16187 23-3-2023 110284624
74 Octagon Luminous Co., Ltd.   Daw Phyo Theingi @ Eay Nyame Thyou 34357 5-8-2024 109919268
75 Omdg (Myanmar) Co., Ltd.   U Htin Aung 46484 13-8-2022 -
76 Pa Da Myarr Nyi Naung Co.,Ltd.    U Ye Min Zin 41079 7-7-2021 -
77 Pan Tharaphi Excellent Ltd.   U Tin Win 43439 20-1-2025 108120045
78 Paw Lar Chan Co., Ltd.   U Chin San Fatt @ U Tin Myint  20002 19-12-2024 109305359
79 Peng Sheng Wood China Co., Ltd.   Mr.Meng Jianyu 37455 31-7-2020 116986825
80 Phone Nay Htut Khaung Co., Ltd.   U Phyo Min Shein 44143 25-4-2022 -
81 Phoo Thit Tun Co., Ltd.   Daw Khin Thidar Tun 42072 5-10-2021 100697327
82 Pixio Myanmar Co., Ltd.   Mr.Wong Toon Hawk 36867 29-4-2020 -
83 Precious Myanma Land Co., Ltd.   U Aung Naing Lin 34270 21-7-2024 100668599
84 PSPN Holding Co., Ltd. Daw Kyi Thein  43189 25-8-2021 115365657
85 Puce Moe Co., Ltd. U Aung Kyaw Moe 43696 8-3-2022 -
86 Pwint Nadi Soe Co., Ltd. U Nyan Soe 39481 3-3-2021 119439256
87 Pyae Shan Win Co., Ltd. Daw Win Kyi 49273 11-3-2023 -
88 Raju International Trading Co., Ltd. U Zaw Naing  42667 1-12-2021 117113930
89 Rich Farm Co., Ltd. U Aye Htun  8888 16-8-2024 110153023
90 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 31-7-2020 112580093
91 Royal Everst Construction Co., Ltd. U San Thein 31439 21-8-2023 114238473
92 Royal Golden World Co., Ltd.   U Ko Ko Gyi 39407 24-2-2021 -
93 Royal Hap Co., Ltd. U Soe San Lin 36583 18-5-2020 -
94 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Lin  32569 8-1-2024 100668025
95 S C Z Trading Co., Ltd. U Than Win Aung 7411 2-3-2025 110452888
96 Sea Brothers Co., Ltd.   Daw Wai Wai Htay  37542 31-8-2020 -
97 Seair Logistics (Myanmar) Co., Ltd.   U Zayar Soe  42960 19-12-2021 -
98 See Seinn San Mining Co., Ltd. Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
99 Sein Family Export & Import Co., Ltd.   U Htein Su 16041 30-4-2024 111410011
100 Shan Shan Mining & Industry Co., Ltd.   Daw Yan Kyin Lan @ Daw Soe Soe Win 24677 26-7-2025 111362602
101 Shwe Chy Ngwe Chy Co., Ltd. Daw Wai Htike Soe 32743 22-1-2019 -
102 Shwe Myint Mon Star Construction Co., Ltd. U Tin Hla @ Thaing Ma Nwan 32344 28-11-2023 106834636
103 Shwe Tharabar Co., Ltd. U Maung Maung Mow Kyaw Se 38677 28-4-2023 -
104 Shwe Yati San Co., Ltd. U Thet Min Htut 40811 7-7-2021 -
105 Shwe Yi Moe Htet Trading Co., Ltd. U Yu Son @ Yan Aung 29508 31-12-2020 104111408
106 Shyang Jhuo Yue Co., Ltd. Ms.Oh, Yu-Mi  33343 8-12-2023 104921078
107 Soe Lwin Aung Co., Ltd. U Soe Lwin 20264 23-4-2020 -
108 Soe Pyae Kyaw Co., Ltd. U Aung Hsan Oo  48144 7-1-2024 114783641
109 Sun Moon Diamond Co., Ltd.   U Mu Ni Yah Di  34332 11-8-2024 110257627
110 Super K Star Co., Ltd. U Aung Zaw Latt 39090 11-1-2021 100766353
111 T S I (Yangon) Co., Ltd.   Daw Nu Nu Khin (Ka) Daw Yu Yu Khin 28670 26-8-2020 100792184
112 Tat Hong Intraco Heavy Equipment Co., Ltd.   Mr.Yoong Swie Leong  34552 12-2-2024 109148474
113 Taung Paw Thu Co., Ltd. Daw Nang Wan Wai 32118 26-8-2023 100078090
114 Taw Win Pan Khwar Nyo Co., Ltd.   Daw Ni Ni Lwin 53749 31-10-2023 108018062
115 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
116 The Gazillion Star Trading Co., Ltd. U Ba Sein  47490 24-10-2022 110534892
117 The Gyar Minn Fibre Composite Co., Ltd. U Zaw Toe 35560 9-1-2025 115706748
118 The Sea Smell Trading Co., Ltd.   U Myo Ko Ko Oo 45898 17-7-2022 -
119 Tri Ocean International Co., Ltd. Daw Cherry Aung 26854 2-11-2024 102160290
120 Twin & Soe Brothers Co., Ltd. U Gobalu @ U Soe Thein 24044 2-7-2024 102456092
121 U Kaung Trading Co., Ltd.   U Thar Oo 25901 19-6-2018 -
122 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing 34496 30-6-2019 -
123 Univege Co., Ltd.   U Saw Ko Ko 43824 15-12-2021 -
124 Utracon Myanmar Co., Ltd.   Mr.Muhammad Benny Ho Bin Abdullah 35147 14-11-2023 103977525
125 Wai Moe Aung Family Co., Ltd. U Wai Moe Aung 35061 19-10-2019 -
126 Waterstone Co., Ltd. Daw Wynn Wynn Nyunt 29845 31-7-2020 111899789
127 World Nine One Nine Co., Ltd. U Kyi Naing 41874 20-9-2021 -
128 Yang & Yang Trading Co., Ltd. Daw May Nan Soe 49213 19-2-2023 103311977
129 Yangon Feather Industry Co., Ltd. Daw Maw Maw Lwin 54731 8-1-2024 108521902
130 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint 40405 2-5-2021 -
131 Yoko Sun Co., Ltd. Daw Nan Htwe 40083 11-5-2021 103484006
132 Yoma Yezin Co., Ltd.   U Kyaw Zin 46565 15-8-2022 -
133 Z E A T Co., Ltd.   U Eric Truewein 47467 11-10-2022 -
134 Zarni Chin Trading Co., Ltd.   U Khin Maung
(a) Nasir Ahmed
29296 6-11-2025 167081118
135 Zarni Linn Co., Ltd. U Sein Win 54116 22-11-2023 109521280
Latest News: 

"၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၉၃)ခုစာရင်း"

Fri, 02/25/2022 - 09:42 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ် တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေး နှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၉-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၂-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၁)ခုစာရင်းအားပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၉၃)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၉၃)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား(၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မှစ၍ ဆက်လက်ယာယီပိတ်သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်း အသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။       

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

           ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ     ၂၅     ရက်

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၉၃)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
2 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
3 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
4 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
5 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
6 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
7 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
8 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
9 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
10 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
11 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
12 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
13 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
14 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
15 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
16 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
17 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
18 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
19 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
20 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
21 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
22 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
23 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
24 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
25 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
26 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
27 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
28 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
29 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
30 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
31 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
32 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
33 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
34 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
35 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
36 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
37 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
38 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
39 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
40 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
41 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
42 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
43 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
44 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
45 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
46 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
47 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
48 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
49 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
50 Nan Wai Wai Aung
Trading Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
51 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
52 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
53 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
54 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
55 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
56 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
57 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
58 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
59 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
60 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
61 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
62 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
63 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
64 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
65 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
66 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
67 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
68 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
69 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
70 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
71 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
72 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
73 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
74 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
75 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
76 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
77 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
78 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
79 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
80 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
81 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
82 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
83 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
84 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
85 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
86 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
87 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
88 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
89 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
90 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
91 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
92 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
93 Zawtika(Jotika)International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 

" ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၂၂၅)ခုစာရင်း"

Thu, 02/17/2022 - 06:15 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၈၁၀)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် Website တို့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၉-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၄-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၅)ခုနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေအတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြလာသည့် ကုမ္ပဏီ (၁)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၆)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၂၂၅)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါကုမ္ပဏီ(၂၂၅)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်များအား(၁၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ ဘဏ်စာရင်းအသီးသီး တွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။          

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                       ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ    ၁၇       ရက်

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော
ကုမ္ပဏီ(၂၂၅)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 3 T CO. LTD. U Thant Zin Tun 6376 31-7-2024 102355628
2 A.T.M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Kyaw Kyaw Win  55700 26-2-2024 117374661
3 ABSOLUTE METAL CO.,LTD. U Aung Phyoe @
Myint Thu @ Sai Lon
31131 24-3-2023 113384174
4 AFA FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Aye Aye Myint  50411 31-5-2023 103264626
5 AKARI QUEEN TRADING COMPANY LIMITED. U Myo Min Thant  48915 15-2-2023 114509868
6 AMARA CHERRY COMPANY LIMITED. U Tin Hla 37736 2-10-2019  
7 ARCHIPELAGO SEAMEN CLUB COMPANY LIMITED. Daw Myat Thidar  44460 27-2-2025 112241078
8 ARYAN GROUP COMPANY LIMITED. U Ram Awadesh 55335 5-2-2024 118511573
9 ASIA LACE EMBROIDERY COMPANY LIMITED. Daw Li She Mei 49883 17-1-2023 111896151
10 ASIA WHALE TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED. U Zaw Win Ko 53657 25-10-2023 102341457
11 ASIA WIN MANUFACTURING CO., LTD. U Zaw Win  18528 22-7-2023 106720614
12 AUNG KHANT MYAT COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Lin 43934 30-3-2022  
13 AUNG MYIN THU KHA COMPANY LIMITED. U Aung Phyo Kyaw 34101 6-7-2019  
14 AUNG SAN TUN COMPANY LIMITED. U Sein Myint 49084 26-2-2023 103128250
15 AUNG SI THAN HEIN COMPANY LIMITED Daw Nang Nyo Nyo Aung 57942 3-9-2024 101774643
16 AUNG THARA PHU (MYAWADDY) LOGISTIC COMPANY LIMITED. U Tun Tint Kyaw  50514 6-6-2023 113464747
17 AURUM IMAGE COMPANY LIMITED. U Zaw Myint Swe 42762 19-10-2021 101474836
18 AUSI MYANMAR COMPANY LIMITED. U Myint Aung  39858 9-2-2025 105199325
19 AYAR PALACE COMPANY LIMITED. U Aung Thein Naing 47872 31-10-2022 110001754
20 B B HEIN COMPANY LIMITED.   Daw Phyo Thandar Swe 57363 22-7-2024 121275082
21 BAMBOO SHADE FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Than Kyi 37936 12-10-2020  
22 BAW PYADAR SHIN COMPANY LIMITED.   U Kyaw Htay Myint 40688 28-6-2021 119551692
23 BEAUTIFUL LAND MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Yin Min Ei 56192 2-4-2024 114220175
24 B-TWELVE REFRIGERATION SERVICES COMPANY LIMITED. (BEST 12 REFRIGERATION SERVICES CO.,LTD.)   U Min Aung 23005 31-7-2020 115481282
25 BEST MOST FIRST SARL CO., LTD. U Myo Kyaw Myint 55574 19-2-2024 114595845
26 BEST OF BEST TRADING COMPANY LIMITED. U Hein Htet Aung  53302 7-10-2023 106417660
27 BRIGHT FOOD CO.,LTD. U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
28 CHARMING STAR MYANMAR TRADING COMPANY LIMITED. Daw Myint Myint Oo 40144 15-5-2026 119784255
29 CHENGFANG COMPANY LIMITED.   Daw Htike Htike San 37979 13-10-2025 106001022
30 CHUE YADANAR TRADING CO, LTD.   U Win Myo Thet 24311 22-3-2020 112744770
31 CITY RUBBERWOOD COMPANY LIMITED.   U Aung Soe Win 55030 22-1-2024 113078774
32 CTY JOHN 99 YANGON COMPANY LIMITED.   Nguyen Trong Hieu 56753 29-5-2024 115455060
33 DA FONG CO., LTD.   Daw Yang May Yee 8895 30-6-2023 101189236
34 DANA SUYAR COMPANY LIMITED.   U Hla Win 36982 22-4-2020  
35 DECEMBER MOE COMPANY LIMITED. U Aung Kyaw Moe  41116 20-7-2026 111891435
36 DELTA QUEEN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Shwe Kyaing  42849 8-1-2025 112347356
37 DILLIAM AUNG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Phyu Phyu Lwin 51239 16-7-2023 114628972
38 DYNA (MYANMAR) COMPANY LIMITED. Daw Thidar Htun   15-3-2025 124944341
39 EDELLE GENERAL TRADING CO.,LTD. Daw Mya Yadanar Tun 28532 23-7-2025 113075295
40 EDYCOM BSI MYANMAR COMPANY LIMITED.   Mr.David Keinan Israel 54340 6-12-2023 110433840
41 ENVIRO A ONE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED.   Mrs. Eliza Yukiko Wong 48778 10-7-2022 105325231
42 GABAR LINN COMPANY LIMITED.   Si Wah Legu@ U Maung Soe 46545 22-6-2022 112026371
43 GALAXY-7 TRADING COMPANY LIMITED.   U Babu Latt 37305 4-8-2025 116626446
44 GAN DA MAR NA THE CO., LTD. U Win Thein 31636 9-9-2023 103028485
45 GAO XIN ELECTRIC CO., LTD.   U Kyi Than 33368 25-3-2024 113666730
46 GLOBAL GARUDA COMPANY LIMITED. U Aung Naing Oo 40683 21-6-2021 109546089
47 GLOBAL GIFTS TRADING CO., LTD.   U Saw Thar Win Lwin  33538 29-4-2024 113249293
48 GLOBIZ LOGISTICS COMPANY LIMITED.   Daw Nandar Maw 51448 28-2-2022 104285295
49 GLORY RADICAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Nang Aye Wah 37691 24-6-2020  
50 GOLDEN OAKTHAR GROUP COMPANY LIMITED.   U Htain Lin (a) Htain Lin Lwin  39272 29-7-2019 111984921
51 GOLDEN THREE STAR SERVICES COMPANY LIMITED. Daw Phyu Phway Khaing 33936 19-6-2024 100993686
52 GRAND MANUFACTURING CO., LTD. U Twan Shaw Chone 15512 4-3-2025 106198810
53 GREAT FORMOSA COMPANY LIMITED. U Aung Sein  54741 8-1-2024 100462818
54 GREAT FUJI COMPANY LIMITED U Aung Sein  54741 8-1-2024 106007969
55 GREAT MOUNT SILVER TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Min Tun  39133 28-1-2026 107300376
56 GREAT QUALITY INDUSTRIAL CO., LTD. U Mohamed Moosa (a) U Nay Win Lay 19960 1-5-2025 102787277
57 GREAT WINDOW COMPANY LIMITED.   U Saw Maung @ Abdu Samad 38622 31-12-2020 101490726
58 GREEN GOLD COFFEE FARMING GENERAL CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED.   U Khun Maung Htee 57953 31-3-2024 140713171
59 GREEN LAUREL PHARMACEUTICAL TRADING CO., LTD.   U Tin Aung 21319 24-9-2024 107748555
60 GREEN MAST TRADING CO., LTD.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
61 GREEN PINDAYA COMPANY LIMITED.   Daw Nang Tharaphu Tint 51088 3-4-2022 116232618
62 H B N COMPANY LIMITED.   Daw Win Min Thant 41992 28-9-2021 108280832
63 H P M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   U Phyo Wai Lin 40717 27-6-2021 101104702
64 HARRIER COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Htwe 47496 26-10-2020  
65 HAY SHAN SMILE COMPANY LIMITED. U Kyi Min 49250 4-3-2023 105469446
66 HEIWA PLASTIC TRADING LTD.   U Than Htay 6553 30-9-2019 105019211
67 H-HTET COMPANY LIMITED.   U Yan Naing Lin 38054 27-1-2025 111830436
68 HNIN YATI COMPANY LIMITED.   Daw Hnin Mya Thidar Win 45729 10-7-2022  
69 HTUN NAY LINN CO.,LTD.   U Htun Myint  56969 17-6-2024 120713108
70 HUAHONG PLASTIC COMPANY LIMITED.   Mr. Li Shitong 54780 10-1-2024 105358989
71 INFRA TRADE CO., LTD.   U Khin Maung Win 33602 26-2-2024 106826110
72 INTERNATIONAL BRILLIANT POWER COMPANY LIMITED.   U Kyaw Thein 24492 27-4-2020  
73 IRIS INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.   Daw Lei Yin Win 42784 7-12-2021 115806467
74 JAE TONG INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED.   U Lauk Tar @ Aung Khant  39488 8-3-2021  
75 JAYSON INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Ei Ei Mon 41760 7-9-2021 111360928
76 JEWEL PALACE TRADING CO., LTD.   U Aung Lin Htin 10354 30-6-2023 103687004
77 K L T ENTERPRISE LTD.   U Toe Lay 0606 29-9-2020  
78 K T M SHIPPING COMPANY LIMITED.   U Kyaw Soe Win 52368 11-9-2023 103352819
79 KHAING & HLAING TRADING COMPANY LIMITED.   U Min Khaing 42791 11-12-2021 102908627
80 KHIN HOKE FAMILY & GROUP COMPANY LIMITED.   U Htet Lin Aung 41266 16-5-2021 109597945
81 KHIN KYAW & FAMILY COMPANY LIMITED.   U Khin Maung Latt  57399 24-7-2024 121449056
82 KIM SHAN TRADE COMPANY LIMITED.   U Shaw Bi Ahmat 53972 13-11-2023 108804386
83 KING JOKER TRADING CO.,LTD.   U Pyae Phyo Aung 32327 29-10-2023 110114400
84 KO HTET EXPORT IMPORT COMPANY LIMITED   U Thet Naung Tun 58369 29-9-2024 122351637
85 KY-THA INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.   U San Tun 35216 4-8-2024 106624836
86 LASSO FOOD COMPANY LIMITED.   Daw Ngu Wh Win 47422 12-1-2025 100652412
87 LATT AUNG KYAW ZAW CO.,LTD.   U Aung Kyaw Zaw 26650 26-9-2024 102792955
88 LILYPAD COMPANY LIMITED.   U Shwe Khine 53032 27-9-2023 102343638
89 LIN EMPIRE BUSINESS GROUP CO.,LTD.   U Thein Lin Aung 30450 24-8-2023 100685108
90 LINFRA LIMITED.   Mr.Mohamad Khaled El Haffar El Habba 40856 11-1-2020  
91 LINN WAI YAN COMPANY LIMITED.   U Mar Mat Su Jate 33739 29-5-2024 109669741
92 LOTUS WOOD INDUSTRY LIMITED.   U San Jay Kumar 37040 31-3-2025 102255682
93 LOYAL EPIC COMPANY LIMITED.   Daw Khin Myat Nandar Aye 37187 15-7-2025 117213803
94 LUCKY MEN (MWD) COMPANY LIMITED.   U Kyaw Tin 54627 26-12-2023 111466114
95 LUCKY WIN COMPANY LIMITED.   Daw Su Su Htet 39707 17-3-2026 112372806
96 M W 34 CO.,LTD.   Daw Su Myat Thandar 30596 4-3-2023 100446456
97 M.E.I MOVING SERVICES CO., LTD.   U Hla Shwe  4076 31-7-2024 106711143
98 MANDALAY DA ZHONG COMPANY LIMITED. U Phan Kyin Chan  42991 12-10-2021  
99 MANDALAY LONGYEAR SHOES COMPANY LIMITED.   Mr. Zhang Zaijun 50269 23-1-2023 102093836
100 MANN THURIYA TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Than 38332 5-8-2020 102489446
101 MAY TRADING YANGON COMPANY LIMITED   U Aung Naing Soe 58235 19-9-2024 122033929
102 MEUNG THAUK COMPANY LIMITED.   U Sai Kyaw Win  50024 24-1-2023 112985727
103 MGAS TRADING COMPANY LTD.   U Maung Gyi  55936 11-3-2024 119026113
104 MUSE KO KANG CO., LTD.   U Soe Tint  9483 31-7-2024 106954135
105 MYANMAR ASIA EXPRESS TRADING CO., LTD.   U Win Naing  19640 22-1-2020 117156214
106 MYANMAR CABLE MART COMPANY LIMITED.   U Zay Yar Lwin 46088 17-2-2025 117969541
107 MYANMAR GLOBAL IMPEX TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
108 MYANMAR PELTIER BOIS LTD. Mr.Laurent Scheercousse 15730 11-3-2025 115273167
109 MYANMAR ROWING AND CANOEING FEDERATION   O291 31-12-2020 990886113
110 MYANMAR SHWE THITSAR COMPANY LIMITED. U Nay Zar Aung 55836 6-3-2024 119013119
111 MYANMAR SIMCO SONG DA JOINT STOCK CO.,LTD. Mr. Nguyen Van Thanh 28179 8-4-2020 110108567
112 MYANMAR SUNBEAM ENTERPRISE COMPANY LIMITED. Daw Myo Myo Khine 54867 15-1-2024 102608909
113 MYANMAR TOP ONE CO., LTD. U Shwe Htoo 17185 6-1-2020  
114 MYANMAR WOOD MART CO., LTD.        
115 MYANMAR YADANAR JASMINE COMPANY LIMITED. U Chit Khaing 37682 31-12-2020 115052454
116 MYANMAR YI YUCHENG RENEWABLE RESOURCES TECHNOLOGY CO., LTD. Mr. Li Song 54773 10-1-2024 111703582
117 MYAT AUNG MYANMAR COMPANY LIMITED. U Aung Myint 37866 3-2-2025 103713188
118 MYAT HTET THU COMPANY LIMITED.   U Soe That 55222 31-1-2024 115547585
119 MYAT KYAW KYAW COMPANY LIMITED. U Kyaw Than 38550 8-12-2025 116853728
120 MYAT MYITTAR COMPANY LIMITED. U Myo Myint Thein 49735 8-4-2023 105001312
121 MYAT THIT OO CO., LTD. U Kyaw Kyaw 31606 13-2-2025 114655643
122 MYAWADDY WHITE ELEPHANT COMPANY LIMITED. U Phyo Thet Kyaw 51361 22-5-2023 117952460
123 MYAWADDY YEE WIN CO.,LTD. Daw Yee Yee Win 28150 20-9-2024 114768286
124 MYO MYANMAR TUNN COMPANY LIMITED. U Thu Ra 53891 11-11-2023 107086137
125 NAN HTEIK KHAUNG COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe Yin 38954 23-4-2024 109896012
126 NEW FUTURE STAR COMPANY LIMITED. Daw Nan Aye Cho 57183 7-7-2024 121182912
127 NGWE THEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Aye Thandar Khaing 47140 18-10-2022 114391980
128 NOBLE GREEN TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win 34167 13-9-2022 113802928
129 NYEIN HSU LATT COMPANY LIMITED. U Kyaw Swar Htwe 43473 15-2-2022 102534808
130 OAK THAR KYAW CO., LTD. U Khin Thoung 16187 23-3-2023 110284624
131 ONGOING BUSINESS GROUP LTD. U Tun Tun 19958 8-5-2025 179253593
132 ORDER TO ORDER COMPANY LIMITED. U Phay Thwin Tun 45853 20-7-2022 118796578
133 PA DA MYARR NYI NAUNG COMPANY LIMITED. U Ye Min Zin 41079 7-7-2021  
134 PAN THARAPHI EXCELLENT LIMITED. U Tin Win 43439 20-1-2025 108120045
135 PANDAW CRUISES LIMITED. U Lin Lin Htun 38874 14-5-2020  
136 PAW LAR CHAN CO., LTD. U Chin San Fatt @
U Tin Myint
20002 19-12-2024 109305359
137 PERFECT CAPITAL CO.,LTD. U Min Tun @ Su Fain 30947 8-5-2023 100257483
138 PHOO THIT TUN COMPANY LIMITED. Daw Khin Thidar Tun 42072 5-10-2021 100697327
139 PHYO SI THU TRADING CO., LTD. U Ko Ko Aye 9302 30-4-2025 161823058
140 PHYU HNIN AUNG COMPANY LIMITED.   U Ally Hoke 40864 28-1-2025 108981911
141 POPA-L CO., LTD.   U Tun Chit  4049 31-3-2021 115705784
142 PRECIOUS MYAWADDY LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN LIMITED.   Daw Su Mon Htwe 54461 13-12-2023 104533493
143 PRIME RESIDENCE CO.,LTD.   U Thaung Htike Min  34830 30-7-2024 104333257
144 PSPN HOLDING COMPANY LIMITED.   Daw Kyi Thein 43189 25-8-2021 115365657
145 PULSES WORLD CO., LTD.   Daw Ohnmar Win 22194 31-7-2025 102911954
146 PWINT NADI SOE COMPANY LIMITED.   U Nyan Soe 39481 3-3-2021 119439256
147 PWINT SEESAR COMPANY LIMITED.   U Si Thu  49245 8-3-2023 101640450
148 PYAE THU TA INTERNATIONAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Bo Bo Kyaw 37942 31-12-2020 115664344
149 QUILLING CARD MYANMAR COMPANY LIMITED   Daw Aye Aye Swe 58887 6-11-2024 122129365
150 RAJU INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Naing  42667 1-12-2021 117113930
151 READY 2 READ (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   Mr.Yap Thiam Leng 53999 14-11-2023 105196725
152 RED PEACOCK COMPANY LIMITED.   U Aye Min 44336 20-9-2026 111408548
153 RIMO COMPANY LIMITED.   Daw Moh Moh Myint Aung 36978 31-7-2020 112580093
154 ROBUST COMMODITIES MYANMAR LTD.   Mr.Raaghavan Naarayan 57013 20-6-2024 120823876
155 ROSE CITY (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   U Arhyup Ally 38713 31-12-2020 115207547
156 ROYAL NEW GENERATION TRADING CO.,LTD.   U Kaung Hlaing 28108 29-5-2025 111262624
157 ROYAL TWIN STARS TRADING CO.,LTD.   U Noor Mamed @ U Maung 29514 31-12-2020 106344353
158 ROYAL UNITED CO.,LTD.   U Aung Naing Lin 32569 8-1-2024 100668025
159 S M A (NAING) COMPANY LIMITED.   U Tayukan @ U Soe Myint 47743 16-11-2022 109635170
160 S&T PREMIER PRECISION COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Tun 54475 16-12-2023 110652178
161 SABANAN CO,.LTD.   Daw Khin Ohn Mar Moe  24734 20-7-2022 114820938
162 SANMARU MYANMAR CO.,LTD.   Daw Theint Theint Thu 30665 22-5-2023 102951123
163 SANMIK NATURAL FOOD MYANMAR (PRIVATE) LTD.   Mr.Pathmalal Withanage Sri 58501 8-10-2024 114207209
164 SANUKI COMPANY LIMITED.   U Kyaw Kyaw 55149 28-1-2024 106943117
165 SAT WINE INN ARR MINING CO.,LTD.   U Sai Ye Kyauk 30812 24-06-2025 103798841
166 SAVITA COMPANY LIMITED. U Eian Go@ Aung Naing 50606 12-6-2023 112062106
167 SAY YADANAR AUNG CO.,LTD.   U Tint Kyi 30350 10-2-2019  
168 SCAI YANGON LIMITED. Daw Than Than Aye 39563 29-5-2024 116952653
169 SEIN FAMILY EXPORT & IMPORT CO.,LTD. U Htein Su 16041 30-4-2024 111410011
170 SEIN YADANAR THAIK CO.,LTD.   U Aung Naing 26887 13-11-2024 112694994
171 SEINUS CLIQ FASHION COMPANY LIMITED.   Mr.Kim Hyuk Kee 36953 15-3-2020 113715073
172 SEMAS MYANMAR MANUFACTURING CO., LTD.   Daw Soe Moe Ko 29166 31-12-2020 114997153
173 SH EQUIPMENT (MYANMAR) CO.,LTD.   Mr. Wee Soe Chuen Gray 29670 19-9-2025 104781624
174 SHENG XING DA COMPANY LIMITED.   Daw Kyawe Chin 37928 28-9-2020 116884992
175 SHUMAWA MAY COMPANY LIMITED.   U Zayar Kyi Myint 39931 4-5-2021 105437943
176 SHWE BON THAR INTERNATIONAL CO.,LTD. U Maung Maung Kyaw Win (a) Mohamed 13490 30-9-2024 109970867
177 SHWE HNIN THAR COMPANY LIMITED.   U Thet Cho Oo 43013 10-7-2023 117688399
178 SHWE KYAW ZAW COMPANY LIMITED. U Win Naing Linn 38508 6-12-2025 102992733
179 SHWE MYINN CO.,LTD.   Daw Za Mi Ram  18203 8-2-2026 166240727
180 SHWE PWINT NGWE PWINT CO.,LTD.   U Thein Than Soe 23634 3-9-2024 100587203
181 SHWE YATI SAN COMPANY LIMITED.   U Thet Min Htut 40811 7-7-2021  
182 SHWE YAUNG SIN TUN COMPANY LIMITED.   U Than Htwe 54040 18-11-2023 109209058
183 STANDARD FAMILY TRADING CO.,LTD.   U Hein Htet Lwin 26696 15-9-2024 181382929
184 SUN FOREST COMPANY LIMITED.   Daw Shar Kyu 50582 10-5-2022 119208564
185 SUN INFRASTRUCTURE LTD.   U Tin Tun Aung 57374 23-7-2024 118944593
186 SUN MYANMAR INTERNATIONAL MINING CO., LTD.   U Myo Aung 24065 30-6-2026 106607001
187 SUPER K STAR COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Latt 39090 11-1-2021 100766353
188 TACTICS IDEA LOGISTICS & TECHNICAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Min Thu 50039 8-5-2023 110735650
189 TECHNOLAND COMPUTER TRADING CO., LTD. U Myat Soe Win 12906 30-11-2024 100949865
190 THADAR NYO COMPANY LIMITED. U Nay Win Aung 45196 26-6-2022 101507696
191 THAR YAR CHAN MYAE COMPANY LIMITED. Enoos @ Kyaw Thein 36538 20-1-2021 100957191
192 THE GAZILLION STAR TRADING COMPANY LIMITED. U Ba Sein 47490 24-10-2022 110534892
193 THE GREAT BRIDGE COMPANY LIMITED. U Abdul HaLim 37389 16-8-2025 106171610
194 THE GYAR MINN FIBRE COMPOSITE COMPANY LIMITED. U Zaw Toe  35560 9-1-2025 115706748
195 THI HA SOE SAN PRODUCTION CO.,LTD. U Aung Thein 21383 18-11-2024 113712651
196 THIRI MYANKAUNG COMPANY LIMITED. Daw Thiri Cho  37918 27-8-2025 105474431
197 THUTTI AUNG CO., LTD. U Pho Ngwe 15622 19-5-2025 101653439
198 THUWUNNA MYAY SI MINING CO.,LTD.   Daw Than Nyo 29608 7-11-2022 106165599
199 TIN AND METAL RESOURCES CO.,LTD. Daw Kyae Hmone Win  21419 24-10-2024 109331392
200 TM-KW TRADING COMPANY LIMITED. U Soe Min  37721 5-8-2025 110865945
201 TOMOSADA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. U Nay Myo Aung  6226 30-9-2024 110926405
202 TPA MYANMAR CO,LTD Daw San Mae 41599 25-8-2021 108737123
203 TROPICAL WOODS CO.,LTD. Daw Zainab Bi Bi (a)
Daw Tin Tin Win
23237 4-5-2023 106762856
204 TULSI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Zar Zar Lwin 41566 24-8-2021 104577490
205 UNITED BEAUTY PALACE MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Ei Myo Thwe 35811 12-1-2020  
206 UNITED KK MARINE PRODUCTS COMPANY LIMITED. U Kabir Ahmed@
U Kyaw Aye
48930 13-2-2023 103242444
207 VENEER INTERNATIONAL MYANMAR COMPANY LIMITED.   U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
208 VILITHAR INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Naw Ei Htoo Phaw 49204 7-3-2023 116499843
209 WAH WAH WIN INT'L CO., LTD. Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
210 WANG YE COMPANY LIMITED. U SI THU HTAY  53850 7-11-2023 108644516
211 WARTAYAR VENEER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED. Mr.Shyam Daga 37491 26-7-2025 105342535
212 WATERSTONE CO.,LTD. Daw Wynn Wynn Nyunt 29845 31-7-2020 111899789
213 WIN TRADE CO., LTD. U Hla Myint Thein 1523 14-1-2025 100854252
214 WINNER SPORT CO.,LTD. U Myo Paing Chit  28806 30-8-2025 108442905
215 WORLD BEST CARGO CO.,LTD. Daw Yin Lee Fhein 32947 1-1-2024 191235037
216 YADANAR TREASURE COMPANY LIMITED. Daw Tharaphi Tun  48438 27-7-2022 108981172
217 YANG & YANG TRADING COMPANY LIMITED. Daw May Nan Soe 49213 19-2-2023 103311977
218 YE YINT NADI COMPANY LIMITED. U Saw Shwe Tun 49130 5-3-2023  
219 YOKO SUN COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe 40083 11-5-2021 103484006
220 YOMA YEZIN COMPANY LIMITED. U Kyaw Zin 46565 15-8-2022  
221 ZARNI LINN COMPANY LIMITED. U Sein Win 54116 22-11-2023 109521280
222 ZAY YAR TUN TRADING COMPANY LIMITED. U Zayar Tun  43042 1-1-2022 109932051
223 ZHIXING COMPANY LIMITED. U Pi Chan 55927 11-3-2024 119075998
224 ZIN FAMILY CO., LTD. Aziz Hussein (a)
U Kyaw Win 
18211 7-11-2022 102658744
225 ZWE THARA PHU COMPANY LIMITED. U Nyi Min Htike 45694 12-7-2022 115842528
Latest News: 

" ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၂၃၁)ခုစာရင်း"

Thu, 02/17/2022 - 04:14 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၈၁၀)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် Website တို့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၃-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၉-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၅)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၂၃၁)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါကုမ္ပဏီ(၂၃၁)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်များအား(၁၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ ဘဏ်စာရင်းအသီးသီး တွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။          

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                       ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ    ၁၇       ရက်

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော
ကုမ္ပဏီ(၂၃၁)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 3 T CO. LTD. U Thant Zin Tun 6376 31-7-2024 102355628
2 A.T.M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Kyaw Kyaw Win  55700 26-2-2024 117374661
3 ABSOLUTE METAL CO.,LTD. U Aung Phyoe @
Myint Thu @ Sai Lon
31131 24-3-2023 113384174
4 AFA FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Aye Aye Myint  50411 31-5-2023 103264626
5 AKARI QUEEN TRADING COMPANY LIMITED. U Myo Min Thant  48915 15-2-2023 114509868
6 AMARA CHERRY COMPANY LIMITED. U Tin Hla 37736 2-10-2019  
7 ARCHIPELAGO SEAMEN CLUB COMPANY LIMITED. Daw Myat Thidar  44460 27-2-2025 112241078
8 ARYAN GROUP COMPANY LIMITED. U Ram Awadesh 55335 5-2-2024 118511573
9 ASIA LACE EMBROIDERY COMPANY LIMITED. Daw Li She Mei 49883 17-1-2023 111896151
10 ASIA WHALE TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED. U Zaw Win Ko 53657 25-10-2023 102341457
11 ASIA WIN MANUFACTURING CO., LTD. U Zaw Win  18528 22-7-2023 106720614
12 AUNG KHANT MYAT COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Lin 43934 30-3-2022  
13 AUNG MYIN THU KHA COMPANY LIMITED. U Aung Phyo Kyaw 34101 6-7-2019  
14 AUNG SAN TUN COMPANY LIMITED. U Sein Myint 49084 26-2-2023 103128250
15 AUNG SI THAN HEIN COMPANY LIMITED Daw Nang Nyo Nyo Aung 57942 3-9-2024 101774643
16 AUNG THARA PHU (MYAWADDY) LOGISTIC COMPANY LIMITED. U Tun Tint Kyaw  50514 6-6-2023 113464747
17 AURUM IMAGE COMPANY LIMITED. U Zaw Myint Swe 42762 19-10-2021 101474836
18 AUSI MYANMAR COMPANY LIMITED. U Myint Aung  39858 9-2-2025 105199325
19 AYAR PALACE COMPANY LIMITED. U Aung Thein Naing 47872 31-10-2022 110001754
20 B B HEIN COMPANY LIMITED.   Daw Phyo Thandar Swe 57363 22-7-2024 121275082
21 BAMBOO SHADE FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Than Kyi 37936 12-10-2020  
22 BAW PYADAR SHIN COMPANY LIMITED.   U Kyaw Htay Myint 40688 28-6-2021 119551692
23 BEAUTIFUL LAND MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Yin Min Ei 56192 2-4-2024 114220175
24 B-TWELVE REFRIGERATION SERVICES COMPANY LIMITED. (BEST 12 REFRIGERATION SERVICES CO.,LTD.)   U Min Aung 23005 31-7-2020 115481282
25 BEST MOST FIRST SARL CO., LTD. U Myo Kyaw Myint 55574 19-2-2024 114595845
26 BEST OF BEST TRADING COMPANY LIMITED. U Hein Htet Aung  53302 7-10-2023 106417660
27 BRIGHT FOOD CO.,LTD. U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
28 CHARMING STAR MYANMAR TRADING COMPANY LIMITED. Daw Myint Myint Oo 40144 15-5-2026 119784255
29 CHENGFANG COMPANY LIMITED.   Daw Htike Htike San 37979 13-10-2025 106001022
30 CHUE YADANAR TRADING CO, LTD.   U Win Myo Thet 24311 22-3-2020 112744770
31 CITY RUBBERWOOD COMPANY LIMITED.   U Aung Soe Win 55030 22-1-2024 113078774
32 CTY JOHN 99 YANGON COMPANY LIMITED.   Nguyen Trong Hieu 56753 29-5-2024 115455060
33 DA FONG CO., LTD.   Daw Yang May Yee 8895 30-6-2023 101189236
34 DANA SUYAR COMPANY LIMITED.   U Hla Win 36982 22-4-2020  
35 DAWEI HOLDING LIMITED. U Hlwan Moe Zaw  48338 15-1-2025 102028414
36 DECEMBER MOE COMPANY LIMITED. U Aung Kyaw Moe  41116 20-7-2026 111891435
37 DELTA QUEEN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Shwe Kyaing  42849 8-1-2025 112347356
38 DILLIAM AUNG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Phyu Phyu Lwin 51239 16-7-2023 114628972
39 DYNA (MYANMAR) COMPANY LIMITED. Daw Thidar Htun   15-3-2025 124944341
40 EDELLE GENERAL TRADING CO.,LTD. Daw Mya Yadanar Tun 28532 23-7-2025 113075295
41 EDYCOM BSI MYANMAR COMPANY LIMITED.   Mr.David Keinan Israel 54340 6-12-2023 110433840
42 ENVIRO A ONE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED.   Mrs. Eliza Yukiko Wong 48778 10-7-2022 105325231
43 GABAR LINN COMPANY LIMITED.   Si Wah Legu@ U Maung Soe 46545 22-6-2022 112026371
44 GALAXY-7 TRADING COMPANY LIMITED.   U Babu Latt 37305 4-8-2025 116626446
45 GAN DA MAR NA THE CO., LTD. U Win Thein 31636 9-9-2023 103028485
46 GAO XIN ELECTRIC CO., LTD.   U Kyi Than 33368 25-3-2024 113666730
47 GLOBAL GARUDA COMPANY LIMITED. U Aung Naing Oo 40683 21-6-2021 109546089
48 GLOBAL GIFTS TRADING CO., LTD.   U Saw Thar Win Lwin  33538 29-4-2024 113249293
49 GLOBIZ LOGISTICS COMPANY LIMITED.   Daw Nandar Maw 51448 28-2-2022 104285295
50 GLORY RADICAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Nang Aye Wah 37691 24-6-2020  
51 GOLDEN BROTHERS UNION POWER COMPANY LIMITED.   U Wai Lynn 44029 27-1-2025 113052198
52 GOLDEN OAKTHAR GROUP COMPANY LIMITED.   U Htain Lin (a) Htain Lin Lwin  39272 29-7-2019 111984921
53 GOLDEN THREE STAR SERVICES COMPANY LIMITED. Daw Phyu Phway Khaing 33936 19-6-2024 100993686
54 GRAND MANUFACTURING CO., LTD. U Twan Shaw Chone 15512 4-3-2025 106198810
55 GREAT FORMOSA COMPANY LIMITED. U Aung Sein  54741 8-1-2024 100462818
56 GREAT FUJI COMPANY LIMITED U Aung Sein  54741 8-1-2024 106007969
57 GREAT MOUNT SILVER TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Min Tun  39133 28-1-2026 107300376
58 GREAT QUALITY INDUSTRIAL CO., LTD. U Mohamed Moosa (a) U Nay Win Lay 19960 1-5-2025 102787277
59 GREAT WINDOW COMPANY LIMITED.   U Saw Maung @ Abdu Samad 38622 31-12-2020 101490726
60 GREEN GOLD COFFEE FARMING GENERAL CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED.   U Khun Maung Htee 57953 31-3-2024 140713171
61 GREEN LAUREL PHARMACEUTICAL TRADING CO., LTD.   U Tin Aung 21319 24-9-2024 107748555
62 GREEN MAST TRADING CO., LTD.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
63 GREEN PINDAYA COMPANY LIMITED.   Daw Nang Tharaphu Tint 51088 3-4-2022 116232618
64 H B N COMPANY LIMITED.   Daw Win Min Thant 41992 28-9-2021 108280832
65 H P M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   U Phyo Wai Lin 40717 27-6-2021 101104702
66 HAO YUAN COMPANY LIMITED.   Mr.Lu Lin Hui  54227 29-11-2023 102487605
67 HARRIER COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Htwe 47496 26-10-2020  
68 HAY SHAN SMILE COMPANY LIMITED. U Kyi Min 49250 4-3-2023 105469446
69 HEIWA PLASTIC TRADING LTD.   U Than Htay 6553 30-9-2019 105019211
70 H-HTET COMPANY LIMITED.   U Yan Naing Lin 38054 27-1-2025 111830436
71 HNIN YATI COMPANY LIMITED.   Daw Hnin Mya Thidar Win 45729 10-7-2022  
72 HTUN NAY LINN CO.,LTD.   U Htun Myint  56969 17-6-2024 120713108
73 HUAHONG PLASTIC COMPANY LIMITED.   Mr. Li Shitong 54780 10-1-2024 105358989
74 INFRA TRADE CO., LTD.   U Khin Maung Win 33602 26-2-2024 106826110
75 INTERNATIONAL BRILLIANT POWER COMPANY LIMITED.   U Kyaw Thein 24492 27-4-2020  
76 IRIS INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.   Daw Lei Yin Win 42784 7-12-2021 115806467
77 JAE TONG INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED.   U Lauk Tar @ Aung Khant  39488 8-3-2021  
78 JAYSON INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Ei Ei Mon 41760 7-9-2021 111360928
79 JEWEL PALACE TRADING CO., LTD.   U Aung Lin Htin 10354 30-6-2023 103687004
80 K L T ENTERPRISE LTD.   U Toe Lay 0606 29-9-2020  
81 K T M SHIPPING COMPANY LIMITED.   U Kyaw Soe Win 52368 11-9-2023 103352819
82 KHAING & HLAING TRADING COMPANY LIMITED.   U Min Khaing 42791 11-12-2021 102908627
83 KHIN HOKE FAMILY & GROUP COMPANY LIMITED.   U Htet Lin Aung 41266 16-5-2021 109597945
84 KHIN KYAW & FAMILY COMPANY LIMITED.   U Khin Maung Latt  57399 24-7-2024 121449056
85 KIM SHAN TRADE COMPANY LIMITED.   U Shaw Bi Ahmat 53972 13-11-2023 108804386
86 KING JOKER TRADING CO.,LTD.   U Pyae Phyo Aung 32327 29-10-2023 110114400
87 KO HTET EXPORT IMPORT COMPANY LIMITED   U Thet Naung Tun 58369 29-9-2024 122351637
88 KYAW ZIN THEIN COMPANY LIMITED. U Kyaw Min Aung 42703 1-12-2021 112171991
89 KY-THA INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.   U San Tun 35216 4-8-2024 106624836
90 LASSO FOOD COMPANY LIMITED.   Daw Ngu Wh Win 47422 12-1-2025 100652412
91 LATT AUNG KYAW ZAW CO.,LTD.   U Aung Kyaw Zaw 26650 26-9-2024 102792955
92 LILYPAD COMPANY LIMITED.   U Shwe Khine 53032 27-9-2023 102343638
93 LIN EMPIRE BUSINESS GROUP CO.,LTD.   U Thein Lin Aung 30450 24-8-2023 100685108
94 LINFRA LIMITED.   Mr.Mohamad Khaled El Haffar El Habba 40856 11-1-2020  
95 LINN WAI YAN COMPANY LIMITED.   U Mar Mat Su Jate 33739 29-5-2024 109669741
96 LOTUS WOOD INDUSTRY LIMITED.   U San Jay Kumar 37040 31-3-2025 102255682
97 LOYAL EPIC COMPANY LIMITED.   Daw Khin Myat Nandar Aye 37187 15-7-2025 117213803
98 LUCKY MEN (MWD) COMPANY LIMITED.   U Kyaw Tin 54627 26-12-2023 111466114
99 LUCKY WIN COMPANY LIMITED.   Daw Su Su Htet 39707 17-3-2026 112372806
100 M W 34 CO.,LTD.   Daw Su Myat Thandar 30596 4-3-2023 100446456
101 M.E.I MOVING SERVICES CO., LTD.   U Hla Shwe  4076 31-7-2024 106711143
102 MANDALAY DA ZHONG COMPANY LIMITED. U Phan Kyin Chan  42991 12-10-2021  
103 MANDALAY LONGYEAR SHOES COMPANY LIMITED.   Mr. Zhang Zaijun 50269 23-1-2023 102093836
104 MANN THURIYA TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Than 38332 5-8-2020 102489446
105 MAY TRADING YANGON COMPANY LIMITED   U Aung Naing Soe 58235 19-9-2024 122033929
106 MEUNG THAUK COMPANY LIMITED.   U Sai Kyaw Win  50024 24-1-2023 112985727
107 MGAS TRADING COMPANY LTD.   U Maung Gyi  55936 11-3-2024 119026113
108 MUSE KO KANG CO., LTD.   U Soe Tint  9483 31-7-2024 106954135
109 MYANMAR ASIA EXPRESS TRADING CO., LTD.   U Win Naing  19640 22-1-2020 117156214
110 MYANMAR CABLE MART COMPANY LIMITED.   U Zay Yar Lwin 46088 17-2-2025 117969541
111 MYANMAR GLOBAL IMPEX TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
112 MYANMAR PELTIER BOIS LTD. Mr.Laurent Scheercousse 15730 11-3-2025 115273167
113 MYANMAR ROWING AND CANOEING FEDERATION   O291 31-12-2020 990886113
114 MYANMAR SHWE THITSAR COMPANY LIMITED. U Nay Zar Aung 55836 6-3-2024 119013119
115 MYANMAR SIMCO SONG DA JOINT STOCK CO.,LTD. Mr. Nguyen Van Thanh 28179 8-4-2020 110108567
116 MYANMAR SUNBEAM ENTERPRISE COMPANY LIMITED. Daw Myo Myo Khine 54867 15-1-2024 102608909
117 MYANMAR TOP ONE CO., LTD. U Shwe Htoo 17185 6-1-2020  
118 MYANMAR WOOD MART CO., LTD.        
119 MYANMAR YADANAR JASMINE COMPANY LIMITED. U Chit Khaing 37682 31-12-2020 115052454
120 MYANMAR YI YUCHENG RENEWABLE RESOURCES TECHNOLOGY CO., LTD. Mr. Li Song 54773 10-1-2024 111703582
121 MYAT AUNG MYANMAR COMPANY LIMITED. U Aung Myint 37866 3-2-2025 103713188
122 MYAT HTET THU COMPANY LIMITED.   U Soe That 55222 31-1-2024 115547585
123 MYAT KYAW KYAW COMPANY LIMITED. U Kyaw Than 38550 8-12-2025 116853728
124 MYAT MAHAW CO,LTD. Daw Tin Moh Moh Zaw 23274 19-5-2024 110496214
125 MYAT MYITTAR COMPANY LIMITED. U Myo Myint Thein 49735 8-4-2023 105001312
126 MYAT THIT OO CO., LTD. U Kyaw Kyaw 31606 13-2-2025 114655643
127 MYAWADDY WHITE ELEPHANT COMPANY LIMITED. U Phyo Thet Kyaw 51361 22-5-2023 117952460
128 MYAWADDY YEE WIN CO.,LTD. Daw Yee Yee Win 28150 20-9-2024 114768286
129 MYO MYANMAR TUNN COMPANY LIMITED. U Thu Ra 53891 11-11-2023 107086137
130 NAN HTEIK KHAUNG COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe Yin 38954 23-4-2024 109896012
131 NEW FUTURE STAR COMPANY LIMITED. Daw Nan Aye Cho 57183 7-7-2024 121182912
132 NGWE THEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Aye Thandar Khaing 47140 18-10-2022 114391980
133 NOBLE GREEN TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win 34167 13-9-2022 113802928
134 NYEIN HSU LATT COMPANY LIMITED. U Kyaw Swar Htwe 43473 15-2-2022 102534808
135 OAK THAR KYAW CO., LTD. U Khin Thoung 16187 23-3-2023 110284624
136 ONGOING BUSINESS GROUP LTD. U Tun Tun 19958 8-5-2025 179253593
137 ORDER TO ORDER COMPANY LIMITED. U Phay Thwin Tun 45853 20-7-2022 118796578
138 PA DA MYARR NYI NAUNG COMPANY LIMITED. U Ye Min Zin 41079 7-7-2021  
139 PAN THARAPHI EXCELLENT LIMITED. U Tin Win 43439 20-1-2025 108120045
140 PANDAW CRUISES LIMITED. U Lin Lin Htun 38874 14-5-2020  
141 PAW LAR CHAN CO., LTD. U Chin San Fatt @
U Tin Myint
20002 19-12-2024 109305359
142 PERFECT CAPITAL CO.,LTD. U Min Tun @ Su Fain 30947 8-5-2023 100257483
143 PHOO THIT TUN COMPANY LIMITED. Daw Khin Thidar Tun 42072 5-10-2021 100697327
144 PHYO SI THU TRADING CO., LTD. U Ko Ko Aye 9302 30-4-2025 161823058
145 PHYU HNIN AUNG COMPANY LIMITED.   U Ally Hoke 40864 28-1-2025 108981911
146 POPA-L CO., LTD.   U Tun Chit  4049 31-3-2021 115705784
147 PRECIOUS MYAWADDY LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN LIMITED.   Daw Su Mon Htwe 54461 13-12-2023 104533493
148 PRIME RESIDENCE CO.,LTD.   U Thaung Htike Min  34830 30-7-2024 104333257
149 PSPN HOLDING COMPANY LIMITED.   Daw Kyi Thein 43189 25-8-2021 115365657
150 PULSES WORLD CO., LTD.   Daw Ohnmar Win 22194 31-7-2025 102911954
151 PWINT NADI SOE COMPANY LIMITED.   U Nyan Soe 39481 3-3-2021 119439256
152 PWINT SEESAR COMPANY LIMITED.   U Si Thu  49245 8-3-2023 101640450
153 PYAE THU TA INTERNATIONAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Bo Bo Kyaw 37942 31-12-2020 115664344
154 QUILLING CARD MYANMAR COMPANY LIMITED   Daw Aye Aye Swe 58887 6-11-2024 122129365
155 RAJU INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Naing  42667 1-12-2021 117113930
156 READY 2 READ (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   Mr.Yap Thiam Leng 53999 14-11-2023 105196725
157 RED PEACOCK COMPANY LIMITED.   U Aye Min 44336 20-9-2026 111408548
158 RIMO COMPANY LIMITED.   Daw Moh Moh Myint Aung 36978 31-7-2020 112580093
159 ROBUST COMMODITIES MYANMAR LTD.   Mr.Raaghavan Naarayan 57013 20-6-2024 120823876
160 ROSE CITY (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   U Arhyup Ally 38713 31-12-2020 115207547
161 ROYAL NEW GENERATION TRADING CO.,LTD.   U Kaung Hlaing 28108 29-5-2025 111262624
162 ROYAL TWIN STARS TRADING CO.,LTD.   U Noor Mamed @ U Maung 29514 31-12-2020 106344353
163 ROYAL UNITED CO.,LTD.   U Aung Naing Lin 32569 8-1-2024 100668025
164 S M A (NAING) COMPANY LIMITED.   U Tayukan @ U Soe Myint 47743 16-11-2022 109635170
165 S&T PREMIER PRECISION COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Tun 54475 16-12-2023 110652178
166 SABANAN CO,.LTD.   Daw Khin Ohn Mar Moe  24734 20-7-2022 114820938
167 SANMARU MYANMAR CO.,LTD.   Daw Theint Theint Thu 30665 22-5-2023 102951123
168 SANMIK NATURAL FOOD MYANMAR (PRIVATE) LTD.   Mr.Pathmalal Withanage Sri 58501 8-10-2024 114207209
169 SANUKI COMPANY LIMITED.   U Kyaw Kyaw 55149 28-1-2024 106943117
170 SAT WINE INN ARR MINING CO.,LTD.   U Sai Ye Kyauk 30812 24-06-2025 103798841
171 SAVITA COMPANY LIMITED. U Eian Go@ Aung Naing 50606 12-6-2023 112062106
172 SAY YADANAR AUNG CO.,LTD.   U Tint Kyi 30350 10-2-2019  
173 SCAI YANGON LIMITED. Daw Than Than Aye 39563 29-5-2024 116952653
174 SEIN FAMILY EXPORT & IMPORT CO.,LTD. U Htein Su 16041 30-4-2024 111410011
175 SEIN YADANAR THAIK CO.,LTD.   U Aung Naing 26887 13-11-2024 112694994
176 SEINUS CLIQ FASHION COMPANY LIMITED.   Mr.Kim Hyuk Kee 36953 15-3-2020 113715073
177 SEMAS MYANMAR MANUFACTURING CO., LTD.   Daw Soe Moe Ko 29166 31-12-2020 114997153
178 SH EQUIPMENT (MYANMAR) CO.,LTD.   Mr. Wee Soe Chuen Gray 29670 19-9-2025 104781624
179 SHENG XING DA COMPANY LIMITED.   Daw Kyawe Chin 37928 28-9-2020 116884992
180 SHUMAWA MAY COMPANY LIMITED.   U Zayar Kyi Myint 39931 4-5-2021 105437943
181 SHWE BON THAR INTERNATIONAL CO.,LTD. U Maung Maung Kyaw Win (a) Mohamed 13490 30-9-2024 109970867
182 SHWE HNIN THAR COMPANY LIMITED.   U Thet Cho Oo 43013 10-7-2023 117688399
183 SHWE KYAW ZAW COMPANY LIMITED. U Win Naing Linn 38508 6-12-2025 102992733
184 SHWE LATT EIN TRADING CO.,LTD.   Daw Yi Mon Aye  29034 27-8-2025 102540697
185 SHWE MYINN CO.,LTD.   Daw Za Mi Ram  18203 8-2-2026 166240727
186 SHWE PWINT NGWE PWINT CO.,LTD.   U Thein Than Soe 23634 3-9-2024 100587203
187 SHWE YATI SAN COMPANY LIMITED.   U Thet Min Htut 40811 7-7-2021  
188 SHWE YAUNG SIN TUN COMPANY LIMITED.   U Than Htwe 54040 18-11-2023 109209058
189 STANDARD FAMILY TRADING CO.,LTD.   U Hein Htet Lwin 26696 15-9-2024 181382929
190 SUN FOREST COMPANY LIMITED.   Daw Shar Kyu 50582 10-5-2022 119208564
191 SUN INFRASTRUCTURE LTD.   U Tin Tun Aung 57374 23-7-2024 118944593
192 SUN MYANMAR INTERNATIONAL MINING CO., LTD.   U Myo Aung 24065 30-6-2026 106607001
193 SUPER K STAR COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Latt 39090 11-1-2021 100766353
194 TACTICS IDEA LOGISTICS & TECHNICAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Min Thu 50039 8-5-2023 110735650
195 TECHNOLAND COMPUTER TRADING CO., LTD. U Myat Soe Win 12906 30-11-2024 100949865
196 THADAR NYO COMPANY LIMITED. U Nay Win Aung 45196 26-6-2022 101507696
197 THAR YAR CHAN MYAE COMPANY LIMITED. Enoos @ Kyaw Thein 36538 20-1-2021 100957191
198 THE GAZILLION STAR TRADING COMPANY LIMITED. U Ba Sein 47490 24-10-2022 110534892
199 THE GREAT BRIDGE COMPANY LIMITED. U Abdul HaLim 37389 16-8-2025 106171610
200 THE GYAR MINN FIBRE COMPOSITE COMPANY LIMITED. U Zaw Toe  35560 9-1-2025 115706748
201 THI HA SOE SAN PRODUCTION CO.,LTD. U Aung Thein 21383 18-11-2024 113712651
202 THIRI MYANKAUNG COMPANY LIMITED. Daw Thiri Cho  37918 27-8-2025 105474431
203 THUTTI AUNG CO., LTD. U Pho Ngwe 15622 19-5-2025 101653439
204 THUWUNNA MYAY SI MINING CO.,LTD.   Daw Than Nyo 29608 7-11-2022 106165599
205 TIN AND METAL RESOURCES CO.,LTD. Daw Kyae Hmone Win  21419 24-10-2024 109331392
206 TM-KW TRADING COMPANY LIMITED. U Soe Min  37721 5-8-2025 110865945
207 TOMOSADA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. U Nay Myo Aung  6226 30-9-2024 110926405
208 TPA MYANMAR CO,LTD Daw San Mae 41599 25-8-2021 108737123
209 TROPICAL WOODS CO.,LTD. Daw Zainab Bi Bi (a)
Daw Tin Tin Win
23237 4-5-2023 106762856
210 TULSI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Zar Zar Lwin 41566 24-8-2021 104577490
211 UNITED BEAUTY PALACE MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Ei Myo Thwe 35811 12-1-2020  
212 UNITED KK MARINE PRODUCTS COMPANY LIMITED. U Kabir Ahmed@
U Kyaw Aye
48930 13-2-2023 103242444
213 VENEER INTERNATIONAL MYANMAR COMPANY LIMITED.   U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
214 VILITHAR INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Naw Ei Htoo Phaw 49204 7-3-2023 116499843
215 WAH WAH WIN INT'L CO., LTD. Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
216 WANG YE COMPANY LIMITED. U SI THU HTAY  53850 7-11-2023 108644516
217 WARTAYAR VENEER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED. Mr.Shyam Daga 37491 26-7-2025 105342535
218 WATERSTONE CO.,LTD. Daw Wynn Wynn Nyunt 29845 31-7-2020 111899789
219 WIN TRADE CO., LTD. U Hla Myint Thein 1523 14-1-2025 100854252
220 WINNER SPORT CO.,LTD. U Myo Paing Chit  28806 30-8-2025 108442905
221 WORLD BEST CARGO CO.,LTD. Daw Yin Lee Fhein 32947 1-1-2024 191235037
222 YADANAR TREASURE COMPANY LIMITED. Daw Tharaphi Tun  48438 27-7-2022 108981172
223 YANG & YANG TRADING COMPANY LIMITED. Daw May Nan Soe 49213 19-2-2023 103311977
224 YE YINT NADI COMPANY LIMITED. U Saw Shwe Tun 49130 5-3-2023  
225 YOKO SUN COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe 40083 11-5-2021 103484006
226 YOMA YEZIN COMPANY LIMITED. U Kyaw Zin 46565 15-8-2022  
227 ZARNI LINN COMPANY LIMITED. U Sein Win 54116 22-11-2023 109521280
228 ZAY YAR TUN TRADING COMPANY LIMITED. U Zayar Tun  43042 1-1-2022 109932051
229 ZHIXING COMPANY LIMITED. U Pi Chan 55927 11-3-2024 119075998
230 ZIN FAMILY CO., LTD. Aziz Hussein (a)
U Kyaw Win 
18211 7-11-2022 102658744
231 ZWE THARA PHU COMPANY LIMITED. U Nyi Min Htike 45694 12-7-2022 115842528
Latest News: 

"၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၉၄)ခုစာရင်း"

Thu, 02/17/2022 - 04:09 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ် တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေး နှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၃-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၉-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၁)ခုစာရင်းအားပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၉၄)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၉၄)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား(၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မှစ၍ ဆက်လက်ယာယီပိတ်သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်း အသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။       

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

           ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ    ၁၇      ရက်

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၉၄)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
2 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
3 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
4 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
5 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
6 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
7 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
8 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
9 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
10 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
11 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
12 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
13 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
14 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
15 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
16 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
17 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
18 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
19 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
20 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
21 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
22 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
23 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
24 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
25 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
26 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
27 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
28 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
29 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
30 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
31 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
32 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
33 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
34 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
35 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
36 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
37 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
38 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
39 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
40 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
41 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
42 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
43 Myanmar Access
International Co.,Ltd.
U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
44 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
45 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
46 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
47 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
48 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
49 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
50 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
51 Nan Wai Wai Aung
Trading Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
52 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
53 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
54 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
55 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
56 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
57 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
58 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
59 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
60 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
61 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
62 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
63 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
64 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
65 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
66 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
67 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
68 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
69 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
70 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
71 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
72 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
73 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
74 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
75 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
76 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
77 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
78 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
79 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
80 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
81 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
82 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
83 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
84 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
85 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
86 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
87 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
88 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
89 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
90 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
91 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
92 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
93 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
94 Zawtika(Jotika)International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 

" ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၂၃၆)ခုစာရင်း"

Fri, 02/11/2022 - 08:16 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၈၁၀)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် Website တို့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၈-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၃-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၄)ခုနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေအတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြလာသည့် ကုမ္ပဏီ (၃)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၇)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၂၃၆)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါကုမ္ပဏီ(၂၃၆)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်များအား(၁၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ ဘဏ်စာရင်းအသီးသီး တွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။    

      

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                       ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ   ၁၁        ရက်

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော
ကုမ္ပဏီ(၂၃၆)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 3 T CO. LTD. U Thant Zin Tun 6376 31-7-2024 102355628
2 A.T.M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Kyaw Kyaw Win  55700 26-2-2024 117374661
3 ABSOLUTE METAL CO.,LTD. U Aung Phyoe @
Myint Thu @ Sai Lon
31131 24-3-2023 113384174
4 AFA FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Aye Aye Myint  50411 31-5-2023 103264626
5 AKARI QUEEN TRADING COMPANY LIMITED. U Myo Min Thant  48915 15-2-2023 114509868
6 AMARA CHERRY COMPANY LIMITED. U Tin Hla 37736 2-10-2019  
7 ARCHIPELAGO SEAMEN CLUB COMPANY LIMITED. Daw Myat Thidar  44460 27-2-2025 112241078
8 ARYAN GROUP COMPANY LIMITED. U Ram Awadesh 55335 5-2-2024 118511573
9 ASIA LACE EMBROIDERY COMPANY LIMITED. Daw Li She Mei 49883 17-1-2023 111896151
10 ASIA WHALE TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED. U Zaw Win Ko 53657 25-10-2023 102341457
11 ASIA WIN MANUFACTURING CO., LTD. U Zaw Win  18528 22-7-2023 106720614
12 AUNG KHANT MYAT COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Lin 43934 30-3-2022  
13 AUNG MYIN THU KHA COMPANY LIMITED. U Aung Phyo Kyaw 34101 6-7-2019  
14 AUNG SAN TUN COMPANY LIMITED. U Sein Myint 49084 26-2-2023 103128250
15 AUNG SI THAN HEIN COMPANY LIMITED Daw Nang Nyo Nyo Aung 57942 3-9-2024 101774643
16 AUNG THARA PHU (MYAWADDY) LOGISTIC COMPANY LIMITED. U Tun Tint Kyaw  50514 6-6-2023 113464747
17 AURUM IMAGE COMPANY LIMITED. U Zaw Myint Swe 42762 19-10-2021 101474836
18 AUSI MYANMAR COMPANY LIMITED. U Myint Aung  39858 9-2-2025 105199325
19 AYAR PALACE COMPANY LIMITED. U Aung Thein Naing 47872 31-10-2022 110001754
20 B B HEIN COMPANY LIMITED.   Daw Phyo Thandar Swe 57363 22-7-2024 121275082
21 BAMBOO SHADE FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Than Kyi 37936 12-10-2020  
22 BAW PYADAR SHIN COMPANY LIMITED.   U Kyaw Htay Myint 40688 28-6-2021 119551692
23 BEAUTIFUL LAND MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Yin Min Ei 56192 2-4-2024 114220175
24 B-TWELVE REFRIGERATION SERVICES COMPANY LIMITED. (BEST 12 REFRIGERATION SERVICES CO.,LTD.)   U Min Aung 23005 31-7-2020 115481282
25 BEST MOST FIRST SARL CO., LTD. U Myo Kyaw Myint 55574 19-2-2024 114595845
26 BEST OF BEST TRADING COMPANY LIMITED. U Hein Htet Aung  53302 7-10-2023 106417660
27 BRIGHT FOOD CO.,LTD. U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
28 CHARMING STAR MYANMAR TRADING COMPANY LIMITED. Daw Myint Myint Oo 40144 15-5-2026 119784255
29 CHENGFANG COMPANY LIMITED.   Daw Htike Htike San 37979 13-10-2025 106001022
30 CHUE YADANAR TRADING CO, LTD.   U Win Myo Thet 24311 22-3-2020 112744770
31 CITY RUBBERWOOD COMPANY LIMITED.   U Aung Soe Win 55030 22-1-2024 113078774
32 CTY JOHN 99 YANGON COMPANY LIMITED.   Nguyen Trong Hieu 56753 29-5-2024 115455060
33 DA FONG CO., LTD.   Daw Yang May Yee 8895 30-6-2023 101189236
34 DANA SUYAR COMPANY LIMITED.   U Hla Win 36982 22-4-2020  
35 DAWEI HOLDING LIMITED. U Hlwan Moe Zaw  48338 15-1-2025 102028414
36 DECEMBER MOE COMPANY LIMITED. U Aung Kyaw Moe  41116 20-7-2026 111891435
37 DELTA QUEEN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Shwe Kyaing  42849 8-1-2025 112347356
38 DILLIAM AUNG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Phyu Phyu Lwin 51239 16-7-2023 114628972
39 DYNA (MYANMAR) COMPANY LIMITED. Daw Thidar Htun   15-3-2025 124944341
40 EDELLE GENERAL TRADING CO.,LTD. Daw Mya Yadanar Tun 28532 23-7-2025 113075295
41 EDYCOM BSI MYANMAR COMPANY LIMITED.   Mr.David Keinan Israel 54340 6-12-2023 110433840
42 ENVIRO A ONE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED.   Mrs. Eliza Yukiko Wong 48778 10-7-2022 105325231
43 GABAR LINN COMPANY LIMITED.   Si Wah Legu@ U Maung Soe 46545 22-6-2022 112026371
44 GALAXY-7 TRADING COMPANY LIMITED.   U Babu Latt 37305 4-8-2025 116626446
45 GAN DA MAR NA THE CO., LTD. U Win Thein 31636 9-9-2023 103028485
46 GAO XIN ELECTRIC CO., LTD.   U Kyi Than 33368 25-3-2024 113666730
47 GLOBAL GARUDA COMPANY LIMITED. U Aung Naing Oo 40683 21-6-2021 109546089
48 GLOBAL GIFTS TRADING CO., LTD.   U Saw Thar Win Lwin  33538 29-4-2024 113249293
49 GLOBIZ LOGISTICS COMPANY LIMITED.   Daw Nandar Maw 51448 28-2-2022 104285295
50 GLORY RADICAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Nang Aye Wah 37691 24-6-2020  
51 GOLDEN BROTHERS UNION POWER COMPANY LIMITED.   U Wai Lynn 44029 27-1-2025 113052198
52 GOLDEN OAKTHAR GROUP COMPANY LIMITED.   U Htain Lin (a) Htain Lin Lwin  39272 29-7-2019 111984921
53 GOLDEN THREE STAR SERVICES COMPANY LIMITED. Daw Phyu Phway Khaing 33936 19-6-2024 100993686
54 GRAND MANUFACTURING CO., LTD. U Twan Shaw Chone 15512 4-3-2025 106198810
55 GREAT FORMOSA COMPANY LIMITED. U Aung Sein  54741 8-1-2024 100462818
56 GREAT FUJI COMPANY LIMITED U Aung Sein  54741 8-1-2024 106007969
57 GREAT MOUNT SILVER TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Min Tun  39133 28-1-2026 107300376
58 GREAT QUALITY INDUSTRIAL CO., LTD. U Mohamed Moosa (a) U Nay Win Lay 19960 1-5-2025 102787277
59 GREAT WINDOW COMPANY LIMITED.   U Saw Maung @ Abdu Samad 38622 31-12-2020 101490726
60 GREEN GOLD COFFEE FARMING GENERAL CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED.   U Khun Maung Htee 57953 31-3-2024 140713171
61 GREEN LAUREL PHARMACEUTICAL TRADING CO., LTD.   U Tin Aung 21319 24-9-2024 107748555
62 GREEN MAST TRADING CO., LTD.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
63 GREEN PINDAYA COMPANY LIMITED.   Daw Nang Tharaphu Tint 51088 3-4-2022 116232618
64 H B N COMPANY LIMITED.   Daw Win Min Thant 41992 28-9-2021 108280832
65 H P M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   U Phyo Wai Lin 40717 27-6-2021 101104702
66 HAO YUAN COMPANY LIMITED.   Mr.Lu Lin Hui  54227 29-11-2023 102487605
67 HARRIER COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Htwe 47496 26-10-2020  
68 HAY SHAN SMILE COMPANY LIMITED. U Kyi Min 49250 4-3-2023 105469446
69 HEIN AUNG TET EXPORT & IMPORT COMPANY LIMITED.   Daw Aye Myat Kyaw 58342 26-9-2024 122355365
70 HEIWA PLASTIC TRADING LTD.   U Than Htay 6553 30-9-2019 105019211
71 H-HTET COMPANY LIMITED.   U Yan Naing Lin 38054 27-1-2025 111830436
72 HNIN YATI COMPANY LIMITED.   Daw Hnin Mya Thidar Win 45729 10-7-2022  
73 HTUN NAY LINN CO.,LTD.   U Htun Myint  56969 17-6-2024 120713108
74 HUAHONG PLASTIC COMPANY LIMITED.   Mr. Li Shitong 54780 10-1-2024 105358989
75 INFRA TRADE CO., LTD.   U Khin Maung Win 33602 26-2-2024 106826110
76 INTERNATIONAL BRILLIANT POWER COMPANY LIMITED.   U Kyaw Thein 24492 27-4-2020  
77 IRIS INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.   Daw Lei Yin Win 42784 7-12-2021 115806467
78 JAE TONG INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED.   U Lauk Tar @ Aung Khant  39488 8-3-2021  
79 JAYSON INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Ei Ei Mon 41760 7-9-2021 111360928
80 JEWEL PALACE TRADING CO., LTD.   U Aung Lin Htin 10354 30-6-2023 103687004
81 K L T ENTERPRISE LTD.   U Toe Lay 0606 29-9-2020  
82 K T M SHIPPING COMPANY LIMITED.   U Kyaw Soe Win 52368 11-9-2023 103352819
83 KAUNG PYAE MON COMPANY LIMITED.   U Min Ohn Pe  41969 27-9-2021 107469834
84 KHAING & HLAING TRADING COMPANY LIMITED.   U Min Khaing 42791 11-12-2021 102908627
85 KHIN HOKE FAMILY & GROUP COMPANY LIMITED.   U Htet Lin Aung 41266 16-5-2021 109597945
86 KHIN KYAW & FAMILY COMPANY LIMITED.   U Khin Maung Latt  57399 24-7-2024 121449056
87 KIM SHAN TRADE COMPANY LIMITED.   U Shaw Bi Ahmat 53972 13-11-2023 108804386
88 KING JOKER TRADING CO.,LTD.   U Pyae Phyo Aung 32327 29-10-2023 110114400
89 KO HTET EXPORT IMPORT COMPANY LIMITED   U Thet Naung Tun 58369 29-9-2024 122351637
90 KYAW ZIN THEIN COMPANY LIMITED. U Kyaw Min Aung 42703 1-12-2021 112171991
91 KY-THA INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.   U San Tun 35216 4-8-2024 106624836
92 LASSO FOOD COMPANY LIMITED.   Daw Ngu Wh Win 47422 12-1-2025 100652412
93 LATT AUNG KYAW ZAW CO.,LTD.   U Aung Kyaw Zaw 26650 26-9-2024 102792955
94 LILYPAD COMPANY LIMITED.   U Shwe Khine 53032 27-9-2023 102343638
95 LIN EMPIRE BUSINESS GROUP CO.,LTD.   U Thein Lin Aung 30450 24-8-2023 100685108
96 LINFRA LIMITED.   Mr.Mohamad Khaled El Haffar El Habba 40856 11-1-2020  
97 LINN WAI YAN COMPANY LIMITED.   U Mar Mat Su Jate 33739 29-5-2024 109669741
98 LOTUS WOOD INDUSTRY LIMITED.   U San Jay Kumar 37040 31-3-2025 102255682
99 LOYAL EPIC COMPANY LIMITED.   Daw Khin Myat Nandar Aye 37187 15-7-2025 117213803
100 LUCKY MEN (MWD) COMPANY LIMITED.   U Kyaw Tin 54627 26-12-2023 111466114
101 LUCKY WIN COMPANY LIMITED.   Daw Su Su Htet 39707 17-3-2026 112372806
102 M W 34 CO.,LTD.   Daw Su Myat Thandar 30596 4-3-2023 100446456
103 M.E.I MOVING SERVICES CO., LTD.   U Hla Shwe  4076 31-7-2024 106711143
104 MANDALAY DA ZHONG COMPANY LIMITED. U Phan Kyin Chan  42991 12-10-2021  
105 MANDALAY LONGYEAR SHOES COMPANY LIMITED.   Mr. Zhang Zaijun 50269 23-1-2023 102093836
106 MANN THURIYA TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Than 38332 5-8-2020 102489446
107 MAY TRADING YANGON COMPANY LIMITED   U Aung Naing Soe 58235 19-9-2024 122033929
108 MEUNG THAUK COMPANY LIMITED.   U Sai Kyaw Win  50024 24-1-2023 112985727
109 MGAS TRADING COMPANY LTD.   U Maung Gyi  55936 11-3-2024 119026113
110 MUSE KO KANG CO., LTD.   U Soe Tint  9483 31-7-2024 106954135
111 MYANMAR ASIA EXPRESS TRADING CO., LTD.   U Win Naing  19640 22-1-2020 117156214
112 MYANMAR CABLE MART COMPANY LIMITED.   U Zay Yar Lwin 46088 17-2-2025 117969541
113 MYANMAR GLOBAL IMPEX TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
114 MYANMAR PELTIER BOIS LTD. Mr.Laurent Scheercousse 15730 11-3-2025 115273167
115 MYANMAR ROWING AND CANOEING FEDERATION   O291 31-12-2020 990886113
116 MYANMAR SHWE THITSAR COMPANY LIMITED. U Nay Zar Aung 55836 6-3-2024 119013119
117 MYANMAR SIMCO SONG DA JOINT STOCK CO.,LTD. Mr. Nguyen Van Thanh 28179 8-4-2020 110108567
118 MYANMAR SUNBEAM ENTERPRISE COMPANY LIMITED. Daw Myo Myo Khine 54867 15-1-2024 102608909
119 MYANMAR TOP ONE CO., LTD. U Shwe Htoo 17185 6-1-2020  
120 MYANMAR WOOD MART CO., LTD.        
121 MYANMAR YADANAR JASMINE COMPANY LIMITED. U Chit Khaing 37682 31-12-2020 115052454
122 MYANMAR YI YUCHENG RENEWABLE RESOURCES TECHNOLOGY CO., LTD. Mr. Li Song 54773 10-1-2024 111703582
123 MYAT AUNG MYANMAR COMPANY LIMITED. U Aung Myint 37866 3-2-2025 103713188
124 MYAT HTET THU COMPANY LIMITED.   U Soe That 55222 31-1-2024 115547585
125 MYAT KYAW KYAW COMPANY LIMITED. U Kyaw Than 38550 8-12-2025 116853728
126 MYAT MAHAW CO,LTD. Daw Tin Moh Moh Zaw 23274 19-5-2024 110496214
127 MYAT MYITTAR COMPANY LIMITED. U Myo Myint Thein 49735 8-4-2023 105001312
128 MYAT THIT OO CO., LTD. U Kyaw Kyaw 31606 13-2-2025 114655643
129 MYAWADDY WHITE ELEPHANT COMPANY LIMITED. U Phyo Thet Kyaw 51361 22-5-2023 117952460
130 MYAWADDY YEE WIN CO.,LTD. Daw Yee Yee Win 28150 20-9-2024 114768286
131 MYO MYANMAR TUNN COMPANY LIMITED. U Thu Ra 53891 11-11-2023 107086137
132 NAN HTEIK KHAUNG COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe Yin 38954 23-4-2024 109896012
133 NEW FUTURE STAR COMPANY LIMITED. Daw Nan Aye Cho 57183 7-7-2024 121182912
134 NGWE THEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Aye Thandar Khaing 47140 18-10-2022 114391980
135 NOBLE GREEN TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win 34167 13-9-2022 113802928
136 NYARNA BAWGA CO., LTD. U Wunna   17-11-2025 110870078
137 NYEIN HSU LATT COMPANY LIMITED. U Kyaw Swar Htwe 43473 15-2-2022 102534808
138 OAK THAR KYAW CO., LTD. U Khin Thoung 16187 23-3-2023 110284624
139 ONGOING BUSINESS GROUP LTD. U Tun Tun 19958 8-5-2025 179253593
140 ORDER TO ORDER COMPANY LIMITED. U Phay Thwin Tun 45853 20-7-2022 118796578
141 PA DA MYARR NYI NAUNG COMPANY LIMITED. U Ye Min Zin 41079 7-7-2021  
142 PAN THARAPHI EXCELLENT LIMITED. U Tin Win 43439 20-1-2025 108120045
143 PANDAW CRUISES LIMITED. U Lin Lin Htun 38874 14-5-2020  
144 PAW LAR CHAN CO., LTD. U Chin San Fatt @
U Tin Myint
20002 19-12-2024 109305359
145 PERFECT CAPITAL CO.,LTD. U Min Tun @ Su Fain 30947 8-5-2023 100257483
146 PHOO THIT TUN COMPANY LIMITED. Daw Khin Thidar Tun 42072 5-10-2021 100697327
147 PHYO SI THU TRADING CO., LTD. U Ko Ko Aye 9302 30-4-2025 161823058
148 PHYU HNIN AUNG COMPANY LIMITED.   U Ally Hoke 40864 28-1-2025 108981911
149 POPA-L CO., LTD.   U Tun Chit  4049 31-3-2021 115705784
150 PRECIOUS MYAWADDY LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN LIMITED.   Daw Su Mon Htwe 54461 13-12-2023 104533493
151 PRIME RESIDENCE CO.,LTD.   U Thaung Htike Min  34830 30-7-2024 104333257
152 PSPN HOLDING COMPANY LIMITED.   Daw Kyi Thein 43189 25-8-2021 115365657
153 PULSES WORLD CO., LTD.   Daw Ohnmar Win 22194 31-7-2025 102911954
154 PWINT NADI SOE COMPANY LIMITED.   U Nyan Soe 39481 3-3-2021 119439256
155 PWINT SEESAR COMPANY LIMITED.   U Si Thu  49245 8-3-2023 101640450
156 PYAE THU TA INTERNATIONAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Bo Bo Kyaw 37942 31-12-2020 115664344
157 QUILLING CARD MYANMAR COMPANY LIMITED   Daw Aye Aye Swe 58887 6-11-2024 122129365
158 RAJU INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Naing  42667 1-12-2021 117113930
159 READY 2 READ (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   Mr.Yap Thiam Leng 53999 14-11-2023 105196725
160 RED PEACOCK COMPANY LIMITED.   U Aye Min 44336 20-9-2026 111408548
161 RIMO COMPANY LIMITED.   Daw Moh Moh Myint Aung 36978 31-7-2020 112580093
162 ROBUST COMMODITIES MYANMAR LTD.   Mr.Raaghavan Naarayan 57013 20-6-2024 120823876
163 ROSE CITY (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   U Arhyup Ally 38713 31-12-2020 115207547
164 ROYAL NEW GENERATION TRADING CO.,LTD.   U Kaung Hlaing 28108 29-5-2025 111262624
165 ROYAL TWIN STARS TRADING CO.,LTD.   U Noor Mamed @ U Maung 29514 31-12-2020 106344353
166 ROYAL UNITED CO.,LTD.   U Aung Naing Lin 32569 8-1-2024 100668025
167 S M A (NAING) COMPANY LIMITED.   U Tayukan @ U Soe Myint 47743 16-11-2022 109635170
168 S&T PREMIER PRECISION COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Tun 54475 16-12-2023 110652178
169 SABANAN CO,.LTD.   Daw Khin Ohn Mar Moe  24734 20-7-2022 114820938
170 SAIMAH TRADING CO., LTD.   U Hla Myint 22139 27-3-2025 110373260
171 SANMARU MYANMAR CO.,LTD.   Daw Theint Theint Thu 30665 22-5-2023 102951123
172 SANMIK NATURAL FOOD MYANMAR (PRIVATE) LTD.   Mr.Pathmalal Withanage Sri 58501 8-10-2024 114207209
173 SANUKI COMPANY LIMITED.   U Kyaw Kyaw 55149 28-1-2024 106943117
174 SAT WINE INN ARR MINING CO.,LTD.   U Sai Ye Kyauk 30812 24-06-2025 103798841
175 SAVITA COMPANY LIMITED. U Eian Go@ Aung Naing 50606 12-6-2023 112062106
176 SAY YADANAR AUNG CO.,LTD.   U Tint Kyi 30350 10-2-2019  
177 SCAI YANGON LIMITED. Daw Than Than Aye 39563 29-5-2024 116952653
178 SEIN FAMILY EXPORT & IMPORT CO.,LTD. U Htein Su 16041 30-4-2024 111410011
179 SEIN YADANAR THAIK CO.,LTD.   U Aung Naing 26887 13-11-2024 112694994
180 SEINUS CLIQ FASHION COMPANY LIMITED.   Mr.Kim Hyuk Kee 36953 15-3-2020 113715073
181 SEMAS MYANMAR MANUFACTURING CO., LTD.   Daw Soe Moe Ko 29166 31-12-2020 114997153
182 SH EQUIPMENT (MYANMAR) CO.,LTD.   Mr. Wee Soe Chuen Gray 29670 19-9-2025 104781624
183 SHENG XING DA COMPANY LIMITED.   Daw Kyawe Chin 37928 28-9-2020 116884992
184 SHUMAWA MAY COMPANY LIMITED.   U Zayar Kyi Myint 39931 4-5-2021 105437943
185 SHWE BON THAR INTERNATIONAL CO.,LTD. U Maung Maung Kyaw Win (a) Mohamed 13490 30-9-2024 109970867
186 SHWE HNIN THAR COMPANY LIMITED.   U Thet Cho Oo 43013 10-7-2023 117688399
187 SHWE KYAW ZAW COMPANY LIMITED. U Win Naing Linn 38508 6-12-2025 102992733
188 SHWE LATT EIN TRADING CO.,LTD.   Daw Yi Mon Aye  29034 27-8-2025 102540697
189 SHWE MYANMAR GENERAL TRADING CO-OP LTD. U Aung Zaw Win 29423 31-3-2023 115379739
190 SHWE MYINN CO.,LTD.   Daw Za Mi Ram  18203 8-2-2026 166240727
191 SHWE PWINT NGWE PWINT CO.,LTD.   U Thein Than Soe 23634 3-9-2024 100587203
192 SHWE YATI SAN COMPANY LIMITED.   U Thet Min Htut 40811 7-7-2021  
193 SHWE YAUNG SIN TUN COMPANY LIMITED.   U Than Htwe 54040 18-11-2023 109209058
194 STANDARD FAMILY TRADING CO.,LTD.   U Hein Htet Lwin 26696 15-9-2024 181382929
195 SUN FOREST COMPANY LIMITED.   Daw Shar Kyu 50582 10-5-2022 119208564
196 SUN INFRASTRUCTURE LTD.   U Tin Tun Aung 57374 23-7-2024 118944593
197 SUN MYANMAR INTERNATIONAL MINING CO., LTD.   U Myo Aung 24065 30-6-2026 106607001
198 SUPER K STAR COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Latt 39090 11-1-2021 100766353
199 TACTICS IDEA LOGISTICS & TECHNICAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Min Thu 50039 8-5-2023 110735650
200 TECHNOLAND COMPUTER TRADING CO., LTD. U Myat Soe Win 12906 30-11-2024 100949865
201 THADAR NYO COMPANY LIMITED. U Nay Win Aung 45196 26-6-2022 101507696
202 THAR YAR CHAN MYAE COMPANY LIMITED. Enoos @ Kyaw Thein 36538 20-1-2021 100957191
203 THE GAZILLION STAR TRADING COMPANY LIMITED. U Ba Sein 47490 24-10-2022 110534892
204 THE GREAT BRIDGE COMPANY LIMITED. U Abdul HaLim 37389 16-8-2025 106171610
205 THE GYAR MINN FIBRE COMPOSITE COMPANY LIMITED. U Zaw Toe  35560 9-1-2025 115706748
206 THI HA SOE SAN PRODUCTION CO.,LTD. U Aung Thein 21383 18-11-2024 113712651
207 THIRI MYANKAUNG COMPANY LIMITED. Daw Thiri Cho  37918 27-8-2025 105474431
208 THUTTI AUNG CO., LTD. U Pho Ngwe 15622 19-5-2025 101653439
209 THUWUNNA MYAY SI MINING CO.,LTD.   Daw Than Nyo 29608 7-11-2022 106165599
210 TIN AND METAL RESOURCES CO.,LTD. Daw Kyae Hmone Win  21419 24-10-2024 109331392
211 TM-KW TRADING COMPANY LIMITED. U Soe Min  37721 5-8-2025 110865945
212 TOMOSADA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. U Nay Myo Aung  6226 30-9-2024 110926405
213 TPA MYANMAR CO,LTD Daw San Mae 41599 25-8-2021 108737123
214 TROPICAL WOODS CO.,LTD. Daw Zainab Bi Bi (a)
Daw Tin Tin Win
23237 4-5-2023 106762856
215 TULSI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Zar Zar Lwin 41566 24-8-2021 104577490
216 UNITED BEAUTY PALACE MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Ei Myo Thwe 35811 12-1-2020  
217 UNITED KK MARINE PRODUCTS COMPANY LIMITED. U Kabir Ahmed@
U Kyaw Aye
48930 13-2-2023 103242444
218 VENEER INTERNATIONAL MYANMAR COMPANY LIMITED.   U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
219 VILITHAR INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Naw Ei Htoo Phaw 49204 7-3-2023 116499843
220 WAH WAH WIN INT'L CO., LTD. Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
221 WANG YE COMPANY LIMITED. U SI THU HTAY  53850 7-11-2023 108644516
222 WARTAYAR VENEER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED. Mr.Shyam Daga 37491 26-7-2025 105342535
223 WATERSTONE CO.,LTD. Daw Wynn Wynn Nyunt 29845 31-7-2020 111899789
224 WIN TRADE CO., LTD. U Hla Myint Thein 1523 14-1-2025 100854252
225 WINNER SPORT CO.,LTD. U Myo Paing Chit  28806 30-8-2025 108442905
226 WORLD BEST CARGO CO.,LTD. Daw Yin Lee Fhein 32947 1-1-2024 191235037
227 YADANAR TREASURE COMPANY LIMITED. Daw Tharaphi Tun  48438 27-7-2022 108981172
228 YANG & YANG TRADING COMPANY LIMITED. Daw May Nan Soe 49213 19-2-2023 103311977
229 YE YINT NADI COMPANY LIMITED. U Saw Shwe Tun 49130 5-3-2023  
230 YOKO SUN COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe 40083 11-5-2021 103484006
231 YOMA YEZIN COMPANY LIMITED. U Kyaw Zin 46565 15-8-2022  
232 ZARNI LINN COMPANY LIMITED. U Sein Win 54116 22-11-2023 109521280
233 ZAY YAR TUN TRADING COMPANY LIMITED. U Zayar Tun  43042 1-1-2022 109932051
234 ZHIXING COMPANY LIMITED. U Pi Chan 55927 11-3-2024 119075998
235 ZIN FAMILY CO., LTD. Aziz Hussein (a)
U Kyaw Win 
18211 7-11-2022 102658744
236 ZWE THARA PHU COMPANY LIMITED. U Nyi Min Htike 45694 12-7-2022 115842528
Latest News: 

"၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၉၅)ခုစာရင်း"

Fri, 02/11/2022 - 08:12 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ် တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေး နှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၇-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၃-၂-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေအပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၁)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၉၅)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၉၅)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား(၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ ဆက်လက်ယာယီပိတ်သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။       

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

           ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ    ၁၁      ရက်

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၉၅)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
2 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
3 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
4 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
5 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
6 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
7 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
8 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
9 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
10 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
11 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
12 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
13 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
14 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
15 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
16 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
17 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
18 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
19 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
20 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
21 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
22 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
23 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
24 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
25 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
26 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
27 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
28 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
29 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
30 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
31 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
32 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
33 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
34 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
35 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
36 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
37 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
38 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
39 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
40 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
41 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
42 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
43 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
44 Myanmar Access
International Co.,Ltd.
U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
45 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
46 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
47 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
48 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
49 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
50 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
51 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
52 Nan Wai Wai Aung
Trading Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
53 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
54 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
55 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
56 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
57 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
58 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
59 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
60 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
61 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
62 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
63 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
64 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
65 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
66 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
67 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
68 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
69 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
70 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
71 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
72 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
73 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
74 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
75 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
76 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
77 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
78 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
79 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
80 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
81 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
82 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
83 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
84 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
85 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
86 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
87 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
88 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
89 United Ocean Cross Co.,Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
90 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
91 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
92 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
93 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
94 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
95 Zawtika(Jotika)International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128
Latest News: 

" ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော ကုမ္ပဏီ(၂၄၃)ခုစာရင်း"

Thu, 02/03/2022 - 04:57 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၈၁၀)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် Website တို့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၀-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂၈-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၁၄)ခုနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေအတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြလာသည့် ကုမ္ပဏီ (၂)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၁၆)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၂၄၃)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၄၃)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်များအား(၁၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ ဘဏ်စာရင်းအသီးသီး တွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။          

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                       ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ       ၃      ရက်

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသော
ကုမ္ပဏီ(၂၄၃)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 3 T CO. LTD. U Thant Zin Tun 6376 31-7-2024 102355628
2 A.T.M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Kyaw Kyaw Win  55700 26-2-2024 117374661
3 ABSOLUTE METAL CO.,LTD. U Aung Phyoe @
Myint Thu @ Sai Lon
31131 24-3-2023 113384174
4 AFA FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Aye Aye Myint  50411 31-5-2023 103264626
5 AKARI QUEEN TRADING COMPANY LIMITED. U Myo Min Thant  48915 15-2-2023 114509868
6 AMARA CHERRY COMPANY LIMITED. U Tin Hla 37736 2-10-2019  
7 ARCHIPELAGO SEAMEN CLUB COMPANY LIMITED. Daw Myat Thidar  44460 27-2-2025 112241078
8 ARYAN GROUP COMPANY LIMITED. U Ram Awadesh 55335 5-2-2024 118511573
9 ASIA LACE EMBROIDERY COMPANY LIMITED. Daw Li She Mei 49883 17-1-2023 111896151
10 ASIA WHALE TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED. U Zaw Win Ko 53657 25-10-2023 102341457
11 ASIA WIN MANUFACTURING CO., LTD. U Zaw Win  18528 22-7-2023 106720614
12 AUNG KHANT MYAT COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Lin 43934 30-3-2022  
13 AUNG MYIN THU KHA COMPANY LIMITED. U Aung Phyo Kyaw 34101 6-7-2019  
14 AUNG SAN TUN COMPANY LIMITED. U Sein Myint 49084 26-2-2023 103128250
15 AUNG SI THAN HEIN COMPANY LIMITED Daw Nang Nyo Nyo Aung 57942 3-9-2024 101774643
16 AUNG THARA PHU (MYAWADDY) LOGISTIC COMPANY LIMITED. U Tun Tint Kyaw  50514 6-6-2023 113464747
17 AURUM IMAGE COMPANY LIMITED. U Zaw Myint Swe 42762 19-10-2021 101474836
18 AUSI MYANMAR COMPANY LIMITED. U Myint Aung  39858 9-2-2025 105199325
19 AYAR PALACE COMPANY LIMITED. U Aung Thein Naing 47872 31-10-2022 110001754
20 AYE YAR PHOENIX TRADING CO., LTD. U Mukesh Kumar 24451 31-7-2025 197729279
21 B B HEIN COMPANY LIMITED.   Daw Phyo Thandar Swe 57363 22-7-2024 121275082
22 BAMBOO SHADE FAMILY COMPANY LIMITED. Daw Than Kyi 37936 12-10-2020  
23 BAW PYADAR SHIN COMPANY LIMITED.   U Kyaw Htay Myint 40688 28-6-2021 119551692
24 BEAUTIFUL LAND MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Yin Min Ei 56192 2-4-2024 114220175
25 B-TWELVE REFRIGERATION SERVICES COMPANY LIMITED. (BEST 12 REFRIGERATION SERVICES CO.,LTD.)   U Min Aung 23005 31-7-2020 115481282
26 BEST MOST FIRST SARL CO., LTD. U Myo Kyaw Myint 55574 19-2-2024 114595845
27 BEST OF BEST TRADING COMPANY LIMITED. U Hein Htet Aung  53302 7-10-2023 106417660
28 BRIGHT FOOD CO.,LTD. U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
29 CHARMING STAR MYANMAR TRADING COMPANY LIMITED. Daw Myint Myint Oo 40144 15-5-2026 119784255
30 CHENGFANG COMPANY LIMITED.   Daw Htike Htike San 37979 13-10-2025 106001022
31 CHUE YADANAR TRADING CO, LTD.   U Win Myo Thet 24311 22-3-2020 112744770
32 CITY RUBBERWOOD COMPANY LIMITED.   U Aung Soe Win 55030 22-1-2024 113078774
33 CTY JOHN 99 YANGON COMPANY LIMITED.   Nguyen Trong Hieu 56753 29-5-2024 115455060
34 DA FONG CO., LTD.   Daw Yang May Yee 8895 30-6-2023 101189236
35 DANA SUYAR COMPANY LIMITED.   U Hla Win 36982 22-4-2020  
36 DAWEI HOLDING LIMITED. U Hlwan Moe Zaw  48338 15-1-2025 102028414
37 DECEMBER MOE COMPANY LIMITED. U Aung Kyaw Moe  41116 20-7-2026 111891435
38 DELTA QUEEN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. U Shwe Kyaing  42849 8-1-2025 112347356
39 DILLIAM AUNG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Phyu Phyu Lwin 51239 16-7-2023 114628972
40 DYNA (MYANMAR) COMPANY LIMITED. Daw Thidar Htun   15-3-2025 124944341
41 EDELLE GENERAL TRADING CO.,LTD. Daw Mya Yadanar Tun 28532 23-7-2025 113075295
42 EDYCOM BSI MYANMAR COMPANY LIMITED.   Mr.David Keinan Israel 54340 6-12-2023 110433840
43 ENVIRO A ONE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED.   Mrs. Eliza Yukiko Wong 48778 10-7-2022 105325231
44 GABAR LINN COMPANY LIMITED.   Si Wah Legu@ U Maung Soe 46545 22-6-2022 112026371
45 GALAXY-7 TRADING COMPANY LIMITED.   U Babu Latt 37305 4-8-2025 116626446
46 GAN DA MAR NA THE CO., LTD. U Win Thein 31636 9-9-2023 103028485
47 GAO XIN ELECTRIC CO., LTD.   U Kyi Than 33368 25-3-2024 113666730
48 GLOBAL GARUDA COMPANY LIMITED. U Aung Naing Oo 40683 21-6-2021 109546089
49 GLOBAL GIFTS TRADING CO., LTD.   U Saw Thar Win Lwin  33538 29-4-2024 113249293
50 GLOBIZ LOGISTICS COMPANY LIMITED.   Daw Nandar Maw 51448 28-2-2022 104285295
51 GLORY RADICAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Nang Aye Wah 37691 24-6-2020  
52 GOLDEN BROTHERS UNION POWER COMPANY LIMITED.   U Wai Lynn 44029 27-1-2025 113052198
53 GOLDEN OAKTHAR GROUP COMPANY LIMITED.   U Htain Lin (a) Htain Lin Lwin  39272 29-7-2019 111984921
54 GOLDEN THREE STAR SERVICES COMPANY LIMITED. Daw Phyu Phway Khaing 33936 19-6-2024 100993686
55 GRAND MANUFACTURING CO., LTD. U Twan Shaw Chone 15512 4-3-2025 106198810
56 GREAT FORMOSA COMPANY LIMITED. U Aung Sein  54741 8-1-2024 100462818
57 GREAT FUJI COMPANY LIMITED U Aung Sein  54741 8-1-2024 106007969
58 GREAT MOUNT SILVER TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Min Tun  39133 28-1-2026 107300376
59 GREAT QUALITY INDUSTRIAL CO., LTD. U Mohamed Moosa (a) U Nay Win Lay 19960 1-5-2025 102787277
60 GREAT WINDOW COMPANY LIMITED.   U Saw Maung @ Abdu Samad 38622 31-12-2020 101490726
61 GREEN GOLD COFFEE FARMING GENERAL CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED.   U Khun Maung Htee 57953 31-3-2024 140713171
62 GREEN LAUREL PHARMACEUTICAL TRADING CO., LTD.   U Tin Aung 21319 24-9-2024 107748555
63 GREEN MAST TRADING CO., LTD.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
64 GREEN PINDAYA COMPANY LIMITED.   Daw Nang Tharaphu Tint 51088 3-4-2022 116232618
65 H B N COMPANY LIMITED.   Daw Win Min Thant 41992 28-9-2021 108280832
66 H P M INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   U Phyo Wai Lin 40717 27-6-2021 101104702
67 HAO YUAN COMPANY LIMITED.   Mr.Lu Lin Hui  54227 29-11-2023 102487605
68 HARRIER COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Htwe 47496 26-10-2020  
69 HAY SHAN SMILE COMPANY LIMITED. U Kyi Min 49250 4-3-2023 105469446
70 HEIN AUNG TET EXPORT & IMPORT COMPANY LIMITED.   Daw Aye Myat Kyaw 58342 26-9-2024 122355365
71 HEIWA PLASTIC TRADING LTD.   U Than Htay 6553 30-9-2019 105019211
72 H-HTET COMPANY LIMITED.   U Yan Naing Lin 38054 27-1-2025 111830436
73 HNIN YATI COMPANY LIMITED.   Daw Hnin Mya Thidar Win 45729 10-7-2022  
74 HTUN NAY LINN CO.,LTD.   U Htun Myint  56969 17-6-2024 120713108
75 HUAHONG PLASTIC COMPANY LIMITED.   Mr. Li Shitong 54780 10-1-2024 105358989
76 INFRA TRADE CO., LTD.   U Khin Maung Win 33602 26-2-2024 106826110
77 INTERNATIONAL BRILLIANT POWER COMPANY LIMITED.   U Kyaw Thein 24492 27-4-2020  
78 IRIS INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.   Daw Lei Yin Win 42784 7-12-2021 115806467
79 JAE TONG INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED.   U Lauk Tar @ Aung Khant  39488 8-3-2021  
80 JAYSON INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.   Daw Ei Ei Mon 41760 7-9-2021 111360928
81 JEWEL PALACE TRADING CO., LTD.   U Aung Lin Htin 10354 30-6-2023 103687004
82 K L T ENTERPRISE LTD.   U Toe Lay 0606 29-9-2020  
83 K T M SHIPPING COMPANY LIMITED.   U Kyaw Soe Win 52368 11-9-2023 103352819
84 KAUNG MYAT CO., LTD.   U Maung Maung Myint 0890 30-20-2024 114184217
85 KAUNG PYAE MON COMPANY LIMITED.   U Min Ohn Pe  41969 27-9-2021 107469834
86 KHAING & HLAING TRADING COMPANY LIMITED.   U Min Khaing 42791 11-12-2021 102908627
87 KHIN HOKE FAMILY & GROUP COMPANY LIMITED.   U Htet Lin Aung 41266 16-5-2021 109597945
88 KHIN KYAW & FAMILY COMPANY LIMITED.   U Khin Maung Latt  57399 24-7-2024 121449056
89 KIM SHAN TRADE COMPANY LIMITED.   U Shaw Bi Ahmat 53972 13-11-2023 108804386
90 KING JOKER TRADING CO.,LTD.   U Pyae Phyo Aung 32327 29-10-2023 110114400
91 KO HTET EXPORT IMPORT COMPANY LIMITED   U Thet Naung Tun 58369 29-9-2024 122351637
92 KYAW ZIN THEIN COMPANY LIMITED. U Kyaw Min Aung 42703 1-12-2021 112171991
93 KY-THA INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.   U San Tun 35216 4-8-2024 106624836
94 LASSO FOOD COMPANY LIMITED.   Daw Ngu Wh Win 47422 12-1-2025 100652412
95 LATT AUNG KYAW ZAW CO.,LTD.   U Aung Kyaw Zaw 26650 26-9-2024 102792955
96 LILYPAD COMPANY LIMITED.   U Shwe Khine 53032 27-9-2023 102343638
97 LIN EMPIRE BUSINESS GROUP CO.,LTD.   U Thein Lin Aung 30450 24-8-2023 100685108
98 LINFRA LIMITED.   Mr.Mohamad Khaled El Haffar El Habba 40856 11-1-2020  
99 LINN WAI YAN COMPANY LIMITED.   U Mar Mat Su Jate 33739 29-5-2024 109669741
100 LOTUS WOOD INDUSTRY LIMITED.   U San Jay Kumar 37040 31-3-2025 102255682
101 LOYAL EPIC COMPANY LIMITED.   Daw Khin Myat Nandar Aye 37187 15-7-2025 117213803
102 LUCKY MEN (MWD) COMPANY LIMITED.   U Kyaw Tin 54627 26-12-2023 111466114
103 LUCKY WIN COMPANY LIMITED.   Daw Su Su Htet 39707 17-3-2026 112372806
104 M W 34 CO.,LTD.   Daw Su Myat Thandar 30596 4-3-2023 100446456
105 M.E.I MOVING SERVICES CO., LTD.   U Hla Shwe  4076 31-7-2024 106711143
106 MANDALAY DA ZHONG COMPANY LIMITED. U Phan Kyin Chan  42991 12-10-2021  
107 MANDALAY LONGYEAR SHOES COMPANY LIMITED.   Mr. Zhang Zaijun 50269 23-1-2023 102093836
108 MANN THURIYA TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Than 38332 5-8-2020 102489446
109 MAY TRADING YANGON COMPANY LIMITED   U Aung Naing Soe 58235 19-9-2024 122033929
110 MEUNG THAUK COMPANY LIMITED.   U Sai Kyaw Win  50024 24-1-2023 112985727
111 MGAS TRADING COMPANY LTD.   U Maung Gyi  55936 11-3-2024 119026113
112 MUSE KO KANG CO., LTD.   U Soe Tint  9483 31-7-2024 106954135
113 MYANMAR ASIA EXPRESS TRADING CO., LTD.   U Win Naing  19640 22-1-2020 117156214
114 MYANMAR CABLE MART COMPANY LIMITED.   U Zay Yar Lwin 46088 17-2-2025 117969541
115 MYANMAR GLOBAL IMPEX TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
116 MYANMAR PELTIER BOIS LTD. Mr.Laurent Scheercousse 15730 11-3-2025 115273167
117 MYANMAR ROWING AND CANOEING FEDERATION   O291 31-12-2020 990886113
118 MYANMAR SHWE THITSAR COMPANY LIMITED. U Nay Zar Aung 55836 6-3-2024 119013119
119 MYANMAR SIMCO SONG DA JOINT STOCK CO.,LTD. Mr. Nguyen Van Thanh 28179 8-4-2020 110108567
120 MYANMAR SUNBEAM ENTERPRISE COMPANY LIMITED. Daw Myo Myo Khine 54867 15-1-2024 102608909
121 MYANMAR TOP ONE CO., LTD. U Shwe Htoo 17185 6-1-2020  
122 MYANMAR WOOD MART CO., LTD.        
123 MYANMAR YADANAR JASMINE COMPANY LIMITED. U Chit Khaing 37682 31-12-2020 115052454
124 MYANMAR YI YUCHENG RENEWABLE RESOURCES TECHNOLOGY CO., LTD. Mr. Li Song 54773 10-1-2024 111703582
125 MYAT AUNG MYANMAR COMPANY LIMITED. U Aung Myint 37866 3-2-2025 103713188
126 MYAT HTET THU COMPANY LIMITED.   U Soe That 55222 31-1-2024 115547585
127 MYAT KYAW KYAW COMPANY LIMITED. U Kyaw Than 38550 8-12-2025 116853728
128 MYAT MAHAW CO,LTD. Daw Tin Moh Moh Zaw 23274 19-5-2024 110496214
129 MYAT MYITTAR COMPANY LIMITED. U Myo Myint Thein 49735 8-4-2023 105001312
130 MYAT THIT OO CO., LTD. U Kyaw Kyaw 31606 13-2-2025 114655643
131 MYAWADDY WHITE ELEPHANT COMPANY LIMITED. U Phyo Thet Kyaw 51361 22-5-2023 117952460
132 MYAWADDY YEE WIN CO.,LTD. Daw Yee Yee Win 28150 20-9-2024 114768286
133 MYO MYANMAR TUNN COMPANY LIMITED. U Thu Ra 53891 11-11-2023 107086137
134 NAN HTEIK KHAUNG COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe Yin 38954 23-4-2024 109896012
135 NEW FUTURE STAR COMPANY LIMITED. Daw Nan Aye Cho 57183 7-7-2024 121182912
136 NGWE THEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Aye Thandar Khaing 47140 18-10-2022 114391980
137 NOBLE GREEN TRADING COMPANY LIMITED. Daw Win 34167 13-9-2022 113802928
138 NYARNA BAWGA CO., LTD. U Wunna   17-11-2025 110870078
139 NYEIN HSU LATT COMPANY LIMITED. U Kyaw Swar Htwe 43473 15-2-2022 102534808
140 OAK THAR KYAW CO., LTD. U Khin Thoung 16187 23-3-2023 110284624
141 ONE WORLD LOGISTICS COMPANY LIMITED. U Pyie Phyo Aung 34806 10-9-2023 104105084
142 ONGOING BUSINESS GROUP LTD. U Tun Tun 19958 8-5-2025 179253593
143 ORDER TO ORDER COMPANY LIMITED. U Phay Thwin Tun 45853 20-7-2022 118796578
144 PA DA MYARR NYI NAUNG COMPANY LIMITED. U Ye Min Zin 41079 7-7-2021  
145 PAN THARAPHI EXCELLENT LIMITED. U Tin Win 43439 20-1-2025 108120045
146 PANDAW CRUISES LIMITED. U Lin Lin Htun 38874 14-5-2020  
147 PANPAN GALAXY COMPANY LIMITED. Daw Su Su Aung 51856 28-8-2023 100081083
148 PAW LAR CHAN CO., LTD. U Chin San Fatt @
U Tin Myint
20002 19-12-2024 109305359
149 PERFECT CAPITAL CO.,LTD. U Min Tun @ Su Fain 30947 8-5-2023 100257483
150 PHOO THIT TUN COMPANY LIMITED. Daw Khin Thidar Tun 42072 5-10-2021 100697327
151 PHYO SI THU TRADING CO., LTD. U Ko Ko Aye 9302 30-4-2025 161823058
152 PHYU HNIN AUNG COMPANY LIMITED.   U Ally Hoke 40864 28-1-2025 108981911
153 POPA-L CO., LTD.   U Tun Chit  4049 31-3-2021 115705784
154 PRECIOUS MYAWADDY LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN LIMITED.   Daw Su Mon Htwe 54461 13-12-2023 104533493
155 PRIME RESIDENCE CO.,LTD.   U Thaung Htike Min  34830 30-7-2024 104333257
156 PSPN HOLDING COMPANY LIMITED.   Daw Kyi Thein 43189 25-8-2021 115365657
157 PULSES WORLD CO., LTD.   Daw Ohnmar Win 22194 31-7-2025 102911954
158 PWINT NADI SOE COMPANY LIMITED.   U Nyan Soe 39481 3-3-2021 119439256
159 PWINT SEESAR COMPANY LIMITED.   U Si Thu  49245 8-3-2023 101640450
160 PYAE THU TA INTERNATIONAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Bo Bo Kyaw 37942 31-12-2020 115664344
161 QUILLING CARD MYANMAR COMPANY LIMITED   Daw Aye Aye Swe 58887 6-11-2024 122129365
162 RAJU INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED.   U Zaw Naing  42667 1-12-2021 117113930
163 READY 2 READ (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   Mr.Yap Thiam Leng 53999 14-11-2023 105196725
164 RED PEACOCK COMPANY LIMITED.   U Aye Min 44336 20-9-2026 111408548
165 RIMO COMPANY LIMITED.   Daw Moh Moh Myint Aung 36978 31-7-2020 112580093
166 ROBUST COMMODITIES MYANMAR LTD.   Mr.Raaghavan Naarayan 57013 20-6-2024 120823876
167 ROSE CITY (MYANMAR) COMPANY LIMITED.   U Arhyup Ally 38713 31-12-2020 115207547
168 ROYAL NEW GENERATION TRADING CO.,LTD.   U Kaung Hlaing 28108 29-5-2025 111262624
169 ROYAL TWIN STARS TRADING CO.,LTD.   U Noor Mamed @ U Maung 29514 31-12-2020 106344353
170 ROYAL UNITED CO.,LTD.   U Aung Naing Lin 32569 8-1-2024 100668025
171 S M A (NAING) COMPANY LIMITED.   U Tayukan @ U Soe Myint 47743 16-11-2022 109635170
172 S&T PREMIER PRECISION COMPANY LIMITED.   U Nyi Nyi Tun 54475 16-12-2023 110652178
173 S.D.B GENERAL TRADING COMPANY LIMITED.   U Shahula Hameed 54787 10-1-2024 111729018
174 SABANAN CO,.LTD.   Daw Khin Ohn Mar Moe  24734 20-7-2022 114820938
175 SAIMAH TRADING CO., LTD.   U Hla Myint 22139 27-3-2025 110373260
176 SANMARU MYANMAR CO.,LTD.   Daw Theint Theint Thu 30665 22-5-2023 102951123
177 SANMIK NATURAL FOOD MYANMAR (PRIVATE) LTD.   Mr.Pathmalal Withanage Sri 58501 8-10-2024 114207209
178 SANUKI COMPANY LIMITED.   U Kyaw Kyaw 55149 28-1-2024 106943117
179 SAT WINE INN ARR MINING CO.,LTD.   U Sai Ye Kyauk 30812 24-06-2025 103798841
180 SAVITA COMPANY LIMITED. U Eian Go@ Aung Naing 50606 12-6-2023 112062106
181 SAY YADANAR AUNG CO.,LTD.   U Tint Kyi 30350 10-2-2019  
182 SCAI YANGON LIMITED. Daw Than Than Aye 39563 29-5-2024 116952653
183 SEIN FAMILY EXPORT & IMPORT CO.,LTD. U Htein Su 16041 30-4-2024 111410011
184 SEIN YADANAR THAIK CO.,LTD.   U Aung Naing 26887 13-11-2024 112694994
185 SEINUS CLIQ FASHION COMPANY LIMITED.   Mr.Kim Hyuk Kee 36953 15-3-2020 113715073
186 SEMAS MYANMAR MANUFACTURING CO., LTD.   Daw Soe Moe Ko 29166 31-12-2020 114997153
187 SH EQUIPMENT (MYANMAR) CO.,LTD.   Mr. Wee Soe Chuen Gray 29670 19-9-2025 104781624
188 SHENG XING DA COMPANY LIMITED.   Daw Kyawe Chin 37928 28-9-2020 116884992
189 SHUMAWA MAY COMPANY LIMITED.   U Zayar Kyi Myint 39931 4-5-2021 105437943
190 SHWE BON THAR INTERNATIONAL CO.,LTD. U Maung Maung Kyaw Win (a) Mohamed 13490 30-9-2024 109970867
191 SHWE HNIN THAR COMPANY LIMITED.   U Thet Cho Oo 43013 10-7-2023 117688399
192 SHWE KYAW ZAW COMPANY LIMITED. U Win Naing Linn 38508 6-12-2025 102992733
193 SHWE LATT EIN TRADING CO.,LTD.   Daw Yi Mon Aye  29034 27-8-2025 102540697
194 SHWE MYANMAR GENERAL TRADING CO-OP LTD. U Aung Zaw Win 29423 31-3-2023 115379739
195 SHWE MYINN CO.,LTD.   Daw Za Mi Ram  18203 8-2-2026 166240727
196 SHWE PWINT NGWE PWINT CO.,LTD.   U Thein Than Soe 23634 3-9-2024 100587203
197 SHWE YATI SAN COMPANY LIMITED.   U Thet Min Htut 40811 7-7-2021  
198 SHWE YAUNG SIN TUN COMPANY LIMITED.   U Than Htwe 54040 18-11-2023 109209058
199 STANDARD FAMILY TRADING CO.,LTD.   U Hein Htet Lwin 26696 15-9-2024 181382929
200 SUN FOREST COMPANY LIMITED.   Daw Shar Kyu 50582 10-5-2022 119208564
201 SUN INFRASTRUCTURE LTD.   U Tin Tun Aung 57374 23-7-2024 118944593
202 SUN MYANMAR INTERNATIONAL MINING CO., LTD.   U Myo Aung 24065 30-6-2026 106607001
203 SUPER K STAR COMPANY LIMITED.   U Aung Zaw Latt 39090 11-1-2021 100766353
204 TACTICS IDEA LOGISTICS & TECHNICAL SERVICES COMPANY LIMITED.   U Min Thu 50039 8-5-2023 110735650
205 TECHNOLAND COMPUTER TRADING CO., LTD. U Myat Soe Win 12906 30-11-2024 100949865
206 THADAR NYO COMPANY LIMITED. U Nay Win Aung 45196 26-6-2022 101507696
207 THAR YAR CHAN MYAE COMPANY LIMITED. Enoos @ Kyaw Thein 36538 20-1-2021 100957191
208 THE GAZILLION STAR TRADING COMPANY LIMITED. U Ba Sein 47490 24-10-2022 110534892
209 THE GREAT BRIDGE COMPANY LIMITED. U Abdul HaLim 37389 16-8-2025 106171610
210 THE GYAR MINN FIBRE COMPOSITE COMPANY LIMITED. U Zaw Toe  35560 9-1-2025 115706748
211 THI HA SOE SAN PRODUCTION CO.,LTD. U Aung Thein 21383 18-11-2024 113712651
212 THIRI MYANKAUNG COMPANY LIMITED. Daw Thiri Cho  37918 27-8-2025 105474431
213 THUTTI AUNG CO., LTD. U Pho Ngwe 15622 19-5-2025 101653439
214 THUWUNNA MYAY SI MINING CO.,LTD.   Daw Than Nyo 29608 7-11-2022 106165599
215 TIN AND METAL RESOURCES CO.,LTD. Daw Kyae Hmone Win  21419 24-10-2024 109331392
216 TM-KW TRADING COMPANY LIMITED. U Soe Min  37721 5-8-2025 110865945
217 TOMOSADA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. U Nay Myo Aung  6226 30-9-2024 110926405
218 TPA MYANMAR CO,LTD Daw San Mae 41599 25-8-2021 108737123
219 TROPICAL WOODS CO.,LTD. Daw Zainab Bi Bi (a)
Daw Tin Tin Win
23237 4-5-2023 106762856
220 TULSI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Daw Zar Zar Lwin 41566 24-8-2021 104577490
221 UNITED BEAUTY PALACE MYANMAR COMPANY LIMITED. Daw Ei Myo Thwe 35811 12-1-2020  
222 UNITED KK MARINE PRODUCTS COMPANY LIMITED. U Kabir Ahmed@
U Kyaw Aye
48930 13-2-2023 103242444
223 URC (MYANMAR) CO.,LTD.   U Kyaw Win 32753 19-5-2026 115590065
224 VENEER INTERNATIONAL MYANMAR COMPANY LIMITED.   U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
225 VILITHAR INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED. Daw Naw Ei Htoo Phaw 49204 7-3-2023 116499843
226 WAH WAH WIN INT'L CO., LTD. Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
227 WANG YE COMPANY LIMITED. U SI THU HTAY  53850 7-11-2023 108644516
228 WARTAYAR VENEER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED. Mr.Shyam Daga 37491 26-7-2025 105342535
229 WATERSTONE CO.,LTD. Daw Wynn Wynn Nyunt 29845 31-7-2020 111899789
230 WIN TRADE CO., LTD. U Hla Myint Thein 1523 14-1-2025 100854252
231 WINNER SPORT CO.,LTD. U Myo Paing Chit  28806 30-8-2025 108442905
232 WORLD BEST CARGO CO.,LTD. Daw Yin Lee Fhein 32947 1-1-2024 191235037
233 YADANAR TREASURE COMPANY LIMITED. Daw Tharaphi Tun  48438 27-7-2022 108981172
234 YANG & YANG TRADING COMPANY LIMITED. Daw May Nan Soe 49213 19-2-2023 103311977
235 YE YINT NADI COMPANY LIMITED. U Saw Shwe Tun 49130 5-3-2023  
236 YOKO SUN COMPANY LIMITED. Daw Nan Htwe 40083 11-5-2021 103484006
237 YOMA YEZIN COMPANY LIMITED. U Kyaw Zin 46565 15-8-2022  
238 YONG CHENG COMPANY LIMITED. Mr.Kuo, Chun Lin 43333 10-8-2026 115060163
239 ZARNI LINN COMPANY LIMITED. U Sein Win 54116 22-11-2023 109521280
240 ZAY YAR TUN TRADING COMPANY LIMITED. U Zayar Tun  43042 1-1-2022 109932051
241 ZHIXING COMPANY LIMITED. U Pi Chan 55927 11-3-2024 119075998
242 ZIN FAMILY CO., LTD. Aziz Hussein (a)
U Kyaw Win 
18211 7-11-2022 102658744
243 ZWE THARA PHU COMPANY LIMITED. U Nyi Min Htike 45694 12-7-2022 115842528
Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ