သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

     အငှားမော်တော်ယာဉ် (Taxi) များ တင်သွင်းခြင်းအား ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ ကြီးကြပ် ၍ ဆောင်ရွက် နိုင် သော အဖွဲ့အစည်း/ ကုမ္ပဏီများအတွက် စီးရေသတ်မှတ်ပြီး ဘယ်မောင်း/ညာမောင်း မခွဲခြားဘဲ Model Year 2008 ခုနှစ်အထက်ယာဉ်များသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည်။

          အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သိန်းအား အာမခံစဘော်ငွေ (Deposit) အဖြစ် အရောင်းစင်တာ ဖွင့်မည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထား ရမည်။ ၎င်းငွေကို လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမှသာ ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ပြုမည်ကို သဘောတူလက်ခံနိုင်ရမည်။

             မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာ(Sale Center) တွင်ပြသရောင်းချမည့် မော်တော်ကားများ ကို အပ်ကုန်(Consignment Basic) စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းရမည်။

          မော်တော်ကား စီးရေအနည်းဆုံး (၅၀) မှ အများဆုံး (၂၅၀) စီးထိ တင်သွင်းပြသ ရောင်းချ နိုင်သည်။ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်သက်တမ်းကာလအတွင်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း အရောက် တင်သွင်းရမည်။

       မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာ (Sale Center) များတွင် ပြသရောင်းချမည့် မော်တော် ယာဉ်များကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန မှ အောက်ဖေါ်ပြပါ သတ်မှတ် ထားသည့် အမျိုးအစား၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်အတိုင်း ဘယ်မောင်းဖြစ်စေ ၊ ညာမောင်းဖြစ်စေ တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုသည် -

            (က) ဆလွန်း၊ဗင်၊ ဝက်ဂွန်၊ Micro Bus ၊                                                     ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း

                  ပစ်ကပ်၊Space Cab၊ Double Cab နှင့်                                                 ထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်များ

                  အလားတူယာဉ်များ                                                                        (1350 CC နှင့်အောက်ယာဉ်ငယ်

                                                                                                                    များအား ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်

                                                                                                                    ထိထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ)

            ( ခ ) (၁)တန်မှ (၃)တန်အထိအပေါ့စားထရပ်ကား                                         ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း

                   (Light Truck) များ                                                                         ထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်များ

            ( ဂ) (၃)တန်နှင့်အထက်ထရပ်ကားများ                                                       ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း

                                                                                                                    ထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်များ

            (ဃ) မီနီဘတ်(စ်)၊ဘတ်စ်ကားကြီးများ                                                       ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း

                                                                                                                   ထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်များ

             ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော မော်တော်ကားများကို ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာပါက မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီက အကောက်ခွန် ၊ ကုန်သွယ်ခွန်၊ ဆိပ်ကမ်းခွန် စသည့်အခွန်အခများကို ပေးဆောင်ပြီးမှ ရွေးယူရမည်။

             တင်သွင်းရောက်ရှိလာသည့် မော်တော်ကားများကို အရောင်းပြခန်းတွင် ပြသခြင်းမပြုမီ မော်တော်ကားတစ်စီးချင်း၏ ကိုယ်ထည် နံပါတ်၊ ဘောင်နံပါတ်၊ အင်ဂျင်နံပါတ်များ နှင့် ရောင်းချမည့် ဈေးနှုန်းများကိုပါ ဖော်ပြ၍ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ သို့ တင်ပြရမည်။

             တင်သွင်းလာသောမော်တော်ယာဉ်များကို မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်မည့် လုပ်ငန်းရှင် က ဆိပ်ကမ်းမှရွေးယူပြီးပါက သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် မော်တော်ကား အရောင်းပြခန်းတွင်သာပြသ ရောင်းချ ခွင့်ပြုပါမည်။

မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာတွင် ရောင်းချရာ၌ အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များဖြင့် ရောင်းချခွင့်ပြုပါမည် -

(က) ယာဉ်အဟောင်းအပ်နံှပြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးသည့်ပုံစံ

(ဃ) အရ အစားထိုးမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ရရှိရေး ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ (OSS) အဖွဲ့က  ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့် အစားထိုးမော်တော်ယာဉ်  ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်ဖြင့် သာ ရောင်းချ ရမည်။

( ခ) မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးကို ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုးနှင့် ကော်မရှင်ခ (၅% - ၁၀% ထက်မပို သော) နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် မည်မျှကျသင့်သည်၊ အကောက်ခွန် ၊ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ၊  ဆိပ်ကမ်းခွန် စသည့် အခွန်အခများနှင့် ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် မည်မျှကျသင့် သည်တို့ကို ဈေးနှုန်းကဒ်ပြားတွင် ခွဲခြား ဖော်ပြ၍ ချိတ်ဆွဲပြသပြီး ယင်း နှုန်းထားအတိုင်း ရောင်းချရ မည်။

( ဂ) နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ပေးချေရမည့် မော်တော်ကားတန်ဖိုးကို မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ် မှုဘဏ်၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှပ်နံှမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်အပါအဝင် နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ် ခွင့်ရှိသည့် တရားဝင်ဘဏ် တစ်ခုခုတွင် ဖွင့်လှစ်ထား သည့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းမှ စာရင်းပြောင်းပေး ချေသည့်စနစ် (Account Transfer) ဖြင့်သာ ရောင်းချရမည်။

(ဃ) မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးကို နိုင်ငံခြားမှ တိုက်ရိုက်လွဲှပြောင်းပေးချေခြင်း၊ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွင် တိုက်ရိုက်ပေးသွင်းပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမော်တော်ကား အရောင်းပြခန်း မှ မော်တော်ကား ထုတ်ပေး ခြင်း စသည့်စနစ်များဖြင့် ရောင်းချခြင်းမပြုရ။

      မော်တော်ယာဉ်ရောင်းချရသည့် နိုင်ငံခြားငွေကို MFTB / MICB ဘဏ်တစ်ခုခုတွင်ဖွင့် လှစ်ထားသည့် မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာ၏ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းအပ်နံှရ မည်။တင်သွင်းရောင်းချပြီးသည့် မော်တော်ကားများအတွက် ရောင်းချရငွေကို ပြည်ပမှ မော်တော်ကားအပ ် နံှပေးပို့သူထံ လွဲှပြောင်းပေးပို့ခြင်း အား အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) မော်တော်ယာဉ်ရောင်းချရသည့် နိုင်ငံခြားငွေအနက်မှ ဝင်ငွေခွန်ကို ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းလွဲှပြောင်းရန်အတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီး ဌာန နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။

(ခ)  အပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ပြည်တွင်းအခွန် ဦးစီးဌာနသို့ အခွန်ပေးသွင်းပြီးကျန်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေ မှ ကော်မရှင် ခကို စာချုပ်ပါအတိုင်း ရယူချန် လှပ်၍ ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်အပ်နံှ ပေးပို့သူထံသို့ လွဲှပြောင်းပေးပို့ရန်အတွက် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ် မှုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ တင်ပြဆောင် ရွက်ရန်။

   အချက်အလက်များနှင့် မကိုက်ညီဘဲ တင်သွင်း ရောက်ရှိလာသည့် မော်တော်ကားများနှင့် အရောင်း ပြခန်းတွင် တင်သွင်းရောက်ရှိသည်မှ (၂) နှစ်အတွင်း ရောင်းချ၍ မရသော မော်တော်ကားများကို မော်တော် ယာဉ်အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိသော လုပ်ငန်းရှင်များက ပြည်ပ မော်တော်ကားအပ်နံှသူ၏ စရိတ်ဖြင့် ပြည်ပသို့ပြန်လည် တင်ပို့ရမည်။

မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမည့် ကုမ္ပဏီသည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ မော်တော်ကားသိုလှောင်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ခွင့်ပြုချက် ရယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) တင်သွင်းလာသောမော်တော်ကားများကို အရောင်းပြခန်းနှင့် သိုလှောင်ရုံတွင်သာ ထားရှိရမည်။ အရောင်းစင်တာမှအပ အခြားနေရာများတွင် ပြသရောင်းချခြင်း လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ဝယ်ယူသူအား ရောင်းချခြင်းမပြုမီ လမ်းများပေါ်တွင် မောင်းနှင် အသုံးပြုခြင်း (လုံးဝ) ခွင့်မပြုပါ။

(ဂ) မော်တော်ကားတင်သွင်း၍ အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ် ရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ် ထားသည့် စည်းကမ်းများနှင့် လိုက်နာရန် အချက်အလက်များကို တိကျစွာလိုက် နာရမည်။

(ဃ) စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန များ မှ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သောညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

(င) မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်းတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ကားတင်သွင်း၍ ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းမှ ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ငွေစာရင်း၊ အထောက်အကူပြု စာရွက် စာတမ်းနှင့်ပြေစာများ အစရှိသည်တို့ကို တိကျမှန်ကန်စွာ ပြုစုထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

( စ ) မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထားရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်း၊ စာရင်းစာအုပ်စသည်တို့ကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနကဖြစ်စေ၊ ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်လွဲှအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှဖြစ်စေဝင်ရောက်စစ်ဆေး ပိုင်ခွင့်ရှိ သည်။ လုပ်ငန်းရှင်သည် ဤသို့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းကို ခွင့်ပြုရမည်။

(ဆ) လုပ်ငန်းရှင်သည် စီးပွားရေးအကိုျးဆောင်များ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့်နှင့် သွင်းကုန် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အမိန့်တို့ကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရမည်။ ဖောက်ဖျက် ကူျးလွန်ပါက သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ကြီးကြပ်ရေး (ယာယီ) အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ အရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

( ဇ ) အရောင်းစင်တာလက်မှတ်၊ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်တို့အား အနည်းဆုံး သက်တမ်းမကုန်မီ (၁)လ ကြိုတင်၍ သက်တမ်း တိုးခွင့်လျှောက်ထား ရမည်။

အရောင်းစင်တာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိပြီး ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် တစ်ကြိမ်လျှင် စီးရေ (၂၅၀) အထိ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး၊ တင်သွင်းမှု၏ (၅၀%) ရောင်းချပြီးပါက ဘဏ် သို့ ငွေလွဲှခွင့်ပြု ရန် ထောက်ခံချက်တင်ပြနိုင်မှ သာ ဒုတိယအကြိမ် စီးရေ (၂၅၀) ထက်မပိုသော ယာဉ်များထပ်မံ လျှောက်ထား ခွင့်ပြုပေးပါသည်။

(က) နိုင်ငံသားထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသာ တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည်။

( ခ ) တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို တရားဝင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။

( ဂ ) ကုန်ပစ ္စည်းကို မြန်မာနိုင်ငံအား ဖြတ်သန်းသယ်ပို့၍ နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ/ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုသို့ တင်ပို့သည့် (သို့) အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ/ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှ နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတစ်ခုသို့ တင်သွင်းသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည်။

(ဃ) တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ရောင်းသူနှင့် ကုန်လက်ခံသူနိုင်ငံက တင်ပို့/ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ရမည်။

( င ) တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုချင်းအတွက် နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် က ကြိုတင် လိုင်စင် လျှောက် ထားပြီး ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးမှ တင်သွင်းတင်ပို့ရမည်။ လိုင်စင်လျှောက်ထား ခြင်းကို Point of Entry အလိုက် အောက်ပါဌာနများတွင် လျှောက်ထားရမည်-

       (၁) ကုန်ပစ္စည်းများကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုမှ တင်သွင်းပါက နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမည်။

       (၂) ကုန်ပစ္စည်းများကို ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းမှ တင်သွင်းပါက ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမည်။

( စ ) ကုန်ရောင်းသူ(သို့)ကုန်လက်ခံသူမှ မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ တစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု(Transit Trade)လုပ်ငန်းအတွက် တရားဝင်လုပ်ငန်း အပ်နံှ သည့် အထောက် အထား (Contract/ Agreement) နှင့် ကုန်ရောင်း သူနိုင်ငံမှ တစ်ပို့ခွင့်လိုင်စင်/ ပါမစ်၊ ကုန်လက်ခံသူနိုင်ငံမှ တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်/ ပါမစ်များကို တင်ပြရမည်။

(ဆ) ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် စီမံခန့်ခွဲခကြေးကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း (Transit Trade) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်မှ တရား ဝင်ပေးချေရ မည်။

( ဇ ) ကုန်စ္စည်းများအတွက်ကျသင့်သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခ၊ ကော်မရှင်ခနှင့် အခြား စရိတ်များအတွက် (Transit Trade) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင် ထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နံှသူက ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ် လက်ခံသော ငွေကြေး အမျိုးအစားဖြင့် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့် နည်းလမ်းများ အတိုင်း ကြိုတင်ပေးချေရမည်။

( ဈ ) တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှ (Transit Trade) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရ ရှိပြီးသည့် ကုန်ပစ္စည်း ဆိပ်ကမ်း/နေရာတစ်ခုခုသို့ တင်သွင်းရောက်ရှိ သည်မှ တင်ပို့ပေး ရမည့် ဆိပ်ကမ်း/နေရာသို့ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အရောက်တင်ပို့ရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံအ တွင်း ဆိုင်းငံ့သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

(ည) ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်မည့် ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်းများနှင့် ခရီးလမ်းကြောင်းကို ကြိုတင်တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့်လမ်းကြောင်း၊ ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်း နှင့်သာ ဖြတ်သန်းသယ်ယူခွင့်ပြုသည်။

( ဋ ) မြန်မာနိုင်ငံအား ဖြတ်သန်းသယ်ပို့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အလုံးစုံ အာမခံထားရှိ ပြီးဖြစ် ရမည်။ အကယ်၍ အလုံးစုံ အာမခံ မပါရှိသေး ပါက မြန်မာ့အာမခံ လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းအပ် နံှသူ၏စရိတ်ဖြင့် လိုအပ်သည့် အာမခံများ ထားရှိရမည်။

( ဌ ) အကြောင်းအမိုျးမိုျးကြောင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို လက်ခံခြင်းမပြုပါ က လုပ်ငန်းအပ်နံှသူ၏ စရိတ်ဖြင့် ကုန်တင်ပို့သူထံ ပြန်လည်တင်ပို့ရမည်။

(က) အမိုျးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုနှင့်ကုမ္ပဏီ များ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၏ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။

( ခ ) ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်။

(ဂ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဝင်မှတ်ပုံတင်။

( ဃ ) တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ (အသားနှင့်ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ) သယ်ယူပို့ဆောင်မည်ဆိုပါက ကုန်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးထောက်ခံ ချက် နှင့် မွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီး ဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ရောဂါ ရှာဖွေ ထိန်းချုပ်ရေး ဌာနခွဲ၏ ထောက်ခံ ချက်။

( င ) မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ တိရစ္ဆာန်ထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ အမည်၊ အရေအတွက်၊ ဈေးနှုန်းများပါဝင်သည့် သဘောထား ထောက်ခံ ချက်။

( စ ) မျိုးစေ့ဆိုပါက ကုန်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ (Phythosantary Certificate)။

( ဆ) ကုန်ပို့သူနှင့် ကုန်လက်ခံသူတို့၏ လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်)နံပါတ်၊ အီးမေး(လ်)။

      မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများနှင့် ယင်းဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ် ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ထိန်းခုျပ်ဓါတုပစ္စည်း (၂၆) မိုျး၊ စိတ်ကို ပြောင်း လဲစေသော ဆေးဝါးများ (၁၁၅) မိုျး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ (၁၂၅) မိုျးအား တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ (၇.၃.၂၀၀၃) ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၁/၂၀၀၃ အရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံသည့် အရေအတွက်များအတိုင်းသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည်။

     မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ထိန်းခုျပ်ဓါတုပစ0x081စည်းများ (၂၆) မိုျးအား ပြည်ပမှ တင် သွင်းခြင်း ဆောင်ရွက် လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ ၏ ထောက်ခံချက် ကို ကြိုတင်ရယူရန်နှင့် ယင်းကော်မတီ ၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်