မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာ (Sale Center) တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 04/24/2013 - 07:48 -- admin

          အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သိန်းအား အာမခံစဘော်ငွေ (Deposit) အဖြစ် အရောင်းစင်တာ ဖွင့်မည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထား ရမည်။ ၎င်းငွေကို လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမှသာ ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ပြုမည်ကို သဘောတူလက်ခံနိုင်ရမည်။

             မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာ(Sale Center) တွင်ပြသရောင်းချမည့် မော်တော်ကားများ ကို အပ်ကုန်(Consignment Basic) စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းရမည်။

          မော်တော်ကား စီးရေအနည်းဆုံး (၅၀) မှ အများဆုံး (၂၅၀) စီးထိ တင်သွင်းပြသ ရောင်းချ နိုင်သည်။ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်သက်တမ်းကာလအတွင်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း အရောက် တင်သွင်းရမည်။

       မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာ (Sale Center) များတွင် ပြသရောင်းချမည့် မော်တော် ယာဉ်များကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန မှ အောက်ဖေါ်ပြပါ သတ်မှတ် ထားသည့် အမျိုးအစား၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်အတိုင်း ဘယ်မောင်းဖြစ်စေ ၊ ညာမောင်းဖြစ်စေ တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုသည် -

            (က) ဆလွန်း၊ဗင်၊ ဝက်ဂွန်၊ Micro Bus ၊                                                     ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း

                  ပစ်ကပ်၊Space Cab၊ Double Cab နှင့်                                                 ထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်များ

                  အလားတူယာဉ်များ                                                                        (1350 CC နှင့်အောက်ယာဉ်ငယ်

                                                                                                                    များအား ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်

                                                                                                                    ထိထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များ)

            ( ခ ) (၁)တန်မှ (၃)တန်အထိအပေါ့စားထရပ်ကား                                         ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း

                   (Light Truck) များ                                                                         ထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်များ

            ( ဂ) (၃)တန်နှင့်အထက်ထရပ်ကားများ                                                       ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း

                                                                                                                    ထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်များ

            (ဃ) မီနီဘတ်(စ်)၊ဘတ်စ်ကားကြီးများ                                                       ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း

                                                                                                                   ထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်များ

             ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော မော်တော်ကားများကို ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာပါက မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီက အကောက်ခွန် ၊ ကုန်သွယ်ခွန်၊ ဆိပ်ကမ်းခွန် စသည့်အခွန်အခများကို ပေးဆောင်ပြီးမှ ရွေးယူရမည်။

             တင်သွင်းရောက်ရှိလာသည့် မော်တော်ကားများကို အရောင်းပြခန်းတွင် ပြသခြင်းမပြုမီ မော်တော်ကားတစ်စီးချင်း၏ ကိုယ်ထည် နံပါတ်၊ ဘောင်နံပါတ်၊ အင်ဂျင်နံပါတ်များ နှင့် ရောင်းချမည့် ဈေးနှုန်းများကိုပါ ဖော်ပြ၍ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ သို့ တင်ပြရမည်။

             တင်သွင်းလာသောမော်တော်ယာဉ်များကို မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်မည့် လုပ်ငန်းရှင် က ဆိပ်ကမ်းမှရွေးယူပြီးပါက သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် မော်တော်ကား အရောင်းပြခန်းတွင်သာပြသ ရောင်းချ ခွင့်ပြုပါမည်။

မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာတွင် ရောင်းချရာ၌ အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များဖြင့် ရောင်းချခွင့်ပြုပါမည် -

(က) ယာဉ်အဟောင်းအပ်နံှပြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးသည့်ပုံစံ

(ဃ) အရ အစားထိုးမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ရရှိရေး ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ (OSS) အဖွဲ့က  ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့် အစားထိုးမော်တော်ယာဉ်  ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်ဖြင့် သာ ရောင်းချ ရမည်။

( ခ) မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးကို ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုးနှင့် ကော်မရှင်ခ (၅% - ၁၀% ထက်မပို သော) နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် မည်မျှကျသင့်သည်၊ အကောက်ခွန် ၊ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ၊  ဆိပ်ကမ်းခွန် စသည့် အခွန်အခများနှင့် ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် မည်မျှကျသင့် သည်တို့ကို ဈေးနှုန်းကဒ်ပြားတွင် ခွဲခြား ဖော်ပြ၍ ချိတ်ဆွဲပြသပြီး ယင်း နှုန်းထားအတိုင်း ရောင်းချရ မည်။

( ဂ) နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ပေးချေရမည့် မော်တော်ကားတန်ဖိုးကို မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ် မှုဘဏ်၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှပ်နံှမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်အပါအဝင် နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ် ခွင့်ရှိသည့် တရားဝင်ဘဏ် တစ်ခုခုတွင် ဖွင့်လှစ်ထား သည့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းမှ စာရင်းပြောင်းပေး ချေသည့်စနစ် (Account Transfer) ဖြင့်သာ ရောင်းချရမည်။

(ဃ) မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးကို နိုင်ငံခြားမှ တိုက်ရိုက်လွဲှပြောင်းပေးချေခြင်း၊ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွင် တိုက်ရိုက်ပေးသွင်းပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမော်တော်ကား အရောင်းပြခန်း မှ မော်တော်ကား ထုတ်ပေး ခြင်း စသည့်စနစ်များဖြင့် ရောင်းချခြင်းမပြုရ။

      မော်တော်ယာဉ်ရောင်းချရသည့် နိုင်ငံခြားငွေကို MFTB / MICB ဘဏ်တစ်ခုခုတွင်ဖွင့် လှစ်ထားသည့် မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာ၏ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းအပ်နံှရ မည်။တင်သွင်းရောင်းချပြီးသည့် မော်တော်ကားများအတွက် ရောင်းချရငွေကို ပြည်ပမှ မော်တော်ကားအပ ် နံှပေးပို့သူထံ လွဲှပြောင်းပေးပို့ခြင်း အား အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) မော်တော်ယာဉ်ရောင်းချရသည့် နိုင်ငံခြားငွေအနက်မှ ဝင်ငွေခွန်ကို ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းလွဲှပြောင်းရန်အတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီး ဌာန နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။

(ခ)  အပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ပြည်တွင်းအခွန် ဦးစီးဌာနသို့ အခွန်ပေးသွင်းပြီးကျန်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေ မှ ကော်မရှင် ခကို စာချုပ်ပါအတိုင်း ရယူချန် လှပ်၍ ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်အပ်နံှ ပေးပို့သူထံသို့ လွဲှပြောင်းပေးပို့ရန်အတွက် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ် မှုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ တင်ပြဆောင် ရွက်ရန်။

   အချက်အလက်များနှင့် မကိုက်ညီဘဲ တင်သွင်း ရောက်ရှိလာသည့် မော်တော်ကားများနှင့် အရောင်း ပြခန်းတွင် တင်သွင်းရောက်ရှိသည်မှ (၂) နှစ်အတွင်း ရောင်းချ၍ မရသော မော်တော်ကားများကို မော်တော် ယာဉ်အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိသော လုပ်ငန်းရှင်များက ပြည်ပ မော်တော်ကားအပ်နံှသူ၏ စရိတ်ဖြင့် ပြည်ပသို့ပြန်လည် တင်ပို့ရမည်။

မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမည့် ကုမ္ပဏီသည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ မော်တော်ကားသိုလှောင်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ခွင့်ပြုချက် ရယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) တင်သွင်းလာသောမော်တော်ကားများကို အရောင်းပြခန်းနှင့် သိုလှောင်ရုံတွင်သာ ထားရှိရမည်။ အရောင်းစင်တာမှအပ အခြားနေရာများတွင် ပြသရောင်းချခြင်း လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ဝယ်ယူသူအား ရောင်းချခြင်းမပြုမီ လမ်းများပေါ်တွင် မောင်းနှင် အသုံးပြုခြင်း (လုံးဝ) ခွင့်မပြုပါ။

(ဂ) မော်တော်ကားတင်သွင်း၍ အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ် ရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ် ထားသည့် စည်းကမ်းများနှင့် လိုက်နာရန် အချက်အလက်များကို တိကျစွာလိုက် နာရမည်။

(ဃ) စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန များ မှ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သောညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

(င) မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်းတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ကားတင်သွင်း၍ ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းမှ ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ငွေစာရင်း၊ အထောက်အကူပြု စာရွက် စာတမ်းနှင့်ပြေစာများ အစရှိသည်တို့ကို တိကျမှန်ကန်စွာ ပြုစုထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

( စ ) မော်တော်ကားအရောင်းပြခန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထားရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်း၊ စာရင်းစာအုပ်စသည်တို့ကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနကဖြစ်စေ၊ ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်လွဲှအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှဖြစ်စေဝင်ရောက်စစ်ဆေး ပိုင်ခွင့်ရှိ သည်။ လုပ်ငန်းရှင်သည် ဤသို့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းကို ခွင့်ပြုရမည်။

(ဆ) လုပ်ငန်းရှင်သည် စီးပွားရေးအကိုျးဆောင်များ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့်နှင့် သွင်းကုန် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အမိန့်တို့ကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရမည်။ ဖောက်ဖျက် ကူျးလွန်ပါက သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ကြီးကြပ်ရေး (ယာယီ) အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ အရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

( ဇ ) အရောင်းစင်တာလက်မှတ်၊ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်တို့အား အနည်းဆုံး သက်တမ်းမကုန်မီ (၁)လ ကြိုတင်၍ သက်တမ်း တိုးခွင့်လျှောက်ထား ရမည်။

အရောင်းစင်တာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိပြီး ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် တစ်ကြိမ်လျှင် စီးရေ (၂၅၀) အထိ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး၊ တင်သွင်းမှု၏ (၅၀%) ရောင်းချပြီးပါက ဘဏ် သို့ ငွေလွဲှခွင့်ပြု ရန် ထောက်ခံချက်တင်ပြနိုင်မှ သာ ဒုတိယအကြိမ် စီးရေ (၂၅၀) ထက်မပိုသော ယာဉ်များထပ်မံ လျှောက်ထား ခွင့်ပြုပေးပါသည်။